Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Frazeologie. ● Frazeologismus, frazém = ustálené víceslovné pojmenování s přeneseným významem ● Frazeologie = nauka zabývající se zkoumáním frazémů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Frazeologie. ● Frazeologismus, frazém = ustálené víceslovné pojmenování s přeneseným významem ● Frazeologie = nauka zabývající se zkoumáním frazémů."— Transkript prezentace:

1 Frazeologie

2 ● Frazeologismus, frazém = ustálené víceslovné pojmenování s přeneseným významem ● Frazeologie = nauka zabývající se zkoumáním frazémů

3 Hlavní rysy frazémů: ● Ustálenost ● Celistvost (význam frazému nelze odvodit z dílčích složek) ● Obrazná pojmenování ● Expresivnost (citovost) ● Slohová příznakovost (použitelnost jen v některé oblasti sdělování)

4 Nežádoucí jsou frazémy například v odborném stylu ● Posuďte jejich vhodnost v lékařské zprávě: ● „operace byla provedena lehce patkou...“

5 Členění frazémů: 1) Přirovnání 2) Rčení 3) Pořekadla 4) Přísloví 5) Pranostiky

6 1) Přirovnání - dvojčlenné vyjádření - většinou se spojkami jak, jako, než ● Např. ● jako slon v porcelánu ● jako pára nad hrncem

7 2) Rčení - obrazné slovní spojení -často založené na slovese Např. ● vzít do zaječích ● být na koni

8 3) Pořekadla - mívají stálou větnou podobu, často veršovanou - vyjadřují určitou lidskou zkušenost Např. ● Bez peněz do hospody nelez. ● My o voze, on o koze. ● Práce kvapná málo platná.

9 4) Přísloví - krátké větné průpovědi s mravním, etickým ponaučením Např. ● Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. ● Nechval dne před večerem. ● Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

10 5) Pranostiky - vyjadřují předpovědi týkající se počasí a prací v přírodě - dny se neoznačují číslovkou, ale jménem světce Např. ● Svatá Markéta hodila srp do žita. ● Bartoloměj svatý léto nenavrátí.

11 ● Vedle frazémů, které jsou většinou lidového původu, se objevují i tzv. kulturní frazémy.

12 Kulturní frazémy: - antického, mýtického původu např. Achillova pata, Paridovo jablko

13 - biblického, křesťanského původu např. milosrdný samaritán, nevěřící Tomáš - historicko-kulturní frazémy, váží se k určité historické události např. kostky jsou vrženy, to je Waterloo

14 Někdy se mluví o tzv. okřídlených slovech - váží se k dané situaci, výroky historických osob - často si uchovávají původní znění Např. Veni, vidi, vici. Hic sunt leones.

15 Frazémy cizojazyčného původu faux pas (společenské nedopatření, „trapas“) ex post (po skončení) alter ego (druhé já)

16 Užití frazémů: ● Krátkým výstižným frazémem se leckdy vyjádří více než dlouhými větami. ● Vhodně užité frazémy činí projev zajímavější, pestřejší, stylově vyšší. ● Vnášejí do projevu vtip, žertovný tón, často moment překvapení ● Zásadně používáme jen ty frazémy, kterým dobře rozumíme.

17 ● Při užívání frazémů musíme brát zřetel i na příjemce. ● Neporozumí-li frazému, může dojít ke špatnému chápání. ● Užití málo známých frazémů může vyvolat pocit méněcennosti, dojem, že se autor projevu povyšuje.

18 Cvičení: 1) K uvedeným slovům doplňte vhodná přídavná jména odvozená od osobního jména, abyste dostali ustálená slovní spojení: ●............... meč ●............... léta ●............... vítězství ●............... vejce

19 Řešení: ● Damoklův meč = stále hrozící nebezpečí ● Kristova léta = 33 let (věk, v němž byl Kristus ukřižován) ● Pyrrhovo vítězství = draze zaplacené vítězství ● Kolumbovo vejce = těžký problém vtipně, jednoduše rozřešený

20 2) Která pojmenování zvířat se často objevují v ustálených spojeních? Doložte na příkladech. Řešení: ● Pes ● Kočka ● Kůň ● Zajíc

21 3) Vyjádřete pomocí rčení nebo přirovnání, že je někdo pasivní. Řešení: ● Kam ho ráno postavíš, tam ho večer najdeš ● Neslaný nemastný ● Je mu všechno putna ● Je jako spící panna ● Sedí jako buchta

22 Zdroje: ● Čechová, Kraus, Svobodová, Styblík: Český jazyk pro 3. ročník SOŠ, SPN Praha 2002 ● Čechová, Oliva, Nejedlý: Hrátky s češtinou, SPN Praha 2007 ● www.kurim.cz/foto/lupic.gif www.kurim.cz/foto/lupic.gif www.cgi.di.uoa.gr/~tliv/achilles.gif www.altculture.org/ccult/Image13.gif www.nd.blog.cz/l/lololo.blog.cz/obrazky/30946572.jpg www.blog.pucp.edu.pe/media/144/20060317-ptolemy_map.jpg


Stáhnout ppt "Frazeologie. ● Frazeologismus, frazém = ustálené víceslovné pojmenování s přeneseným významem ● Frazeologie = nauka zabývající se zkoumáním frazémů."

Podobné prezentace


Reklamy Google