Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní stáže v zahraničí ERASMUS+ 2014-2015 Rektorát VUT v Brně Útvar vnějších vztahů Odd. zahraničních vztahů 24. dubna 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní stáže v zahraničí ERASMUS+ 2014-2015 Rektorát VUT v Brně Útvar vnějších vztahů Odd. zahraničních vztahů 24. dubna 2014."— Transkript prezentace:

1 Pracovní stáže v zahraničí ERASMUS+ 2014-2015 Rektorát VUT v Brně Útvar vnějších vztahů Odd. zahraničních vztahů 24. dubna 2014

2 ERASMUS+ KA1: Learning Mobility  Erasmus+  nastupující program pro mobilitu a projektovou spolupráci v oblasti terciárního vzdělávání (mj.)  trvání programu 2014/15-2020/2021  slučuje dříve samostatné programy Erasmus, Leonardo, Youth in Action, Erasmus Mundus aj.  Zapojené země:  28 zemí EU  3 země ESVO (Švýcarsko do odvolání nikoliv  )  kandidátské země: Turecko, Makedonie

3 Hlavní změny oproti LLP/Erasmus  na pobyt v rámci Erasmus+ nyní možno vycestovat opakovaně  avšak: maximálně lze využít 12 měsíců za každý stupeň studia na jakoukoliv kombinaci SMS a SMP (retroaktivita i do období programu LLP!)  a: nominace jsou limitovány rozpočtem, mohou být preferovány prvovýjezdy  důraz programu na naplňování naplánovaného počtu mobilit  v případě finančních rezerv priorita pro náhradníky/dodatečné nominace před příp. prodlužováním pobytů  odlišné rozdělení grantů (viz dále)  odlišný způsob výpočtu délky pobytu (?)  nová dokumentace (?)

4 Pracovní stáž (Traineeship)  pracovní praxe v „podniku“ (ekvivalent plného úvazku)  „podnik“ = jakákoliv organizace:  která má právní subjektivitu  která má pracoviště v jedné ze zapojených zemí  jejíž předmět činnosti koresponduje s oborem studia  studenta přijme a podepíše Training Agreement  Výjimky (neoprávněné instituce)  instituce a orgány EU (ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)  organizace, které spravují evropské programy (např. Národní agentura)  specifické případy  univerzity: povoleno, avšak striktně pracovní charakter  zastoupení ČR v zahraničí: povoleno, ale musí být zajištěn mezinárodnost stáže

5 Podmínky výjezdu na SMP  nominace k účasti na pracovní stáži v transparentním výběrovém řízení  po celou dobu pobytu řádné aktivní studium v akreditovaném programu (prezenční i kombinovanou formou)  individuální dojednání stáže v podniku, nahlášení Rektorátu v termínu, sepsání finanční dohody  délka pobytu 2-12 měsíců v době od 1.6.2014 do 30.9.2015  rozsah stáže v ekvivalentu plného úvazku v hostující organizaci

6 Kompetence pracovišť  Fakulta  výběrové řízení  schvalování Training Agreementu, příp. jeho změn  Oddělení zahraničních vztahů - Rektorát VUT  smluvní a finanční zajištění celého projektu  finanční smlouvy s účastníky, zadávání stipendií k vyplacení  průběžná a závěrečná vyúčtování  Obě složky  vedení dokumentové agendy účastníků  společné řešení příp. problémů, rozhodných pro účely stipendia  propagace programu, informační servis

7 Financování  student obdrží na dobu svého pobytu stipendium na podporu mobility v paušální výši dle cílové země a délky pobytu  cílové země rozděleny dle relativních nákladů do tří skupin (vyšší – střední – nižší náklady)  stipendium je pouze příspěvkem, s finanční spoluúčastí studenta se automaticky počítá  mzda od zahraničního podniku není častá, ale nevylučuje se se stipendiem ZEMĚGRANT EUR/měsíc AT, DK, FI, FR, CH, IE, IT, LI, NO, SE, UK600 BE, CY, DE, ES, GR, HR, IS, LU, NL, PT, SI, TR500 BG, EE, HU, LT, LV, MK, MT, PL, RO, SK400

