Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně AUTOR: Ing. Oldřich Vavříček NÁZEV: Podpora výuky v technických oborech TEMA: Základy elektrotechniky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně AUTOR: Ing. Oldřich Vavříček NÁZEV: Podpora výuky v technických oborech TEMA: Základy elektrotechniky."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně AUTOR: Ing. Oldřich Vavříček NÁZEV: Podpora výuky v technických oborech TEMA: Základy elektrotechniky ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0458

2 Polovodiče Ověření teoretických poznatků měřením 2

3 Zadání 1 Pomocí programu RCDidactic zobrazte a vysvětlete průběhy výstupního napětí jednopulsního usměrňovače bez filtru a s filtrem. Zapojte obvod podle schématu a graficky znázorněte průběh napětí na výstupu z usměrňovače, jestliže není zapojen kondenzátor, který zde plní funkci filtru. V dalším měření zapojte paralelně k výstupním svorkám kondenzátor 1 mikrofarad a pak 33 mikrofarad, popřípadě i vyšší hodnotu. Při volbě filtračního kondenzátoru dbejte na to, aby nebyl obvod přetížen. Grafické výstupy doložte ke zprávě z měření a průběhy výstupního napětí při všech třech měřeních vysvětlete. Všechna měření proveďte na měřící soupravě RCDidactic.

4 Zadání 2 Na grafickém průběhu výstupního napětí z dvoupulsního usměrňovače vysvětlete jeho funkci. Zapojte čtyři diody podle schématu a proveďte měření na vstupu a výstupu usměrňovače pomocí příslušných sond a vyhodnoťte získané průběhy napětí. Měření proveďte při frekvenci napětí zdroje 100 Hz a zátěž usměrňovače bude tvořit rezistor, jehož odpor je 1000 . Ve druhé části měření zapojte do obvodu LED diody a na zdroji nastavte napětí 6V, frekvenci 0,2 Hz. Popište děje, které nastanou na jednotlivých diodách. Všechna měření proveďte na měřící soupravě RCDidactic a doplňte o grafické výstupy.

5 Měření na RCDidactic Uvedena měřící souprava nám v podstatě nahrazuje osciloskop, který umožňuje zobrazovat průběhy napětí, takže je možné pozorovat změny průběhu výstupního napětí jednocestného usměrňovače při použití filtru a bez filtru, kde je patrný jeho příznivější průběh při použití kondenzátoru větší kapacity. Ve druhém měření na dvoucestném usměrňovači (můstkové zapojení) je možné snížením frekvence a s použitím LED diod vidět, jak vedou v daném zapojení jednotlivé diody. Kontrolní otázky 1. Vysvětlete, jaký význam má připojení kondenzátoru na výstup jednopulsního usměrňovače. 2. Odečtením příslušných hodnot z průběhu napětí na výstupu jednopulsního usměrňovače vypočítejte parametr zvlnění. 3. Vysvětlete „blikání“ LED diod při měření na dvoupulsním usměrňovači, jestliže budeme zvyšovat frekvenci zdroje napětí.

6 CITACE RCDidactic. Http://www.rcdidactic.cz/cz/ [online]. 2007 [cit. 2012-09-25]. Dostupné z: http://www.rcdidactic.cz/cz/ CITACE JAN KESL. Elektronika I analogová technika. Praha: BEN, 2004. ISBN 80-7300-143-8. VÍT ZÁHLAVA, Jan Vobecký. Elektronika. Praha: Grada. ISBN 8024712415. RCDidactic. Http://www.rcdidactic.cz/cz/ [online]. 2007 [cit. 2012-09-25]. Dostupné z: http://www.rcdidactic.cz/cz/ ANOTACE Materiál lze použít jako praktické ověření teoretických poznatků ke kapitole “Polovodiče - usměrňovače“. Zde si žáci měřením ověří, jak se liší teoretické průběhy se skutečnými průběhy napětí na jednopulsním a dvoupulsním usměrňovači. Vypočtené a naměřené hodnoty žáci zapíší do tabulky a zpracují do přehledných grafů. Výpočty a grafy provádějí v programu Excel. Celý průběh měření zpracují v protokolu o měření, kde také odpoví na kontrolní otázky. Průběhy proudů a napětí si žáci zobrazí na měřící soupravě RCDidactic, která převádí analogové veličiny proudů a napětí do digitální podoby v PC. Žáci pracují na tomto úkolu v týmu. Předpokládaný čas 45 min.


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně AUTOR: Ing. Oldřich Vavříček NÁZEV: Podpora výuky v technických oborech TEMA: Základy elektrotechniky."

Podobné prezentace


Reklamy Google