Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poslední Přemyslovci Upevnění pozic českého státu Přemysl Otakar I. 1197 – 1230 Václav I. 1230 – 1253 Přemysl Otakar II. 1253 – 1278 Václav II – 1278 -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poslední Přemyslovci Upevnění pozic českého státu Přemysl Otakar I. 1197 – 1230 Václav I. 1230 – 1253 Přemysl Otakar II. 1253 – 1278 Václav II – 1278 -"— Transkript prezentace:

1 Poslední Přemyslovci Upevnění pozic českého státu Přemysl Otakar I. 1197 – 1230 Václav I. 1230 – 1253 Přemysl Otakar II. 1253 – 1278 Václav II – 1278 - 1305 Václav III. – 1305 - 1306

2

3

4 Vladislav II. Za pomoc německému císaři Barbarossovi při dobývání Milána mu byla udělena královská hodnost pro všechny nástupce „na věky“. – 1158, nový znak- lev Neuskutečnilo se Až r. 1212 Zlatá bula sicilská ! První kamenný most v Praze- Juditin Do r. 1197 časté změny na trůně- porušování „stařešinského řádu“

5 Kvádry zdiva Juditina mostu v pozadí za obloukem. Podzemí kláštera Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Nižší z malostranských mosteckých věží se nazývá Juditina věž, protože byla součástí Juditina mostu, předchůdce dnešního mostu Karlova. Byla zbudována z kvádříkového zdiva v románském slohu v druhé polovině dvanáctého století

6 Přemysl Otakar I. Ujal se vlády po období rodinných sporů První český dědičný král (3. král po Vratislavu II. a Vladislavu II., svém otci) 2x ženat, první ženu zapudil Nový znak českého království- stříbrný lev v červeném poli První barevné vyobrazení- 70.l.13.stol.

7 Z prvního manželství dcera Markéta, provdala se za dánského krále Valdemara II., oblíbená, přejmenována Dagmar

8 Svatá Anežka Česká 1211 - 1282 Dcera Přemysla Otakara I. 2x sešlo z královských zásnub Ve 22 letech uvedla do Prahy přísný asketický řád klarisek a založila mužský řád křižovníků s červenou hvězdou, založila klášter na Františku (1233)-( první gotická stavba v Praze) – péče o nemocné a invalidy- špitál Anežka- první abatyše Politický vliv (bratr Václav I.) 1989 - kanonizována

9

10 Zlatá bula sicilská 1212 Za podporu císaře obdržel od Fridricha II. Štaufského (Fridrich připojil pečeť krále sicilského, protože ještě neměl k dispozici římskou pečeť) Upevnění samostatnosti a územní nedělitelnosti českého státu, úprava vztahu českého státu k římskoněmecké říši.

11 Právo domácí volby panovníka- císař jen potvrdí Nedělitelnost českého státu (otázka moravského markrabství) Dědičný královský titul Právo dosazovat biskupy Povinnost doprovázet císaře při římské jízdě- 300 jezdců nebo 300 hřiven stříbra

12 Zlatá bula sicilská

13 Bula (latinsky bulla) je významná veřejnoprávní listina, vydaná papežem nebo císařem. Pojem se užíval pro panovnické výnosy ve středověku. Dodnes se užívá pro papežské buly a v anglické formě slova jako bill, významná listina (například Bill of rights, Listina lidských práv). Papežské slavnostní listiny se pečetily olovem, byzantští a pak i římští císařové užívali i zlatou pečeť – odtud Zlatá bula Pečeť Zlaté buly Karla IV. - 1356

14 Václav I. Méně schopný panovník, zvaný Jednooký (při lovu přišel o oko), holdoval zábavě a lovu (hrad Křivoklát) Organizoval obranu proti vpádu Mongolů – Praha vybavena hradbami ( Národní tř., Na Příkopě, Revoluční) Vpád Mongolů- ze Slezska, přes Moravu do Uher- do Čech nedošli- po smrti Čingischánova syna Temudžina se kvůli nástupnickým sporům stáhli zpět

15 Rozkvět rytířské kultury na královském dvoře Silný německý vliv- kopírování cizích módních vzorů Česká šlechta si poněmčuje jména: Šternberkové, Lichtenburkové, Valdštejnové, Pernštejnové „Dvoření dámě“

16 Závišova píseň-milostná lyrika - 2. pol.14.stol. Jižť mne všě radost ostává, jitžt mé všě útěchy stanú. Srdce v tužebné krvi plavá: to vše pro mú milú žádnú. Svýma zraky skrzě očko Sílněť střielé v mé srdéčko, bydlímť u plamennéj túzě. Muoj život v túhách nemáhá: to vše jejie krása drahá Sílněť mě k tomu připúzie. Srdce bolí, sílně ve krvi plavaje i žádaje, žádná,tvé milosti, ač sě móže státi.

