Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_EKONOMIKA_09 Inflace Téma sady:Národní hospodářství a hospodářská politika Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník; Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace: Inflace, index spotřebitelských cen, spotřebitelský koš, druhy inflace, vliv inflace na ekonomiku Metodický obsah:Výklad nového učiva, orientace ve statistikách (tabulky a grafy)

2 OSNOVA 1.Inflace – definice pojmu 2.Index spotřebitelských cen, spotřební koš 3.Inflace – druhy 4.Vliv inflace na ekonomiku 5.Vývoj inflace ČR v čase 6.Srovnání inflace ČR s ostatními členskými státy EU 7.Inflace jako konvergenční kritérium vstupu do Eurozóny 8.Otázky a úkoly 9.Zdroje

3 INFLACE – DEFINICE POJMU inflace = všeobecný růst cenové hladiny cenová hladina = průměrná úroveň cen zboží a služeb charakterizuje znehodnocování měny v určitém časovém období míra inflace = vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za dvanáct měsíců roku proti průměrné cenové hladině dvanácti měsíců předchozího roku míru inflace měříme pomocí přírůstků indexu spotřebitel- ských cen

4 INDEX SPOTŘEBITELSKÝCH CEN, SPOTŘEBNÍ KOŠ index spotřebitelských cen se sleduje na tzv. spotřebních koších spotřební koš = soubor vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem o obsahuje výrobky a služby, které se významně podílejí na výdajích obyvatelstva o celkový počet výrobků a služeb je cca 700 rozdělených do 12 hlavních oddílů (např. potraviny, bydlení, zdraví,) o každá položka spotřebního koše má stanovenou svou váhu, kterou se pak počítá vážený aritmetický průměr

5 SPOTŘEBNÍ KOŠ – PŘÍKLAD NÁZEVVÁHA NÁZEVVÁHA ÚHRN1000,000000POŠTY A TELEKOMUNIKACE36, POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE149,822762Poštovní služby0, Pekárenské výrobky; obiloviny23,584533Telefonní a telefaxové zařízení1, Maso35,078755REKREACE A KULTURA90, Mléko, sýry a vejce26,556177Zařízení pro zpracování dat6, Zelenina12,980108Nosná média pro záznam obrazu a zvuku2, Cukr, marmeláda, med, čokoláda, cukrovinky a cukrářské výrobky10,174862Hudební nástroje a výrobky dl. spotřeby pro rekreaci uvnitř1, Nealkoholické nápoje14,913524Hry, hračky a sběratelské předměty5, ODÍVÁNÍ A OBUV35,930374Zařízení pro sport, kempink a rekreaci ve volné přírodě vč. oprav3, Oděvy24,478569Domácí zvířata a potřeby pro jejich chov5, Obuv včetně oprav9,214348Noviny, knihy a papírenské zboží9, BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA280,354952Dovolená s komplexními službami18, Nájemné z bytu47,198393VZDĚLÁVÁNÍ7, Běžná údržba a drobné opravy bytu4,413312Preprimární a primární vzdělávání0, Dodávka vody (vodné)9,569022Sekundární vzdělávání0, Sběr pevných odpadů4,569441Postsekundární vzdělávání nižší než terciární0, Elektrická a tepelná energie, plyn a ostatní paliva99,005885Terciární vzdělávání2, Nábytek, byt. zaříz. a výzdoba, koberce a ost. podl. krytina; opravy21,847226STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ48, ZDRAVÍ23,074500Stravovací služby40, Léčiva a zdravotnické prostředky15,898360Restaurace, kavárny a podobná zařízení31, Ambulantní lékařská péče2,353416Ubytovací služby7, Ústavní zdravotní péče1,522334OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY69, DOPRAVA105,006601Kadeřnické salóny a zařízení osobní péče12, Nákup automobilů, motocyklů a jízdních kol36,243591Ostatní předměty a výrobky pro osobní péči (př. toaletní papír)21, Pohonné hmoty, oleje a pod. přípravky pro osobní dopr. prostředky34,255954Klenoty, hodiny a hodinky2, Kolejová osobní doprava2,919599Ostatní osobní potřeby a doplňky (př. deštníky, autosedačky)3, Letecká osobní doprava2,137416Pojištění7, Zdroj: zpracováno autorkou na základě [5]

