Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Administrace projektu (finanční část) Workshop pro příjemce – 3. výzva Tato prezentace je spolufinancována.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Administrace projektu (finanční část) Workshop pro příjemce – 3. výzva Tato prezentace je spolufinancována."— Transkript prezentace:

1 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Administrace projektu (finanční část) Workshop pro příjemce – 3. výzva Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 2 OBSAH: 1) Rozpočet projektu 2) Financování projektu 3) Smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 3 Rozpočet projektu Úpravy rozpočtu provést dle SCHVÁLENÝCH DOPORUČENÍ VÝBĚROVÉ KOMISE Vzor formuláře rozpočtu ke stažení na ustecky.cz (Záložka Pro příjemce ->Formuláře příloh ke smlouvě ->Příloha č. 2 -> Rozpočet po úpravách) Rozpočet po úpravách dokládají jen příjemci, kteří mají snížit, přesunout či vyškrtnout jednotlivé položky rozpočtu Poslat ke kontrole na spolu s „Prohlášením o změnách projektu“ Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 4 Rozpočet projektu Provádět jen změny, které schválila Výběrová komise Nadefinovat jednotlivé položky rozpočtu dle Benefitové žádosti Při přesunu nebo vyškrtnutí ponechat původní položku s 0,00 Kč Zachovat nadefinované vzorce Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

5 5 Rozpočet projektu Nadefinovat jednotlivé položky podle Benefitové žádosti Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky BENEFITOV Á Ž Á DOST 03.03Drobný hmotný majetek ,002, Notebookyks7, , ,000, stavy PCks7, , ,000, Fotoaparátks1, ,00 0, Mobilní telefonyks5, , ,000, Tiskárnyks2, , ,000,04 ROZPOČET PO Ú PRAV Á CH Drobný hmotný majetekkus ,002, Notebookyks7, , ,000, Sestavy PCks7, , ,000, Fotoapar á t ks1, ,00 0, Mobiln í telefony ks5, , ,000, Tisk á rny ks2, , ,000,04

6 6 Financování projektu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Záloha ve výši 20 % způsobilých výdajů – do 30 dnů od podpisu Smlouvy o realizaci GG Struktura zálohy: - 20 % neinvestic - 20 % investic (jen ti, kteří investice mají v rozpočtu) Další platby: ve výši prokázaných způsobilých výdajů v jednotlivých žádostech o platbu (vždy po 3 měsících) Žádost o platbu = prokázané způsobilé výdaje v monitorovacím období (dle soupisky) – příjmy projektu (úroky) do celkové výše 90 % schváleného rozpočtu závěrečná platba až po předložení závěrečné žádosti o platbu (cca 10 % celkových nákladů dle skutečného čerpání) vratka v případě nevyúčtování poskytnuté zálohy na konci projektu

7 7 Smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí Rozpočet partnera Rozpočet je součástí Smlouvy o partnerství Přesně definovat položky rozpočtu partnera (použít např. vzor Rozpočet po úpravách) Partner nemůže čerpat finance z položky, kterou nemá definovanou ve svém rozpočtu Součty rozpočtů partnerů a příjemce musí souhlasit na celkový rozpočet Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

8 8 Smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Úhrada mezi příjemcem a partnerem probíhá dvěma způsoby dle domluvy mezi příjemcem a partnerem: A) ŽÁDOST O PLATBU: partner hradí náklady ze svého (ke konci monitorovacího období nebo měsíčně) vystaví příjemci žádost o platbu a vyúčtuje a příjemce hradí náklady partnerovi z projektového účtu (žádost o proplacení výdajů se provádí na základě soupisky za partnera) nebo B ) ZÁLOHA: partner obdrží z projektového účtu příjemce zálohu, hradí náklady ze zálohy a v každém monitorovacím období provede vyúčtování (např. v podobě rekapitulace oprávněných nákladů nebo samostatnou soupiskou partnera) Partner projektu nemá žádný ZISK a nemůže příjemci FAKTUROVAT (není dodavatelem) – jsou mu hrazeny pouze náklady, které mu v souvislosti s projektem vznikají tzn. N=V

9 9 Smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí Povinnost zřídit si projektový účet má partner, kterému se příjemce rozhodne poskytnout ZÁLOHU!! Partnerovi je poskytnuta záloha: Kopii smlouvy o zřízení BÚ přiložit ke Smlouvě o partnerství Ve Smlouvě o partnerství definovat výši zálohy Během projektu se způsob financování nesmí měnit Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

10 10 Děkuji za pozornost Michaela Bošanská , Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Stáhnout ppt "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Administrace projektu (finanční část) Workshop pro příjemce – 3. výzva Tato prezentace je spolufinancována."

Podobné prezentace


Reklamy Google