Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Terorismus jako světová hrozba!. Obsah Co je to terorismus? Typy a druhy terorismu/aktéři. Historie vzniku. Teroristické organizace. PedF, katedra geografie2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Terorismus jako světová hrozba!. Obsah Co je to terorismus? Typy a druhy terorismu/aktéři. Historie vzniku. Teroristické organizace. PedF, katedra geografie2."— Transkript prezentace:

1 1 Terorismus jako světová hrozba!

2 Obsah Co je to terorismus? Typy a druhy terorismu/aktéři. Historie vzniku. Teroristické organizace. PedF, katedra geografie2

3 Terorismus - definice Promyšlené, politicky motivované násilí prováděné proti obyvatelům subnacionálními skupinami či tajnými agenty, obvykle za účelem ovlivnění veřejnosti. Metoda použití síly či hrozby silou prováděná skrytými jednotlivci, skupinami nebo státem podporovanými aktéry. Různé přístupy – vědecké, politické, vojenské, sociologické, ekonomické atd. PedF, katedra geografie3

4 Vědecký přístup Terorismus je strach vyvolávající metoda násilných činů, užívaná utajovanými individui, skupinami nebo státními činiteli k rozporuplným, kriminálním nebo politickým účelům, přičemž – v kontrastu s (cíleným) vražděním – přímé cíle tohoto násilí nejsou cíli hlavními. Bezprostřední lidské oběti tohoto násilí jsou v podstatě vybírány náhodně ……………. PedF, katedra geografie4

5 Přístup veřejnosti Převažuje identifikace pojmu se skutkovou podstatou: Braní rukojmí Atentáty Bombové útoky Únosy letadel, atd. PedF, katedra geografie5

6 Co je terorismus? Jakékoliv použití násilí, které v době míru ohrožuje ústavní principy státu. Forma organizovaného násilí, obvykle zaměřeného proti nezúčastněným osobám, za účelem dosažení politických, kriminálních, náboženských či jiných cílů a vyvolávající pocity strachu a ohrožení. PedF, katedra geografie6

7 Definice CIA Úkladné, politicky motivované násilí vůči nebojovým cílům, páchané subnárodními skupinami nebo tajnými agenty, obvykle za účelem získání pozornosti a následného ovlivnění publika. PedF, katedra geografie7

8 Definice FBI Nezákonné použití síly či násilí proti osobám nebo majetku k vyvolání tlaku na vládu, civilní populaci, nebo na jejich některé segmenty, za účelem dosažení politických nebo sociálních cílů. PedF, katedra geografie8

9 Válka x Terorismus Válka – priorita: fyzická eliminace lidského a materiálního bojového potenciálu, obsazení a kontrola území. Terorismus – priorita: psychologický úder, cíl: ovlivnění postojů v rozsahu jednotlivci – velké sociální skupiny. Terorismus = Psychologická válka! PedF, katedra geografie9

10 Terorismus – vymezení Z hlediska mezinárodního práva se rozdělují kriminální a válečné činy. Terorismus = válečný čin! Úkolem není zabíjet, ale změnit politickou situaci! Tzv. nekonvenční konflikt (mezi státem a nestátním aktérem). Projev terorismu = teroristický čin/ útok. Rozlišujte útoky na vojenské a civilní cíle! PedF, katedra geografie10

11 Terorismus – základní prvky Násilí, síla (83,8%) Politický motiv (65%) Strach (53%) Výhružky (48%) Psychologické efekty a očekávané reakce (41,2%) Nesoulad mezi cíli útoků a jejich oběťmi (37,5%) Úmyslná, plánovaná, systematicky organizovaná akce (32%) Metody boje, strategii, taktiku (30,8%) PedF, katedra geografie11

12 Terorismus – aktéři Stát Teroristické organizace/skupiny Jednotlivci (teroristé) Civilní obyvatelstvo Existují formy tzv. státního terorismu – podpora destabilizující teroristických akcí za účelem posílení centrální autority (Čína, Indie, Nepál apod.). PedF, katedra geografie12

13 PedF, katedra geografie13 Formy teroru Teror = záměrná hrozba násilím, či jeho použití vůči civilnímu cíli za účelem dosažení politického cíle. Podle této definice tak útoky na vojenské cíle nejsou terorem. Motivy k teroru mohou být různé – nezávislost, nacionalismus, separatismus, iridentita => mezinárodní konflikty!

