Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_247.DEJ.01 Poslední Přemyslovci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_247.DEJ.01 Poslední Přemyslovci."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_247.DEJ.01 Poslední Přemyslovci

2 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744 Šablona: VY_32_INOVACE Číslo DUMU: 247. DEJ.01 Předmět: Dějepis Název materiálu: Poslední Přemyslovci Autor: Mgr. Soňa Havlíková Formát: Prezentace Microsoft Powerpoint Velikost: 41,9 MB Stupeň a typ vzdělávání: SŠ – odborné vzdělávání Licence k obrazovému materiálu: CC BY, BY-SA Datum vytvoření :22.1.2013 Klíčová slova: Přemyslovci, král, Čechy, stříbro, gotika Anotace: Prezentace se postupně zaměřuje na jednotlivé panovníky posledních Přemyslovců. Popisuje jejich osobní život, domácí i zahraniční politiku. Žák by měl být schopen časově zařadit jednotlivé krále přemyslovské dynastie a stručně pohovořit o jejich nejdůležitější činech z oblasti politiky i osobního života.

3 Český stát za posledních Přemyslovců http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Codex_Manesse_Wenzel_II._von_B% C3%B6hmen.jpg/394px-Codex_Manesse_Wenzel_II._von_B%C3%B6hmen.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Vasik3.jpg/204px-Vasik3.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/20_50_tschechische_kronen.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Agnes_of_Bohemia.jpg/384px -Agnes_of_Bohemia.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Battle_of_Kressenbrunn_Thur%C3%B3czy.JPG/800px-Battle_of_Kressenbrunn_Thur%C3%B3czy.JPG

4 Přemysl Otakar I. Přiklonil se na stranu Fridricha II. 1212 – Zlatá bula sicilská (Fridrich byl i král Sicílie) – dědičně titul krále – právo Čechů volit si krále bez zásahu SŘŘ – nedělitelnost českého státu – právo českého krále = kurfiřt volit císaře SŘŘ – symbolické závazky vůči SŘŘ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Premek%282%29.jpg

5 Primogenitura Změna českého znaku (dvouocasý lev) Měnová reforma (brakteáty) Kolonizace Nová města Smír Přemysla I. s bratrem Vladislavem http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Josef_Douba_-_Sm%C3%ADr_P%C5%99emysla_Otakara_I._s_bratrem_Vladislavem_III.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/20_50_tschechische_kronen.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Golden_Bull_of_Sicily.jpg/423p x-Golden_Bull_of_Sicily.jpg Zlatá bula sicilská Přemysl Otakar I. a jeho sestra Anežka

6 Václav I. (Jednooký) významné postavení Českého státu pokračování KOLONIZACE (Jihlava, …) 1241 – zastavil vpád Tatarů na Moravu rozkvět hornictví - založena Jihlava (nález stříbra, vznik horního práva) začátek GOTIKY v Čechách http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/V%C3%A1clav_I..jpg

7 Rytířská kultura během Gotiky (v Čechách od 1230) rytířské turnaje minnesängři (truvéři a trubadúři ve Francii) opěvovali dámy, hrdiny, rytířské ctnosti budování hradů vznik erbů a rozvoj šlechty – Rožmberkové, Pernštejnové, Švamberkové http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/VaclavGelnhauseno vekodexu.jpg/400px-VaclavGelnhausenovekodexu.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Codex_Ma nesse_Walther_von_der_Vogelweide.jpg Minnesängr Václav I.jako rytíř

8 Sv. Anežka a sv. Zdislava Svatá Anežka sestra Václava I., velice zbožná, měla se vdát za syna císaře, ale sňatek se neuskutečnil, odešla do kláštera, svatořečena v listopadu 1989 přivedla do Čech 2 řády – františkány a klarisky a založila nový řád křížovníci s červenou hvězdou Svatá Zdislava na severu Čech, vdaná za Havla z Lemberka, starala se o chudé a nemocné, charita, 1995 svatořečena http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Agnes_of_B ohemia.jpg/384px-Agnes_of_Bohemia.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3 0/Saint_Zdislava.jpg/417px-Saint_Zdislava.jpg

