Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.17 Pravopisná cvi č ení – 2. díl Název sady: Č eský jazyk 4. ro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.17 Pravopisná cvi č ení – 2. díl Název sady: Č eský jazyk 4. ro."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.17 Pravopisná cvi č ení – 2. díl Název sady: Č eský jazyk 4. ro č ník Č íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je ur č en žák ů m 4. t ř íd k opakování a procvi č ování pravopisu. Žáci plní zadané úkoly. Materiál se dá využít p ř i práci s interaktivní tabulí, multimice, v po č íta č ové u č ebn ě nebo jako pracovní list.

2 Procvi č ování, opakování a upev ň ování pravopisu :  velká písmena  p ř edložky a p ř edpony od, nad, pod, p ř ed, roz, bez  zdvojené souhlásky  skupiny b ě /bje, p ě, v ě /vje Pravopisná cvičení

3 1. Kde se píší velká písmena? Vyber. (P/p)es (B/b)arik, (K/k)očka (L/l)íza, (Ch/ch)lapec (P/p)epíček, (M/m)ěsto (Č/č)eské (B/b)udějovice, (Ř/ř)eka (V/v)ltava, (H/h)ora (Ř/ř)íp, (J/j)sem (Č/č)ech, (M/m)luvím (Č/č)esky, (B/b)ožena (N/n)ěmcová, (L/l)ysá (H/h)ora, (R/r)akousko, (Č/č)eština, (K/k)rkonoše, (P/p)ohádka (D/d)louhý, (Š/š)iroký a (B/b)ystrozraký, (M/m)aminka

4 2. Doplň chybějící písmena. ro__ářený lustr, o__nesl nádobí, be__ubý stařeček, ro__lobený pán, ro__uřený býk, pře__nesená báseň, ne__emnější látky, ro__ekané dřevo, po__olovaná silnice, lékařské o__ělení, v__tyčený prapor, napsaný na__pis, táborový o__íl, o__jemný balík, o__slaný dopis 3. Přepiš správně slova s předponami a předložkami. (nad)skálou, (roz)hlas, (od)školy, (pod)běl, (do)brovolně, (pro)běhl, (o)pis, (od)hlásit, (bez)úkolu, (nad)bytečný, (pod)stolem, (před)prodej, (bez)hlesně, (pro)piska, (u)tebe, (o)tetě, (před)tebou, (bez)starostně ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ _

5 4. Doplň ě/je Rychlík v__l do stanice. Ob__d všem chutnal. Zaslechli jsme zp__v p__nkavy. Auto projelo úzkým v__zdem. V__řící se sešli ve velkém počtu. V__jíř býval nezbytný doplněk. Junáci ob__vili krásné místo na táboření. Nádrž na benzín má velký ob__m. Maminka v__ší prádlo. Nev__ř mu ani slovo. V maminčině ob__tí byla šťastná. Byla to od ní velká ob__ť. Vysv__tli význam předešlé v__ty. B__tka mu ob__tav__ pomáhala. Náhle se ob__vil mezi námi. Závodník ob__hne celou dráhu p__tkrát. Nezapomněl jsi ob__dnat nové zboží?

6 Řešení 1. Kde se píší velká písmena? Vyber. (P/p)es (B/b)arik, (K/k)očka (L/l)íza, (Ch/ch)lapec (P/p)epíček, (M/m)ěsto (Č/č)eské (B/b)udějovice, (Ř/ř)eka (V/v)ltava, (H/h)ora (Ř/ř)íp, (J/j)sem (Č/č)ech, (M/m)luvím (Č/č)esky, (B/b)ožena (N/n)ěmcová, (L/l)ysá (H/h)ora, (R/r)akousko, (Č/č)eština, (K/k)rkonoše, (P/p)ohádka (D/d)louhý, (Š/š)iroký a (B/b)ystrozraký, (M/m)aminka

7 Řešení 2. Doplň chybějící písmena. rozzářený lustr, odnesl nádobí, bezzubý stařeček, rozzlobený pán, rozzuřený býk, přednesená báseň, nejjemnější látky, rozsekané dřevo, poddolovaná silnice, lékařské oddělení, vztyčený prapor, napsaný nadpis, táborový oddíl, objemný balík, odeslaný dopis 3. Přepiš správně slova s předponami a předložkami. (nad)skálou, (roz)hlas, (od)školy, (pod)běl, (do)brovolně, (pro)běhl, (o)pis, (od)hlásit, (bez)úkolu, (nad)bytečný, (pod)stolem, (před)prodej, (bez)hlesně, (pro)piska, (u)tebe, (o)tetě, (před)tebou, (bez)starostně nad skálou, rozhlas, od školy, podběl, dobrovolně, proběhl, opis, odhlásit, bez úkolu, nadbytečný, pod stolem, předprodej, bezhlesně, propiska, u tebe, o tetě, před tebou, bezstarostně_

8 Řešení 4. Doplň ě/je Rychlík vjel do stanice. Oběd všem chutnal. Zaslechli jsme zpěv pěnkavy. Auto projelo úzkým vjezdem. Věřící se sešli ve velkém počtu. Vějíř býval nezbytný doplněk. Junáci objevili krásné místo na táboření. Nádrž na benzín má velký objem. Maminka věší prádlo. Nevěř mu ani slovo. V maminčině objetí byla šťastná. Byla to od ní velká oběť. Vysvětli význam předešlé věty. Bětka mu obětavě pomáhala. Náhle se objevil mezi námi. Závodník oběhne celou dráhu pětkrát. Nezapomněl jsi objednat nové zboží?

9 Použitá literatura MIKULENKOVÁ Hana a kol. Č eský jazyk 4, 1.díl.Olomouc: Prodos, 2008, ISBN 80-85806-92-4 ŠT Ě RBOVÁ Ludmila, BEDNÁ Ř OVÁ Lenka. Č eština pro 4. ro č ník ZŠ – pracovní sešit. Úvaly: JINAN, 1997, č.j. 12680/93-22 Obrázky z galerie klipart


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.1.17 Pravopisná cvi č ení – 2. díl Název sady: Č eský jazyk 4. ro."

Podobné prezentace


Reklamy Google