Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 11) Grafika – druhy grafiky Název sady: Výtvarná příprava Ročník:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 11) Grafika – druhy grafiky Název sady: Výtvarná příprava Ročník:"— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 11) Grafika – druhy grafiky Název sady: Výtvarná příprava Ročník: 1. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 30.9.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem „Grafika – druhy grafiky“, je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, co je to grafika a její druhy.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu výtvarné přípravy na naší SŠ. 2

3 3 Grafika – druhy grafiky Pojem grafika pochází z řeckého slova „grafein“, což zna- mená kreslit. Grafika je druh výtvarného umění, který přenáší kresebný projev do reprodukční formy, (grafických listů). To znamená, tvořivé přehodnocení volné kresby řemesl- ným zpracováním v příslušném materiálu (dřevo, měď, kov, lino atd.), vytvořit jeden nebo více otisků.

4 4

5 5 Ve svých počátcích byla grafika závislá na malířství. Později, díky velkým uměleckým osobnostem přestává být pouze prostředníkem reprodukování maleb. Grafika se postupně vyvíjí a dělí na grafiku původní a reprodukční, na grafiku volnou a užitkovou. Původní nebo originální grafika je ta, která vznikla ručním zpracováním (tiskem) díla umělce v omezeném množství.

6 6

7 7 Reprodukční grafika vzniká pomocí fotomechanických prostředků a cílem je rozmnožit předlohu co nejvěrněji a ve velkém a neome- zeném) množství. Volná grafika představuje grafiku, která nemá žádný přímý účel či určení použití. Jde o volné znázornění umělcových představ v grafické podobě.

8 8 suchá jehla

9 9 Užitková grafika je vázaná na nějaký praktický úkol. Například ilustrace knihy, plakát, ex libris, reklamní leták apod. Celkové množství výtisků z jedné desky nemůže přesáhnout určitý limit, jestliže má být považovaný za originál. Počet výtisků závisí na použité tiskové technice. U techniky „suchá jehla“ je stanovený limit do 50 kusů. U leptu a podobných technik to je do 100 výtisků.

10 10 Užitková grafika PLAKÁT

11 11 Vladimír Komárek: Nový zákon (lept)

12 12 Rytiny do kovu a dřeva, litografie do 200 kusů. Celkový náklad bývá nižší než maximální povolený počet výtisků. Čím míň výtisků, tím jsou vzácnější.

13 13 Matthäus Merian starší (1593–1650) Těšín kolem roku 1640 – měďrytina

14 14 Francesco Terzio ? Florian Abel ? Ambrož Ledecký ? Celostránkový dřevoryt z knihy Genesis Bible svatováclavské vydané roku 1715

15 15 Henri de Toulouse-Lautrec -L'Anglais au Moulin Rouge Barevná litografie

16 16 Otázky na závěr  Co znamená „Volná grafika“  Kolik grafických listů se považuje za originál u suché jehly a u leptu

17 17  ODEHNALOVÁ, Alena. 1. vyd. Brno: CERM, 1997, 212 s. ISBN 80-720-4058-8.  POKORNÁ, Miluše. Kaligrafie: krása písma. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 159 s. Výtvarné techniky (CP Books). ISBN 80-251-0293-9.  YOUNGOVÁ, Caroline a Fiona WATTOVÁ. Kaligrafie. 1. české vyd. Ilustrace Chris Lyonová, Paul Sullivan. Bratislava: Príroda. ISBN 80-070-0867-5.  PARRAMÓN, José María. Jak kreslit: historické pozadí, materiály a pomůcky, techniky a postupy, teorie a praxe umění kresby. České vyd. 2. Překlad Magdalena Pechová. Praha: Jan Vašut, 1998, 112 s. Jak na to (Jan Vašut). ISBN 80-723-6049-3.  SMITH, Stan. Kurs kresby: krása písma. 1. vyd. Praha: Ikar, 1995, 159 s. Výtvarné techniky (CP Books). ISBN 80-85944-05-7.

18 18 Snímek 4 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://www.graficketechniky.bluefile.cz/wp- content/uploads/2012/12/73756368c3a15f6a65686c61-300x194.jpg˃ Snímek 4 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://www.roaringtwins.com/grafik/Krysar-grafik.jpg ˃ Snímek 6 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://bigbloger.lidovky.cz/blog/2034/96748/f_1190.jpg ˃ Snímek 8 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://www.artplus.cz/web/uploads/image/Picasso-nejdrazsi-grafika.jpg ˃ Snímek 8 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://www.cumarte.cz/images/galerie/item-93.jpg ˃ Snímek 10 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://www.studio-upgrade.cz/useruploads/images/fotogalerie/ndm/ndm- vecer-trikralovy_plakat.jpg ˃ Snímek 11 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grafika_Nov%C3%BD_z%C3%A1 kon.jpg?uselang=cs˃

19 19 Snímek 13 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cieszyn_merian.jpg?uselang=cs ˃ Snímek 14 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblesvatovaclavska- genesis.jpg?uselang=cs˃ Snímek 15 [cit. 2012.05.12.]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: ˂http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_de_Toulouse-Lautrec_- _L%27Anglais_au_Moulin_Rouge.jpg?uselang=cs˃


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Pavel Gabrhel ak. soch. Název prezentace (DUMu): 11) Grafika – druhy grafiky Název sady: Výtvarná příprava Ročník:"

Podobné prezentace


Reklamy Google