Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

47. Vím, jak reagovat za mimořádných situací I. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "47. Vím, jak reagovat za mimořádných situací I. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis."— Transkript prezentace:

1 47. Vím, jak reagovat za mimořádných situací I. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Ing.Mgr. Josef Pícha

2 47.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Náhlé až katastrofické děje byly vždy a budou součástí přirozeného vývoje naší planety Člověk je též významným činitelem, který může způsobit nevratné změny na prostředí, klimatu apod., většinou s výjimkou jaderných katastrof, jsou tyto děje pomalejší v měřítku lidského života, proto se převážně za součást přírodních katastrof neřadí. O přírodních katastrofách (tzv. hazardech) se dá hovořit až po vzniku lidské společnosti, které náhlé přírodní děje způsobují materiální škody nebo v horších případech i ztráty na lidských životech

3 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 47.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Relativně náhlé, rychlé až katastrofické přírodní jevy a procesy, které vyvolávají vratné i nevratné změny krajiny a přírodního prostředí a způsobují materiální škody a škody na životech lidské společnosti. Relativně náhlé, rychlé až katastrofické přírodní jevy a procesy, které vyvolávají vratné i nevratné změny krajiny a přírodního prostředí a způsobují materiální škody a škody na životech lidské společnosti. Jak definovat přírodní katastrofy? Co je to tzv. enviromentální riziko? Je přírodní rizikový proces, který je zesílen či zeslaben lidským faktorem. Zahrnuje : Přírodní rizika (zemětřesení, tsunami, požáry aj.) Technologická rizika (havárie v at. elektrárnách aj.) Socioekonomická rizika (epidemie, soc. pat. jevy atd.) Je přírodní rizikový proces, který je zesílen či zeslaben lidským faktorem. Zahrnuje : Přírodní rizika (zemětřesení, tsunami, požáry aj.) Technologická rizika (havárie v at. elektrárnách aj.) Socioekonomická rizika (epidemie, soc. pat. jevy atd.) Mezi přírodní katastrofy řadíme např. : Požáry Zemětřesení Sesuv půd Tornáda/Cyklóny Sopečná činnost Tsunami Sněhové blizardy Záplavy či povodně Mezi přírodní katastrofy řadíme např. : Požáry Zemětřesení Sesuv půd Tornáda/Cyklóny Sopečná činnost Tsunami Sněhové blizardy Záplavy či povodně Mezi katastrofy způsobené lidskou činností řadíme např.: Jaderná exploze atomové elektrárny Energetický black out doprovázený druhotnými ději atd. Mezi katastrofy způsobené lidskou činností řadíme např.: Jaderná exploze atomové elektrárny Energetický black out doprovázený druhotnými ději atd.

4 47.4 Co si řekneme ještě nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Povodeň přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině materiální škody a ztráty na životech většinou pouze v lokálním měřítku Klasifikace povodní : Mořské povodně: Příčiny vzniku: tropické cyklony, zemětřesení, jiné extrémní klimatické jevy Říční povodně: Příčiny vzniku: intenzivní tání sněhové pokrývky, vyvolané náhlým oteplením v zimě nebo na jaře vydatné dešťové srážky – způsobují monzunové či bleskové povodně Ochrana: stavba přehradních hrází, úprava tvaru říčních koryt, regulace průtoku vody Jak reagovat? : Dle rychlosti povodně, pokud možno zabezpečit majetek a dostat se co nejdříve na vyvýšené místo, dále dostatečně se informovat před, během i po povodni Povodeň přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině materiální škody a ztráty na životech většinou pouze v lokálním měřítku Klasifikace povodní : Mořské povodně: Příčiny vzniku: tropické cyklony, zemětřesení, jiné extrémní klimatické jevy Říční povodně: Příčiny vzniku: intenzivní tání sněhové pokrývky, vyvolané náhlým oteplením v zimě nebo na jaře vydatné dešťové srážky – způsobují monzunové či bleskové povodně Ochrana: stavba přehradních hrází, úprava tvaru říčních koryt, regulace průtoku vody Jak reagovat? : Dle rychlosti povodně, pokud možno zabezpečit majetek a dostat se co nejdříve na vyvýšené místo, dále dostatečně se informovat před, během i po povodni Požáry Požár je nekontrolovatelný oheň. Ničivé požáry je termín, který zahrnuje všechny nekontrolované, volně se šířící požáry ničivé požáry jsou řazeny mezi přírodní katastrofy, ale v poslední době je hlavním viníkem jejich vzniku člověk Příčiny vzniku: kombinací vysokých teplot a dlouhotrvajícího období sucha Výskyt: oblasti pobřeží Středozemního moře, Kalifornie, jihozápad USA a v Austrálii Jak reagovat? : přivolat pomoc tel:150/ ZIS 112tel:150/ ZIS Požáry Požár je nekontrolovatelný oheň. Ničivé požáry je termín, který zahrnuje všechny nekontrolované, volně se šířící požáry ničivé požáry jsou řazeny mezi přírodní katastrofy, ale v poslední době je hlavním viníkem jejich vzniku člověk Příčiny vzniku: kombinací vysokých teplot a dlouhotrvajícího období sucha Výskyt: oblasti pobřeží Středozemního moře, Kalifornie, jihozápad USA a v Austrálii Jak reagovat? : přivolat pomoc tel:150/ ZIS 112tel:150/ ZIS Sesuv půdy K sesuvům půdy dochází tehdy, když se poruší stabilita svahu V důsledku přírodních procesů ale i v důsledku lidské činnosti K nestabilitě svahů přispívá i zvýšení obsahu vody v půdě, suti, nebo horninách Příčiny vzniku: Zemětřesení, sopečné erupce a některé atmosférické jevy mohou způsobit sesuvy půdy, charakteristické pohybem obrovského množství směsi vody, kamenů a bláta Výskyt: USA, Blízký Východ, Indie…. Sesuv půdy K sesuvům půdy dochází tehdy, když se poruší stabilita svahu V důsledku přírodních procesů ale i v důsledku lidské činnosti K nestabilitě svahů přispívá i zvýšení obsahu vody v půdě, suti, nebo horninách Příčiny vzniku: Zemětřesení, sopečné erupce a některé atmosférické jevy mohou způsobit sesuvy půdy, charakteristické pohybem obrovského množství směsi vody, kamenů a bláta Výskyt: USA, Blízký Východ, Indie….

