Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: dějepis Ověření ve výuce Třída:Datum: DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Pilař. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TÉMA: Zakladatelská činnost Karla IV. PŘEDMĚT: dějepis, společenskovědní seminář KLÍČOVÁ SLOVA: Koruna česká Pražský hrad Pražský hrad katedrála sv. Víta katedrála sv. Víta Nové Město pražské Nové Město pražské Karlův most Karlův most Karlštejn Karlštejn JMÉNO AUTORA: Mgr. Ondřej Pilař

3 Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad zakladatelské činnosti Karla IV. včetně její politické motivovanosti na vyšším stupni gymnázia. Materiál je určen pro výklad zakladatelské činnosti Karla IV. včetně její politické motivovanosti na vyšším stupni gymnázia.

4 Politické motivy bohaté zakladatelské činnosti Karla IV. Karlova vladařská koncepce Karlova vladařská koncepce pevnější propojení zemí Koruny české s Říší – Čechy oporou jeho politiky v říši pevnější propojení zemí Koruny české s Říší – Čechy oporou jeho politiky v říši (silný český král = silný římský císař); dotvoření a právní upevnění soustátí Koruna česká. dotvoření a právní upevnění soustátí Koruna česká. Obr. 6

5 Politické motivy bohaté zakladatelské činnosti Karla IV. Karlova vladařská koncepce Karlova vladařská koncepce pozvednutí Prahy – metropole nejen Čech, ale celé Sv. říše; pozvednutí Prahy – metropole nejen Čech, ale celé Sv. říše; posílení královské moci v Čechách – nové královské hrady; posílení královské moci v Čechách – nové královské hrady; nové kostely – podpora církvi – spojenec proti ambicím šlechty. nové kostely – podpora církvi – spojenec proti ambicím šlechty. Obr. 13

6 Zakladatelská činnost v Praze zvelebení Prahy – reprezentativní sídlo římského a českého krále zvelebení Prahy – reprezentativní sídlo římského a českého krále Karlova universita (1348) Karlova universita (1348) Nové Město pražské (1348) Nové Město pražské (1348) rekostrukce Pražského hradu a stavba katedrály sv. Víta rekostrukce Pražského hradu a stavba katedrály sv. Víta Karlův most Karlův most řada kostelů, především na Novém Městě řada kostelů, především na Novém Městě

7 Zakladatelská činnost v Praze Pražský hrad Pražský hrad generální rekonstrukce, nový královský palác – reprezentace; generální rekonstrukce, nový královský palác – reprezentace; název – Hrad svatého Václava; název – Hrad svatého Václava; Palác – pohled Palác – pohled od severu (obr. 3); palác – pohled palác – pohled od jihu (obr. 2). Obr. 2 Obr. 3

8 Zakladatelská činnost v Praze Katedrála sv. Víta na Pražském hradě Katedrála sv. Víta na Pražském hradě architekti – Matyáš z Arrasu, Petr Parléř; architekti – Matyáš z Arrasu, Petr Parléř; promyšlená dominanta nejen Hradu, ale i Prahy; promyšlená dominanta nejen Hradu, ale i Prahy; místo korunovace českých králů; místo korunovace českých králů; sídelní kostel pražského arcibiskupa. sídelní kostel pražského arcibiskupa. Obr. 14 Obr. 13

9 Zakladatelská činnost v Praze Katedrála sv. Víta Katedrála sv. Víta kaple sv. Václava kaple sv. Václava ● vyzdobena Mistrem litoměřického oltáře; ● schránka na české korunovační klenoty (svatováclavská koruna). (svatováclavská koruna). Zlatá brána s mozaikou Posledního soudu Zlatá brána s mozaikou Posledního soudu ● původní vchod do chrámu. Obr. 15 Obr. 16

