Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Iris Fojtíková Název prezentace (DUMu): 2. Rozdělení rytin podle způsobu tisku a historie rytectví Název sady: Rytecké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Iris Fojtíková Název prezentace (DUMu): 2. Rozdělení rytin podle způsobu tisku a historie rytectví Název sady: Rytecké."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Iris Fojtíková Název prezentace (DUMu): 2. Rozdělení rytin podle způsobu tisku a historie rytectví Název sady: Rytecké techniky pro tisk (pro 2. ročníky uměleckých oborů) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 30.8.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem „Rytecké techniky pro tisk (pro 2. ročníky uměleckých oborů)“ je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak postupovat u konkrétních ryteckých technik. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu umělecký rytec kovů na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace popisuje rozlišovací znaky jednotlivých druhů rytin a vývoj rytectví 2

3 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Původ tohoto oboru můžeme nalézt už v pravěku. Před mnoha miliony let naši divocí předkové položili základy tohoto řemesla. Lovci žijící v jeskyních i později zemědělci ve stanech a chýších, měli ve svých společenstvích mezi sebou jedince, kteří měli potřebu, vyjádřit svoje emoce a zážitky, nějakým trvalejším způsobem. Zdobili svoje zbraně, kreslili a ryli na stěny svých příbytků výjevy ze svého života.Díky těmto obrazům si možná připomínali svoje úspěchy a dělili se o ně se svými druhy. 3

4 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Byli to lidé vnímaví, citliví ke svému okolí a rukodělně velmi zdatní.Můžeme tedy říci, že od počátku bylo rytectví spojením výtvarného nadání, manuelní zručnosti a vynalézavosti.Při srovnání současné laserové techniky s rytinou na klu, kterou vytvořil pravěký rytec, zřejmě primitivním nástrojem z pazourku, nezbývá nic jiného než smeknout. 4

5 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Pravěká rytina v kosti znázorňuje lva. Nalezeno ve francii. 5

6 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Pravěké umění datujeme do 30.- 10.tisíciletí př.n.l. Rytina v kosti znázorňuje koně 6

7 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Revoluci ve vývoji řemesel způsobil objev mědi. Přišla doba bronzová a po ní doba železná. Nástup kovových nástrojů přinesl obrovský rozkvět všech řemesel a celé společnosti. Vznikala hradiska s vlastní hierarchií, lidstvo se začalo dělit podle majetku na chudé a bohaté, tedy mocné, kteří zadávali zakázky řemeslníkům. 7

8 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Rozvíjel se obchod, dobývání nových území a s tím i potřeba označovat produkty vlastními výrobními značkami a své prostředí zdobit věcmi, majícími hodnotu, která určovala majetkovou úroveň vlastníka. Býk vyrytý do kamene ve středověkém keltském stylu, nalez z Velké británie 8

9 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku 9 Za první náznaky techniky tisku lze považovat primitivní razítka, kterými si pravěcí lidé zdobili vydělané kůže a stany. Babylonské pečeti vtlačované do měkké hlíny a razidla mincí připomínají tisk. Ve 3. století př.n.l. Asyřané používali vtlačovací razítka na jednoduché znaky klínového písma. Ve starém Egyptě znali razidla a pečetidla, na nichž byly kromě hyeroglyfických značek velmožů a kněží celé věty zaklínání.

10 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Z Egypta přešla tato „písařská pomůcka“ i do Řecka a Říma, kde byla zhotovována razidla ze dřeva, kamene a rozličných kovů, umožňující snadno, rychle a úhledně vtisknout do voskové vrstvy na tabulky celá slova. Všechny tyto pečetě a razidla sloužily k vytištění obrázku nebo textu do tvárného podkladu. Byla to Čína, jež díky vynikající úrovni výroby malířských i keramických prostředků dosáhla jako první úspěchu v hledání barev, které by mohly být přenášeny razítky. 10

11 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Za vynález tisku se považuje Dálný východ, stará Čína, Korea a Japonsko. Kamenné desky se používaly v Číně do 2. stol., jsou to tzv. „kamenné knihovny“. Touto technikou byla vytištěna díla čínských klasiků Mass Kniha Turku, první kniha vytištěna v roce 1488 Finsko. 11

