Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Anotace: Materiál je určen pro žáky 6. ročníku. Prezentace slouží k naučení nového učiva o projevu gravitace. Žák popíše gravitační sílu, gravitační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Anotace: Materiál je určen pro žáky 6. ročníku. Prezentace slouží k naučení nového učiva o projevu gravitace. Žák popíše gravitační sílu, gravitační."— Transkript prezentace:

1  Anotace: Materiál je určen pro žáky 6. ročníku. Prezentace slouží k naučení nového učiva o projevu gravitace. Žák popíše gravitační sílu, gravitační pole. Žák pochopí, že nám gravitační síla umožňuje základní orientaci v prostoru. Podle ní rozliší směry nahoru a dolů (směr svislý a vodorovný). Žák jmenuje příklady účinků gravitace na rostliny, vysvětlí pojem „geotropizmus“. Žák se seznámí s libelou (vodováhou), hadicovou vodováhou,kruhovou libelou a s nivelačním přístrojem (vodováhou s laserovým paprskem). Gravitace, směr svislý a vodorovný Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Francová Alena Vzdělávací oblast: Člověk a příroda_Fyzika Datum: 02/2013 Název materiálu: VY_32_INOVACE_FY.6.A.11_gravitace_,_smer_svisly_a_v odorovny Číslo operačního programu: CZ.1.07/1.4.00/21.1693 Název projektu: PRIMA ŠKOLA

2  Zemská přitažlivost – gravitace – působí na všechna tělesa kolem nás.  Když povyskočíme, víme bezpečně, že opět dopadneme na zem.  Hodíme-li kámen vzhůru, spadne přibližně na to místo, odkud jsme ho vyhodili.  Dešťové kapky padají za bezvětří svisle k zemi.  Kameny vhozené do vody klesají na dno. …na všechna tělesa působí přitažlivá síla Země – GRAVITAČNÍ SÍLA

3  Je projevem existence gravitačního pole, které se nachází kolem každého tělesa.  Projevuje se však jen kolem velmi hmotných těles jako jsou hvězdy, planety nebo jejich měsíce.  Má charakter síly přitažlivé.

4  Když v roce 1969 vstoupil první člověk na povrch Měsíce, pociťoval gravitační sílu Měsíce – tato síla byla menší než na Zemi, protože Měsíc má menší HMOTNOST než Země.  Naopak na planetách s HMOTNOSTÍ větší, než je hmotnost Země, např. na Jupiteru nebo Saturnu, by na nás působila větší gravitační síla než na Zemi, cítili bychom se těžší.

5  Účinek gravitace vnímají i rostliny.  I na šikmém svahu rostou jejich stonky svisle.

6  v první polovině 17. století dělal významné pokusy s volně padajícími tělesy,  odhalil tak první poznatky o zemské přitažlivosti,  k nejzajímavějším výsledkům jeho výzkumů patří zjištění, že všechna tělesa volně puštěná ze stejné výšky padají k Zemi v každém okamžiku se stejnou rychlostí, pokud tomu nebrání vzduch

7  Na Galileiho výsledky navázal Angličan Isaac Newton.  Zjistil, že gravitační síla působí okolo každého vesmírného tělesa.  Tato síla s rostoucí vzdáleností od příslušného tělesa klesá.

8  V trubici, z níž je vyčerpán vzduch, jsou tři předměty – PEŘÍČKO, OLOVĚNÝ BROK A DŘEVĚNÁ KULIČKA.  Jestliže rychle převrátíme trubici, všechna tři tělesa DOPADNOU NA DRUHÝ KONEC TRUBICE SOUČASNĚ.

9 A C B D E největší nejmenší

10 Správná odpověď: SLUNCE

11  Gravitační síla nám umožňuje základní orientaci v prostoru,  Podle ní dovedeme rozlišit směry nahoru a dolů – směr svislý a vodorovný.

12 Proveďte pokus: Na stojan připevněte nit, na které je přivázané závaží - nit ukazuje směr svislý. Zapamatujte si: Směr svislý je směr do středu Země.

13  Směr vodorovný je kolmý na směr svislý.  Hladina kapaliny, je-li tato kapalina klidná, je vodorovná.  Vodorovná je hladina rybníka, vody v louži, polévky v talíři.

14

15

16 Elektronická libela

17  Používá se pro stanovení vodorovného směru mezi dvěma více vzdálenými místy.  Je tvořena dvěma skleněnými válci se stupnicí, které jsou spojeny hadicí.  Hladina vody v obou válcích je vždy ve stejné výši.

