Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Přestupků: 5 953 (5 203)  Trestných činů: 37 (25)  Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 17 (9)  Zadržení hledaných osob: 5 (9)  Řešených cyklistů:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Přestupků: 5 953 (5 203)  Trestných činů: 37 (25)  Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 17 (9)  Zadržení hledaných osob: 5 (9)  Řešených cyklistů:"— Transkript prezentace:

1

2  Přestupků: 5 953 (5 203)  Trestných činů: 37 (25)  Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 17 (9)  Zadržení hledaných osob: 5 (9)  Řešených cyklistů: 122 (114)  Převoz na záchytku: 105 (78) Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

3  Krádeže v obchodních domech: 125 (40)  Ověřování totožnosti „černých pasažérů“: 161 (54)  Porušení vyhlášek města: 180 (88)  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

4  S žádostí o pomoc se na městskou policii obrátilo 1120 (1184) občanů.  Rada či pomoc se nejčastěji týkala dopravy – parkování, hledání adres organizací a institucí.  Na strážníky se však obracejí i občané, kteří jsou v ohrožení života či zdraví nebo v tíživé životní situaci, v této souvislosti strážníci pomohli 65 (85) občanům.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

5  Strážníci se ve zvýšené míře zaměřují na kontrolu dodržování vyhlášky města, týkající se volného pohybu psů, uklízení psích exkrementů a dodržování povinnosti mít psa řádně přihlášeného.  Za 1. čtvrtletí bylo zkontrolováno 524 psů (596) a 114 (70) odchycených zvířat bylo převezeno do útulku.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

6  Za porušení vyhlášky města, týkající se pohybu psů na veřejném prostranství a uklízení psích exkrementů, bylo pokutou od 200 do 1000 Kč řešeno 20 (62) majitelů.  Za porušení vyhlášky města, zakazující ve vybraných lokalitách požívání alkoholu na veřejnosti, bylo blokovou pokutou řešeno 54 (44) osob.

7  28.01.2013 V dopoledních hodinách procházeli okrajovou částí města dva mladíci. Zvonili na zvonky, a pod záminkou, že hledají babičku, se dožadovali vstupu do domu. Jejich chování bylo podezřelé místním obyvatelům, kteří přivolali městskou policii. Mladíky odpovídající popisu spatřili strážníci v nedaleké ulici. Zadrželi je a zjistili, že se jedná o dva chovance výchovného ústavu na útěku. Mladíci ve věku 16 a 17 let byli předáni Policii ČR.

8  Strážníci hradecké městské policie řeší denně více jak 136 (103) událostí, od parkování, přes pomoc občanům, až po zásah proti opilým či násilnickým osobám. Stále častěji se setkávají s agresivitou lidí, vůči kterým zasahují. V zájmu ochrany života a zdraví osob a své vlastní, při ochraně majetku a veřejného pořádku, jsou stále častěji nuceni použít donucovacích prostředků.  Za první čtvrtletí 2013 bylo vůči agresivním osobám v 18 (14) případech použito donucovacích prostředků.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

9  První ročník fotbalového turnaje „O pohár ředitele Městské policie Hradec Králové“ proběhl v sobotu 02. 02. 2013 ve sportovní hale v Kuklenách. Turnaje se zúčastnili strážníci z Plzně, Kladna, Litvínova, Kolína a Pardubic. Hlavní cenu získala Městská policie Plzeň. Hradečtí strážníci obsadili druhé místo.

10  09.01.2013 Na břehu řeky Labe si hlídka městské policie všimla ležící postavy. Při bližší kontrole zjistila, že na silně podmáčeném trávníku leží muž. Na oslovení nereagoval, pouze při bolestivém podnětu slabě naříkal. Plného vědomí nenabyl a začal se silně třást. Strážníci podchlazeného muže přenesli na igelitovou plachtu, uložili ho do stabilizované polohy, přikryli dekou a přivolali záchrannou službu. Pětadvacetiletý muž byl převezen do nemocnice

11 Hlídky městské policie dohlížely na klidný průběh i těchto akcí:  Tříkrálová sbírka  Volby prezidenta republiky  Setkání veteránů 2. světové války  Prvoligová fotbalová utkání  Hokejová utkání  Basketbalové utkání  Volejbalový turnaj  Masopustní průvod  Masopust 2013  Vzpomínkovou akci u příležitosti výročí T.G. Masaryka  Velikonoční jarmark  14. ročník veletrhu cestovního ruchu  Slavnostní otevření nové knihovny  Průběžné kontroly - nebezpečí pádu sněhu ze střech a pády stromů

12  Cílem těchto preventivních kontrol je v maximální možné míře omezit riziko vykrádání rekreačních chatek. Během pochůzek se strážníci zaměřují především na kontrolu zámků, okenic a dveří.  Stejně tak pozornosti strážníků neuniknou opuštěné objekty, které často slouží squatterům a bezdomovcům jako dočasné noclehárny.