14 Druhy terorismu Vnitřní Státní Revoluční Mezinárodní /náboženský/ Separatistický /politický a etnický/ Globální /ekonomický rozměr/ PedF, katedra geografie14

15 Vnitřní terorismus Probíhá uvnitř státu, případně se může jednat i o jednu organizaci. Časté jsou útoky v rámci firem – vztahy nadřízenost x podřízenost. Forma státního či revolučního terorismu. Cílem je rozklad státu a změna politického režimu. PedF, katedra geografie15

16 Státní terorismus Probíhá na území státu jenž má mezinárodní suverenitu. Častý projev státní teroru – potlačování různých revolucí, nepokojů, protestů a dalších akcí. Ale i např. formou státní politiky (potlačování lidských práv, nedodržování Ústavy státu a další legislativy apod.). Např. potlačení násilí v Číně (protipopulační politika), Koreji, Nepálu, Laosu, Rwandě... PedF, katedra geografie16

17 Revoluční terorismus Jedná se o snahy politické, především spojené se změnou režimu, či politické situace v daném státě. Může mít však i charakter mezinárodního s politicko- ekonomickými důsledky (izolace, embargo země apod.). Čína, Kuba, Bolívie, Venezuela, ale i např. ČR (ČSR). PedF, katedra geografie17

18 Mezinárodní terorismus PedF, katedra geografie18 Mezinárodní až celosvětový rozměr. Časté jsou útoky na náboženské cíle. Růst islámského náboženského terorismu. Příčiny – odpor proti vnášení civilizačních hodnot, liberální společnosti, odezva izraelsko- palestinského konfliktu nebo samotný islám.

19 Separatistický terorismus Spojen se snahy o nezávislost! Hnutí, která se tímto způsobem pokoušejí osvobodit z koloniálního útlaku, vytvořit nezávislý stát, či se připojit ke státu jinému, než je ten, k němuž patří). Terorismus vedený snahou o nezávislost je svou povahou vždy i mezinárodní, protože své akce přenáší i mimo hranice území, jež je předmětem střetnutí. Terorista = bojovník za svobodu? Kurdové, Baskové, Tamilové, Sinhálci, Čečenci, Tataři, Oseti, Tuvané apod. PedF, katedra geografie19

20 Globální terorismus Globální rozměr. Sdružení do horizontální síťové struktury s celosvětovou působností, která pokrývá zhruba 60 zemí světa. Globální teroristé usilují o vysoký počet obětí, který svými psychologickými dopady přesahuje státní hranice a ovlivňuje veřejné mínění nejen v jedné zemi, ale v celém regionu, či dokonce v celém světě. Např. muslimský svět versus ostatní země – džihád – svatá válka. PedF, katedra geografie20

21 Islámský fundamentalismus Směr hlásající návrat k prvotnímu islámu, k jeho zdrojům různými způsoby a metodami. Je to do jisté míry reakce na reformismus, který není schopen uspokojivě řešit všechny konflikty s požadavky moderního vývoje. Cílem fundamentalistů je naprostá čistota islámu a návrat k pramenům víry. Pro tuto činnost však nejsou nikde stanoveny meze, čímž vzniká prostředí pro fanatické skupiny, používající jakýchkoli prostředků včetně terorismu. PedF, katedra geografie21

22 Ekoterorismus Výskyt na konci 20. století. Ohrožení životního prostředí v důsledku lokálních, národních i mezinárodních snah. Ničení přírody a krajiny (například povrchová těžba surovin), jednak násilné jednání, které naopak má za cíl životní prostředí bránit. Typické např. pro projekty výstavby infrastruktury (dálnice). PedF, katedra geografie22

