Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 01/2010 31.1.2010 ročník 13. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, „Je to do nebes volající“! Tak takto reaguje převážná většina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 01/2010 31.1.2010 ročník 13. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, „Je to do nebes volající“! Tak takto reaguje převážná většina."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 01/2010 31.1.2010 ročník 13. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, „Je to do nebes volající“! Tak takto reaguje převážná většina našich dříve narozených občanů na průběh letošní zimy. Nevím, jestli je to zrovna do nebes volající, ale vím určitě, že přívaly sněhu už začínají lézt na nervy každému. Snad s výjimkou zarputilých lyžařů. Rád bych v této souvislosti zmínil pár postřehů, či spíše reakcí na Vaše postřehy. Předně bych se chtěl ohradit proti názorům, naštěstí ojedinělých, že J.Klejna, smluvní partner na zimní údržbu komunikací, nezvládá svoji práci. Vzpomenete-li si na několik posledních zim, tehdejší smluvní parter, Agrospol, vždy přijížděl prohrnovat až ve večerních hodinách, až poté co si své závazky odbyl na jiných „důležitějších“ místech a to vždy až po opakovaných výzvách. A to zdaleka nebyly takové sněhové nadílky jako letos. Při kalamitě nynějších rozměrů, bychom třeba byli v situaci některých obcí, které vídáme v televizních zpravodajstvích. Dalším, nezanedbatelným faktem, proč zde již Agrospol skončil, je cena za provedenou práci, kterou požadoval téměř dvojnásobnou oproti stávajícímu partnerovi. V současných extrémních podmínkách máme zatím všechny komunikace sjízdné, co více si můžeme přát? Bude-li ovšem sněžení a vítr nadále pokračovat, může se stát, že bude uzavřena silnice „Třešňovou alejí“. Možná, že ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, se již tak stalo. Že nedochází k prohrnování jednotlivým občanům do dvorů, garáží apod. je naprosto v pořádku. Pepa Klejnů žádné instrukce od obce, aby tak činil, nedostal. Neevidujeme žádného našeho občana, nebo jeho rodinné příslušníky, natolik nemohoucí, aby si vjezd či vchod neproházeli sami. Dalším trnem v oku je pro některé pan Jansa, který obývá chatu v kopci nad vilickými chatami. Dotyčná chata leží na běleckém katastru, ale obec Běleč hodila pana Jansu tzv. „přes palubu“, když mu odmítla prohrnovat přístupovou cestu a odvážet komunální odpad. Na žádost dotyčného se těchto služeb ujala obec Vilice, a to za úplatu, takže pan Jansa si za tyto služby normálně platí. Ještě bych se rád zmínil o jednom zimním fenoménu a to jsou způsoby vytápění obydlí. Nevím jak v Zátiší, nebo v Hrnčířích, ale ve Vilicích se rozmohl zlozvyk spalování umělých hmot. Charakteristický smrad z pálení plastů se obzvláště při jižním větru, nebo inverzním počasí nese celou obcí. Nechci spekulovat, kdo se takto nezodpovědně chová, i když jasné signály již jsou. Dokud nebude právně upraven možný postih těchto jedinců, nezbývá nám nic jiného než pokorně dýchat jejich jedy. Že jsou karcinogenní spaliny jedním z hlavních původců rakoviny, ví dnes každý průměrně vzdělaný člověk. Z tohoto důvodu je chování těchto lidí značně bezohledné a tudíž trestuhodné. Tento poslední fakt je z mého pohledu podstatně více „do nebes volající“ nežli všechny předešlé úvahy. M.Břenda Vilicích. Projekt byl dotován z 85% uznatelných nákladů z fondů EU. V tuto chvíli je Czech Point provozuschopný a je připraven k využití svými zákazníky. Následující přehled uvádí dostupné služby a jejich ceník:. Výpis z Katastru nemovitostí – první stránka 70,- Kč, každá další 20,-Kč. Výpis z Obchodního rejstříku – první stránka 70,- Kč, každá další 20,-Kč. Výpis z Živnostenského rejstříku – první stránka 70,-Kč, každá další 20,-Kč. Výpis z Rejstříku trestů – 50,-Kč. Výpis z Bodového hodnocení řidičů – první stránka 70,-Kč, každá další 20,-Kč. Pro služby Czech Pointu, prosíme zejména o využití pracovní doby obecního úřadu, jenž je v pátek od 18:00 do 20:00 hod.. Ceník tisku. Potřebujete-li cokoliv namnožit je zde nyní možnost využít moderních laserových zařízeních Vilice pod přívaly sněhu Czech Point Na sklonku loňského roku byla dokončena instalace Czech Pointu na obecním úřadě ve