13  Stále častější útoky agresivních jedinců na zdravotníky i zaměstnance zdravotnických zařízení se staly hlavním důvodem k uspořádání semináře sebeobrany pro zdravotnický personál. Oddělení prevence kriminality Městské policie Hradec Králové zrealizovalo pro zaměstnance Fakultní nemocnice Hradec Králové několikaměsíční kurz základních prvků sebeobrany. Se zdravotníky a záchranáři se nacvičují především základní postupy - jak ochránit sebe nebo kolegu v případech, kdy dojde útoku agresivního pacienta.

14  Masáž srdce, umělé dýchaní, ošetření krvácejícího zranění, popálenin, pomoc při alergických reakcích, křečích a spousta dalších cenných rad a praktických dovedností se v rámci přednášky z cyklu „Akademie seniorů“ naučili posluchači pod vedením člena Oblastního spolku Českého červeného kříže HK, pana Radka Žočka. Jednoduchou a srozumitelnou formou seznámil seniory se základními postupy při poskytování první pomoci. Velký zájem sklidila figurína pro trénink resuscitace, na které si masáž srdce zájemci vyzkoušeli. Všichni, včetně nejstarší sedmaosmdesátileté posluchačky, zvládli základy první pomoci na výbornou.

15  Městská policie spolupracuje při řešení problematiky nálezů nebezpečného injekčního materiálu po drogově závislých osobách s o.s. Laxus. Občanské sdružení se zabývá poradenstvím i terénní sociální prací v této oblasti a nalezený nebezpečný materiál odborně likviduje.  V prvním čtvrtletí 2013 bylo nalezeno a předáno 148 (254) kusů stříkaček.

16  V zimních měsících strážníci monitorují osoby bez přístřeší. Díky dobré místní znalosti vědí, kde se tito lidé nacházejí a kde přebývají. Prověřují, zda se v této komunitě nepohybují hledané osoby nebo ti, kteří se na ulici ocitli teprve nedávno a neví o možnostech pomoci. Strážníci je poučí, případně nakontaktují na terénní pracovníky a organizace, které jim mohou pomoci. Doporučí využít služeb azylových domů. Ne všichni však jsou ochotni přijmout pravidla pro přijetí do těchto zařízení.

17  Oddělení prevence kriminality se v rámci svých přednášek zaměřuje na sociálně-patologické jevy. Přednášky přizpůsobuje aktuálnosti a věku dané cílové skupiny, od školáků v mateřských a základních školách, přes studenty středních škol až po seniory.  Za 1. čtvrtletí 2013 zrealizovali strážníci OPK 199 (159) přednášek, přednáškových cyklů a kurzů sebeobrany pro 3307 ( 2973) posluchačů všech věkových kategorií.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

18  Sto dvacet tři posluchačů absolvovalo během šesti měsíců přednášky zaměřené na aktuální témata. Akademii seniorů pořádá hradecká městská policie již čtvrtým rokem. Stále více seniorů se stává obětí různých podvodníků, proto se většina témat věnuje této problematice. Učí posluchače nejen bezpečnému chování, ale především správným reakcím, pokud se do těchto situací dostanou a možnosti jejich řešení. Ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové získali úspěšní absolventi bezpečností prvky - osobní alarm, panoramatické kukátko a bezpečností řetízek na dveře. Diplomy a dárky předávali absolventům, ředitel Městské policie Hradec Králové Ing. Miroslav Hloušek, náměstkyně primátora Ing. Anna Maclová a zástupce BESIPu Petr Hošek.

19  "Školu v postýlce“ navštívili strážníci v letošním školním roce již počtvrté. V besedě seznámili malé posluchače s prací strážníků a policistů, hovořili svých o úkolech a povinnostech, i o tom, podle čeho a jak poznat strážníka či policistu na ulici. Připravili pro ně i zajímavou hru na „malého kriminalistu“, ve které si děti trénovaly paměť. Naučili je čísla tísňového volání a způsob, jak s operátorem záchranných složek komunikovat. Všem na rozloučenou rozdali malé dárky v podobě reflexních přívěšků. Návštěvou se strážníci snaží dětem alespoň na chvíli zpestřit pobyt v nemocnici a vykouzlit na jejich tváři úsměv.