23 Druhy terorismu Konvenční: výbuchy, vraždy, únosy, požáry,atd. Nekonvenční: informační (cyber) psychologický Prostředky hromadného ničení Superterorismus PedF, katedra geografie23

24 Superterorismus Používá (potenciálně) prostředky, které jsou schopny vyvolat hromadné ztráty. Jaderné Radiologické Chemické Biologické PedF, katedra geografie24

25 Jaderné zbraně Vyznačují se enormní destruktivní silou. Relativně vysoká mezinárodní kontrola pohybu jaderných materiálů a technologií. Výroba velmi drahá a technologicky náročná. Vyžaduje vysokou úroveň znalostí. Možnost výroby „špinavé bomby“. PedF, katedra geografie25

26 Chemické zbraně Nemají destruktivní účinky. Naproti tomu se vyznačují prostorovým účinkem, jejich nejmodernější typy – supertoxické nervové jedy – značnou zákeřností. Účinkují v nepatrných koncentracích a velmi rychle. Symptomy i lehké otravy mohou vyvolat hromadnou paniku. PedF, katedra geografie26

27 Biologické zbraně U biologických zbraní není dosud prokázána účinnost ve velkém měřítku. Teoreticky se mohou tyto zbraně vyznačovat letalitou srovnatelnou s jednoduchou jadernou zbraní. PedF, katedra geografie27

28 Prostředky hromadného ničení Mimo zbraňových systémů existují teroristické metody a prostředky, které mají uvedený charakter přesto, že nevyužívají žádných zbraní ale toxických a radiologických materiálů produkovaných průmyslem, bakteriologických materiálů získaných v mírových laboratořích nebo nebezpečných materiálů, které se šíří cílenými údery na mírové infrastruktury. PedF, katedra geografie28

29 Role zesilovačů Zesilovačem je vše, co zvyšuje sílu psychologického úderu bez navýšení personálních zdrojů. Technologie Mezinárodní podpora Náboženský fanatismus Ideologie (nacionalismus) Aktuální psychické naladění cílové skupiny (Stres ) Aktuální podmínky Média !!! PedF, katedra geografie29

30 Terorismus – válka informačních médií

31

32 New York byl vybrán především pro maximální, globální mediální pokrytí

33 Historické aspekty terorismu ve světě PedF, katedra geografie33

34 Terorismus – historie Starého typu – spíše regionální zaměření. Nového typu – nadnárodní, celosvětové až globální zaměření. PedF, katedra geografie34

35 Terorismus – historie Vznik v období francouzské revoluce, oficiálně používán zejména za jakobínské diktatury (1793), kdy byl spojován s činností „Výboru pro veřejné blaho“. Poprvé v dodatku Slovníku Francouzské akademie v roce 1798. Encyklopedie Britanica 1799. Původ z latinského „terrere“ – hrozit, strašit. PedF, katedra geografie35

36 Historické aspekty terorismu v ČSSR V 60. letech 20. století probíhal v tehdejší ČSSR výcvik asijských a afrických teroristů pod vedením první správy ministerstva vnitra (politické rozvědky). V roce 1975 byl výběr kandidátů zaměřen zejména s ohledem na podporu tzv. národně osvobozeneckých hnutí a to zejména asijských a z řad Palestinců. Vznik Ústavu zahraničních studií Vysoké školy SNB v Zastávce u Brna (1982) – školily se zde plánovači akcí. Československé zpravodajské služby se podílely na druhotné podpoře příslušníků Frakce Rudé armády (Rote Armee Fraktion). PedF, katedra geografie36

37 Historické aspekty terorismu v ČR (ČSR) Po roce 1989 vznikly extrémistické pravicové organizace – hnutí skinheads, národně nacionalistická strana, dělnická strana. Vznikly i další skupiny – např. "Roudies" – fotbaloví fanoušci, "Combat„ – extremně pravicové militantní skupiny, které podnikají násilné útoky proti civilním obyvatelům ČR. PedF, katedra geografie37

