Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Judaismus. Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Judaismus. Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a."— Transkript prezentace:

1 Judaismus

2 Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české slovo Žid z francouzské výslovnosti jména Jude Příslušník judaismu: Žid (na rozdíl od jiných náboženství, např. křesťan, muslim) psáno s velkým začátečním písmenem, podle jejich pojetí jde zároveň o národ Židé jako národ ve zvláštním náboženském smyslu, židovské etnikum, židovský politický národ, příslušnost k jiným národům, osobní sebeurčení, často obojí „Judaista“ – spíše odborník na judaismus, obor judaistika Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

3 Hlavní etapy židovských dějin I. počátky nedoložené historicky: po stvoření světa a lidstva a jeho pádu postavy praotce Abraháma a jeho potomků Izáka a Jákoba, zvaného Izrael, jeho dvanáct synů jsou praotci kmenů, podle nich se kmeny jmenují počátky nedoložené historicky: po stvoření světa a lidstva a jeho pádu postavy praotce Abraháma a jeho potomků Izáka a Jákoba, zvaného Izrael, jeho dvanáct synů jsou praotci kmenů, podle nich se kmeny jmenují historické zmínky o egyptském otroctví a odchodu, Bible to spojuje s Mojžíšem, on byl prostředníkem smlouvy historické zmínky o egyptském otroctví a odchodu, Bible to spojuje s Mojžíšem, on byl prostředníkem smlouvy kmeny žily samostatným životem a příležitostně spojovaly síly k akci kmeny žily samostatným životem a příležitostně spojovaly síly k akci Období jednotného království, sjednocení kultu a jeho centralizace do Jeruzaléma, kolem Chrámu Období jednotného království, sjednocení kultu a jeho centralizace do Jeruzaléma, kolem Chrámu dvě království, babylonské zajetí a návrat z něj, obnova zničeného chrámu, postupná tvorba biblického kánonu dvě království, babylonské zajetí a návrat z něj, obnova zničeného chrámu, postupná tvorba biblického kánonu

4 Hlavní etapy židovských dějin II. konfrontace s křesťanstvím konfrontace s křesťanstvím tzv. židovská válka, zničení Jeruzaléma a chrámu tzv. židovská válka, zničení Jeruzaléma a chrámu přijetí biblického kánonu (alexandrijského a palestinského) přijetí biblického kánonu (alexandrijského a palestinského) exil, diaspora exil, diaspora Vznik Talmudu a midrašů Vznik Talmudu a midrašů Větve diasporních Židů podle jazyka a kultury Aškenazim, Sefardim, Mizrahim Větve diasporních Židů podle jazyka a kultury Aškenazim, Sefardim, Mizrahim zlepšení situace od osvícenství zlepšení situace od osvícenství

5 Antijudaismus a židovská reakce soužití s muslimy obvykle příznivější soužití s muslimy obvykle příznivější křesťanské obvinění z „bohovraždy“, údajné odebrání Božího vyvolení křesťanské obvinění z „bohovraždy“, údajné odebrání Božího vyvolení omezení a pronásledování (nepokřtěných) Židů v křesťanském světě omezení a pronásledování (nepokřtěných) Židů v křesťanském světě sekularizovanou podobou antijudaismu etnický či „rasový“ tzv. antisemitismus až po nacistickou genocidu sekularizovanou podobou antijudaismu etnický či „rasový“ tzv. antisemitismus až po nacistickou genocidu asimilanti a sionisté asimilanti a sionisté vznik státu Izrael, palestinská otázka vznik státu Izrael, palestinská otázka

6 Kanonické texty judaismu židovská Bible – Tóra, Proroci, Spisy (v hebrejštině) židovská Bible – Tóra, Proroci, Spisy (v hebrejštině) Talmud – Mišna a Gemara, haggada a halácha (v aramejštině) Talmud – Mišna a Gemara, haggada a halácha (v aramejštině) midraše a další rabínská literatura midraše a další rabínská literatura mystické spisy, zejm. Zohar mystické spisy, zejm. Zohar