6 VÝPOČET MÍRY INFLACE míra inflace = [(cenová hladina (t) – cenová hladina (t-1) ) / cenová hladina (t-1) ] * 100 t … určité časové období výsledek vychází v procentech

7 INFLACE – DRUHY PODLE VELIKOSTI MÍRY INFLACE mírná (= plíživá) – míra inflace v jednociferné výši, ekonomika běžně funguje bez větších problémů pádivá – míra inflace v desítkách až stovkách procent, klesá výkonnost ekonomiky, ve společnosti roste nejistota – lidé přestávají věřit domácí měně hyperinflace – míra inflace trojciferná a větší, peníze neplní své funkce → lidé přecházejí na naturální směnu; stav typický pro dobu válečných konfliktů či politických převratů (např. r v Rusku - míra inflace %)

8 HYPERINFLACE (NĚMECKO – FINANČNÍ KRIZE KONEC 20. LÉTA 20. STOLETÍ) Obr. 1

9 INFLACE – DRUHY PODLE PŘÍČINY VZNIKU I. 1)inflace tažená poptávkou = inflace vyvolaná převisem poptávky nad nabídkou – v oběhu je příliš mnoho peněz (růst mezd, nadměrné státní výdaje, nadměrné poskytování úvěrů) spotřebitelé chtějí (a mohou si dovolit) nakupovat větší množství statků a služeb, než jsou podniky schopny vyrobit dochází k růstu cen zboží a služeb (růstu cenové hladiny), což vede ke snížení poptávky a obnovení rovnováhy (nabídka = poptávka)

10 INFLACE – DRUHY PODLE PŘÍČINY VZNIKU II. 2)inflace tlačená nabídkou (náklady) = ceny statků a služeb jsou tlačeny nahoru: růstem nákladů (růst mzdových sazeb, cen surovin, energie atd.) zvyšováním cen produktů výrobců, kteří jsou na trhu v dominantním postavení

11 VLIV INFLACE NA EKONOMIKU inflace postihuje obyvatele se stálými příjmy (státní zaměstnanci, důchodci, rodiče na rodičovské dovolené) → výše jejich příjmů se nemění, ale rostou ceny → reálně si za své příjmy pořídí méně statků a služeb –stát přistupuje k tzv. valorizaci – pokud míra inflace dosáhne určité výše, stát jednorázově zvýší důchody –při vysoké míře inflace občané investují do hmotného majetku (př. nemovitosti, starožitnosti), které neztrácí na hodnotě

12 VLIV INFLACE NA EKONOMIKU inflace znehodnocuje vklady a úvěry – musíme počítat reálnou úrokovou míru (= nominální úroková míra – míra inflace) –inflace postihuje věřitele a je výhodná pro dlužníky (reálně vracejí menší částky) –banky tak pravidelně zvyšují sazby úroků, aby kvůli inflaci neprodělávaly –lidé investují do finančních produktů s výnosem, který kryje inflaci (na rozdíl od běžných účtů)