18  Nejjednodušší způsob, jak se přesvědčíme o tom, zda je rovina vodorovná, je použití KRUHOVÉ LIBELY.

19  Používá se k vytyčování vodorovného směru na větší vzdálenosti (ve stavebnictví…),  Přístroj je na stativu otáčivý.

20 Tesař J., Jáchim F., Fyzika 1 pro ZŠ, Fyzikální veličiny a jejich měření, pedagogické nakladatelství, a.s., SPN 2007. Rauner K., Havel V., a kol., Fyzika 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia, Nakladatelství Fraus 2005. Bohuněk, J., Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ 1díl, Prometheus, s.r.o., ISBN 80-85849-06-2 galerie office www.office.microsoft.com http://www.aldebaran.cz/bulletin/2011_44_ver.phphttp://www.aldebaran.cz/bulletin/2011_44_ver.php [cit:2013-02-04] http://ucivozs.sweb.cz/90_soubory/image002.jpghttp://ucivozs.sweb.cz/90_soubory/image002.jpg [cit:2013-02-04] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Justus_Sustermans_- _Portrait_of_Galileo_Galilei,_1636.jpg/220px-Justus_Sustermans_- _Portrait_of_Galileo_Galilei,_1636.jpg [cit:2013-02-04]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Justus_Sustermans_- _Portrait_of_Galileo_Galilei,_1636.jpg/220px-Justus_Sustermans_- _Portrait_of_Galileo_Galilei,_1636.jpg http://planety.astro.cz/obr/planety/zeme/zeme2_large.jpghttp://planety.astro.cz/obr/planety/zeme/zeme2_large.jpg [cit:2013-02-04] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Sun_in_X-Ray.png/250px- Sun_in_X-Ray.png [cit:2013-02-04] http://www.mojewiki.cz/pancel/lib/exe/fetch.php?media=olovnice.jpghttp://www.mojewiki.cz/pancel/lib/exe/fetch.php?media=olovnice.jpg [cit:2013-02-04] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Plumb_bob.jpg/170px- Plumb_bob.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Plumb_bob.jpg/170px- Plumb_bob.jpg [cit:2013-02-04]

21 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/GodfreyKneller- IsaacNewton-1689.jpg/225px-GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/GodfreyKneller- IsaacNewton-1689.jpg/225px-GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg [cit:2013-02-04] http://www.mojewiki.cz/pancel/lib/exe/fetch.php?media=libela.jpghttp://www.mojewiki.cz/pancel/lib/exe/fetch.php?media=libela.jpg [cit:2013-02-04] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Schlauchwaage_Schematik. png/220px-Schlauchwaage_Schematik.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Schlauchwaage_Schematik. png/220px-Schlauchwaage_Schematik.png [cit:2013-02-04] http://im9.cz/iR/importprodukt-orig/fea/fea8156d9ced0fc2cf95f9c94b241ea3-- mmf250x250.jpghttp://im9.cz/iR/importprodukt-orig/fea/fea8156d9ced0fc2cf95f9c94b241ea3-- mmf250x250.jpg [cit:2013-02-04] http://www.mbcalibr.cz/produkty/big-0558c3d.jpghttp://www.mbcalibr.cz/produkty/big-0558c3d.jpg [cit:2013-02-04] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Dosenlibelle.png/220px- Dosenlibelle.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Dosenlibelle.png/220px- Dosenlibelle.png [cit:2013-02-04] http://www.conrad.de/medias/global/ce/8000_8999/8100/8140/8149/814901_BB_00_FB.EPS_250.jpghttp://www.conrad.de/medias/global/ce/8000_8999/8100/8140/8149/814901_BB_00_FB.EPS_250.jpg [cit:2013-02-04] http://www.conrad.de/medias/global/ce/8000_8999/8100/8140/8149/814901_SZ_04_FB.EPS_1000.jpghttp://www.conrad.de/medias/global/ce/8000_8999/8100/8140/8149/814901_SZ_04_FB.EPS_1000.jpg [cit:2013-02-04] http://www.makronet.cz/Fotografie/Zbozi/Original/26012M.JPGhttp://www.makronet.cz/Fotografie/Zbozi/Original/26012M.JPG [cit:2013-02-04]

22 1. Materiál je určen pro žáky 6. ročníku. 2. Prezentace slouží k naučení nového učiva o projevu gravitace. 3. Žák popíše gravitační sílu, gravitační pole. 4. Žák pochopí, že nám gravitační síla umožňuje základní orientaci v prostoru. 5. Podle ní rozliší směry nahoru a dolů (směr svislý a vodorovný). 6. Žák jmenuje příklady účinků gravitace na rostliny, vysvětlí pojem „geotropizmus“. 7. Žák se seznámí s libelou (vodováhou), hadicovou vodováhou,kruhovou libelou a s nivelačním přístrojem (vodováhou s laserovým paprskem).


Stáhnout ppt " Anotace: Materiál je určen pro žáky 6. ročníku. Prezentace slouží k naučení nového učiva o projevu gravitace. Žák popíše gravitační sílu, gravitační."

Podobné prezentace


Reklamy Google