12 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku V Číně se objevil tisk někdy začátkem 7. stol.n.l. Tisklo se z celistvých kusů dřeva, do něhož bylo jako do razítka vyřezáno a vydlabáno vše; písmo, značky i jednoduché obrázky. Na vyvýšená, reliéfní místa dřevěné desky se nanesla barva a na ni byl položen list papíru, v Číně známého již od r. 105 n.l. Papír byl mírně navlhčen, aby byl vláčný a tiskař přetíral a proklepával jeho zadní stranu kartáčem. Tak získal otisk celé knihy. Byl to „kartáčový“ tisk. Nějaký tiskařský lis ještě neexistoval a nešlo tedy o tisk v dnešním slova smyslu. 12

13 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Tato technika bývá nazývána deskotisk, a to proto, že celá tisková forma je vyřezána v jedné desce. Deskotiskem bylo možno rozmnožovat knihy daleko rychleji a levněji než opisováním. Zlatou dobou čínského deskotisku bylo období dynastie Sung (960- 1279), kdy byla vydána četná díla filozofická,dějepisná, lékařská a matematická, básně i próza a díla náboženská (buddhistická). V Číně byl znám již počátkem 9. stol deskotisk z kovových desek. 13

14 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Za naprostý zlom je považován vynález knihtisku. Deskotisk byl považován za značný pokrok proti ručnímu opisování. Jeho nevýhodou však bylo velmi pomalé a pracné vyřezávání tiskové formy, která byla po použití nepotřebná. V 15. století byl zaznamenán vynález, kde podstatou byla tvorba stavebnice z volně sestavovatelných znaků. 14

15 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku V Koreji byl vynalezen tisk ze stavebnickově sestavovaných znaků, vyrobených z kovu, o více než 400 let dříve než v Evropě. Čínským vynálezcem tisku z jednotlivých znaků je Pi Šeng (1041 - 1048). Za evropského vynálezce knihtisku ze sestavovatelných písmových znaků se dnes pokládá Johannes Gensfleisch zvaný Gutenberg. 15

16 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku V této době vzniká dřevořez,který umožňuje tisk obrázků zároveň s textem. Z něho vzniká dřevoryt, který je ryt do tvrdšího dřeva a je proto jemnější. Naším nejvýznamnějším tvůrcem dřevorytu byl Max Švabinský  Dřevoryt- Portrét 2.pol.17.stol. Dirck de Bray 16

17 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Dřevoryt (xylografie) byl na vrcholu v 18. stol.a už začátkem 19.stol.nestačil rostoucím nákladům knih a ustupuje jiným technikám. Albrecht Dürer-dřevoryt z r. 1510 17

18 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku V Evropě přišli patrně na nápad otiskovat obrazce barvou zbrojíři a pasíři. Rytý vzor začadili mastnými sazemi a otiskli na papír nebo pergamen sobě k upamatování a na vzor i pro ukázku zákazníkům. Tak asi vznikala mědirytina. 18

19 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Mědirytina- současník dřevorytu se nedala tisknout společně s textem ale umožňovala větší množství tisků z jedné desky.Objevovala se na samostatných listech jako ilustrace tištěných textů. První datovaná rytina pochází od německého malíře a grafika Albrechta Dürera, který roku 1446 tuto techniku dovedl na velmi vysokou úroveň. V období renesance a baroka byla toto technika užívána především jako reprodukční, díky ní se kopírovala díla starých mistrů. Od 19. století je považována za volnou uměleckou techniku. 19

20 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisk Rozšiřování knih mezi obyčejné lidi, přineslo potřebu trvanlivějšího kovu pro tisk ilustrací, který by udržel krok s tiskem textů a umožnil tak tisk ještě více kusů obrázků z jedné a téže desky. To vše splňovala ocel. Technika rytiny provedená v ocelové desce i její grafický účin jsou prakticky obdobné jako u mědirytu. Poprvé ji použil kolem roku 1820 Angličan Charles Heath, jenž se snažil využít příznivých vlastností oceli, zejména její odolnosti a tím i schopnosti snést při tisku téměř neomezený náklad. Tato technika byla později vystřídána fotoleptem, který se udržel až do současnosti a teprve nedávno byl vystřídán moderní digitální technologií. 20

