Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ V EVROPSKÉ UNII – PARTNERSTVÍ V PREVENCI RIZIK ING. HELENA PROKOPOVÁ SNIŽOVÁNÍ PRACOVNÍCH RIZIK U NOVÝCH POVOLÁNÍ NAPŘ.: „Montážník nábytku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ V EVROPSKÉ UNII – PARTNERSTVÍ V PREVENCI RIZIK ING. HELENA PROKOPOVÁ SNIŽOVÁNÍ PRACOVNÍCH RIZIK U NOVÝCH POVOLÁNÍ NAPŘ.: „Montážník nábytku."— Transkript prezentace:

1 SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ V EVROPSKÉ UNII – PARTNERSTVÍ V PREVENCI RIZIK ING. HELENA PROKOPOVÁ SNIŽOVÁNÍ PRACOVNÍCH RIZIK U NOVÝCH POVOLÁNÍ NAPŘ.: „Montážník nábytku do interiéru i exteriéru“ Konference 22. října 2012, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

2 Se změnou životního stylu naší společnosti 3. tisíciletí vznikají nové společenské potřeby a v důsledku toho nová, nezařazená, povolání. Sektorové rady složené ze zástupců profesních organizací, vzdělavatelů, odborníků, popisují tato nová povolání, definují přesně kvalifikační požadavky kvalifikací. Podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, seznam profesních kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných na území České republiky schvaluje, mění a zrušuje ministerstvo s ohledem na potřeby trhu práce a zveřejňuje jej v Národní soustavě kvalifikací.

3

4 Podle zákona č. 179/2006 Sb. ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vyžadovanou k získání osvědčení o profesní kvalifikaci, se provede zkouškou podle hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace. Žadatelem o konání zkoušky (dále jen "uchazeč") může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost. Uchazeč úspěšně vykoná zkoušku, jestliže splní požadavky stanovené hodnotícím standardem. Ale: pro nezařazená povolání, která nejsou živností vázanou, koncesovanou nebo řemeslnou, však není povinnost vykonat zkoušku. Neboť kdo si zažádá o živnostenský list a splňuje všeobecné podmínky: a) dosažení věku 18 let, b) způsobilost k právním úkonům, c) bezúhonnost, živnostenský list získá.

5 Takže u nových povolání není nutno prokazovat odbornou způsobilost, což svádí k podceňování rizik, rizikovému chování vzniklému i nevědomě z neznalosti. Což může ohrozit jak provozovatele povolání, tak, v některých případech následně i uživatele jeho práce, jeho zákazníky např. u povolání : Montážník nábytku do interiérů a exteriérů. Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl správně definovala, že: Montážník nábytku do interiérů a exteriérů provádí kompletaci a montáž nábytkových podsestav a sestav, potřebné instalace a provádí demontáž nábytku a nábytkových sestav při dodržení bezpečnostních a hygienických předpisů.

6

7 Při montáži nábytku, např. kuchyňských sestav, je nezbytné upevňování nábytku a elektrospotřebičů, např. digestoře ke zdem a stropu a zabudování elektroinstalací a spotřebičů do nábytku. Takže je správně mezi kritérii hodnocení požadována: Znalost konstrukce stěn, stropů, výběr vhodných druhů elektrických zařízení do interiérových prvků (např. vodičů, světel, vypínačů, zásuvek, měničů proudu apod.) a jejich instalace a kontrola správnosti instalace a funkčnosti nainstalovaných elektrických zařízení či prvků. Neznalost či pochybení jsou rizikem pro pracovníka a následně, pokud svou práci neprovede profesně správně a např. při neznalosti konstrukce stěny zavěsí kuchyňské skřínky a odsávač par apod. nedostatečně a ony následně spadnou, i pro uživatele.

8 Pokud není legislativně zakotvena povinnost prokázat kompetence zkouškou u autorizované osoby, budou povolání montážník nábytku do interiérů a exteriérů vykonávat i nekompetentní osoby bez patřičných kompetencí, se všemi riziky (počínaje používáním hoby nářadí místo profesionálního nářadí), riziky úrazů při používání nástrojů, se kterými není pracovník dostatečně obeznámen, při vrtání a zavěšování dílců do stěn a stropů s pro něj neznámou konstrukcí, (Montáž a demontáž jednotlivých dílů nábytku a nábytkových sestav včetně rektifikace, zavěšování a kotvení jednotlivých prvků. Sestavování a montáž pomocných konstrukcí. Rozměrové vrtání a montáž kotev do stěn. Úprava dřevěných, plastových aj. materiálů řezáním, hoblováním, frézováním, dlabáním, vrtáním a broušením. Tmelení, utěsňování spár.) s rizikem úrazů el. proudem aj.

9

10 Jen pro informaci, povolání Montážník nábytku do interiérů a exteriérů mj. vyžaduje: Dokončování a úpravy nábytku. Zabudování a připojení elektrického zařízení, které je součástí nábytkových sestav a interiérových prvků. Připojení spotřebičů, vybavení a instalací na rozvody vody a kanalizaci. Úklid a kontrola pracoviště po skončení montáže, zdokumentování jeho stavu. Předání pracoviště, prací, výrobků a příslušné dokumentace odběrateli. Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

11

12 Při zkoušce zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

13 Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby jsou podle zákona stanoveny velmi kvalifikovaně a odpovědně, jak se každý může přesvědčit na stránkách Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Zkouška, samozřejmě, je hrazena, jen v určitých specifických případech ji hradí někdo jiný než uchazeč. Takže pokud nebude legislativně zakotvena povinnost prokázání složení zkoušky u nových povolání, nebude zájem pracovníků se řádně vyškolit a složit za peníze zkoušku. A tak i nadále budou pracovními riziky ohroženi pracovníci, kteří pracovní činnost (zde např. Montážník nábytku) vykonávají a následně i jejich zákazníci.

14 Podceňování rizik u nových nezařazených povolání existuje nejen v České republice, ale v celé Evropské unii. Podceňování rizik např. u nábytku obsahujících elektrické vybavení, různá zařízení, osvětlení atd. a jeho montáže, včetně pevného spojení se stavbou, je obecný jev i u většiny řídících pracovníků. Vítám možnost na konferenci pořádané v rámci Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upozornit na rizika nových nezařazených povolání a doporučit, aby svou povinnost chránit své občany před riziky stát splnil řádnou legislativní úpravou a zařazením nových povolání např. mezi živnosti vázané s povinností prokazování kompetencí vykonáním příslušné zkoušky.

15 Děkuji za pozornost Ing. Helena Prokopová, předsedkyně Sektorové rady pro dřevozpracující a papírenský průmysl e-mail: cech_cal@volny.cz www.cech-cal.eu


Stáhnout ppt "SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ V EVROPSKÉ UNII – PARTNERSTVÍ V PREVENCI RIZIK ING. HELENA PROKOPOVÁ SNIŽOVÁNÍ PRACOVNÍCH RIZIK U NOVÝCH POVOLÁNÍ NAPŘ.: „Montážník nábytku."

Podobné prezentace


Reklamy Google