Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Průřez činností SVSE v uplynulém období, aktuality 18.03.2014 - Praha Asociace Energetických Manažerů Ortenovo nám. 1571/15a, 170 00 Praha 7 Sdružení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Průřez činností SVSE v uplynulém období, aktuality 18.03.2014 - Praha Asociace Energetických Manažerů Ortenovo nám. 1571/15a, 170 00 Praha 7 Sdružení."— Transkript prezentace:

1 1 Průřez činností SVSE v uplynulém období, aktuality 18.03.2014 - Praha Asociace Energetických Manažerů Ortenovo nám. 1571/15a, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) http://svse.aem.cz/svse/ Luděk Piskač – tajemník SVSE svse@aem.cz +420 737 727 835

2 2 Běžná agenda: 1)Koncepce, zákony 2)Sekundární legislativa - vyhlášky a CR –elektro - skupina při EGÚ Brno –plyn - plynařská 35 3)Dotazník k cenám 4)Dotazník ke vlivu podpory OZE na průmysl 5)Konzultace na úrovni EU 6)VKP organizované ERÚ 7)Cenové statistiky 8)Semináře, konference Reakce na aktuální vývoj: 9)Podporované zdroje 10)Manifest IFIEC EUROPE Činnost SVSE

3 3 Konzultace EU (1) V uplynulém období (03/2013 - 03/2014): GREEN PAPER - A 2030 FRAMEWORK FOR CLIMATE AND ENERGY POLICIES INTERNATIONAL CLIMATE CHANGE AGREEMENT: SHAPING INTERNATIONAL CLIMATE POLICY BEYOND 2020 ENVIRONMENTAL AND ENERGY AID GUIDELINES 2014-2020 State aid SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) – Germany – Support for renewable electricity and reduced EEG-surcharge for energy- intensive users Questionnaire for Network Users Obecně: -Argumentace: podíl emisí EU < 10% a dále klesá => osamocená opatření nedávají smysl Základní požadavek - rozhodující kriterium: konkurenceschopnost průmyslu => všechna opatření musí být ekonomicky efektivní

4 4 Konzultace EU (2) Germany – Support for renewable electricity and reduced EEG- surcharge for energy-intensive users We have to insist on fair level playing field within the EU. Different hardship regimes for RES support charges are introduced in some member states. This causes unequal position of energy intensive industry and level playing field is hardly undermined in some member states; Czech Republic can be used as a clear example. Therefore, we can see only two ways for future EC decision: German exceptions will be approved as legitimate. All member states must be immediately allowed to introduce similar exceptions in this case. Commission will introduce harmonized rules for this category of state aid. All member state will have to follow these rules and all other exceptions will have to be cancelled in Germany and other countries.

5 5 IFIEC EUROPE Přínos členství a spolupráce: 1)Informace o dění v Bruselu 2)IE odpovídá na všechny konzultace, až na 1 výjimku jsme mohli vždy souhlasit 3)RES Study z 2012 - pro ČR měla zásadní význam 4)2014: Manifesto a dopis na Barrosa, dosud 150 podpisů, z ČR vyhovělo žádosti SVSE 17 společností Dokument je stále otevřen, připojit se lze do června!!! (Celé znění bude v adresáři semináře)

6 6

7 7 Podpora OZE - výsledek roku 2013 Výsledek společného úsilí - novela zákona o POZE: Strop 495 Kč/MWh, bez diferenciace Co tato výše platby znamená pro průmysl: A)Změnilo se postavení českého průmyslu vůči evropské konkurenci? B)Vliv na hospodaření průmyslových podniků?

8 8 as A)... pouhá výměna pozice s Maďarskem

9 9 ad B) mírné zlepšení pro průmysl, ale...

10 Energeticky intenzivní průmysl ad B)... pro EII stále "nic moc"

11 11 SVSE Významný podíl na výsledku - argumentace založená na číslech: 1) Vlastní dotazník ke vlivu OZE na ekonomiku firem - procento odebraného zisku (od roku 2010) 2) RES STUDY - dotazníky a informace od IFIEC EUROPE - pro jednání o OZE měly zásadní význam 3) Vlastní dotazník k cenám elektřiny (od roku 2002) 4) Zpracované přehledy cen z Eurostatu Výsledky slouží celému průmyslu: SP ČR, HK ČR, SCHP, HŽ, sklářský a keramický průmysl, cementáři, papírenství,... V 2013 splněna podmínka: SP ČR využil svojí autority