38 Terorismus v ČR I. V ČR pojem vymezen legislativou – Zákon č. 40/2009 Sb., trestní - § 311 (teroristický útok) a § 312 (teror). Strategie České republiky pro boj proti terorismu od roku 2013. Evropský zatýkací rozkaz – https://e- justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90- cs.dohttps://e- justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90- cs.do PedF, katedra geografie38

39 Terorismus v ČR II. ČR je pohledem mezinárodního terorismu státem aktivně zapojeným do současné fáze celosvětového protiteroristického úsilí – a proto je potenciálním terčem. Pravděpodobně největším rizikem z pohledu terorismu je fakt, že ČR je nejen tranzitním místem, ale i prostorem pro krátkodobý pobyt osob důvodně podezřelých z napojení na „radikální“ respektive teroristické skupiny, jejich podpůrné organizace, respektive pro jednotlivce s tzv. radikálním zaměřením. PedF, katedra geografie39

40 Terorismus v ČR III. Podcenit nelze ani možné ohrožení zájmů ČR v zahraničí (zastupitelské úřady, personál vojenských misí, soukromé firmy, jednotlivci). Obětí teroristických útoků se stali i občané České republiky pobývající v zahraničí. Vyloučit není možné ani seberadikalizaci konkrétních osob, bez jakýchkoli vazeb na konkrétní struktury. Čistě pro oblast extremismu existuje samostatný vládní dokument „Koncepce boje proti extremismu“, který je každoročně aktualizován a vyhodnocován – http://www.mvcr.cz/clanek/priorita-ministerstva- vnitra-boj-proti-extremismu.aspx.http://www.mvcr.cz/clanek/priorita-ministerstva- vnitra-boj-proti-extremismu.aspx V neposlední řadě mohou být potenciálním rizikem vztahy České republiky a státu Izrael a podpora tomuto státu vyjadřovaná na mezinárodní scéně. PedF, katedra geografie40

41 Izrael Balfourova deklarace (1917) – přislíben Židům nárok na vlastní stát v Palestině. Střety mezi arabským a židovským etnikem začaly roku 1920. 1937 vznik bojové organizace Irgun – obrana území a boj proti Arabům po vzniku Izraele transformace do armády. 1948 vznik státu Izrael. V roce 1951 vznikl Mosad – Institut pro výzvědné a zvláštní operace. Palestinský terorismus vznikl roku 1967 (po šestidenní válce) – vznik Organizace pro osvobození Palestiny – spojení několika organizací – Al-Fatah (v čele Jásir Arafat), Lidová fronta pro osvobození Palestiny a Demokratická fronta za osvobození Palestiny. Palestinský terorismus měl celoplanetární rozměr – mezi léty 1968– 1986 došlo k 565 teroristickým akcím mimo hranice Izraele (Francie, Řecko, Itálie, Velká Británie). PedF, katedra geografie41

42 Izrael PedF, katedra geografie42

43 Izrael PedF, katedra geografie43

44 Izrael PedF, katedra geografie44

45 Balkán PedF, katedra geografie45

46 Balkán PedF, katedra geografie46

47 První letecké únosy Začaly únosy letadel (1969 na římském letišti Fiumicino na lince Řím–Damašek). 1970 – nejkomplexnější akce v celé historii únosů letadel: byla unesena čtyři letadla ( Trans World Airlines, PanAm, BOAC, Swissair) a jedno letadlo El Al (požadavek teroristů byl propuštění Leily Cháledové, palestinské teroristky). Po skončení akce byla první tři letadla vyhozena do povětří. 1972 – po olympiádě v Mnichově uneseno letadlo izraelské výpravy na letišti ve Fürstenfeldbrucku - zabito 5 teroristů, ale i 11 sportovců. 1976 – Air France. Na palubě bylo tehdy 248 cestujících. Únosy letadel prakticky ustaly až v roce 1988. V současné době – 11. září 2001. PedF, katedra geografie47

