Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_15."— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_15 Tematická oblast: PŘEVODOVKY Téma: Samočinná stupňová převodovka s mechanicko-hydraulickým řízením řazení Autor: Ing. Miroslav Bodlák Datum vytvoření: prosinec 2012

2 Anotace Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Silniční doprava, předmětu SILNIČNÍ VOZIDLA. Inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 Samočinná stupňová převodovka s mechanicko-hydraulickým řízením řazení Hlavní části: 1.Hydrodynamický měnič hnacího momentu - slouží jako rozjezdová spojka, - násobí hnací moment. 2.Planetová převodovka - je umístěna za hydrodynamickým měničem, - mění hnací moment a otáčky, - mění smysl otáčení výstupního hřídele při zařazení zpětného chodu. 3. Mechanicko-hydraulické řízení - ve vhodném okamžiku řadí jednotlivé rychlostní stupně.

4 Zařazení jednotlivých rychlostních stupňů závisí: - na poloze voliče, - na rychlosti jízdy, - na zatížení motoru. Samočinná stupňová převodovka s mechanicko-hydraulickým řízením řazení Řadící systém se skládá z těchto částí: - z hydraulického systému - čerpadlo kapaliny, - hydraulický olej, - z informačního systému (snímačů) - šoupátko ručního voliče, - řídicí ventil, - odstředivý regulátor, - spínač „kick-down“, - z akčních členů (výkonových jednotek) - řadící ventily (šoupátka), - pásová brzda, - lamelové spojky, - volnoběžka.

5 Mechanicko-hydraulické řízení samočinné převodovky: Samočinná stupňová převodovka s mechanicko-hydraulickým řízením řazení Schéma 3-rychlostní samočinné převodovky s mechanicko-hydraulickým řízením (volič v poloze D – 3. RS)

6 Hlavní části mechanicko-hydraulického řízení samočinné převodovky: Čerpadlo kapaliny: Je umístěno mezi hydrodyna- mickým měničem a skříní převodovky. Nejčastěji se používá srpkové s vnitřním ozubením, poháně- no motorem přes měnič. Zásobuje převodovku olejem a současně vytváří pracovní tlak v hydraulickém řídicím systému, kterým jsou ovládá- ny řídicí lamelové spojky a pásová brzda. Samočinná stupňová převodovka s mechanicko-hydraulickým řízením řazení

7 Šoupátko ručního voliče: Je umístěno ve skříni hydraulického rozvodu a je ovládáno volící pákou od řidiče. Podle polohy volící páky se řídí pracovní tlak k ovládacím ventilům. Polohy páky voliče:  P – parkování  R – zpětný chod  N – neutrál (volnoběh)  D – jízda vpřed (tři rychlostní stupně)  2 – jízda vpřed (první a druhý rychlostní stupeň)  1 – jízda vpřed (první rychlostní stupeň) Samočinná stupňová převodovka s mechanicko-hydraulickým řízením řazení

8 Parkovací uzávěrka: Uvede se do činnosti posunutím volící páky do polohy P. Slouží jako mechanické zajištění vozidla proti pohybu. Samočinná stupňová převodovka s mechanicko-hydraulickým řízením řazení 1 – západka parkovací uzávěrky, 2 – rohatka park. uzávěrky, 3 – vačka park. uzávěrky, 4 – ovládací kotouč Ovládací kotouč je pomocí lanka pevně spojen s volící pákou. Západka parkovací uzávěrky zasahuje do rohatky, která je přivařena k vloženému hřídeli převodovky. Tím jsou zablokována hnací kola automobilu. Volící páka se smí posunout do polohy P pouze u automobilu v klidu.

9 Odstředivý regulátor: Je poháněn výstupním hřídelem převodovky a pracovní tlak se mění na regulační tlak v závislosti na rychlosti jízdy. Regulační tlak stoupá s rostoucími otáčkami regulátoru. Tento tlak je přiváděn do řadících ventilů, na jejichž druhou stranu působí řídicí tlak. Po dosažení určité rychlosti vozidla stoupne regulační tlak na tolik, že pístky Samočinná stupňová převodovka s mechanicko-hydraulickým řízením řazení Posunutím pístků se přes řadící ventily přivede plný pracovní tlak k lamelovým spojkám a k pásové brzdě, které provedou přeřazení na vyšší rychlostní stupeň. řadících ventilů posune proti řídicímu tlaku a dojde k přeřazení z 1. na 2. rychlostní stupeň a pak ze 2. na 3. rychlostní stupeň.

10 Řídicí ventil: S rostoucím zatížením motoru zvyšuje modulační tlak. Samočinná stupňová převodovka s mechanicko-hydraulickým řízením řazení Ovládací ventily: Slouží k řízení pracovního tlaku vedeného ke spínacím prvkům (lamelové spojky, pásové brzdy). V ovládacích ventilech působí regulační tlak a modulační tlak proti sobě a způsobují přeřazení na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň. Spínač „kick-down“: Je ovládaný mechanicky nebo elektricky a uvede se do činnosti při plném sešlápnutí plynového pedálu. Pomocí tohoto ventilu dojde k nucenému zařazení nižšího rychlost- ního stupně. Jeho působením se prudce zvýší řídicí (modulační) tlak.

11 Lamelová spojka: Má za úkol pohánět nebo brzdit určité části planetové převodovky pro řazení rychlostních stupňů. Sepnutí spojky způsobí pracovní tlak řízený ovládacím ventilem. Tlak působí na píst, který ovládá talířovou pružinu a ta sevře lamely. Nepůsobí-li pracovní tlak, píst je tlačen zpět talířovou pružinou a spojka je rozepnuta – tok síly je přerušen. Samočinná stupňová převodovka s mechanicko-hydraulickým řízením řazení

12 Pásová brzda: Skládá se: z ocelového pásu, na který je z vnitřní strany nalepeno třecí obložení, z pístu s pístnicí, skříně, pružiny a seřizovacího zařízení. Samočinná stupňová převodovka s mechanicko-hydraulickým řízením řazení Působí-li pracovní tlak na píst z pravé strany, pístnice přitlačí brzdový pás k bubnu a tím je buben zabrzděn. Působí-li pracovní tlak na píst z levé strany, pás brzdy se uvolní.

13 Volnoběžka: Má za úkol spolu spojovat určité části planetového soukolí v jednom smyslu otáčení. Volnoběžka se skládá z vnějšího a Samočinná stupňová převodovka s mechanicko-hydraulickým řízením řazení vnitřního kroužku, mezi nimiž jsou svěrací tělíska uložena v kleci. Otáčí-li se při pevně zabrzděném vnitřním kroužku vnější kroužek doprava, svěrací tělíska se postaví a vytvoří pevné spojení, kterým nelze otáčet. Ve směru otáčení doleva se spojení uvolní.

14 OPAKOVÁNÍ: 1.Vyjmenujte hlavní části této převodovky a uveďte jejich účel. 2.Popište schema mechanicko-hydraulického řízení samočinné převodovky. 3.Vyjmenujte polohy páky voliče a uveďte, co znamenají. 4. Popište, jakými způsoby dochází k řazení rychlostních stupňů. Samočinná stupňová převodovka s mechanicko-hydraulickým řízením řazení

15 Použité zdroje:  VLK Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  JAN, ŽDÁNSKÝ, ČUPERA: Automobily – Převodná ústrojí motorových vozidel (2). Nakladatelství Avid s.r.o. Brno 2007, ISBN 978- 80-87143-04-9.  Příručka pro automech.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_15."

Podobné prezentace


Reklamy Google