Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_PRAVO_18 Pracovní poměr Téma sady:Právo Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 2. ročník Datum vytvoření:březen 2013 Anotace: Pracovní poměr, pracovní smlouva, zkušební lhůta, převedení na jinou práci, pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání. Metodický obsah: Výklad nového učiva, objasnění základních pojmů souvisejících se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru, s uvedením příkladů z praxe.

2 ÚVODNÍ MOTIVACE OTÁZKY  Co budete dělat, až ukončíš studium?  Jaké zaměstnání by se ti líbilo? Obr. 1 Povolání (1)

3 PRACOVNÍ POMĚR VYMEZENÍ PRACOVNÍ POMĚR   Nejvýznamnější a nejčastější pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.  Zakládá se obvykle pracovní smlouvou. DRUHY PRACOVNÍCH POMĚRŮ DLE  Délky pracovní doby – na plnou či kratší pracovní dobu.  Doby ukončení – na dobu neurčitou (ukončení není ujednáno) nebo na dobu určitou (zákonem limitováno).

4 PRACOVNÍ POMĚR PRACOVNÍ SMLOUVA zaměstnaneczaměstnavatel povinnost osobně konat uloženou práci povinnost platit za práci mzdu právo na mzdu právo dávat příkazy k práci

5 VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU ZPŮSOBY VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU  PRACOVNÍ SMLOUVOU  PRACOVNÍ SMLOUVOU - dnem, který je ve smlouvě ujednán jako den nástupu do práce.  JMENOVÁNÍM  JMENOVÁNÍM vedoucího zaměstnance - dnem, který je uveden jako den nástupu do funkce.  Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před uzavřením pracovního poměru (např.: seznámení s právy a povinnostmi, mzdou, vstupní zdravotní prohlídka… Obr.2 Povolání (2)

6 PRACOVNÍ SMLOUVA  Písemnost s významným právním dopadem. odstatné náležitosti  Podstatné náležitosti pracovní smlouvy - den nástupu do práce, - místo výkonu práce (obec, závod), - druh práce, popř. funkce. Nepovinné náležitosti pracovní smlouvy  Nepovinné náležitosti pracovní smlouvy - zkušební doba – dohodnuta max. na 3 měsíce, u vedoucích zaměstnanců na 6 měsíců. Obr.3 Smlouva (3)

7 ZMĚNA PRACOVNÍ SMLOUVY  Jakékoliv ujednání z obsahu pracovní smlouvy (např. o druhu práce), lze změnit dohodou účastníků smlouvy. PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI  Nutnost uzavření dohody se zaměstnancem.  Jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele o převedení zaměstnance bez jeho souhlasu ze závažných důvodů: - ztráta způsobilosti k výkonu práce (lékařská zpráva), - odvrácení živelné pohromy či mimořádné události.

8 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU  Právní skutečnosti, jimiž se ukončuje a zaniká pracovní poměr 1) právní úkony, které mohou být - dvoustranné - dohoda o rozvázání pracovního poměru - jednostranné - výpověď, - okamžité zrušení, - zrušení ve zkušební lhůtě. 2) události - uplynutí dohodnuté doby, - skončení dohodnutých prací, - úmrtí zaměstnance. Obr. 4 Zákon (4)

9 PRACOVNÍ POSUDKY POTVRZENÍ PRACOVNÍ POSUDEK  Zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci na jeho žádost do 15 dnů, ale ne dříve než v době dvou měsíců před skončením jeho pracovního poměru. POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ  Zaměstnavatel musí vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru a uvést v něm skutečnosti stanovené právními předpisy (např.doba a druh zaměstnání, srážky…). Úkol: Jak se může bránit zaměstnanec, když s obsahem pracovního posudku nesouhlasí?

10 KONTROLNÍ OTÁZKY  Definujete pojem pracovní smlouva a vyjmenujte její podstatné náležitosti, které musí obsahovat.  Vyjmenujte způsoby, kterými mohou zaměstnavatel a zaměstnanec rozvázat pracovní poměr?  Jaká je délka výpovědní doby u výpovědi z pracovního poměru? Od kterého dne se počítá?  Ve kterých případech nesmí dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď?  Kdy může zaměstnanec ukončit pracovní poměr okamžitě?

11 ZDROJE OBRÁZKŮ  Obr.č.1. [online]. [cit. 2013-05-27]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/10/08/08/29/stopwatch-60204_640.jpg?i  Obr.č.2 [online]. [cit. 2013-05-26]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/15/18/56/red-34913_640.png?i  Obr.č.3 [online]. [cit. 2013-05-26]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/18/13/01/sign-36968_640.png?i  Obr.č.4 [online]. [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/10/29/09/01/clause-63517_640.jpg?i

12 AUTORSKÁ PRÁVA A CITACE  Kolektiv autorů. Právo pro každého: učebnice programu "Právo pro každý den - Street Law" [online]. Vyd. 4. se zapracovanými změnami v zákonech 2010. Praha: Partners Czech, 2010, 1 CD-ROM [cit. 2013-02-09]. ISBN 978-80-903767-4-8.  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. vyd. Praha: Eduko první, přepracované, 2012, 88 s. ISBN 978-80-87204-573.  ŠÍMA, Alexander a SUK Milan : Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 12., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 406 s. ISBN 978-80-7179-343-4.  Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Tato prezentace je autorským dílem.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google