20  Pro práci strážníků je dovednost poskytnout první pomoc nutností. Denně se na ulicích setkávají s případy, kdy jsou na místě první a jejich zkušenost zachraňuje lidem život.  Pravidelným proškolováním si své znalosti a dovednosti opakují, zdokonalují a učí se i novinkám v oblasti záchranářství. Letošní kurzy probíhají v budově Zdravotnické záchranné služby KHK pod vedením profesionálního záchranáře, Bc. Tomáše Ježka a Mgr. Radka Mathausera.

21  Celodenní trénink výjezdové skupiny městské policie v ovládání vozidla na různých površích a v různých situacích se uskutečnil v prostorách hradeckého letiště pod vedením instruktorů z autodromu CzechRing.  Nácvik byl především zaměřen na bezpečnost jízdy při rychlém zásahu policie na smíšeném povrchu, ve sněhu a mokrém podkladě. Šestnáct strážníku postupně nacvičovalo jízdu v ideální stopě, brždění a rozjezdy na povrchu se sníženou adhezí, zvládání smyku a další prvky pro bezpečnou, ale rychlou jízdu.

22  Městská policie HK spolupracuje při řešení osob mladších 18 let s Oddělením sociálně právní ochrany dětí MmHK. V prvním čtvrtletní 2013 se OSPODu předávalo 30 událostí týkajících se 53 (23) osob, z toho 23 (3) dětí a 30 (20) mladistvých. Ve 18 (6) případech se jednalo o alkohol, ve 4 (7)o krádeže a 31 (10) osob bylo řešeno v jiné souvislosti. 1 (5) osoba mladší 18 let se postupovala Policii ČR s podezřením na trestný čin, a 1 (10) dítě, jako ohrožené (v souvislosti s domácím násilím), bylo předáno kurátorům.  MPHK vyhledala a předala Oddělení koncepcí sociálních služeb MmHK 3 (6) ohrožené seniory.  OPK předalo 2 obětem trestných činů kontakt na terapeuty a poradce.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

23  Městská policie HK se aktivně podílí i na řešení problematiky domácího násilí. V rámci této problematiky spolupracuje MPHK s Policií ČR, soudy, Probační a mediační službou, Oddělením sociálně právní ochrany dětí MmHK, Intervenčním centrem pro osoby ohrožené domácím násilím, Adrou a s odbornými psychologickými poradnami.  V 1. čtvrtletí 2013 byly s podezřením na domácí násilí postoupeny PČR 3 události. V 1 (6) případě spolupracovala MP s Adrou.  V závorce porovnání za stejné období roku 2012

24 V 1. čtvrtletí roku 2013 proběhlo na území našeho města 46 jednání Komisí místních samospráv. Komise vyjádřily spokojenost s prací okrskářů městské policie. Z jednání komisí vyplynuly směrem k MP především tyto požadavky :  Častější měření rychlosti ve vybraných lokalitách.  Dohled nad parkováním - průjezdnost pro jednotky IZS, parkování vozidel a motocyklů na chodnících.  Zpřísnit dohled nad dodržováním předpisů o stání na komunikacích (průjezdnost pro vozidla zimní údržby a svoz odpadů).  Kontroly dětských hřišť, okolí hřbitovů a kuřáků v okolí středních škol.  Do problémových lokalit umístit fotopasti.  Žádost o rozšíření Městského kamerového systému.

25  Žádost o dohled nad přechody u základních škol, umístění bezpečnostních kamer.  Důsledně kontrolovat dodržování obecně závazné vyhlášky zakazují požívání alkoholu ve vybraných lokalitách a OZV, která stanoví pravidla pro spalování rostlinných materiálů.  Přísněji postihovat majitele psů za nedodržování vyhlášky města o volném pohybu psů a úklidu psích exkrementů, aktualizovat vyhlášku (nově vzniklé ulice a veřejná prostranství).  Kontrolovat veřejný pořádek v místech, kde se opakovaně schází osoby bez domova a nepřizpůsobiví občané.  Kontroly vraků, kontaktování jejich majitelů, případně předání návrhu na jejich odstranění.


Stáhnout ppt " Přestupků: 5 953 (5 203)  Trestných činů: 37 (25)  Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 17 (9)  Zadržení hledaných osob: 5 (9)  Řešených cyklistů:"

Podobné prezentace


Reklamy Google