13 VÝVOJ MÍRY INFLACE ČR V ČASE Zdroj: Zpracováno autorkou na základě: [6] a [7]

14 VÝVOJ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VYBRANÝCH VÝROBKŮ V ČR NázevMnožství Chléb konzumní kmínový1 kg2,804,406,5911,2914,8015,0619,85 Šunka vepřová1 kg100,00104,00119,59168,42162,58155,97153,42 Máslo čerstvé1 kg40,0067,2080,6292,4491,00108,80134,38 Mléko polotučné1 l2,003,606,299,6312,5414,4516,17 Vejce slepičí čerstvá1 ks1,301,492,222,042,892,302,14 Čokoláda mléčná tabulková100 g13,009,0210,0313,8117,7419,7522,17 Pivo 10° světlé lahvové0,5 l2,50 4,046,197,618,4110,05 Svíčková na smetaně1 porce11,3613,4718,5835,7644,8551,3758,75 Minerální voda v restauraci0,33 l1,010,701,713,995,5916,1020,70 Káva turecká1 porce3,353,403,888,1211,5616,2221,22 Černé uhlí100 kg39,4030,0092,76171,51264,45398,65558,61 Dámská halenka1 ks Pánská košile klasická1 ks122,88191,19238,78329,92493,80493,53491,18 Čalouněná sedací souprava1 souprava Chladnička s mrazničkou1 ks Automobil Škoda1 ks Motorová nafta1 l7,5015,00 15,6426,6728,2032,01 Jednotlivé jízdné v MHD1 jízdenka1,00 2,884,466,967,7610,08 Poštovné za dopis v tuzemsku1 ks1,00 3,605,407,5010,00 Televizní poplatekměsíčně25,00 50,00 75,00100,00135,00 Vstupenka do kinaprůměr7,336,8910,7328,0360,2178,8592,21 Zdroj: zpracováno autorkou na základě [7]

15 SROVNÁNÍ MÍRY INFLACE ČR S OSTATNÍMI ČLENSKÝMI STÁTY EU (ROK 2011) Země Míra inflace (%) Země Míra inflace (%) Průměr EU 273,1Maďarsko3,9 Belgie3,5Malta2,5 Bulharsko3,4Německo2,5 Česká republika2,1Nizozemsko2,5 Dánsko2,7Polsko3,9 Estonsko5,1Portugalsko3,6 Finsko3,3Rakousko3,6 Francie2,3Rumunsko5,8 Irsko1,2Řecko3,1 Itálie2,9Slovensko4,1 Kypr3,5Slovinsko2,1 Litva4,1Spojené Království4,5 Lotyšsko4,2Španělsko3,1 Lucembursko3,7Švédsko1,4 Zdroj: zpracováno autorkou na základě: [8]

16 SROVNÁNÍ MÍRY INFLACE ČR S OSTATNÍMI ČLENSKÝMI STÁTY EU (ROK 2011) Zdroj: zpracováno autorkou na základě: [8]

17 INFLACE JAKO KONVERGENČNÍ KRITÉRIUM VSTUPU DO EUROZÓNY konvergenční kritéria = základní požadavky na hospodářství zemí, které se chtějí připojit k Eurozóně → míra inflace v těchto zemích nesmí překročit o více než 1,5% průměrnou míru inflace tří nejlepších států EU země s nejlepší inflací v EU (údaje z roku 2011) jsou: –Irsko (1,2 %) –Švédsko (1,4 %) průměr = 1,56 % –Slovinsko (2,1 %) míra inflace v ČR v roce 2011 dosáhla 2,1 % → splněné kritérium

18 OTÁZKY A ÚKOLY S pomocí internetu vyhledejte nejaktuálnější informace o míře inflace České republiky. Jakého druhu z hlediska velikosti míry inflace je tato inflace? Pomocí internetu vyhledejte a vysvětlete pojmy deflace a desinflace.

19 ZDROJE [1] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN [2] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN [3] SOJKA, M.; KONEČNÝ, B.. Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha: Libri, 2001, ISBN [4] ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie - Stručný přehled. Zlín: CEED, 2011, ISBN [5] ČSÚ. Změny při výpočtu indexů spotřebitelských cen od ledna 2012 [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: [6] ČSÚ. Makroekonomické údaje [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: [7] ČSÚ. Tab Míra inflace, vývoj spotřebitelských cen vybraných výrobků v České republice [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: [8] ČSÚ. Mezinárodní srovnání zemí EU v roce 2011 [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 1 - PHOTOSAN0. Flickr [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

20 AUTORSKÁ PRÁVA „Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna necitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového SW Smart Notebook a MS Office.“


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google