9 Přemysl Otakar II. „král železný a zlatý“ Silný a schopný panovník Zahraniční politika: – sňatek s Markétou Babenberskou - zisk Korutany, Kraňsko – 1260 – bitva u Kressenbrunnu s uherským králem Bélou IV. o Štýrsko, zvítězil Přemysl – rozvod s Markétou a sňatek s Kunhutou (vnučka Bély IV.) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/GuentherZ_2011-02- 12_0025_Wien01_Minoritenkirche_Ottokar_Przemysl.jpg?uselang=cshttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/GuentherZ_2011-02- 12_0025_Wien01_Minoritenkirche_Ottokar_Przemysl.jpg?uselang=cs, CC BY-SA, autor: GuntherZ

10 Zahraniční politika: – zisk Chebska (věno jeho matky Kunhuty) – české království největší středoevropský stát – účast na křížové výpravě do Pruska, založil město Královec (Kaliningrad) – snaha i o vliv v Polsku a Uhrách Vnitřní politika: – povstání Záviše z Falkenštejna – potlačeno – zakládání nových měst, podpora podnikání – zdroj bohatství Jihlava – doly patřily králi

11 snaha o trůn SŘŘ obava německých panovníků ze silného vládce zvolen Rudolf Habsburský 1273 bez hlasu českého krále Rudolf odebral Přemyslovi všechna území mimo Čech a Moravy 1278 – bitva na Moravském poli (Dolní Rakousko), Přemysl v bitvě zahynul území rozděleno: Rudolf na 5 let Moravu, Ota Braniborský Čechy, Kunhuta Opavsko

12 Bitva u Kressenbrunnu, rytíř, smrt na Moravském poli http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Josef_Mathauser_- _P%C5%99emysl_Otakar_II._padl_u_Such%C3%BDch_Krut_v_den_sv._Rufa_1278.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Premysl2Gelnhausen.jpg/480px- Premysl2Gelnhausen.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Battle_of_Kressenbrunn_Thur%C3%B3czy.JPG/800px-Battle_of_Kressenbrunn_Thur%C3%B3czy.JPG

13 „Zlá léta“ = Braniboři v Čechách 1278 – 1290 vojsko drancovalo zemi, zábory půdy, loupeže, hladomor, epidemie snaha Rudolfa Habsburského rozbít Český stát spojení českých měst a šlechty proti Otovi Braniborskému – vyplatili ho, odchod z Čech

14 Václav II. Mládí – vězněn na Bezdězu s matkou – rádcem Záviš z Falkenštejna (oženil se s Kunhutou) – proti Závišovi manželka Guta = Jitka (dcera Rudolfa Habsburského) – nakonec popraven před Hlubokou Domácí politika: – diplomat, dobrý panovník – bohatství z Kutné Hory – objev stříbra – 1300 – vydal Horní zákoník (Ius regale montanorum) – vzorem pro ostatní, doly, péče o horníky – 1300 – nechal razit Pražský groš v Kutné hoře (mincovní reforma)

15 Zahraniční politika – po ztrátě alpských zemí, orientace na východ země – 1300 – zisk polské koruny – 2. manželka – Eliška Rejčka (Richenza) – velice mladá, neshody s Eliškou Přemyslovnou – 1301 – snaha získat uherskou korunu pro syna Václava III. (1304 ztráta) podpora umění a vědy, sám skládal milostné písně zemřel na tuberkulózu, obavy z bouřek, koček

16 Václav II. obklopen básníky Pražský groš Poprava Záviše Eliška Rejčka http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Codex_Manesse_Wenzel_II._von_B%C3%B6hmen.jpg/394px- Codex_Manesse_Wenzel_II._von_B%C3%B6hmen.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/WenceslausIImap-cs.png/590px-WenceslausIImap-cs.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/WenceslausIImap-cs.png/590px-WenceslausIImap-cs.png, CC BY-SA, autor: Mozann http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Grossi_pragenses_revers.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Grossi_pragenses_revers.jpg, CC BY-SA, autor: mzopw http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/PopravaFalken%C5%A1tejna.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Elisabeth_ Ryksa_of_Poland.jpg

