Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ontogeneze člověka se vztahem k pohybovým aktivitám Marie Blahutková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ontogeneze člověka se vztahem k pohybovým aktivitám Marie Blahutková."— Transkript prezentace:

1 Ontogeneze člověka se vztahem k pohybovým aktivitám Marie Blahutková

2 Ontogenetický vývoj člověka Prenatální vývoj 0 – 1 nemluvně 1 - 3 batole 3 – 6 předškolní věk 6 – 11 prepubescence 12 – 26 adolescence ranná střední pozdní 26 – 30 mecitma 30 – 45 životní stabilní vyvrcholení 45 – 60 střední věk 60 – 75 aktivní stáří 75 - ….. kmetství

3 Adolescence – most mezi dětstvím a dospělostí 10 (11) – 20 (22) let Adolescence – adolescere (časná – střední-pozdní) A jako bouře a konflikt : - nevyhnutelný a dramatický střet protikladných tendencí v člověku, psychosociální moratorium – Erikson, 1969, psychoanalýza (vnitřní konflikt) – Freud, 1946, asketismus (strach ze ztráty kontroly nad vlastnímu sexuálními impulzy) a intelektualizace (primárně sexuální a paralelně emocionální konflikt) – Freudová, 1946, separace – druhý individuační proces (zvýšená úzkostnost – oidipovský komplex) Blos, 1979 generační konflikt (z pozice dospělé populace) Meeus, 1994 obrácený generační rozpor (očekávání negativních hodnocení od A) Meeus, 1996 ohnisková teorie (současné nárokování několika úkolů – vznik ohniska rozporu) Coleman, 1980 koncept vývojového úkolu, Havighurst, 1974: - přijetí vlastního těla (včetně pohlavní zralosti), - kognitivní komplexibilita, flexibilita a abstraktní myšlení, - uplatnění emocionálního a kognitivního potenciálu ve vrstevnických vztazích, - změna vztahů k dospělým – autonomie, - představa ekonomické nezávislosti a směřování k jistotám, - získání zkušeností v erotickém vztahu, - rozvoj intelektu, emocionality a interpersonálních dovedností se vztahem ke komunitě, - představa o budoucích prioritách v dospělosti – osobní cíle, styl života - ujasnění hierarchie hodnot (světový názor),

4 Krize – hledání - závazek difúzní identita – stav bez krize nebo závazku (snadno ovlivnitelný, bez názoru, vnitřně přizpůsobivý) náhradní identita (předčasné uzavření) – závazky ve vztahu ke světu a k sobě, přebírání postojů od autorit (rodiče, učitelé, přátelé) moratorium – krize identity – stavy úzkosti a pochybnosti (bez závazků) získání identity (dosažení) – zážitek krize hledání a pochybností ve snaze řešit otázku svých závazků Změna sebereflexí a sebeidentity v interpersonálních vztazích – nové dovednosti přijímat sociální role Chování A je výsledkem interakce jednotlivce a prostředí Životní prostor – mikrosystém – mezosystém – exosystém – makrosystém

5 Adolescence je období utváření vlastního vývoje A produkuje svůj vlastní vývoj jako podnět pro ostatní A je zprostředkovatel vnějšího světa Vědomí jeho vlastní účinnosti self – efficacy záleží na tom, jak dokáže A vyhodnotit svoji minulou zkušenost A je příprava na dospělost: - má svoji subkulturu (účes, oděv, hudba, umění) - má svoji komunikaci - získává relativně autonomní a specifičtější charakter A je období utváření formálních operací A se rozšiřují citové zážitky, přibývá vyšších citů a zvýšené sebereflexe

6 Vztahy Vztah k sobě Vztah k ostatním Maskulinita – feminita Vztahy k rodičům Vztahy k sourozencům Vrstevnické vztahy a skupiny (sociální status) Přátelské vztahy Erotické vztahy Status moratoria (pozitivní představy) Status předčasného uzavření (kombinace konvenčnosti a rigidity Status zmatku či rozptýlené identity (nízké sebehodnocení)

7 Problémové chování predelikventní chování a páchání trestné činnosti agrese, násilí, šikana a týrání užívání drog sexuální rizikové chování poruchy příjmu potravy sebevražedné pokusy a dokonané sebevraždy

8 Etapy sportovního tréninku I. Etapa výběr pro specializaci (masová základna) – přípravka II. Etapa výběr pro závodní sport specializace (sport. oddíly) III. Etapa výběr pro vrcholový sport reprezentace ČR (junioři, senioři)

9 Výběr sportovních talentů 1.Přirozený – spontánní (bez přesných kritérií) 2.Empirický – zkušenostní (stanovují trenéři) 3.Profesiografický – přesně stanovená kritéria 4.Experimentální – sledovaný soubor zůstává stejný po dobu experimentu 5.Retrospektivní – předpoklad schopností

10 Schopnosti se vztahem ke sportovnímu tréninku A.Senzomotorické (senzus – smysl, vnímání, motorika – pohyb) – řídí nácvik pohybu B. Intelektové - rychlé a přesné zpracování informací (IQ) C. Sociální - ovlivňují kvality lidského chování

11 Literatura Nakonečný, M. Ontogeneze člověka. 1. vyd. Praha: SPN, 2003 Macek, P. Adolescence. 1. vyd. Praha: Portál, 2001 Švancara, P. Ontogeneze.1. vyd. Praha: SPN, 1971


Stáhnout ppt "Ontogeneze člověka se vztahem k pohybovým aktivitám Marie Blahutková."

Podobné prezentace


Reklamy Google