48 Balkán PedF, katedra geografie48

49 Terorismus na přelomu století PedF, katedra geografie49

50 Terorismus ve světě I. PedF, katedra geografie50

51 Terorismus ve světě II. PedF, katedra geografie51

52 Terorismus ve světě III. PedF, katedra geografie52

53 Největší teroristické útoky I. PedF, katedra geografie53  19. srpna 1978 – Žhářství bylo příčinou požáru kina v íránském Abadánu.  23. října 1983 – Dva nákladní vozy muslimských teroristů naložené trhavinou vjely do amerického a francouzského sektoru v Bejrútu a jejich výbuch usmrtil 241 amerických a 58 francouzských vojáků.  23. června 1985 – V zavazadlovém prostoru letadla Boeing-747 indické společnosti Air India vybuchla bomba. Letadlo se zřítilo do moře asi 300 km jihozápadně od irského pobřeží. Při neštěstí zahynulo 329 lidí.  21. prosince 1988 – Letadlo Boeing-747 společnosti Pan American, letící z Frankfurtu nad Mohanem do New Yorku, se zřítilo na skotské městečko Lockerbie. Příčinou byl výbuch bomby (semtex československé výroby) v zavazadlovém prostoru. Počet obětí tragédie se vyšplhal na 270.

54 Největší teroristické útoky II. PedF, katedra geografie54  30. prosince 1996 – Pravděpodobně povstalci z kmene Bódů ve východoindickém Ásámu provedli pumový útok proti expresnímu vlaku a zabili přitom na 300 cestujících.  7. srpna 1998 – Téměř současně vybuchly bomby před budovami amerických velvyslanectví v Nairobi a v tanzanském Dáresalámu. Útoky nepřežilo 224 osob (z toho 12 Američanů); 5000 zraněných.  10. srpna 2001 – Nejméně 260 lidí zahynulo, když vlak přeplněný cestujícími najel na minu v angolské provincii Cuanza Norte asi 160 kilometrů jihovýchodně od hlavního města Luandy. Atentát je připisován povstalcům z protivládní organizace Národní svaz pro úplnou nezávislost Angoly (UNITA).

55 Největší teroristické útoky III. PedF, katedra geografie55  11. září 2001 – Útoky ve Spojených státech vedené Al-Káidou v čele s Usámou bin Ládinem, které zahájily celosvětovou kampaň proti terorismu. Podle poslední bilance z ledna 2004 zahynulo při útocích 2982 lidí (včetně 19 únosců letadel).  12. října 2002 – Na indonéském ostrově Bali zemřelo následkem sebevražedného útoku na bar a diskotéku 202 lidí, většinou zahraničních turistů z celkem 21 zemí. Atentát provedla regionální islamistická organizace Jemaah Islamiyah, která je údajně napojena na Al-Káidu.  11. března 2004 – Po sérii pumových útoků v Madridu zemřelo nejméně 200 lidí a na 1500 dalších bylo zraněno. Hlavní podezření směřuje k zakázané separatistické skupině Baskicko a jeho svoboda (ETA), která vinu popírá. K útokům se elektronickou poštou přihlásila Al-Káida, ale pravost dopisu zatím nebyla potvrzena.

56 Největší teroristické útoky IV. PedF, katedra geografie56  1.–3. září 2004 – Beslan. Během této krize bylo zadržováno jako rukojmí okolo 1200 žáků a jejich rodičů. Celá situace vyústila 3. září v masakr po explozi bomby, při které bylo zabito minimálně 330 civilistů, 10 příslušníků zvláštní jednotky a 31 teroristů, z toho 186 dětí; 783 lidí bylo zraněno.  24. leden 2011 – letiště Domoděvovo, Moskva. 14 lidí utrpělo zranění. Atentátník zabit.  18. červenec 2012 – letiště Burgas, Bulharsko. 7 lidí zemřelo a 18 dalších bylo zraněno. Útok na izraelské turisty.  3. leden 2015 – město Baga, Nigérie. Zemřelo až 2 000 lidí.

