Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-1-008. Náročné životní situace Mgr. Marie Mikulcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-1-008. Náročné životní situace Mgr. Marie Mikulcová."— Transkript prezentace:

1 OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-1-008

2 Náročné životní situace Mgr. Marie Mikulcová

3 Náročná životní situace Je taková situace, kdy je na cestě k cíli nutno překonat nějakou překážku. Přiměřená zátěž – působí příznivě na zrání osobnosti Přiměřená zátěž – působí příznivě na zrání osobnosti Nadměrná zátěž – působí nepříznivě Nadměrná zátěž – působí nepříznivě Hranice mezi tím, kdy zátěž působí na člověka příznivě a kdy už nepříznivě, je u každého jiná. Záleží na odolnosti jedince k zátěži a schopnosti autoregulace.

4 Typy náročných situací Stres Stres Frustrace Frustrace

5 Stres Stres je vnitřní stav jedince, Stres je vnitřní stav jedince, který je buď přímo něčím ohrožován, anebo takové ohrožení očekává který je buď přímo něčím ohrožován, anebo takové ohrožení očekává Stresovým činitelem – stresorem – je pro každého z nás něco jiného Stresovým činitelem – stresorem – je pro každého z nás něco jiného Mírný stres - může zvýšit výkon, Mírný stres - může zvýšit výkon, mobilizovat síly k dosažení náročného cíle mobilizovat síly k dosažení náročného cíle Velký stres – vede k poklesu výkonu, chybám a selhání Velký stres – vede k poklesu výkonu, chybám a selhání

6 Máte symptomy stresu?

7 První pomoc při akutním stresu narovnejte páteř, přivřete oči a pomalu zhluboka dýchejte narovnejte páteř, přivřete oči a pomalu zhluboka dýchejte rozhlédněte se a pozorujte krajinu a vaše okolí rozhlédněte se a pozorujte krajinu a vaše okolí pomalu vypijte sklenici chladné vody, soustřeďte se na pocity při polykání pomalu vypijte sklenici chladné vody, soustřeďte se na pocity při polykání je-li to možné, opláchněte je-li to možné, opláchněte si pomalu obličej studenou vodou si pomalu obličej studenou vodou

8 Frustrace Frustrace je psychický stav Frustrace je psychický stav vyvolaný působením vyvolaný působením překážek na cestě k cíli, překážek na cestě k cíli, uspokojování různých uspokojování různých potřeb potřeb Formy frustrace: Formy frustrace: Deprivace – nedostatek podnětů, kladných citů, projevů lásky Deprivace – nedostatek podnětů, kladných citů, projevů lásky Oddálení – kdy je třeba čekat, ačkoli potřeby už působí Oddálení – kdy je třeba čekat, ačkoli potřeby už působí Zmaření – nezdar, rozplynutí naděje Zmaření – nezdar, rozplynutí naděje Konflikt – střet různých sil Konflikt – střet různých sil

9 Reakce člověka na náročnou životní situaci Agrese - útočné chování, snaha po likvidaci překážky (fyzická, slovní) Agrese - útočné chování, snaha po likvidaci překážky (fyzická, slovní) Únik - útěkové chování, pasivní řešení (skutečný útěk, „mrtvý brouk“, útěk do nemoci, útěk do izolace) Únik - útěkové chování, pasivní řešení (skutečný útěk, „mrtvý brouk“, útěk do nemoci, útěk do izolace)

10 Agrese a únik jsou vývojově nejstarší obranné mechanismy, dodnes hojně využívané v různých obměnách. Agrese a únik jsou vývojově nejstarší obranné mechanismy, dodnes hojně využívané v různých obměnách. Vlivem působení moderní společnosti, kdy není možné řešit stres či konflikt původními cestami, se vyvinuly odvozené techniky. Vlivem působení moderní společnosti, kdy není možné řešit stres či konflikt původními cestami, se vyvinuly odvozené techniky.