12 12 Eurostat (1) - ceny pro průmysl podle spotřeby EUROSTAT - oficiální zdroj dat nejen pro energetiku určitě přínosný (nic jiného není) ale skrývá značná rizika: Časté dezinterpretace čísel z Eurostatu - EU i ČR: Tvrzení: "Ceny pro průmysl jsou nižší/vyšší než průměr EU... " Ale: Které ceny?!! Pro jaký průmysl?!! Pokud se uvádí „cena pro průmysl“, musí k ní být uvedena kategorie roční spotřeby - jinak vzniká nesmysl

13 13 Eurostat (2) - ceny pro průmysl podle spotřeby

14 14 Eurostat (3) - ceny pro průmysl podle spotřeby

15 15 Eurostat (4) - ceny pro průmysl podle spotřeby Předchozí grafy: Kategorie 70 - 150 GWh/rok má vždy vyšší relativní cenu než všechny kategorie předchozí, tj. S rostoucí spotřebou roste konkurenční nevýhoda českého průmyslu!

16 16 Dosud nedořešeno: Kolik jsme měli platit na OZE od 2.10. do 31.12.2013 583 nebo 495 Kč/MWh? Zákon 310/2013 (účinnost od 2.10.2013): Maximální platba na OZE = 495 Kč/MWh Platné CR = 583 Kč/MWh Stát nižší platbu odmítá (MPO a ERÚ; stanoviska na webech) Právní názory se liší i mezi odběrateli Případný vícenáklad SR: 1,67 mld. Kč Řešení může přinést patrně až případné soudní rozhodnutí.

17 Kam směřovat další úsilí - oblasti Cíl: Odstranit významnou konkurenční nevýhodu v cenách elektřiny 1) Výše platby na OZE (aktuálně 23% celkové ceny) 495 Kč/MWh je strop, vláda jej může snížit příspěvkem ze SR Oprávněnost požadavku: Podpora OZE je výhradně politickým rozhodnutím, k financování politických rozhodnutí mají sloužit daňové výnosy státu. 2) Regulované složky ceny - ERÚ (aktuálně 24%) Síťová odvětví by měla mít k dispozici dostatek prostředků pro provoz a obnovu svých zařízení, včetně nových investic. Současně s tím by však měla být vystavena důsledné kontrole oprávněnosti nákladů a tlaku, který povede k maximálně efektivnímu využití finančních prostředků vybraných od zákazníků. 3) Minimalizace dalších přirážek - EU ETS, spotřební daň, emise, atd.,...

18 Kam směřovat další úsilí - prakticky 1) Výše platby na OZE Možnost: Diferenciace zavedením kapacitních plateb na OZE (SP ČR) Měření a vykazování POZE - požadavek: cejchovaná a plombovaná měřidla, optimálně obsluhovaná regionálními distributory 2) Regulované složky ceny Spravedlivé nastavení pravidel regulace pro další RO + CR pro 2015 3) Minimalizace dalších přirážek - MPO, MŽP Hlavní partneři: ERÚ Transparentní příprava legislativy - forma veřejných konzultačních procesů (VKP) SVSE přizváno do komisí a výborů Zřízena Oponentní rada velkých spotřebitelů MPO SVSE zastoupeno v Expertní skupině

19 19 Úkoly SVSE (1) Všem aktivním společnostem děkujeme za podporu činnosti SVSE! Potřebná součinnost firem v následujících oblastech: 1) Rozšíření okruhu respondentů dotazníků. Důvod: Souhrnné výsledky jsou naším nejsilnějším argumentem a je evidentní, že vyšší počet odpovědí zvyšuje věrohodnost.

20 20 Úkoly SVSE (2) 2) Osobní angažovanost nejvyšších představitelů průmyslových firem a využití Vašich kontaktů na politiky a představitele státní správy. Důvod: V kombinaci s argumentační základnou poskytovanou SVSE se jedná o nejúčinnější způsob prosazování zájmů odběratelů. Příklad: Vítkovická výzva 3) Rozšíření členské základny SVSE. Důvod: Zvýšení váhy, zlepšení vyjednávací pozice a získání finančních prostředků na další činnost; Návratnost investice do členství v SVSE a AEM: tisíce až statisíce % (!)

21 Sdružení velkých spotřebitelů energie e-mail: svse@aem.cz Přístup do členské sekce: http://www.svse.aem.cz/clenska-sekce Jméno: 2013svse Heslo: ghksvsedmn13x Po 14-ti dnech bude heslo změněno, členské společnosti obdrží nové e-mailem

22 22 Děkuji za pozornost! Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie http://svse.aem.cz/svse/ e-mail: svse@aem.cz Ing. Luděk Piskač +420 737 727 835


Stáhnout ppt "1 Průřez činností SVSE v uplynulém období, aktuality 18.03.2014 - Praha Asociace Energetických Manažerů Ortenovo nám. 1571/15a, 170 00 Praha 7 Sdružení."

Podobné prezentace


Reklamy Google