10 Zakladatelská činnost v Praze Katedrála sv. Víta Katedrála sv. Víta sochařská výzdoba symbolická; sochařská výzdoba symbolická; v přízemí hrobky některých Přemyslovců – minulost říše v přízemí hrobky některých Přemyslovců – minulost říše (viz Přemysl Otakar I.); nahoře v triforiu sochařské portréty Lucemburků – současnost říše; nahoře v triforiu sochařské portréty Lucemburků – současnost říše; nad nimi čeští patroni – předpoklad budoucnosti říše. nad nimi čeští patroni – předpoklad budoucnosti říše. Obr. 12

11 Zakladatelská činnost v Praze Karlův most Karlův most na místě staršího Juditina; na místě staršího Juditina; spojoval Staré Město a Menší Město spojoval Staré Město a Menší Město (Malá Strana); (Malá Strana); autorem Petr Parléř. autorem Petr Parléř. obr. 17 Obr. 18

12 Zakladatelská činnost v Praze PRÁCE S OBRÁZKEM PRÁCE S OBRÁZKEM Dokumentuj na obrázku staroměstské věže Karlova mostu některé znaky gotiky, zejména lomený oblouk a vertikalitu. Dokumentuj na obrázku staroměstské věže Karlova mostu některé znaky gotiky, zejména lomený oblouk a vertikalitu. Obr. 18

13 Zakladatelská činnost v Praze Karlův most – sochařská výzdoba PRÁCE S OBRÁZKY Sochy na Karlově mostě pochází Sochy na Karlově mostě pochází z pozdějšího období, poznáš s pomocí obrázků z kterého? Napoví ti jména Brokoff, Braun? Napoví ti jména Brokoff, Braun? Obr. 26 Obr. 27

14 Zakladatelská činnost v Praze Karlova universita Karlova universita založena 1348; založena 1348; nejstarší universita ve střední Evropě; nejstarší universita ve střední Evropě; Karlova kolej – Karolinum Karlova kolej – Karolinum (viz obrázek). Obr. 25

15 Zakladatelská činnost v Praze Nové Město pražské Nové Město pražské založeno roku 1348; založeno roku 1348; motivace – finanční výhody pro měšťany, kteří zde do 18 měsíců postavili kamenný dům; motivace – finanční výhody pro měšťany, kteří zde do 18 měsíců postavili kamenný dům; 3 náměstí – Koňský trh (dnes Václavské), Dobytčí trh (Karlovo), Senný trh (Senovážné); 3 náměstí – Koňský trh (dnes Václavské), Dobytčí trh (Karlovo), Senný trh (Senovážné); Praha jedním z největších měst tehdejší Evropy. Praha jedním z největších měst tehdejší Evropy.

16 Zakladatelská činnost v Praze Nové kostely v Praze Nové kostely v Praze stavba kostelů (nejen v Praze) – snaha pozvednout církev, posílit ji jako politického spojence vyvažujícího vliv mocného panstva; stavba kostelů (nejen v Praze) – snaha pozvednout církev, posílit ji jako politického spojence vyvažujícího vliv mocného panstva; kostel Panny Marie před Týnem na Starém Městě v Praze. kostel Panny Marie před Týnem na Starém Městě v Praze. PRÁCE S OBRÁZKEM PRÁCE S OBRÁZKEM Na kterém důležitém náměstí leží tento kostel? Na kterém důležitém náměstí leží tento kostel? Znáš další slavný objekt tohoto náměstí? Znáš další slavný objekt tohoto náměstí? Obr. 19

17 Zakladatelská činnost v Praze Kostel sv. Apolináře na Novém Městě pražském kostely na Novém Městě založené Karlem IV. rozmístěny do symbolického tvaru kříže; kostely na Novém Městě založené Karlem IV. rozmístěny do symbolického tvaru kříže; HISTORICKÁ SOUVISLOST Pomocí internetu dohledej názvy některých dalších těchto chrámů. Pomocí internetu dohledej názvy některých dalších těchto chrámů. Obr. 20

