Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_62_INOVACE_21_07 Název materiáluPodílové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_62_INOVACE_21_07 Název materiáluPodílové."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_62_INOVACE_21_07 Název materiáluPodílové fondy AutorMgr. Pavel Lintner Tematická oblastFinanční gramotnost Tematický okruhFinanční trh Ročník2 Datum tvorbyzáří 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Podílové fondy

3 Podílový fond  forma kolektivního investování  soubor majetku, který náleží podílníkům, a to v poměru podle vlastněných podílových listů  není právnickou sobou  vytvářen investiční společností na základě povolení Komise pro cenné papíry

4 Podílový fond  investiční společnost spravuje majetek v podílovém fondu svým jménem a na účet podílníků  investiční společnost vyhledává nejvýhodnější investiční příležitosti  činnost fondu je upravena zvláštním zákonem

5 Druhy podílových fondů  akciové fondy jejich převažujícím majetkem (min. 2/3) jsou desítky až stovky různých akciových titulů dlouhodobě vykazují prokazatelně největší výnosy volatilita (kolísavost) je vyšší minimální investiční horizont je 5 let

6 Druhy podílových fondů  dluhopisové fondy převážně investují do dluhopisů (min. 2/3 aktiv) cílem je dosažení stabilní míry zhodnocení výnosy jsou těsně spjaty s pohybem úrokových sazeb optimální investiční horizont je 2 roky

7 Druhy podílových fondů  smíšené fondy investují do různých druhů aktiv dle investiční strategie fondu strukturu svého portfolia fond pružně mění podle situace na trhu optimální investiční horizont je 3 roky

8 Druhy podílových fondů  fondy peněžního trhu investují převážně do krátkodo- bých dluhopisů a pokladničních poukázek minimální riziko a kolísavost nízký výnos lepší varianta k vkladu v bance optimální investiční horizont je 6 měsíců

9 Druhy podílových fondů  fondy fondů investují většinu (min. 2/3) svého majetku do podílových listů nebo akcií jiných fondů menší riziko vyšší poplatkové zatížení – platí se dvakrát optimální investiční horizont je 3 roky

10 Druhy podílových fondů  zajištěné fondy garantují investorovi návratnost části nebo celé investice, příp. minimální zaručený výnos minimální riziko nízký výnos optimální investiční horizont je 3 roky

11 Porovnání podílových fondů Typ fonduRizikoVýnosyMinimální investiční horizont Akciový fondvysokéstřední až vysoké5 let Smíšený fondstřední 3 roky Dluhopisový fondnízké až střední 2 roky Fond fondůnízké až střední 2 roky Zajištěné fondynízkénízké až střední3 roky Fond peněžního trhu nízké 6 měsíců

12 Výnosové a růstové fondy  výnosové fondy v pravidelných intervalech vyplácejí výnosy (dividendy)  růstové fondy výnosy nevyplácejí, ale reinvestují podílník může výnos realizovat kdykoliv prodejem podílových listů většina podílových fondů v ČR

13 Obchodování s podílovými listy  získejte o fondech dostatek informací – dosahované výsledky, podmínky investování, možná rizika  nakupte podílové listy a staňte se podílníkem  investujte kdykoliv znovu – emise podílových listů podílových fond je neomezená, vždy se na vás dostane

14 Obchodování s podílovými listy  sledujte vývoj investice – základním ukazatelem je čisté obchodní jmění fondu; aktuální hodnoty najdete v denním tisku nebo na internetu  přejděte z jednoho fondu do druhého – v rámci jedné investiční společnosti bez poplatku, mezi dvěma se řeší formou prodeje a následného nákupu

15 Obchodování s podílovými listy  bez problémů prodávejte – investiční společnost je ze zákona povinna vždy vaše podílové listy odkoupit za aktuální kurz; finanční částku získáte během několika dní

16 Výhody investování do fondů  dostupnost a jednoduchost  možnost vybrat si investici na míru  dostatek informací  přístup na domácí i zahraniční finanční trhy  rozložení (diverzifikace) rizika  vysoká likvidita - vždy bez problémů nakoupíte i prodáte

17 Výhody investování do fondů  profesionalita investičních společností  daňové zvýhodnění výnosů – při době investice alespoň 6 měsíců neplatíte daň z výnosů

18 Nevýhody investování do fondů  vklady nejsou pojištěny  investice je podstatně ovlivněna dobou, kdy je realizována  investice je dlouhodobou záležitostí (především do akciových fondů)  ztráta investiční volnosti  poplatky mohou výrazně snížit čistý výnos z investice

19 Otázky a úkoly 1.Je výhodnější v době hospodářské- ho růstu investovat do akcií nebo dluhopisů? 2.Je výhodnější v době stagnace in- vestovat do akcií nebo dluhopisů? 3.Jaký je hlavní rozdíl mezi podílovým a investičním fondem?

20 Použité zdroje: PETRÁŠKOVÁ, V. – HORVÁTHOVÁ, Z.: Vybrané kapitoly z finanční gramotnosti. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010. 133 s. ISBN 978-80-7394-233-5. DVOŘÁKOVÁ, Z. – SMRČKA, L. a kol.: Finanční vzdělávání pro střední školy. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 312 s. ISBN 978-80-7400-008-9. Finance.cz [online]. Dostupné z: http://www.finance.cz Měšec.cz [online]. Dostupné z: http://www.mesec.cz


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_62_INOVACE_21_07 Název materiáluPodílové."

Podobné prezentace


Reklamy Google