2 obecního úřadu. Chcete-li například zkompletovat chybějící číslo Polnice, třeba i barevně, tak neváhejte. ceník tisku pro veřejnost:. text – černobílý tisk – 2,-Kč/str.. text – barevný tisk – 4,-Kč/str.. obrázky do ½ str. – černobílý tisk – 4,-Kč/str.. obrázky do ½ str. – barevný tisk – 8,-Kč/str.. obrázky nad ½ str. – černobílý tisk – 8,-Kč/str.. obrázky nad ½ str. – barevný tisk – 16,-Kč/str.. Maškarní průvod. Tímto si Vás SDH Vilice dovoluje pozvat na tradiční maškarní ples konaný v pátek 12.2. a zároveň do maškarního průvodu na neděli 14.2. Za projevenou přízeň v podobě věcných darů do tomboly výbor SDH předem děkuje.. Příspěvek na opravu kostela.. Už s dětmi ve škole se učíme, že první křesťané si stavěli od 10. století kostely, aby měli místo, kde se scházet. Naše obec kostel sice nemá, ale podle farnosti nám k tomuto účelu přísluší kostel sv.Havla v Šebířově.. Od července zde působí nový farář p. Jaroslav Karas, který pro všechny farnosti, které spravuje, vytýčil dlouholetou vizi na opravu kostelů. Pro ten v Šebířově nastínil dva úkoly na opravu. Prvním je dokončení vnitřní opravy věže, zhotovení železné mříže u hlavního oltáře. A druhým cílem oprav je opravení fasády a nátěr kostela. Je to opravdu jak se říká „Práce jako na kostele“. Veškeré opravy musí být provedeny z dotačních fondů ČR a EU. K tomu musí farnost přispět třiceti procentní účastí. Na opravy budou také použity adventní a postní sbírky věřících. Ráda bych se obrátila i na Vás, občany naší obce, kterým není lhostejný stav architektonické památky, kterou bezesporu tento kostel je. Věřím, že si někteří řeknete, já do kostela nechodím, tak mně se to netýká.. Ale berte to třeba tak, že přispějete na ochranu kulturní památky, kterou pro nás vystavěli naši předkové s tím, abychom ji chránili a udržovali a tím naplňovali cíl, ke kterému byl chrám vystavěn. Příspěvky a sponzorské dary můžete přinést osobně nebo po někom poslat a nebo zaslat na účet farnosti, který je zřízen u České Spořitelny a.s. 702134329/0800. Prosím, ale abyste svůj dar specifikovalï textem: „oprava kostela v Šebířově“. Předem Vám děkuji a přeji šťastný a požehnaný rok 2010.. Marie Kudrnová Z obecního archívu Maškarní průvod z roku 1966 Dne 12.ledna 2010 oslavil pan Bohumil Průša z Vilic 84. výročí svého narození, 24.ledna oslavila paní Miloslava Švecová z Hrnčíř 81.výročí svého narození a dne 30.ledna 2010 oslavila paní Marie Vylítová z Vilic 80. výročí svého narození. Všem jubilantům blahopřejeme. Dne 1.12.2009 se narodil Filípek Kukla ze Zátiší. Do nového života mu přejeme jen to nejlepší.


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 01/2010 31.1.2010 ročník 13. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, „Je to do nebes volající“! Tak takto reaguje převážná většina."

Podobné prezentace


Reklamy Google