5 47.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis V globálním měřítku počet ničivých povodní výrazně roste, ze 6 událostí v padesátých letech až po 26 v 90. letech 20. století. Např. v dubnu 1991 došlo k rozsáhlým povodním v Bangladéši. Jedna z nejhorších katastrof tohoto druhu zanechala téměř 10 milionů lidí bez domova a zemřelo během ní nejméně 138 000 lidí. V globálním měřítku počet ničivých povodní výrazně roste, ze 6 událostí v padesátých letech až po 26 v 90. letech 20. století. Např. v dubnu 1991 došlo k rozsáhlým povodním v Bangladéši. Jedna z nejhorších katastrof tohoto druhu zanechala téměř 10 milionů lidí bez domova a zemřelo během ní nejméně 138 000 lidí. Úkol: Utvořte pětičlenné skupiny, kde každá skupina bude představovat záchranný tým. Poté ve skupinách vytvořte komplexní plán poskytnutí pomoci přeživším. Které kroky byste podnikly jako první a které byste nechali jako poslední? Jaké preventivní kroky byste navrhli, aby při další podobné katastrofě nedošlo k tak velkým škodám a ztrátám na životech? Úkol: Utvořte pětičlenné skupiny, kde každá skupina bude představovat záchranný tým. Poté ve skupinách vytvořte komplexní plán poskytnutí pomoci přeživším. Které kroky byste podnikly jako první a které byste nechali jako poslední? Jaké preventivní kroky byste navrhli, aby při další podobné katastrofě nedošlo k tak velkým škodám a ztrátám na životech?

6 47.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Jak se bránit účinkům přír. katastrof : Účinný monitoring (zemětřesení, tsunami, včetně základního vědeckého výzkumu) Prevence (před sesuvy, lavinami)- účelné využití krajiny), územní plánování Vytvoření systému varování obyvatelstva Výchova a školení obyvatelstva Vytváření systému na zmírnění škod způsobených přírodními katastrofami. Jak se bránit účinkům přír. katastrof : Účinný monitoring (zemětřesení, tsunami, včetně základního vědeckého výzkumu) Prevence (před sesuvy, lavinami)- účelné využití krajiny), územní plánování Vytvoření systému varování obyvatelstva Výchova a školení obyvatelstva Vytváření systému na zmírnění škod způsobených přírodními katastrofami. Předpovídání a ochrana před následky přírodních katastrof Zahrnuje teoretické studium příčin jednotlivých přírodních dějů (např. průchod seismických vln pevným tělesem) Zhodnocení rizik a zranitelnosti daného území vůči jednotlivým typům přírodních katastrof Formy aktivní a pasivní ochrany (kryty, úpravy reliéfu atd.), varovné systémy, krizové řízení A další Předpovídání a ochrana před následky přírodních katastrof Zahrnuje teoretické studium příčin jednotlivých přírodních dějů (např. průchod seismických vln pevným tělesem) Zhodnocení rizik a zranitelnosti daného území vůči jednotlivým typům přírodních katastrof Formy aktivní a pasivní ochrany (kryty, úpravy reliéfu atd.), varovné systémy, krizové řízení A další Měřící bóje

7 47.7 Natural disasters I. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography Tornadoes Volcanoes Earthquake Flood Tsunamis Winterstorm Landslide Wildfire Rotating, funnel-shaped clouds from powerful thunderstorms Shaking caused by movements of plates in the earth’s crust Pressure builds below the earth’s surface producing eruptions of lava, rock, and volcanic gases Pressure builds below the earth’s surface producing eruptions of lava, rock, and volcanic gases Result from heavy rains or tsunamis Form as a result of earthquakes, volcanoes, or earthquakes under the ocean May include snow, ice storms, sleet, freezing rain, and extremely cold temperatures Occur in forests, grasslands, and wooded areas Geological phenomenom that includes a wide range of ground movements On this slide you can see some examples of natural disasters ( black boxes) Can you match all these disasters to the right description? (green boxes)

