Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu:ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3459 Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu:ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3459 Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních."— Transkript prezentace:

1 Název projektu:ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3459 Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. výzvy 21, prior. osa 7.1. Počáteční vzdělávání Výuková oblast: Jazyk a jazyková komunikace Číslo materiálu: VY_12_INOVACE_21 Ročník: 6. Sada: Český jazyk a literatura Druh: Prezentace Autor: Mgr. Sylva Ludvíková Název: Jan Amos Komenský Anotace: Seznámení s životem a dílem J. A. Komenského Datum vytvoření: 2.9.2013 Datum ověření: 12.11.2013

2 Jan Amos Komenský 28.3.1592 – 15.11.1670 Významný humanistický myslitel, vedle Karla IV. Největší česká osobnost evropských dějin.

3  Třebaže je Komenský všeobecně znám coby „učitel národů“, málokdo z nás jej vnímá jako spisovatele a filozofa světového významu., jehož životní úděl je symbolem pro počátek evropského novověku.  Komenského život se tradičně dělí do tří období. To první začíná na univerzitě a končí rokem 1628, druhé trvá 20 let až do uzavření vestfálského míru r. 1648 a třetí představuje posledních 14 let jeho života.

4  Komenský se po studiích v německém Herbonu vrací r. 1614 do vlasti a působí jako učitel na školách jednoty bratrské. Hned jeho první dílo Theatru universitatis retum: tj. Divadlo světa (1616-18) mělo být encyklopedií určenou školám, ale Komenský ji vlastně nikdy nedokončil.  Celospolečenské problémy své doby pojednal v alegorickém spisu, jehož název říká vše o jeho obsahu: Listové do nebe, v kterýchž chudí a bohatí před Kristem žaloby a stížnosti na sebe vespolek vedou a rozerváni býti žádají (1619).

5  Bitva na Bílé hoře r. 1620 znamenala pro Komenského katastrofu. Duchovní jednoty bratrské byli vypovězeni ze země, jeho díla postupně ztrácela vliv na domácí literaturu. V této pochmurné době píše dva nejslavnější spisy starší české literatury – filozofický esej Truchlivý, tj. Smutné a tesklivé člověka křesťanského nad žalostnými vlasti a církve bídami naříkání (1623) a Labyrint světa a ráj srdce (1631). Labyrint je klíčovým dílem, bez něhož nelze pochopit Komenského osobnost.

6  Vše, co následuje, s ním přímo či nepřímo souvisí.  Nejvýznamnější je latinsky psaná Didactica magma ( Velká didaktika, tiskem 1657) a učebnice latiny napsaná veskrze moderní metodou Janua linguaurum reseta ( Brána jazyků otevřená ). 7300 slov je sestaveno do 1000 základních vět, které skrývají poučení o světě a věcech kolem nás.  Píše Informatorium školy mateřské (1630), poučení pro matky a chůvy, jak vychovávat nejmenší děti.

7  Sebral více jak 2000 přísloví do knihy Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům.  Posledních 14 let tráví v Amsterodamu. Tvoří jedinečný Orbis pictus (Svět v obrazech, 1658) a významné filozofické spisy Dererum humanarum amendatione consultatio catholica ( Všeobecná porada o nápravě věcí lidských ) či Via lucis ( Cesta světla ), jejichž originalitu ocenilo teprve 20. století.

8 Použité zdroje: HAŠKOVEC,V.-MÜLLER,O.-TATÍČKOVÁ,I.Galerie géniů aneb kdo byl kdo.PRAHA:ALBATROS nakladatelství, a.s.,2000.ISBN 80-00-00899-8.

9 Úkoly pro žáky:  Vyhledej v textu:  1)Jaký „titul“ můžeme u jeho jména najít?  2)Jak se jmenují jeho nejslavnější spisy – filozofické eseje?  3) Ve kterém díle radí, jak vychovávat nejmenší děti?  4)Sbíral přísloví?  5) Jaké dílo tvořil posledních 14 let?


Stáhnout ppt "Název projektu:ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3459 Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních."

Podobné prezentace


Reklamy Google