Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ GRAMOTNOST POJIŠTĚNÍ - ÚVOD. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ GRAMOTNOST POJIŠTĚNÍ - ÚVOD. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ GRAMOTNOST POJIŠTĚNÍ - ÚVOD

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Ing. Jan Sláma Předmět:Finanční gramotnost

3 Obsah Pojištění – princip a smysl1 Pojištění – ilustrativní obrázek2 Pojištění – základní pojmy3 4 5 6 7 8 9 Formy pojištění10

4 Obsah Nekomerční pojištění11 Nekomerční pojištění12 Nekomerční pojištění13 Komerční pojištění14 Komerční pojištění15 Smluvní dobrovolné pojištění16 Smluvní povinné pojištění17 Zákonné pojištění18 Druhy pojištění19 Obrázek na závěr20

5 Princip pojištění = kolektivní solidarita => neexistuje ekvivalence mezi zaplaceným pojistným a částkami vyplacenými z pojištění Smysl pojištění: zabezpečit pojištěného před nepříznivými důsledky nahodilých škodných událostí. Pojištění samo o sobě škodě nezabrání!!! Pojištění – princip a smysl 1

6 Pojištění – úvod 2

7 Pojišťovací činnost = sjednávání a správa pojištění, vyřizování pojistných událostí a výplata pojistného plnění Zajišťovací činnost = odkoupení části pojistné smlouvy od jiné pojišťovny a tím i převzetí odpovídající části rizika ( v případě, že vzniklá škoda by ohrozila existenci jediné pojišťovny) Pojištění – základní pojmy 3

8 Zábranná činnost = směřuje k předcházení vzniku škod => výchova obyvatelstva (BESIP), finanční příspěvky na zábranná opatření, slevy z pojistného při vyšší úrovni zabezpečení… Asistenční služby = služby navíc => nejen odškodnění, ale i zajištění odtahu vozidla, převoz zraněného z ciziny zpět do ČR apod. Pojištění – základní pojmy 4

9 Pojistitel = pojišťovna – k výkonu činnosti musí mít povolení MF ČR Pojistník = ten kdo uzavřel pojistnou smlouvu a platí pojistné Pojištěný = osoba v jejíž prospěch se pojištění uzavírá => vztahuje se na její majetek, život, zdraví, případně odpovědnost za vznik škody Pojištění – základní pojmy 5

10 Oprávněný (obmyšlený) = ten komu bude vyplaceno pojistné plnění – např. při úmrtí pojištěného Poradenská činnost = „ušití pojištění na míru“ => za přiměřené náklady dostatečná pojistná ochrana Pojištění – základní pojmy 6

11 Pojistné plnění = finanční náhrada, částka, kterou je pojišťovna povinna dle smlouvy vyplatit v souvislosti se vznikem pojistné události => náhrada vzniklé škody nebo výplata sjednané částky Pojištění – základní pojmy 7

12 Pojistná událost skutečnost se kterou je spojen vznik povinnosti plnit, tj. vyplatit stanovenou částku Přesné vymezení je dáno všeobecnými pojistnými podmínkami a ujednáními v pojistné smlouvě. Pojištění – základní pojmy 8

13 Riziko = pravděpodobnost, že určitá událost nastane, ale nevíme zda vůbec nastane, případně je jisté, že nastane, ale nevíme kdy (např. riziko úmrtí). Známe rizika živelní, dopravní, osobní, odpovědnostní, obchodně-finanční… Pojištění – základní pojmy 9

14 nekomerční, tj. na neziskovém principu, provozuje je stát případně státem ustanovené instituce (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny) komerční – na ziskovém principu => provozované komerčními pojišťovnami Formy pojištění 10

15 Zdravotní pojištění provozují ho zdravotní pojišťovny - nestátní organizace, ale stát je plátcem za některé osoby (děti, důchodce apod.) Je všeobecné tzn. že pojištěni jsou všichni občané. Nekomerční pojištění 11

16 Sociální pojištění – je přímo organizované státem, dávky jsou vyplácené ze státního rozpočtu. Zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politiku zaměstnanosti. Nekomerční pojištění 12

17 Ze státního rozpočtu jsou vypláceny i dávky sociálního pojištění. Spadaly pod ČSSZ Okresní a jim na roveň postavené správy sociálního zabezpečení je přímo vykonávaly Agendu nyní zajišťují místně příslušné úřady práce Nekomerční pojištění 13

18 Je vykonáváno na ziskovém principu – pojistné je kalkulováno tak, aby umožňovalo vykazovat zisk. Nabízí pestrou škálu druhů pojištění. Provozují je komerční pojišťovny (Česká Pojišťovna, Kooperativa, ČSOB pojišťovna, Allianz,..). Komerční pojištění 14

19 Podle míry povinnosti pojištění uzavřít a nutnosti sepsat pojistnou smlouvu rozlišujeme pojištění: Smluvní dobrovolné; povinné Zákonné Komerční pojištění 15

20 Smluvní dobrovolné Je založeno na svobodné vůli klienta. Klient se sám rozhodne zda a v jakém rozsahu pojištění uzavře. Příkladem mohou být: pojištění domácnosti, úrazová pojištění…. Smluvní dobrovolné pojištění 16

21 smluvní povinné => zákon ukládá povinnost uzavřít pojištění. Klient si pouze může vybrat pojišťovnu u které pojištění sjedná. Typickým příkladem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem mot. vozidla. Smluvní povinné pojištění 17

22 Zákonné pojistná smlouva se neuzavírá, rozsah pojištění a výše pojistného vyplývá ze zákona. Klient musí pouze v termínu příslušné pojišťovně uhradit pojistné. U nás nyní jen pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škody vzniklé při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání. Zákonné pojištění 18

23 Podle toho co je předmětem pojištění: Pojištění osob Majetkové pojištění Odpovědnostní pojištění Druhy pojištění 19

24 Obrázek na závěr 20

25 Klínský P., Munch O., Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy, 1 - 4, nakl. EDUKO Použité zdroje

26 Použité zdroje - obrázky http://img.aktualne.centrum.cz/575/96/5759600-hrensko-po-povodnich.jpg http://media.novinky.cz/386/383864-gallery1-3ua6w.jpg


Stáhnout ppt "FINANČNÍ GRAMOTNOST POJIŠTĚNÍ - ÚVOD. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google