21 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Rytiny se uplatnily na různých předmětech denní potřeby, ale i hodnotných uměleckých kusech.Často se setkáme s rytinami na monstrancích, obřadních církevních nádobách a dalším vybavení církevního charakteru.Můžeme je najít na příborech, různých nádobách, tabatěrkách, pudřenkách,schránkách na rtěnky a parfémy,kalamářích,hodinách,nábytku, kuřáckých potřebách, vycházkových holých,na nožích a zbraních všeho druhu zvlášť loveckých.Rytec také vyrábí nástroje pro jiné řemeslníky-sedláře, knihaře… 21

22 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku 22 Stolní renesanční hodiny, bohatě ryté- rok 1530 neznámý německý autor

23 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Rytina provázela nejenom knihy, ale také tisk map, poštovních známek, bankovek, výroba mincí medailí, odznaků a plaket je bez tohoto řemesla nemyslitelná. Dnes již samozřejmě mnoho těchto metod ustoupilo moderním technologiím, ale v oborech uměleckořemeslných a restaurátorských se dodnes používají v nezměněné formě. 23

24 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Rytectví se rozvinulo do mnoha specializovaných odvětví: Rytec šperků-drahé kovy Rytec pro ocelotisk-hlubotisk-poštovní známky, bankovky, dopisní papíry, vizitky, viněty, reprezentační tisk, slavnostní oznámení atd. Rytec pro zlatotisk-tis z výšky- knihařské rytiny- zlatotisk, slepotisk, barvotisk Rytec forem-lisovací a razící formy na mýdlo, cukroví,plastické hmoty a formy k technickým účelům 24

25 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Rytec forem pro sklo-lisování skla Rytec not- zhotovoval rytiny not a textů do kovových desek (nejstarší z 15.stol.) Rytec medailér- vyrábí matrice pro ražbu medailí, odznaků, mincí, plaket atd. Rytec razníků- značkovací razidla na výrobky různého druhu a materiálu (dřevo, kůže, plasty, papír, textil…) Rytec zbraní- specialista na chladné i střelné zbraně 25

26 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Rytiny všeobecně dělíme do několika základních skupin, podle toho, z kterého místa štočku (tiskové desky) snímáme barvu v případě tisku: 1.Rytiny do hloubky – hlubotisk 2.Rytiny na výšku – tisk z výšky 3.Rytiny plastické – reliéfní 26

27 Historie rytectví a rozdělení rytin podle způsobu tisku Kontrolní otázky: 1. Do kterých základních skupin rozdělujeme rytiny? 2. Co charakterizuje jednotlivé druhy rytin? 3. Jak vznikal obor rytectví a která další řemesla zasáhla významně do jeho vývoje? 27

28 Seznam zdrojů pro textovou část SKŘIVÁNKOVÁ, Alena. geo3.fsv.cvut.cz [online]. [cit. 11.9.2012]. Dostupný na WWW:. ŠTĚPÁNKOVÁ. vynález knihtisku [online]. [cit. 17.9.2012]. Dostupný na WWW:. KOVORYTINY. kovorytiny [online]. [cit. 29.9.2012]. Dostupný na WWW:. TALENT ART. oceloryt [online]. [cit. 29.9.2012]. Dostupný na WWW:. 28

29 Seznam zdrojů pro použité obrázky EALDGYTH. wikipedia [online]. [cit. 1.10.2012]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.Snímek 8 GUÉRIN NICOLAS. wikipedia [online]. [cit. 1.10.2012]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:. Snímek 5 RAMA. wikipedia [online]. [cit. 1.10.2012]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France na WWW:.Snímek 6 DIRCK DE BRAY (CCA 1635–1694). wikipedia [online]. [cit. 1.10.2012]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:. Snímek 16 ALBRECHT DÜRER (1471–1528). wikipedia [online]. [cit. 1.10.2012]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:. Snímek 17 ARLAUD, Antoine. wikipedia [online]. [cit. 1.10.2012]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:. Snímek 18 WALTERS ART MUSEUM. wikipedie [online]. [cit. 1.10.2012]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 na WWW:. Snímek 22 29


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Iris Fojtíková Název prezentace (DUMu): 2. Rozdělení rytin podle způsobu tisku a historie rytectví Název sady: Rytecké."

Podobné prezentace


Reklamy Google