17 Václav III. na trůn jako chlapec (16 let) – raději se věnoval zábavě sňatek s Violou Těšínskou (z rodu Piastovců) po ztrátě Uher obava ze ztráty Polska – povstání Vladislava Lokýtka – příprava tažení do Polska 1306 – na cestě do Polska byl v Olomouci zavražděn – vrah dodnes nevypátrán rod Přemyslovců vymřel po meči

18 Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Vasik3.jpg/204px-Vasik3.jpg Václav III. na cestě do Uher http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Vaclav3_prijezd.jpg

19 Rudolf Habsburský „král kaše“ – syn Albrechta Habsburského sňatek s Eliškou Rejčkou 1. Habsburk na českém trůně – neoblíbený, velice šetrný zemřel v boji s českou šlechtou u Horažďovic – zemřel na úplavici http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Habsburger_BSB_Cod_icon_330_fol_15v.jpg/387px- Habsburger_BSB_Cod_icon_330_fol_15v.jpg

20 Jindřich Korutanský manžel Anny Přemyslovny (dcera Václava II.) slabý a neschopný panovník pokles úrovně českého státu z Čech ho vyhnal Jan Lucemburský do konce života užíval titul českého krále (i když už na něj neměl nárok)

21 ZDROJE http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Premek%282%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Josef_Douba_Sm%C3%ADr_P%C5%99emysla_Otakara_I._s_bratrem_Vladislavem_III.jpg?use lang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Josef_Douba_Sm%C3%ADr_P%C5%99emysla_Otakara_I._s_bratrem_Vladislavem_III.jpg?use lang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/20_50_tschechische_kronen.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Golden_Bull_of_Sicily.jpg/423px-Golden_Bull_of_Sicily.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/V%C3%A1clav_I..jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/VaclavGelnhausenovekodexu.jpg/400px-VaclavGelnhausenovekodexu.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Codex_Manesse_Walther_von_der_Vogelweide.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Agnes_of_Bohemia.jpg/384px-Agnes_of_Bohemia.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Saint_Zdislava.jpg/417px-Saint_Zdislava.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/GuentherZ_2011-02-12_0025_Wien01_Minoritenkirche_Ottokar_Przemysl.jpg?uselang=cs, CC BY-SA, autor: GuntherZ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/GuentherZ_2011-02-12_0025_Wien01_Minoritenkirche_Ottokar_Przemysl.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Josef_Mathauser_P%C5%99emysl_Otakar_II._padl_u_Such%C3%BDch_Krut_v_den_sv._Ruf a_1278.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Josef_Mathauser_P%C5%99emysl_Otakar_II._padl_u_Such%C3%BDch_Krut_v_den_sv._Ruf a_1278.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Premysl2Gelnhausen.jpg/480px-Premysl2Gelnhausen.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Battle_of_Kressenbrunn_Thur%C3%B3czy.JPG/800px- Battle_of_Kressenbrunn_Thur%C3%B3czy.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Battle_of_Kressenbrunn_Thur%C3%B3czy.JPG/800px- Battle_of_Kressenbrunn_Thur%C3%B3czy.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Codex_Manesse_Wenzel_II._von_B%C3%B6hmen.jpg/394px- Codex_Manesse_Wenzel_II._von_B%C3%B6hmen.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Codex_Manesse_Wenzel_II._von_B%C3%B6hmen.jpg/394px- Codex_Manesse_Wenzel_II._von_B%C3%B6hmen.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/WenceslausIImap-cs.png/590px-WenceslausIImap-cs.png, CC BY-SA, autor: Mozann http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/WenceslausIImap-cs.png/590px-WenceslausIImap-cs.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Grossi_pragenses_revers.jpg, CC BY-SA, autor: mzopw http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Grossi_pragenses_revers.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/PopravaFalken%C5%A1tejna.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Vasik3.jpg/204px-Vasik3.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Vaclav3_prijezd.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Habsburger_BSB_Cod_icon_330_fol_15v.jpg/387px- Habsburger_BSB_Cod_icon_330_fol_15v.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Habsburger_BSB_Cod_icon_330_fol_15v.jpg/387px- Habsburger_BSB_Cod_icon_330_fol_15v.jpg


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_247.DEJ.01 Poslední Přemyslovci."

Podobné prezentace


Reklamy Google