17 13. století – vrchol rytířské kultury Běžná kariéra rytíře: Páže 7- 14 let Panoš 14- 21 let Pasování- úderem plochou stranou meče – rytíř přijal meč, zbroj, heslo, erb a zásady rytířství: čestnost, ochrana slabých, …

18

19 Rytířské turnaje Oblíbený středověký sport, společenská událost „smetánky“ Obvykle velmi brutální- smrtelná zranění Obvykle těžkooděnci s dlouhými dřevci s cílem vyhodit protivníka ze sedla Také hromadná klání napodobující bitvu

20

21

22

23 Přemysl Otakar II. Zahájil vládu vzpourou proti otci Spiknutí proti králi Václavovi- asi 15tiletý princ Přemysl se nechal vtáhnout do spiknutí a prohlásit „mladším králem“ = velezrada Válka Přemysl obklíčen na Pražském hradě, po 10 dnech kapituloval, pokořil, ušetřen

24

25 „král železný a zlatý“ Silný, ctižádostivý, bezohledný Dočasně připojil k českému království Rakousko a Alpské země (na jihu stát sahal téměř k Jadranu)- rozloha státu se zdvojnásobila Území získal sňatkem s dědičkou tohoto území, Markétou Babenberskou (Přemysl 19 let, Markéta 50 let)

26

27 O „babenberské dědictví“ svedl válku s uherským králem Bélou IV.- bitvu u Kresenbrunnu vyhrál, území udržel Aby si naklonil papeže, vydal se na křížovou výpravu proti pohanským Prusům Ve vnitřní politice: cíl oslabit moc velkých pánů (= vysoké šlechty), podporoval církev a města

28

29

30 Zakládání měst za Přemysla II. vrcholí! Za jeho vlády založeno asi 50 měst / z toho 25 založil král Zakládal města a kláštery v místech, kde měli páni převahu, např. České Budějovice a klášter Zlatou Korunu uprostřed panství Rožmberků Odpor vysoké šlechty

31 Tumba Přemysla Otakara II.

32 Král bez potomka Nelegitimní synové (milenka Anežka z Kuenringu, nejstarší syn Mikuláš Opavský) neměli nárok na trůn- rozvod- oženil se s Kunhutou Uherskou- 1271 se narodil jediný syn Václav

33 Přemysl usiloval o titul císaře- byl však příliš silný-německá knížata zvolila bezvýznamného kandidáta Rudolfa Habsburského Přemysl volbu neuznal- Rudolf uvalil na Přemysla klatbu- vzpoura šlechty v alpských zemích- Přemysl se musel vzdát nových držav r. 1276

34 1278- bitva na Moravském poli Přemysl měl vnějšího nepřítele- Rudolfa a vnitřního nepřítele- rod Vítkovců 1278 – klíčová bitva u Suchých Krut na Moravském poli- snad zrada části českých pánů- král padl Po králově smrti- období bezvládí- sedmiletý dědic v zajetí Morava ve správě Rudolfa Čechy spravoval Přemyslův chamtivý synovec Ota Braniborský- v zemi neúroda, kanibalismus

35

36

37 Václav II. Poznamenán fyzicky i psychicky vězněním v dětském věku Návrat ve 12 letech Vládl za něj Záviš z Falkenštejna, manžel královny vdovy Později král Záviše pod záminkou vylákal do Prahy (obavy o trůn), odsoudil k smrti za velezradu

38 Závišův kříž

39 Povstání Vítkovců potlačil hrozbou smrti jejich vůdce Záviše Záviš popraven před hradem Hluboká r. 1290- povstání potlačeno

40 Bohaté nálezy stříbra v Kutné Hoře= posílení královské moci (král majitelem nerostného bohatství) Pražský groš- kvalitní mince- 4 gr stříbra Albrecht Habsburský oblehl Kutnou Horu, ale musel se stáhnout (záhadná epidemie)

41

42

43

44

45

46 Kolem r. 1300 vymřeli sousední Piastovci (polský trůn) a Arpádovci (uherský trůn) Václav sjednotil rozdrobené Polsko (2. sňatek s Alžbětou Rejčkou)- polský král Pro svého syna získal korunu uherského krále Ve věku 34 let zemřel, zřejmě na TBC

47 Území za Václava III.

48

49 Václav III. Nastoupil na trůn 16tiletý Vzdal se uherské koruny Při tažení do Polska (uhájit polskou korunu) v Olomouci zavražděn (dýkou)-r. 1306 Vrah dosud neodhalen. Zavražděn na popud Vladislava Lokietka, svého polského rivala? Či spiknutí české šlechty?

50

51 Vymření Přemyslovců po meči Vládli 421 let, počítáno od prvního historicky jistého data (smrt knížete Bořivoje r. 885) Vystřídalo se jich 30 První a poslední domácí dynastie Přežily 4 Přemyslovny levoboček Přemysla Otakara II. Mikuláš zemřel až r. 1318


Stáhnout ppt "Poslední Přemyslovci Upevnění pozic českého státu Přemysl Otakar I. 1197 – 1230 Václav I. 1230 – 1253 Přemysl Otakar II. 1253 – 1278 Václav II – 1278 -"

Podobné prezentace


Reklamy Google