Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_A_20.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_A_20."— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_A_20 Tematická oblast: SPOJKY Téma: Ovládací ústrojí posilové Autor: Ing. Miroslav Bodlák Datum vytvoření: prosinec 2012

2 Anotace Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Silniční doprava, předmětu SILNIČNÍ VOZIDLA. Inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 Ovládací ústrojí posilové 1. Kapalinové: 2. Vzduchové: Jedná se vlastně o kapalinové ovládání se vzduchovým posilovačem. Posilovač může pracovat buď s přetlakem, nebo podtlakem. Podtlakové posilovače jsou typické pro automatické ovládání spojek. Čistě kapalinové ovládání s posilovačem se vyskytuje poměrně málo – pouze u lamelových, nebo automaticky ovládaných spojek. Toto ovládání vyžaduje zvláštní okruh tlakové kapaliny včetně čerpadla, což je značně složité.

4 Ovládací ústrojí posilové Hydraulické ovládání spojky se vzduchovým posilovačem: 1 – spojkový pedál 2 – pístnice 3 – píst 4 – ovládací válec 5 – hydraulické vedení 6 – vnitřní píst 7 – řídicí ventil 8 – vzduchové potrubí 9 – vnější píst vzdu- chového posilovače 10 – vzduchojem 11 – pístnice 12 – ovládací páka 13 – vypínací ložisko 14 – pružina

5 Ovládací ústrojí posilové Hydraulické ovládání spojky se vzduchovým posilovačem: Při sešlápnutí spojkového pedálu je přiváděna brzdová kapalina přes ovládací válec (4) pod vnitřní píst (6) posilovače a do řídicího ventilu (7). Řídicí ventil přivádí potrubím (8) tlakový vzduch pod vnější píst (9) posilovače. Tlak přiváděného vzduchu je úměrný hydraulickému tlaku. Pístnice (11) ovládá přes ovládací páku (12) vypínací ložisko (13). Při poruše posilovače je spojka ovládána hydraulickým ústrojím, ale s větší ovládací silou na pedálu. Opotřebení spojky je automaticky seřizováno pístem (6) působením pružiny (14), která zajišťuje, že ovládací páka (12) tlačí stále na vypínací ložisko spojky. Použití: u užitkových automobilů.

6 Ovládací ústrojí posilové Přetlakový vzduchový posilovač umístěný u spojky Při sešlápnutí pedálu spojky je kapalina přiváděna pod píst 1 a také pod píst dutého vypouštěče 3, který se posouvá vpravo a otevře záklopku 4.Tím otevře cestu tlakovému vzduchu na píst posilovače. Tlak vzduchu je úměrný tlaku kapaliny. Při uvolnění pedálu se píst 1 vrátí do původní polohy, záklopka 4 se uzavře a tlakový vzduch uniká dutým vypouštěčem do ovzduší.

7 Ovládací ústrojí posilové Při poruše je spojka ovládaná pouze kapalinovým převodem bez posilovacího účinku. Pružina (2) zajišťuje, že rozvidlená ovládací páka tlačí trvale na vypínací ložisko a vůle, které by vznikaly opotřebením spojkového kotouče, jsou automaticky vymezovány a spojku není nutno v provozu seřizovat.

8 Ovládací ústrojí posilové Příklad konstrukčního provedení ovládání spojky s přetlakovým vzduchovým posilovačem T-815: Ovládací kapalinový válec spojky (2) je ovládán od spojkového pedálu (1) mechanickým převodem. Kapalina doplňovaná ze zásobní nádržky (3) je z ovládacího válce vytlačována potrubím do vzduchového posilovače (4), ve kterém je integrován řídicí ventil. Píst posilovače ovládá přímo rozvidlenou ovládací páku (5).

9 Ovládací ústrojí posilové Vzduchokapalinový posilovač umístěný u pedálu Vzduchokapalinový posilovač je umístěný přímo pod pedálem spojky a je ovládaný mechanicky. Na něho je navázán kapalinový okruh ovládání spojky.

10 Ovládací ústrojí posilové Vzduchokapalinový posilovač umístěný u pedálu Při sešlápnutí pedálu spojky je dutá tyčka (1) zasouvána do pístu (9) proti síle pružiny. Levý kužel dvojitého ventilu (11) uzavře vypouštěcí sedlo v pístu (9) a pravý kužel dvojitého ventilu (11) otevře přívodní sedlo. Tlakový vzduch (6) proudí do pravé (zadní) části vzduchového posilovače. Tím je píst (9) posunován vlevo a vytlačuje kapalinu z prostoru (3) do vypínacího válce (2) spojky.

11 Ovládací ústrojí posilové Vzduchokapalinový posilovač umístěný u pedálu Při uvolnění pedálu spojky se s pedálem vrací i dutá tyčka (1). Pravý kužel dvojitého ventilu (11) uzavře přívodní sedlo a tím uzavře přívod tlakového vzduchu. Současně levý ventil otevře vypouštěcí sedlo a tlakový vzduch uniká vývrty a otvorem (10) do atmosféry.

12 OPAKOVÁNÍ: 1. Charakterizujte kapalinové a vzduchové ovládací ústrojí posilové. 2. Popište činnost hydraulického ovládání spojky se vzduchovým posilovačem. 3. Popište činnost přetlakového vzduchového posilovače umístěného u spojky. 4. Popište činnost vzduchokapalinového posilovače umístěného u pedálu. Ovládací ústrojí posilové

13 Použité zdroje:  VLK Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  JAN, ŽDÁNSKÝ, ČUPERA: Automobily – Převodná ústrojí motorových vozidel (2). Nakladatelství Avid s.r.o. Brno 2007, ISBN 978- 80-87143-04-9.  Příručka pro automech.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_A_20."

Podobné prezentace


Reklamy Google