8 Administrativní postup (1)  individuální dojednání pracovní stáže  nutnost zjistit termín (web zahraniční univerzity, informace z fakulty, příp. Rektorátu  zajištění ubytování  student zajišťuje samostatně, ev. s pomocí zahr. podniku/univerzity  vyplnění a potvrzení Training Agreementu  TA = pracovní plán stáže  musí obsahovat zejména:  informace o studentovi, podniku a konkrétní délku stáže  konkrétní výčet pracovních činností studenta  evaluační plán  podpisy garanta stáže domácí fakulty a hostující organizace

9 Administrativní postup (2)  závazné nahlášení sjednané stáže Rektorátu nejpozději:  do 30.5.2014 pro stáže začínající od 1.7.2014  do 15.7.2014 pro stáže začínající od 1.9.2014  do 30.11.2014 pro stáže začínající od 1.1.2015  do 15.5.2015 pro stáže v létě 2015  případná další administrativa na fakultě  ISP  zápis do dalšího ročníku (zvláště v případě výjezdů během léta)  sepsání finanční dohody  probíhá na Odd. zahraničních vztahů Rektorátu  předpoklady:  oboustranně potvrzený Training Agreement  zadaný bankovní účet v informačním systému  vyřízený zápis na ročník 2014-2015

10 Administrativní postup (3)  ODJEZD + ÚČAST NA STÁŽI  Po návratu  odevzdat do 14 dní po ukončení stáže Rektorátu, příp. fakultě Certifikát o absolvování stáže, obsahující:  potvrzení o délce stáže od-do  slovní hodnocení práce studenta zaměstnavatelem  do 30 dnů od ukončení stáže vyplnit závěrečnou zprávu (EU Survey) v Mobility Tool – den po skončení stáže přijde studentovi e-mailem odkaz  uznávání stáže na fakultě dle ustanovení v Training Agreementu

11 Prodloužení, zkrácení, zrušení pobytu  prodloužení pobytu  pracovní stáž je potenciálně možné prodloužit v závislosti na možnostech rozpočtu  prioritní je naplnění počtu mobilit (prodloužení druhořadé vůči náhradníkům za případné zrušené pobyty)  podává se oboustranně potvrzená žádost o prodloužení (Application for Extension) + krátký motivační dopis  zkrácení pobytu/změna pracoviště  pracovní stáž je možné zkrátit do minima 2 měsíců  standardně nelze během stáže měnit hostující podnik, pouze v případě vyšší moci  zrušení pobytu  nominace je závazná, zrušení pobytu pouze z vážných důvodů (zdravotních, rodinných apod.)  student musí zrušení pobytu ohlásit fakultě i Rektorátu!

12 Informační zdroje  www stránky Odd. zahraničních vztahů k programu Erasmus http://www.vutbr.cz/studium/studium-v-zahranici  www stránky DZS k programu Erasmus+ http://www.naerasmusplus.cz/  www stránky Evropské komise k programu a Erasmus+ Guide http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm  databáze závěrečných zpráv studentů do roku 2012/2013 http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

13 Děkujeme za pozornost Dotazy, diskuze … Bc. Tomáš Lády institucionální koordinátor, mobilita studentů tel: +420 541 145 145 e-mail: lady@ro.vutbr.czlady@ro.vutbr.cz Bc. Hana Philippi referentka programu, mobilita studentů tel: +420 541 145 117 e-mail: philippi@ro.vutbr.czphilippi@ro.vutbr.cz Rektorát VUT v Brně Oddělení zahraničních vztahů Antonínská 548/1, Brno 601 90 (kanceláře 1.34 a 1.35, 1. NP vpravo)


Stáhnout ppt "Pracovní stáže v zahraničí ERASMUS+ 2014-2015 Rektorát VUT v Brně Útvar vnějších vztahů Odd. zahraničních vztahů 24. dubna 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google