Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trhy s plynem v ČR a EU a předpokládaný vývoj české energetické legislativy z odborného hlediska Ing. Jan Zaplatílek © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trhy s plynem v ČR a EU a předpokládaný vývoj české energetické legislativy z odborného hlediska Ing. Jan Zaplatílek © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 Trhy s plynem v ČR a EU a předpokládaný vývoj české energetické legislativy z odborného hlediska Ing. Jan Zaplatílek © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 Zákon č. 670/2004 Sb. – zadání v oblasti plynárenství Implementovat do tuzemské legislativy novou legislativu EU - Směrnice 2003/55/EC ze dne 26. 6.2003 o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem, kterou se zrušuje směrnice 98/30/ES byla implementována úplně, Směrnice Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zabezpečení zásobování zemním plynem byla schválena až v květnu 2004 (členské státy ji musely implementovat do národní legislativy do května 2006), tj. době, kdy byla novela EZ již v Poslanecké sněmovně Parlamentu, přesto se její klíčová ustanovení o bezpečnostním standardu dodávky podařilo do zákona č. 670/2004 Sb. promítnout, tak aby je bylo možné dále rozvinout v prováděcích předpisech, zejména vyhlášce č. 375/2005 Sb. o stavech nouze v plynárenství Zapracovat do EZ nové praktické poznatky z odvětví – nebylo možné vztáhnout na oblast otevírání trhu s plynem v ČR, neboť na základě sjednaného přechodného období byly v té době nulové, trh se začal otvírat až od 1.1. 2005

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Zákon č. 670/2004 Sb. - plynárenství Část plynárenství obsahovala v původním textu EZ dvacet šest § / § 55 – 75 / po novele zbyl pouze jeden § beze změn a to § § 70 /přeložky / text dvaceti pěti § doznal změny nově přibyly tři § a to 58a, 59a a 61a

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Otevírání trhu s plynem v ČR – I. Praktické zkušenosti stále minimální V roce 2005 trh otevřen z cca 20 % - došlo k jediné změně dodavatele ( společnost Lovochemie, a. s. z důvodu výpovědi smlouvy od stávajícího dodavatele přestoupila od 1. října k společnosti Severočeská plynárenská, a. s.) V roce 2006 trh otevřen z cca 70% - došlo pouze k několika změnám dodavatele (společnost Vetropak Moravia Glass, a. s. přestoupila od 1. ledna ke společnosti Wingas GmbH a společnosti Moravské naftové doly, a. s., MND Servisní, a. s. a MND Stavotrans, a. s. přestoupily od 1. dubna k tuzemskému dodavateli Moravské naftové doly, a. s., Pražská plynárenská začala od 1. října odebírat část dodávek od společnosti VEMEX)

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Otevírání trhu s plynem v ČR – II. Od 1. ledna 2006 ERÚ reguluje kromě cen pro domácnosti také ceny pro oprávněné zákazníky, a to z důvodu nefungování již liberalizované části trhu. Úřad proto rozhodl, že omezí cenu dodávek od společnosti RWE Transgas, a. s., včetně ceny služby uskladňování, a prodejní ceny od obchodníků regionálních distribučních společností, kteří nakupují zemní plyn od RWE Transgas, a. s., toto opatření by mělo být zrušeno k 31. březnu 2007 Uvedené opatření Energetického regulačního úřadu neomezuje vznik konkurence na trhu s plynem v České republice ani nebrání oprávněným zákazníkům realizovat jejich oprávnění, zejména právo na volbu dodavatele plynu, a není tak v rozporu s cíli sledovanými směrnicí Evropského Parlamentu a Rady č. 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem.

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Otevření trhu s plynem v EU v % k 1. 1. 2006 Rakousko100Švédsko50 Belgie90Velká Británie100 Dánsko100Estonsko95 Francie70Lotyšsko0 Německo100Litva70 Irsko86Polsko72 Itálie100Česká republika70 Lucembursko72Slovensko74 Nizozemí100Maďarsko69 Španělsko100Slovinsko91

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Počet zákazníků, kteří změnili dodavatele v % od počátku otevírání trhu do 31.12.2005 státVOMO+DstátVOMO+D Rakousko90,5 Portugalsko -- Belgie604Španělsko>505 Dánsko30-Švédsko-- Estonsko20- Velká Británie >5047 Francie25-Česká rep.- Německo7< 2Litva-- Irsko>50-Polsko-- Itálie3035Slovensko-- Lucembursko < 5-Maďarsko-- Nizozemí302Slovinsko--

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Vliv velkých energetických firem na energetický trh EU 25

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Světové zásoby (10 12 m 3 ) a těžba zemního plynu (mld.m3) v roce 2005 Zásoby Těžba

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Hlavní světové toky přepravy zemního plynu a dopravy LNG

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Závislost EU 25 na dovozech ZP - současnost

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu EU je závislá na dovozech zemního plynu a to pouze z omezeného množství zdrojů (Ruská federace, Norské království, Alžírsko), které jsou v převážné míře pod kontrolou tamních vlád EU se snaží nalézt řešení jak zmenšit rizika s tím spojená (Energetické dialogy s producentskými státy, podpora nových projektů v plynárenské infrastruktuře, alternativní zdroje energie, renesance jaderné energetiky) Prakticky každé vrcholné setkání politiků na světové či evropské úrovni mělo jako jeden ze základních bodů agendy problematiku bezpečnosti a spolehlivosti dodávek (zejména zemní plyn a ropa)

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Další vývoj plynárenské (energetické) legislativy EU Fundamentalistický proud Prohloubení požadavků na oddělování a to i po stránce vlastnické Snaha o dalším omezování dlouhodobých kontraktů a rušení destinančních klausulí Snaha o dalším posilování regulátorů s tím, že by měli přeshraniční pravomoce Reálný proud Prohloubení požadavků na bezpečnost a spolehlivost Stimulace investic do nové infrastruktury Podpora dlouhodobých kontraktů jako základního pilíře bezpečnosti a spolehlivosti dodávek a investic do nové infrastruktury

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Další vývoj plynárenské (energetické) legislativy ČR Do značné míry bude záviset na dalším vývoji legislativy EU Posílení prvků bezpečnosti a spolehlivosti (dodavatel poslední instance, jasnější vymezení zranitelných zákazníků, bezpečnostní standard dodávky) Podrobnější rozpracování řešení případných krizových situací Zmocňovací ustanovení k vydání prováděcích předpisů Problematika přípojek a připojení k soustavě Přesun některých ustanovení ze sekundární legislativy přímo do EZ Propracování problematiky změny dodavatele Propracování problematiky přístupu k měřidlům (zejména v souvislosti s právním oddělením) Propracování problematiky neoprávněného odběru (zejména v souvislosti s právním oddělením) Promítnutí dosavadních zkušeností s otevíráním trhu s plynem

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Temata, která budou při budoucích úpravách EZ diskutována Přístup k podzemním zásobníkům plynu Způsob úhrady plynovodních přípojek a přeložek plynárenských zařízení Existence nezávislého operátora trhu s plynem Existence strategických rezev plynu

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Trhy s plynem v ČR a EU a předpokládaný vývoj české energetické legislativy z odborného hlediska Ing. Jan Zaplatílek © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google