8 47.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.Mezi přírodní katastrofy nepatří a/ Tornádo b/ Tsunami c/ Výbuch atomové elektrárny d/ Zemětřesení 3.Sesuv půdy je když….. a/ se poruší stabilita svahu b/ se odlomí část horniny c/ se láva při sopečné činnosti dostane na povrch d/ půda podléhá erozi 2.Které tvrzení je správné? a/ Přírodní katastrofy nezpůsobují mat. škody b/ Povodeň vzniká rozlitím vody v krajině c/ Přírodní katastrofy se vyskytují hlavně v létě d/ Požár je vždy zaviněn lidskou činností 4.Environmentální riziko je a/ Přírodní rizikový proces zesílený lidskou činností b/ Přírodní rizikový proces bez vlivu lidské činnosti c/ Riziko které musíme podstoupit při povodni d/ Riziko spojené s výskytem tornád 1.c 2.b 3.a 4.a Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

9 1.http://cz.altermedia.info/images/tornado.jpg slide 1http://cz.altermedia.info/images/tornado.jpg 2.http://hurikan.trinactka.com/gallery/hurikan1.jpgslide 1http://hurikan.trinactka.com/gallery/hurikan1.jpg 3.http://www.christianpost.com/news/missions-organization-seeking-unsung-heroes-nominations-for-epoch-awards-96573/slide 1http://www.christianpost.com/news/missions-organization-seeking-unsung-heroes-nominations-for-epoch-awards-96573/ 4.http://www.komenskeho66.cz/materialy/ocmu/images/image018.jpgslide 2http://www.komenskeho66.cz/materialy/ocmu/images/image018.jpg 5.http://www.squidoo.com/rainy-weatherslide 5http://www.squidoo.com/rainy-weather 6.http://www.telegrafia.eu/en/solutions/public_warning/Pages/tsunami_and_tornado_early_warning_system.aspxslide 6http://www.telegrafia.eu/en/solutions/public_warning/Pages/tsunami_and_tornado_early_warning_system.aspx 7.http://www.changroup.cz/changroup/component/content/article/66-merici-boje-na-jezere-ammerseeslide 6http://www.changroup.cz/changroup/component/content/article/66-merici-boje-na-jezere-ammersee 8.http://kurz.geologie.sci.muni.cz/obrazky_ucebnice/obrazek5_42.jpgslide 7http://kurz.geologie.sci.muni.cz/obrazky_ucebnice/obrazek5_42.jpg 9.http://www.smisek.cz/images/zoom/nature/viewsize/tornado_1.jpgslide 7http://www.smisek.cz/images/zoom/nature/viewsize/tornado_1.jpg 1.http://cz.altermedia.info/images/tornado.jpg slide 1http://cz.altermedia.info/images/tornado.jpg 2.http://hurikan.trinactka.com/gallery/hurikan1.jpgslide 1http://hurikan.trinactka.com/gallery/hurikan1.jpg 3.http://www.christianpost.com/news/missions-organization-seeking-unsung-heroes-nominations-for-epoch-awards-96573/slide 1http://www.christianpost.com/news/missions-organization-seeking-unsung-heroes-nominations-for-epoch-awards-96573/ 4.http://www.komenskeho66.cz/materialy/ocmu/images/image018.jpgslide 2http://www.komenskeho66.cz/materialy/ocmu/images/image018.jpg 5.http://www.squidoo.com/rainy-weatherslide 5http://www.squidoo.com/rainy-weather 6.http://www.telegrafia.eu/en/solutions/public_warning/Pages/tsunami_and_tornado_early_warning_system.aspxslide 6http://www.telegrafia.eu/en/solutions/public_warning/Pages/tsunami_and_tornado_early_warning_system.aspx 7.http://www.changroup.cz/changroup/component/content/article/66-merici-boje-na-jezere-ammerseeslide 6http://www.changroup.cz/changroup/component/content/article/66-merici-boje-na-jezere-ammersee 8.http://kurz.geologie.sci.muni.cz/obrazky_ucebnice/obrazek5_42.jpgslide 7http://kurz.geologie.sci.muni.cz/obrazky_ucebnice/obrazek5_42.jpg 9.http://www.smisek.cz/images/zoom/nature/viewsize/tornado_1.jpgslide 7http://www.smisek.cz/images/zoom/nature/viewsize/tornado_1.jpg Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 47.9 Použité zdroje, citace

10 AutorIng. Mgr. Josef Pícha Období Ročník9. ročník Klíčová slovaPřírodní katastrofy AnotacePrezentace se zabývá přírodními katastrofami Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 47.10 Anotace


Stáhnout ppt "47. Vím, jak reagovat za mimořádných situací I. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis."

Podobné prezentace


Reklamy Google