57 PedF, katedra geografie57

58 PedF, katedra geografie58

59 PedF, katedra geografie59

60 Státy podporující terorismus Irák Írán Kuba Libye Sýrie Súdán Korejská lidově demokratická republika Afghánistán USA PedF, katedra geografie60

61 Geografický rozměr Nejohroženější – Irák, Pákistán, Indie, Izrael, palestinská území, Saúdská Arábie, Kolumbie, Nepál a Somálsko. Ohrožené země – Německo, Belgie, Nizozemsko, Austrálie, Egypt a Pobřeží slonoviny. Méně rizikové – Kypr, Východní Timor, Burkina Faso či středoafrické republiky. PedF, katedra geografie61

62 PedF, katedra geografie62 Teroristické skupiny/organizace

63 PedF, katedra geografie63 Vývoj teroristických organizací Pyramida Had Kolo Multikanál

64 Teroristické skupiny Óm šinrikjó Hizballáh Hamas Al-Fatah Islámský džihád Al-Kájda ETA GIA RUF IRA Boko Haram April 6 Liberation Movement Moro Liberation National Front Kabataang Makabyang Izraelská teroristická organizace Asia 88 Free Thai Army Red Guard Phak Mai Aso Unified Army Red Army (Sekigun) Kukumaru PedF, katedra geografie64

65 Hizballáh Vnik 1982. V arabském a muslimském světě, je považována za legitimní politickou stranu bránící Araby proti Židům. Izrael ji považují právě za teroristickou organizaci. Sponzorována Iránem (raketové útoky, zbraně). Islámský odpor - boj proti izraelské okupaci jižního Libanonu. Civilní složka – humanitární akce, provozuje televizní stanici al-Manar, rozhlasovou stanici an-Nur a týdeník as-Safer. Strana Libanonského parlamentu – 14 členů. Aktivity proti Izraeli, ať už raketovými útoky na severní Izrael nebo bombovými útoky na různé izraelské objekty v zahraničí, USA jako hlavní zahraniční spojenec Izraele. Hlavní představitel - Hasan Nasralláh. PedF, katedra geografie65

66 Hamas Palestinské islamistické militantní hnutí, které vzniklo v roce 1987 jako odbočka egyptských Muslimských bratří Al-Madžama Al-Islami. 2 části - bojová složka - provádí útoky a civilní či politická - poskytuje sociální služby, rekrutuje své členy skrz mešity, shání peníze a organizuje nejrůznější aktivity. V lednu 2006 Hamas vyhrál volby do Palestinské národní správy. PedF, katedra geografie66

67 Fatah (Al-Fatah) Obrácená zkratka arabského názvu Harakat al-Tahrír al-Watani al-Filastíníj (doslova „Palestinské národně osvobozenecké hnutí“). Palestinská politická strana – frakce Organizace pro osvobození Palestiny. Hlavní vojenskou částí je al-Assifa. Není zařazena na seznam teroristických organizací!! Založena v roce 1954. Jásir Arafat. Účast v Šestidenní válce, v různých palestinských povstáních, v Jordánsku (Bitva u Karame), operace Černé září apod. 1993 – podepsání mírových smluv v Oslu - vzájemné uznání se Izraele a Organizace pro osvobození Palestiny. PedF, katedra geografie67

68 Al-Káida = základna; militantní islámská organizace. V čele - saúdskoarabský multimilionář Usáma bin Ládin. Většina členů – sunnitského vyznání. Cíl - nastolení ryze muslimských států (např. chalífátů) na celém Arabském poloostrově a šíření islámské víry do jiných zemí. Založena na konci 80. let 20. století (1988). Jádro – Afgánistán, působí i v Pákistánu. Struktura se skládá z tříčlenných skupinek (buněk), jejichž členové se znají navzájem. Velitelé nad nimi jsou opět v kontaktu s pouze třemi buňkami a tak až prakticky k vrcholnému velení. Členové uvedených buněk pracují po dlouhou dobu jako tzv. „spící agenti“, což znamená, že nevyvíjejí žádnou vlastní teroristickou činnost a žijí ve společnosti naprosto skrytě. Podporuje somálské militantní skupiny. PedF, katedra geografie68