18 Zakladatelská činnost v Praze kostel sv. Štěpána na Novém Městě --^ kostel sv. Štěpána na Novém Městě --^  kostel sv. Kateřiny na Novém Městě (barokně přestavěn, gotická pouze věž) (barokně přestavěn, gotická pouze věž) Obr. 7 Obr. 8

19 Zakladatelská činnost v Praze PRÁCE S OBRÁZKEM PRÁCE S OBRÁZKEM Dokumentuj na obrazové ukázce kostela sv. Štěpána lomený oblouk, vnější opěrný systém, vertikalitu. Dokumentuj na obrazové ukázce kostela sv. Štěpána lomený oblouk, vnější opěrný systém, vertikalitu. Obr. 7

20 Královské hrady opory královské moci; opory královské moci; často umístěny u důležité obchodní stezky, hranic země či u panství mocného šlechtice jako protiváha jeho vlivu (jižní Čechy); často umístěny u důležité obchodní stezky, hranic země či u panství mocného šlechtice jako protiváha jeho vlivu (jižní Čechy); 1. fáze rekonstrukce královských majetků – vykupování hradů, které zastavil Jan Lucemburský mocným pánům; 1. fáze rekonstrukce královských majetků – vykupování hradů, které zastavil Jan Lucemburský mocným pánům; například Veveří či Křivoklát. například Veveří či Křivoklát. Obr. 1 Obr. 22

21 Královské hrady založené Karlem IV. Karlštejn Karlštejn postaven na obchodní stezce z Prahy do Norimberka (jednoho z center Svaté říše římské); postaven na obchodní stezce z Prahy do Norimberka (jednoho z center Svaté říše římské); schránka na říšské korunovační klenoty a také na ostatky svatých. schránka na říšské korunovační klenoty a také na ostatky svatých. Obr. 23

22 Královské hrady založené Karlem IV. Karlštejn Karlštejn symbolické uspořádání do tří stupňů: symbolické uspořádání do tří stupňů: 1. královský palác 1. královský palác (pozemský svět); 2. menší věž s kostelem Panny Marie a kaplí sv. Kateřiny 2. menší věž s kostelem Panny Marie a kaplí sv. Kateřiny (očistění duše); 3. velká věž s kaplí sv. Kříže 3. velká věž s kaplí sv. Kříže (nebeské království). 1. 2. 3. Obr. 9

23 Královské hrady založené Karlem IV. Karlštejn Karlštejn kaple sv. Kříže – vlastní schránka na korunovační klenoty, ostatky svatých i státní listiny; kaple sv. Kříže – vlastní schránka na korunovační klenoty, ostatky svatých i státní listiny; výzdoba – „Nebeské vojsko Kristovo“ – 130 deskových obrazů světců, papežů, biskupů od dvorního malíře Karla IV. Mistra Theodoricha. výzdoba – „Nebeské vojsko Kristovo“ – 130 deskových obrazů světců, papežů, biskupů od dvorního malíře Karla IV. Mistra Theodoricha. Obr. 10 Obr. 11

24 Královské hrady založené Karlem IV. hrad Radyně hrad Radyně hrad Karlshaus hrad Karlshaus Obr. 4 Obr. 5

25 Královské hrady založené Karlem IV. Kašperk Kašperk hrad s blokovou dispozicí; hrad s blokovou dispozicí; dominantou dvě hranolové věže srostlé s palácem mezi nimi; dominantou dvě hranolové věže srostlé s palácem mezi nimi; PRÁCE S OBRÁZKEM PRÁCE S OBRÁZKEM Znáš jiné hrady s podobným typem hranolové věže? Znáš jiné hrady s podobným typem hranolové věže? Obr. 24

