Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace / Test Určen pro: 2. ročník oborů Technické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace / Test Určen pro: 2. ročník oborů Technické."— Transkript prezentace:

1 Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace / Test Určen pro: 2. ročník oborů Technické lyceum, Strojírenství, Ekonomika a podnikání a Provoz a ekonomika dopravy Vzdělávací oblast: Základy společenských věd – Politologie Název učebního materiálu: Evropská integrace Jméno autora: Mgr. Zděnka Němečková Datum vytvoření: 6. 9. 2012 Reg.č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0627

2 Klíčová slova: evropská integrace, Evropská unie, Evropská společenství Anotace: Evropská integrace je jedním z nejdůležitějších aspektů na evropském kontinentu, jež zabraňuje vypuknutí války. V tomto příspěvku bychom se měli zabývat historií tohoto procesu a jeho aplikací do praktického života. Metodické pokyny: Řízeným rozhovorem žáci pracují s texty a obrázky.

3 Počátky evropské integrace Myšlenka sjednocení evropského kontinentu se objevila v různých podobách již ve středověku – například český král Jiří z Poděbrad chtěl vytvoření „Unie evropských států“ – jejím hlavním cílem měla být obrana proti Turkům Myšlenka sjednocení Evropy se rozvíjela v 1. polovině 20. století prostřednictvím myšlenek hraběte Richarda Coudenhove-Kalergiho, jež vydal dílo Panevropa

4 Integrace po druhé světová válce I Druhá světová válka vzniklá mimo jiné z rivality mezi evropskými státy ukázala na potřebu sjednocení evropského kontinentu Po válce vznikala řada mezinárodních organizací (Rada Evropy), nicméně ke skutečnému sjednocování došlo až na základě tzv. Schumannova plánu. Na jeho základě mělo dojít k propojení evropských ekonomik v oblasti uhlí a oceli (komodit nutných k vedení války) a toto propojení mělo zabránit vypuknutí další války. Snahou byla i konkurování americkému poválečnému průmyslu.

5 Integrace po druhé světové válce II Na základě Schumanova plánu a dalšího jednání v průběhu 50.let 20.století vznikly mezi Německem, Francii, Itálií, Belgií, Nizozemím a Lucemburskem tyto organizace 1)Evropské společenství uhlí a oceli – 1952 2)Evropské hospodářské společenství – 1958 3)EURATOM – 1958, spolupráce v jaderné energetice Založením těchto organizací došlo ke zlepšení hospodářské úrovně jejích členů. V roce 1967 se tyto organizace spojily do Evropských společenství. V 70. a 80. letech se pak tato mezinárodní organizace rozšířila ještě o dalších šest států (Velká Británie, Irsko, Dánsko, Řecko, Portugalsko a Španělsko)

6 Evropská integrace od 80. let V průběhu 80. let došlo v integraci Evropských společenství k dvěma zásadním okolnostem a to uzavření Schengenské dohody z roku 1985 o budoucím odstranění vnitřních hranic v rámci ES a Jednotného evropského aktu, jež nastínil další směřování ES – akt cílil na zapojení Evropského parlamentu do vytváření legislativy a měla za cíl vytvoření společné trhu a posílení kooperace v oblasti zahraniční politiky V 90. letech došlo k jedné největších institucionálních změn v rámci Evropských společenství tak, že došlo Maastrichtskou smlouvou z roku 1992 k přejmenování společenství na EU, došlo k posílení integrace a zavedení pilířovité struktury EU 1)Evropské společenství – má za cíl vytvoření jednotného trhu s volným pohybem zboží, osob, služeb a kapitálu 2)Společná zahraniční a bezpečnostní politika 3)Spolupráce v oblasti vnitra a justice Maastrichtská smlouva byla novelizována Amsterodamskou smlouvou (1997), Smlouvou z Nice (2000) a Lisabonskou smlouvou (2009) nahrazující původní neúspěšný projekt evropské ústavy.

7 Další evropské integrační projekty 1)Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) – vzniklo v roce 1960 jako protiváha Evropským společenstvím za účelem posílení hospodářské spolupráce mezi členy. Vedoucí úlohu měla Velká Británie, ale ta vstoupila v roce 1973 do ES. Členové ESVO jsou dnes nečlenové EU – Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtnštejnsko 2)Středoevropská zóna volného obchodu (CEFTA) – vznikla v roce 1992 z bývalých postsovětských satelitů (mj. byla členem i ČR). Její členové vstupem do EU vystupují z této organizace. 3)Severoatlantické aliance (NATO)– neekonomická, čistě vojenská organizace, jež má za cíl udržet mír v členských státech. Členy jsou jak evropské státy, tak i USA a Kanada, čímž se posilují transatlantické vazby.

8 Výhody a problémy evropské integrace Mezi výhody evropské integrace by se dalo zařadit (zejména v souvislosti s EU) 1)Nevypuknutí války na evropském kontinentě (až na války v bývalé Jugoslávii) po 70 let 2)Zvýšení konkurenceschopnosti evropského trhu, jež má přes půl miliardy obyvatel 3)Neexistence hranic v rámci EU Mezi problémy evropské integrace bychom mohli zařadit (zejména v souvislosti s EU 1)Nárůst byrokracie v EU kvůli narůstající agendě EU a možné vyprázdnění integračních snah 2)Existenci dvourychlostní Evropy v rámci EU – tento princip znamená, že každá z členských zemí se integruje různým způsobem, některé se integrují více (např. jsou členy měnové unie) a jiné méně (např. ČR). To vytváří nejednotnost v rámci EU 3)Postoj k Turecku – je otázka zdali je Turecko spíše součástí arabských států či Evropy. Obavy budí zejména zaostalost a populační boom v Turecku

9 Křížovka 1)Který český král chtěl sjednotit Evropu, aby se mohla Evropa lépe bránit invazi Osmanské říše. Šlo o Jiřího z ……………. 2)Které je příjmení francouzského politika, jež v 50. letech inicioval evropskou integraci? 3)Která smlouva novelizovala v roce 2000 Maastrichtskou smlouvu? 4)Která komodita byla v názvu první evropské organizace z roku 1952 – šlo o Evropské společenství uhlí a ………… 5)Jaká je zkratka mezinárodní organizace, jež vznikla v roce 1960 jako protiváha Evropských společenství? 6)Která mezinárodní organizace vznikla v roce 1958 vedle Evropského hospodářského společenství? 7)Jaká je zkratka vojenské mezinárodní organizace, jejíž členové jsou kromě evropských zemí i USA a Kanada? 8)Který jihoevropský stát přistoupit do Evropských společenství v roce 1986? 9)Jaká je zkratka mezinárodní organizace pod názvem Středoevropská zóna volného obchodu?

10 Křížovka - řešení

11 Použité zdroje Fiala, P. – Pitrová, M. (2009): Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Kolektiv autorů (2004): Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Nakladatelství Didaktis www. Wikipedia.cz

12 Odkazy obrázky http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-19000- 2453,_Robert_Schuman.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-19000- 2453,_Robert_Schuman.jpg http://balder.org/judea/billeder-judea/Richard-Coudenhove-Kalergi-Jew- Austria-EU-Ideologist.jpg


Stáhnout ppt "Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace / Test Určen pro: 2. ročník oborů Technické."

Podobné prezentace


Reklamy Google