Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ničí rozum, srdce i duši….  nejčastější typ DEMENCE (latinsky „demens“, de = mimo, od, mens = duch, mysl)  degenerativní onemocnění mozku, nevyléčitelné,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ničí rozum, srdce i duši….  nejčastější typ DEMENCE (latinsky „demens“, de = mimo, od, mens = duch, mysl)  degenerativní onemocnění mozku, nevyléčitelné,"— Transkript prezentace:

1 Ničí rozum, srdce i duši…

2  nejčastější typ DEMENCE (latinsky „demens“, de = mimo, od, mens = duch, mysl)  degenerativní onemocnění mozku, nevyléčitelné, progresivní (postupující)  poškození a zánik nervových buněk a jejich spojů v důsledku odchylné látkové výměny bílkoviny, která je součástí obalu neuronů (vzniká škodlivá bílkovina β -amyloid, která je součástí plaků)  začátek pozvolný, pomalý postup, několik let  včasná diagnóza a léčba průběh zpomaluje  poprvé nemoc popsal r. 1907 německý lékař Alois Alzheimer

3  věk: 60+ (s věkem výskyt choroby roste, každý pátý člověk 80+)  pohlaví: častěji ženy  genetické předpoklady (mutace genů na 1., 14., a 21. chromozomu)  nízký stupeň vzdělání, nízká duševní aktivita  opakované úrazy hlavy  vysoký krevní tlak, kouření, nezdravý životní styl

4  porucha kognitivních funkcí – hlavně paměti (krátkodobé) a myšlení (postupná ztráta logického uvažování)  ztráta schopnosti orientovat se v čase a prostoru  problémy s vykonáváním běžných domácích činností, s ukládáním věcí na správné místo (peněženka v lednici, žehlička v botníku)  změny osobnosti, nápadnosti v chování (jedinec se chová „divně“, je zmatený, podezíravý, ustrašený…)  změny nálad (nečekaně pláče, bez důvodu se hněvá…)  upadá schopnost porozumět verbálnímu sdělení i schopnost formulovat věty, používat vhodná slova

5 U paní S. se nejprve projevovala zvýšená roztržitost a zapomnětlivost. Začala plést pořadí úkonů při vaření jídla. Nevěděla, který je den, nebyla si jistá ročním obdobím. Začala mít potíže s nákupy, nevybavovala si, co chce koupit, začala plést hodnotu bankovek a mincí. Často zabloudila ve městě, kde žila 30 let. Přestala číst, přestala chápat televizní relace. Přestala chápat rozdíly mezi druhy šatstva. Celé hodiny seděla s vyhaslým pohledem upřeným do prázdna…

6 1. zapomínání, dezorientace v čase, nepřesné vyjadřování, bloudění na známých místech, obtížné rozhodování, ztráta iniciativy a zájmu o koníčky, změna osobnosti – sobeckost, podezíravost 2. neschopnost vykonávat běžné aktivity (vaření, nakupování), potřeba pomoci při vykonávání osobní hygieny a oblékání, obtížná komunikace, nekritičnost, toulání, bloudění, halucinace, podezírání, stavy zmatenosti 3. nerozpoznání blízkých osob, nechápání okolního dění, ztráta schopnosti souvislé řeči, obtíže při příjmu potravy, obtížná chůze, poruchy vylučování moči a stolice, úplná ztráta soběstačnosti, upoutání na invalidní vozík, tělesné i duševní chátrání, hubnutí, smrt

7  vyšetření mozku (zobrazovací metody)  test kognitivních funkcí (orientace v čase a místě: datum, den, roční období, konkrétní místo, město, stát, počítání : odečítat 5x za sebou 7 od 100, poznávání předmětů, zapamatovat si a zopakovat slova, větu…  test hodin (nakreslit hodiny s číslicemi, ručičky – čas 11:10)

8 SP = senilní plaky, T = neuronální klubka neboli „tangles“ Na základě počtu plaků a klubek se definitivně diagnostikuje Alzheimerova nemoc.

9 Hodiny nakreslené pacientem v průběhu čtyř let Zdroj: Alzheimer centrum – oficiální stránky [online]. Dostupné z:

10

11  stimulace jedince (vhodné podněty pro smyslové vnímání, různé prostředky komunikace, cvičení paměti, orientace – hodiny s datem, kalendář, mapa s domem a okolím, různé terapie: arte-, muziko-, reminiscenční t. – staré vzpomínky)  zachovávání autonomie jedince (vhodné popisky, obrázky, nechat ho vykonávat úkony, které ještě zvládne sám – i když neúplně, nepřesně)  stálost prostředí, dodržování denních stereotypů  udržování jedince v dobrém fyzickém stavu (správná výživa, pravidelné intervaly, dostatek tekutin, vhodný pohyb)  přínosem může být zvíře

12  Koukolík, F.: Mozek a jeho duše. Praha, Galén 2008.  Vágnerová, M: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál 1999.  Pichaud, C., Thareauová, I.: Soužití se staršími lidmi. Praha, Portál 1998.  Internetový portál Alzheimer.cz. [online]. Dostupné z:  Alzheimerova choroba [online]. Wikipedie. Dostupné z:  Gate2Biotech - Biotechnologický portál. [online]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Ničí rozum, srdce i duši….  nejčastější typ DEMENCE (latinsky „demens“, de = mimo, od, mens = duch, mysl)  degenerativní onemocnění mozku, nevyléčitelné,"

Podobné prezentace


Reklamy Google