7 Ukázka biblického textu v hebrejštině

8 Ukázka textu Talmudu v aramejštině

9 Organizace židovské obce obec je samosprávná, vede ji výbor v čele s předsedou; služby v obci: rabín, kantor, dnešní role kněží (kohenů) obec je samosprávná, vede ji výbor v čele s předsedou; služby v obci: rabín, kantor, dnešní role kněží (kohenů) obce se sdružují podle větví judaismu a podle regionu, u nás téměř všechny obce sdruženy ve Federaci židovských obcí obce se sdružují podle větví judaismu a podle regionu, u nás téměř všechny obce sdruženy ve Federaci židovských obcí rabinát jako závazné tlumočení Boží vůle, učení, souzení rabinát jako závazné tlumočení Boží vůle, učení, souzení

10 Židovská bohoslužba minjan – deset mužů (osob) nutných pro započetí bohoslužby minjan – deset mužů (osob) nutných pro započetí bohoslužby rozložení denních, sobotních a svátečních bohoslužeb podává Sidur (obrázky) rozložení denních, sobotních a svátečních bohoslužeb podává Sidur (obrázky) bohoslužby: modlitby, čtení, kázání, symbolické úkony bohoslužby: modlitby, čtení, kázání, symbolické úkony židovský převážně lunární kalendář s vloženým měsícem každý čtvrtý rok židovský převážně lunární kalendář s vloženým měsícem každý čtvrtý rok svátky spjaté s rytmem přírody a s židovskou (i pobiblickou) historií svátky spjaté s rytmem přírody a s židovskou (i pobiblickou) historií místem bohoslužby obce synagoga, ale i domácí obřady místem bohoslužby obce synagoga, ale i domácí obřady

11 Žehnajnící gesto kohena

12 Významné synagogy I.

13 Významné synagogy II.

14 Aškenázové a sefardi etnické rozdíly, menší náboženské rozdíly etnické rozdíly, menší náboženské rozdíly Aškenázové – němečtí Židé, střední a východní Evropa, jazyk jidiš Aškenázové – němečtí Židé, střední a východní Evropa, jazyk jidiš Sefardi – španělští Židé, též západní Evropa Sefardi – španělští Židé, též západní Evropa nezávislé vedení; obrázky: aškenázský nejvyšší rabín a sefardský „nejvyšší na Sionu“ nezávislé vedení; obrázky: aškenázský nejvyšší rabín a sefardský „nejvyšší na Sionu“

15 Směry v současném judaismu ortodoxní důsledně dodržují všechny předpisy, ultraortodoxní se odlišují i vzhledem, moderní ortodoxie nikoli reformní judaismus klade větší důraz na etiku, menší na rituální předpisy; liší se na konzervativní a liberální (zvaný též progresivní) do těchto skupin se dnes člověk spíše rodí, nevybírá si je, osobní postoje různé

16 Tradiční ortodoxní rabín a reformní rabínka

17 První rabínka v dějinách učí v reformní synagoze v USA

18 Židovská mystika – dávná mystická tradice diasporního judaismu – kabala základní literatura Sefer Jecira – Kniha utváření, Sefer ha- Zohar – Kniha záře sefirotický strom – symbolický diagram sestupu od Boha k tvorstvu a vzestupu člověka k Bohu symbolický, alegorický výklad Bible chasidské hnutí – populární mystika tzv. křesťanská kabala

19 Přítomnost judaismu v současném světě k judaismu se hlásí asi 12 milionů lidí, z toho zhruba polovina žije v Izraeli, polovina v jiných zemích k judaismu se hlásí asi 12 milionů lidí, z toho zhruba polovina žije v Izraeli, polovina v jiných zemích judaismus je silně zastoupen v USA judaismus je silně zastoupen v USA ve střední Evropě klesla přítomnost Židů následkem nacistické genocidy a exilu před komunistickým režimem ve střední Evropě klesla přítomnost Židů následkem nacistické genocidy a exilu před komunistickým režimem mnoho významných osobností vědy, umění a politiky se hlásí k judaismu mnoho významných osobností vědy, umění a politiky se hlásí k judaismu

20 Současný český judaismus většina českých židovských obcí je sdružena ve Federaci židovských obcí občanské sdružení Židovská liberální unie je volně přidruženo k FŽO FŽO je registrovanou a akreditovanou náboženskou společnosti, zřídila školy, vydává časopisy přátelské styky pěstuje Společnost křesťanů a Židů, též za účasti muslimů


Stáhnout ppt "Judaismus. Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a."

Podobné prezentace


Reklamy Google