Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzika a chemie společně CZ/FMP/17B/0456 SOUBOR VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ FYZIKA + CHEMIE ZŠ A MŠ KAŠAVA ZŠ A MŠ CEROVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzika a chemie společně CZ/FMP/17B/0456 SOUBOR VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ FYZIKA + CHEMIE ZŠ A MŠ KAŠAVA ZŠ A MŠ CEROVÁ."— Transkript prezentace:

1 Fyzika a chemie společně CZ/FMP/17B/0456 SOUBOR VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ FYZIKA + CHEMIE ZŠ A MŠ KAŠAVA ZŠ A MŠ CEROVÁ

2 Fyzika a chemie společně Obsah Souboru výukových materiálů: 1 Netradiční zdroje energie / Fyzika CZ 2 Optické vlastnosti oka / Fyzika CZ 3 Sluneční světlo, teplo a skleníkový efekt / Fyzika CZ 4 Magnet / Fyzika CZ 5 Gravitačná sila / Fyzika SK 6 Hustota látky / Fyzika SK 7 Hybnosť a impulz sily / Fyzika SK 8 Ohmov zákon, Elektrický odpor vodiča / Fyzika SK 9 Voda / Chemie CZ 10Vzduch / Chemie CZ 11Alkalické kovy / Chémia SK 12Oddeľovanie zložiek zmesí / Chémia SK

3 Fyzika a chemie společně soubor výukových materiálů Prezentace č. 9 Chemie CZ Název: Voda Autor: PhDr. Jana Langerová Počet slidů: 10 Materiál navazuje na učivo:8. roč. ZŠ / CZ 7. roč. ZŠ / SK

4 Voda  Chemická sloučenina vodíku a kyslíku  Jedna ze základních podmínek pro existenci života na Zemi  Tři skupenství:  Pevné – led, sníh  Kapalné – voda  Plynné – vodní pára

5 Vlastnosti  Za normálních podmínek teploty a tlaku:  Bezbarvá, čirá kapalina  Bez zápachu  Polární charakter  S přibývající tloušťkou vrstvy tmavne do modra  Dobře rozpouští látky polární a iontové  Mimořádné vlastnosti vody jsou důsledkem uspořádání atomů v její molekule  Chemické vazby mezi atomy svírají úhel přibližně 105°.

6 Vlastnosti – konkrétní hodnoty  Teplota tání: 0 °C  Teplota varu: 100 °C  Hustota: přibližně 1 g/cm 3 při 3,98 °C, kdy je voda nejhustší  0,958 při 100 °C  Index lomu: 1,33  Měrná tepelná kapacita: 4 184 J K -1 kg -1

7 Dělení  Voda se může dělit podle mnoha různých vlastností:  Tvrdost  Salinita (slanost)  Mikrobiologie  Podle obsahu živit …

8 Dělení podle tvrdosti  Podle obsahu minerálních látek  Měkká voda  Obsahuje málo minerálních látek  Tvrdá voda  Pochází častěji z podzemních pramenů a obsahuje více minerálních látek  Snadněji se usazuje a způsobuje vodní kámen

9 Dělení podle salinity  Salinita je vlastnost vody vyjadřující, jak moc je slaná, tedy jak velká je v ní koncentrace solí (minerálních látek)  Salinita snižuje bod tuhnutí (u mořské vody je posunut k -1,8 °C)  Slaná voda  Sladká voda  Brakická voda (smísení slané a sladké)

10 Dělení podle mikrobiologie  Pitná voda  Vhodná pro užití lidským organismem  Obsahuje vyvážené množství minerálních látek  Užitková voda  Využívaná v průmyslu, pro dezinfekci v potravinářství, pro odstranění vodního kamene (snížená tvrdost vody)  Odpadní voda

11 Voda v přírodě  Věda zabývající se vodou – hydrologie i meteorologie  Povrch Země je z většiny (71%) tvořen slanou vodou v mořích a oceánech  97% vody na Zemi je slaných  Většina sladké vody je „ukryta“ v pevném skupenství v ledovcích

12 Voda a lidský organismus  Není živinou, přesto nezbytná  Prostředí pro většinu pochodů v lidském těle  Regulátor mnoha procesů (teplota, odvod odpadních látek... )  Vylučování vody z těla:  Močí (1,5 l/den), pocením, dýcháním a stolicí  Člověk bez vody nepřežije více, než 7 – 10 dní

13 Zdroj:  Voda. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-06-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda


Stáhnout ppt "Fyzika a chemie společně CZ/FMP/17B/0456 SOUBOR VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ FYZIKA + CHEMIE ZŠ A MŠ KAŠAVA ZŠ A MŠ CEROVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google