26 ZDROJE: ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 2. rozšířené vyd. Praha: Idea servis, 1999. ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 2. rozšířené vyd. Praha: Idea servis, 1999. ISBN 80-85970-26-0. Obr. 1: Peyer Anikó. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 1: Peyer Anikó. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Veve%C5%99%C3%AD_v%C3%A1r.jpg Obr. 2: Claire H. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 2: Claire H. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad,_Star%C3%BD_kr%C3%A1lovsk% C3%BD_pal%C3%A1c_01.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad,_Star%C3%BD_kr%C3%A1lovsk% C3%BD_pal%C3%A1c_01.jpg Obr. 3: Jan Polák. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 3: Jan Polák. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Star%C3%BD_kr%C3%A1lovsk%C3%BD_pal%C3%A1c_- _severn%C3%AD_pohled.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Star%C3%BD_kr%C3%A1lovsk%C3%BD_pal%C3%A1c_- _severn%C3%AD_pohled.jpg Obr. 4: Josef Špiller. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 4: Josef Špiller. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St.Plzenec_hrad_Radyne_1.jpg Obr. 5: Lubomír Herc. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 5: Lubomír Herc. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karlshaus,Karl%C5%AFv_Hr%C3%A1dek.jpeg Obr. 6: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 6: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koruna_ceska_Karel_IV.png?uselang=cs Obr. 7: Ben Skála. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 7: Ben Skála. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Church-%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1n-Prague3.jpg

27 Obr. 8: Anton Fedorenko. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_sv._Kate%C5%99iny_pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD.jpg Obr. 9: Tomas62. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karl%C5%A1tejn_029.jpg Obr. 10: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jindrich_Eckert_-_Karlstejn,_kaple_sv_Krize_(1878).jpg Obr. 11: [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_Theoderich_von_Prag_006.jpg Obr. 12: Acoma. [cit. 2013-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ottokar_I_Premysl_nahrobek.jpg Obr. 13: Flickr. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: ● Obr. 13: Flickr. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Katedr%C3%A1la,_JV_01.jpg ● Obr. 14: Aconcagua. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Interior_of_St._Vitus_Cathedral_Prague_01.jpg Obr. 15: DanielHP. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: ● Obr. 15: DanielHP. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Katedr%C3%A1la,_Svatov%C3%A1clavsk%C3%A1_kaple_03.jpg Obr. 16: Myrabella. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: ● Obr. 16: Myrabella. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cathedrale_Saint- Guy_Prague_facade_sud_mosaique_Jugement_dernier.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cathedrale_Saint- Guy_Prague_facade_sud_mosaique_Jugement_dernier.jpg

28 Obr. 17: JoJan. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: ● Obr. 17: JoJan. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praag_012.jpg Obr. 18: Quadell. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: ● Obr. 18: Quadell. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aftnn_The_old_town_end_of_the_King_Charles_bridge.jpg Obr. 19: Ralf Roletschek. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: ● Obr. 19: Ralf Roletschek. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:13-03-30-praha-by-RalfR-054.jpg Obr. 20: ŠJů. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: ● Obr. 20: ŠJů. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pohled_od_Kongresov%C3%A9ho_centra_na_kostel_svat%C3%A9 ho_Apolin%C3%A1%C5%99e.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pohled_od_Kongresov%C3%A9ho_centra_na_kostel_svat%C3%A9 ho_Apolin%C3%A1%C5%99e.jpg Obr. 22: Svobodat. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: ● Obr. 22: Svobodat. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krivoklat_castle_01.jpg Obr. 23: Prazak[cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: ● Obr. 23: Prazak. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hrad_Karl%C5%A1tejn.jpg ● Obr. 24: Adam Hauner. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Ka%C5%A1perk_od_severov%C3%BDchodu.jpg ● Obr. 25: Enfo. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:152_Univerzita_Karlova,_o_Karolinum_(Universitat_Carolina).jpg ● Obr. 26: cs user. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Bridge-saint_John.jpg ● Obr. 27: Diligent. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Bridge_St_Anna.jpg


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google