11 Moderní techniky zvládání náročných situací Kompenzace – vyvážení neúspěchu někde jinde, jinak Kompenzace – vyvážení neúspěchu někde jinde, jinak Egocentrismus - upoutání pozornosti, např. nápadné oblékání Egocentrismus - upoutání pozornosti, např. nápadné oblékání Identifikace s určitou osobou či skupinou, která dodá pocit jistoty Identifikace s určitou osobou či skupinou, která dodá pocit jistoty Projekce – svalování své viny na druhé, vnější prostředí Projekce – svalování své viny na druhé, vnější prostředí Racionalizace – hledání rozumového vysvětlení svého neúspěchu, ospravedlňování se před ostatními i sebou samým Racionalizace – hledání rozumového vysvětlení svého neúspěchu, ospravedlňování se před ostatními i sebou samým

12 CO dělat v případě ohrožení? Respektovat a snažit se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize...) Respektovat a snažit se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize...) Nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy Nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy Pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem Pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem Uvědomit si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku Uvědomit si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku Uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek Uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek

13 Nejčastější náročné situace Rozsáhlý požár Rozsáhlý požár Povodeň Povodeň Dopravní nehoda Dopravní nehoda Nezapomeňte, že ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM! Je proto nutné vědět, jak se v dané situaci správně chovat a znát základní pravidla první pomoci

14 CO dělat v případě požáru? Volat tísňovou linku 150 nebo 112 Volat tísňovou linku 150 nebo 112 Pokusit se oheň uhasit - hasicí přístroje, hydrant na chodbách Pokusit se oheň uhasit - hasicí přístroje, hydrant na chodbách Neodvětrávat prostory, v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje Neodvětrávat prostory, v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje Vytvořit ochranu těla nejlépe namočením oděvu Vytvořit ochranu těla nejlépe namočením oděvu Zastavit přívod plynu a vypnout elektrický proud Zastavit přívod plynu a vypnout elektrický proud Vzít si nejnutnější osobní věci a požárem ohrožený prostor opustit Vzít si nejnutnější osobní věci a požárem ohrožený prostor opustit

15 Požáry v České republice V roce 2008 vypuklo 20 946 požárů, usmrceno bylo 142 osob V roce 2008 vypuklo 20 946 požárů, usmrceno bylo 142 osob

16 Každý den vznikne v průměru 8 požárů Každý den vznikne v průměru 8 požárů Každý den je průměrně při požáru jeden člověk zraněn Každý den je průměrně při požáru jeden člověk zraněn Každý týden zemře při požáru člověk Každý týden zemře při požáru člověk

17 Nebezpečí při požáru Nejčastější příčnou zranění a smrti při požáru je intoxikace zplodinami hoření - tj. kouřem Shořením Shořením 10 kg dřevěných nábytkových desek se vyvine více jak 6 000 m 3 kouře Shořením stejného množství papíru se vyvine více jak 10 000 m 3 kouře Shořením stejného množství čalounění se vyvine více jak 25 000 m 3 kouře

18 CO dělat v případě povodně? Připravit pytle a písek, těsnicí fólii a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken Připravit pytle a písek, těsnicí fólii a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken Přestěhovat cenné věci do vyšších pater, upevnit věci, které by mohla odnést voda Přestěhovat cenné věci do vyšších pater, upevnit věci, které by mohla odnést voda Na základě pokynů policie a záchranářů opustit včas ohrožený prostor Na základě pokynů policie a záchranářů opustit včas ohrožený prostor Nezapomenout na evakuační zavazadlo Nezapomenout na evakuační zavazadlo

19 CO dělat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavit vozidlo, Neprodleně zastavit vozidlo, vypnout motor vypnout motor Zajistit místo nehody (výstražný trojúhelník, blikající světlo) Zajistit místo nehody (výstražný trojúhelník, blikající světlo) Přivolat povinně policii, jestliže došlo ke zranění či usmrcení osoby nebo škodě nad 100.000,- Kč Přivolat povinně policii, jestliže došlo ke zranění či usmrcení osoby nebo škodě nad 100.000,- Kč Poskytnout adekvátní pomoc (poskytnutí první pomoci, zavolání na linku tísňového volání) Poskytnout adekvátní pomoc (poskytnutí první pomoci, zavolání na linku tísňového volání)

20 První pomoc zraněnému při nehodě V případě, že hrozí výbuch paliva havarovaného vozidla, je nutné vyprostit zraněné a odtáhnout je co nejdále od vozidla V případě, že hrozí výbuch paliva havarovaného vozidla, je nutné vyprostit zraněné a odtáhnout je co nejdále od vozidla Se zraněnými se doporučuje manipulovat pouze tehdy, jsou-li v bezvědomí, těžce dýchají nebo se dusí Se zraněnými se doporučuje manipulovat pouze tehdy, jsou-li v bezvědomí, těžce dýchají nebo se dusí Důležitá telefonní čísla: Důležitá telefonní čísla: Zdravotnická pomoc 155 Policie ČR 158 Hasiči 150