69 PedF, katedra geografie69 Vztahová matice al Kaidá

70 Euskadi Ta Askatasuna Ozbrojená baskická nacionalistická a separatistická organizace. Snaží se násilím vytvořit nezávislý socialistický stát – Baskicko. Do roku 1975 byla ETA chápána jako organizace bojující proti totalitnímu režimu generála Franca. Založena v roce 1959. Její ideologií je marxismus-leninismus. Organizace se snaží o: získání práva na vytvoření nezávislého Euskal Herria (Baskického státu), uznání obyvatel Baskicka jako jediných, kteří mohou o tomto kraji rozhodovat, amnestii všem uvězněným členům organizace i členům v exilu, respekt pro "výsledky demokratického procesu v Baskicku“, absolutní mír poté, co budou všechny podmínky splněny. PedF, katedra geografie70

71 Irish Republican Army Militantní organizace působící současně převážně v Severním Irsku. Vznik v roce 1919 přejmenováním a restrukturalizací polovojenských jednotek tzv. Irských Dobrovolníků za účelem vojenského zaštítění výše zmíněné jednostranně vyhlášené deklarace nezávislosti Irské Republiky. 1921 – vznik Severního Irska - odtržení 6 hrabství z 9 tvořící tradiční severoirskou provincii Ulster a vytvoření území, jež zůstává součástí Spojeného království. 1969 – dvě frakce - OIRA – tedy oficiální strana a provizorní (PIRA - prozatímní irská republikánská armáda). 1998 – po dohodě oficiálně ukončila svoji činnost => legální politická strana. PedF, katedra geografie71

72 Palestinský islámský džihád Palestinská militantní teroristická skupina, založena jako odnož Egyptského islámského džihádu, která vznikla v Pásmu Gazy, pod vlivem íránské revoluce. Cíl – osvobození celého území Palestiny, zničení státu Izrael a jeho následné nahrazení teokracií založenou na islámu. V minulosti provedl i teroristické útoky v Jordánsku či v Libanonu. Převážně se ale zaměřuje na Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu. Své základny má například ve městech Hebron nebo Džanín. PedF, katedra geografie72

73 Boko Haram Lidé oddaní propagaci Prorokova učení a džihádu. Zformovala se od roku 2002 v Nigérii. Vyznává islámský fundamentalismus. Útoky především z náboženského hlediska – proti křesťanům. Hlavní bašta – město Gwoza – dobyto armádou zpět v březnu 2015. V lednu 2015 Boko Haram zmasakrovala během jediného útoku až 2000 lidí v severonigerijském městě Baga. PedF, katedra geografie73

74 Znáte jména některých teroristů? PedF, katedra geografie74

75 Seznam teroristických organizací http://www.worldstatesmen.org/Terrorist.html http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm http://www.terrorism-research.com/incidents/ http://www.nctc.gov/site/index.html PedF, katedra geografie75

76 Zajímavé odkazy Rozcestník pro problematiku boje proti terorismu - http://www.terrorism.net/home.asp http://www.terrorism.net/home.asp Counter-Terrorism - Terrorism and Security Information – informace pro udržení osobní bezpečnosti, například při cestách po světě - http://www.disastercenter.com/terror.htm http://www.disastercenter.com/terror.htm Výzkumné centrum pro problematiku terorismu - http://www.terrorism.com http://www.terrorism.com Patterns of Global Terrorism – počínaje rokem 1995 Ministerstvo zahraničních věcí USA vydává každoroční zprávu o mezinárodním terorismu ve světě - http://www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/ http://www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/ Emergency Response & Research Institute: ERRI, Výzkumný ústav opatření pro zvýšení bezpečnosti - http://www.emergency.com/cntrterr.htm http://www.emergency.com/cntrterr.htm Rozcestník pro problematiku boje proti terorismu a zbraně hromadného ničení - http://massucci.com/CODEALPHA/Defense_Links/defense_links.html http://massucci.com/CODEALPHA/Defense_Links/defense_links.html PedF, katedra geografie76


Stáhnout ppt "1 Terorismus jako světová hrozba!. Obsah Co je to terorismus? Typy a druhy terorismu/aktéři. Historie vzniku. Teroristické organizace. PedF, katedra geografie2."