Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Eva Bartošová Název DUM: VY_32_Inovace_6.3.9 v ě ty dvoj č lenné, jedno č lenné a v ě tný ekvivalent Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Eva Bartošová Název DUM: VY_32_Inovace_6.3.9 v ě ty dvoj č lenné, jedno č lenné a v ě tný ekvivalent Název."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Eva Bartošová Název DUM: VY_32_Inovace_6.3.9 v ě ty dvoj č lenné, jedno č lenné a v ě tný ekvivalent Název sady: Č eský jazyk 7. ro č ník Č íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Prezentace objasní ž ák ů m pojmy v ě ta jedno č lenná, dvoj č lenná a v ě tný ekvivalent. Zopakují si i pojmy podm ě t a p ř ísudek. Obsahuje animace.

2 Ve v ě tách podtrhni p ř ísudky. Západní polovina oblohy ztemn ě la. Slunce sotva prosvítalo kalným oparem. Zeše ř ilo se. Dusno se stávalo tém ěř nesnesitelným. Najednou se ost ř e zablesklo. Ozvala se hromová rána. Od západu ost ř e zafi č elo. Jsou ve všech v ě tách podm ě ty? Pokud ano, najdi je.

3  obsahují podm ě t a p ř ísudek Patrik si koupil kolo.  pat ř í sem i v ě ty s tzv. nevyjád ř eným podm ě tem V č era jsme byli v ZOO.  neobsahují podm ě t  č asto vyjad ř ují: - p ř írodní jevy (H ř mí.) - t ě lesné stavy (Bolí m ě v krku.) - duševní stavy (Stýská se mi.) Věty dvojčlennéVěty jednočlenné

4 Prší.H ř mí.Zvoní. Z komína se kou ř í. Je mi smutno.Fouká. Bolí m ě v krku.

5 Petr si hrál na h ř išti. Hlady mu kru č elo v b ř iše. Ve č er se brzo stmívá. Č asto zatahuje záv ě sy na oknech. U ž se zatahuje. Spí jako dudek. Spí se ti u nás dob ř e? Jitka se hlasit ě smála. Kdy se vrátíš? Alenu píchá v uchu. P ř íšt ě vás u ž nechá na pokoji. D D D D D DJ J J J J

6 Blýská se. Zeše ř ilo se. Za č alo foukat. Bolí m ě v zádech. Je mi veselo. V dom ě se svítilo. Uhodilo do stromu. Tálo. V kamnech praská.  Nebe k ř i ž ují blesky.  Na kraj padl soumrak.  Fouká vítr.  Bolí m ě záda.  Jsem veselý.  V dom ě svítilo sv ě tlo.  Do stromu uhodil blesk.  Sníh tál.  D ř evo v kamnech praská.

7  základem není ur č itý slovesný tvar Tvo ř í ho: - infinitiv (Sednout!) - jméno (Východ; P ě kné.) - p ř íslovce (dob ř e; Rychle) - citoslovce (Hurá) - č ástice (Ano; Zajisté) Hú.

8 Oba st ř elci došli a ž k mo č álu. Prásk! Prásk! Rány t ř askaly vlevo i vpravo. Náhle se ozval výk ř ik: „Dane! Pomoc!“ Danem trhlo. Úprkem se hnal za hlasem. Hr ů za! Jeho p ř ítel uvízl po kolena v ba ž in ě. Hore č n ě p ř emýšlel, co ud ě lat.

9 ilustrace klipart www.office.microsoft.com STYBLÍK, Vlastimil a kol. Č eský jazyk pro 7. ro č ník ZŠ. Praha: SPN, 1997, ISBN 80-85937-70-0.


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Eva Bartošová Název DUM: VY_32_Inovace_6.3.9 v ě ty dvoj č lenné, jedno č lenné a v ě tný ekvivalent Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google