21 Zástava dechu Provádí se dýchání z úst do úst: Provádí se dýchání z úst do úst: 1. uvolněte zraněnému horní cesty dýchací, vyčistěte mu ústní dutinu (kapesníkem) 2. zraněnému v poloze na zádech zakloňte co nejvíce hlavu zakloněním šíje 3. uzavřete nos zraněného sevřením prsty, hluboce se nadechněte a obemkněte svými ústy jeho rozevřená ústa, silně vdechněte do plic zraněné osobě

22 4. pokračujte ve vdechování každých 5 vteřin, tj. 12krát za minutu, po každém vdechnutí oddalte svá ústa od zraněného a pozorujte unikání vzduchu z plic a pokles hrudi 5. pokud se dechová činnost zraněného po 1 minutě neobnoví, pokračujte až do příchodu lékaře

23 Zástava srdeční činnosti Provádí se zevní masáž srdce: Provádí se zevní masáž srdce: 1. položte zraněného na záda na tvrdou plochu tvrdou plochu 2. klekněte si vedle jeho hrudníku a v místě střetu hrudní kosti přiložte ruku dlaní dolů a druhou rukou dlaní shora na hřbet spodní ruky 3. nataženými pažemi stlačte hrudní kost do hloubky cca 3 cm a potom ji uvolněte

24 4. při současné zástavě dechu po pěti stlačeních hrudníku jednou vdechněte 5. pokud se srdeční činnost zraněného po 1 minutě neobnoví, pokračujte až do příchodu lékaře.

25 Zdroje Rathauský, Z. Co dělat…Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí. 2. vydání. Praha: Centrum pro bezpečný stát, 2008. Rathauský, Z. Co dělat…Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí. 2. vydání. Praha: Centrum pro bezpečný stát, 2008. Gillernová, I., Buriánek, J. Základy psychologie a sociologie. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Fortuna, 1997. Gillernová, I., Buriánek, J. Základy psychologie a sociologie. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Fortuna, 1997. http://www.globalassistance.cz/?art=210&start=1 http://www.globalassistance.cz/?art=210&start=1 http://www.globalassistance.cz/?art=210&start=1 http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho- zachranneho-sboru-cr.aspx http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho- zachranneho-sboru-cr.aspx http://www.fek.zcu.cz/cz/katedry/cecev/mes_mat/stres/stres.htm http://www.fek.zcu.cz/cz/katedry/cecev/mes_mat/stres/stres.htm http://www.fek.zcu.cz/cz/katedry/cecev/mes_mat/stres/pom oc.htm http://www.fek.zcu.cz/cz/katedry/cecev/mes_mat/stres/pom oc.htm Beránková, M. První pomoc. 1. vydání. Praha: Informatorium, 2002. Beránková, M. První pomoc. 1. vydání. Praha: Informatorium, 2002. Weigel, O. Autoškola. 17. aktualizované vydání. Brno:CP Books, 2005. Weigel, O. Autoškola. 17. aktualizované vydání. Brno:CP Books, 2005. www.ochranaobyvatel.cz www.ochranaobyvatel.cz

26 Zdroje obrázků http://www.zdravotnickekurzy.bloger.cz/obrazky/z dravotnickekurzy.bloger.cz/2147518-hradec- kralove-skoleni-prvni-pomoci-denik-clanek-solo.jpg http://www.zdravotnickekurzy.bloger.cz/obrazky/z dravotnickekurzy.bloger.cz/2147518-hradec- kralove-skoleni-prvni-pomoci-denik-clanek-solo.jpg http://www.zdravotnickekurzy.bloger.cz/obrazky/z dravotnickekurzy.bloger.cz/2147518-hradec- kralove-skoleni-prvni-pomoci-denik-clanek-solo.jpg http://www.zdravotnickekurzy.bloger.cz/obrazky/z dravotnickekurzy.bloger.cz/2147518-hradec- kralove-skoleni-prvni-pomoci-denik-clanek-solo.jpg http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/46 77871/argument-main_Full.jpg http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/46 77871/argument-main_Full.jpg http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/46 77871/argument-main_Full.jpg http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/46 77871/argument-main_Full.jpg http://www.businessweek.cz/wp-content/ruzne- obrazky/business-fight.jpg http://www.businessweek.cz/wp-content/ruzne- obrazky/business-fight.jpg Klipart Microsoft Office PowerPoint 2003 Klipart Microsoft Office PowerPoint 2003 http://photoblog.entity.cz/images/pozar2.jpg http://photoblog.entity.cz/images/pozar2.jpg http://photoblog.entity.cz/images/pozar2.jpg www.epos-lisov.cz/grafika/graf1.jpg www.epos-lisov.cz/grafika/graf1.jpg


Stáhnout ppt "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-1-008. Náročné životní situace Mgr. Marie Mikulcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google