Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů Tomáš Foltýn Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů Tomáš Foltýn Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013."— Transkript prezentace:

1 Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů Tomáš Foltýn Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013

2

3 Zakotvení  integrální součást Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015  A. Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví  5) Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů  projekt NAKI DF12P01OVV007 „Vytvoření kooperativního systému pro budování a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v České republice a vývoj potřebných nástrojů“  tzv. Virtuální depozitní knihovna Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013

4 Pracovní skupina  Národní knihovna ČR  Dr. Jiří Polišenský, Dr. Miroslava Hejnová, Ing. Petra Vávrová, Ing. Eva Forstová, BcA. Jana Dřevíkovská, Elisabeth Tadialová  Národní muzeum ČR  Dr. Martin Sekera  Národní lékařská knihovna ČR  Mgr. Lenka Maixnerová  Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea v Praze  Dr. Jarmila Okrouhlíková  Knihovna Akademie věd ČR  Mgr. Tomáš Jandera

5  platná legislativa ČR předepisuje knihovnám trvale uchovávat knižní sbírky garance trvalého uchování knižního dědictví ANO či NE? NE! Není přesný přehled o dokumentech, které jsou obsaženy v konzervačních sbírkách knihoven (různé přístupy knihoven k těmto sbírkám atd.). Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Základní východiska

6 Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Základní východiska  trvalé uchování knižního kulturního dědictví je závislé na uložení konzervačních sbírek povinné výtisky uložené ve fondech knihoven individuální přístup k využívání těchto sbírek nerovnoměrné dochování jednotlivých exemplářů složitost a velká časová náročnost doplňování těchto sbírek ztráty dokumentů, které by konzervační sbírky obohatily

7 Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Hlavní cíle  zpracovat koncepci trvalého uchování tradičních dokumentů uložených v knihovnách ČR s důrazem na knihovny  vytvořit organizační a technické předpoklady pro trvalé uchování kulturního dědictví knižní kultury  navrhnout a rozpracovat systém depozitního ukládání knižních fondů  vytvořit Mezioborové metodologické centrum restaurování a konzervace knihovních fondů  zpracovat metodické pomůcky podporující naplnění této koncepce

8 Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Text koncepce  text koncepce aktualizován v první polovině roku 2013  základní informace k Mezioborovému centru restaurování a konzervace knihovních fondů  harmonogram řešení pro léta 2013 – 2015; nástin harmonogramu pro léta 2016 - 2020  zpracována základní ekonomická analýza realizace koncepce  kvalifikovaně odhadnuty náklady na personální zabezpečení, pořizení licencí, vybavení, provozních nákladů atd. (bez případných stavebních prací) 2013-2015 2016-2020 14,9 mil. Kč 22,1 mil. Kč

9 Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Organizační a technické předpoklady  v NK ČR proběhla organizační změna – zřízeno Oddělení Centrální depozitní knihovny  zpracovat Rezervní fondy NK ČR  přispívat ke zpracování darů  budovat základ fondů Centrální depozitní knihovny = 5 exemplářů bohemikálních dokumentů pro budoucí doplňování konzervačních sbírek  v NK ČR zpracováno více než 120 000 jednotek bohemikálních dokumentů z Rezervních fondů NK ČR  další jednotky jsou zpracovávány ve VK Olomouc

10 Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Organizační a technické předpoklady  v NK ČR a MZK Brno probíhají podrobné průzkumy knihovních fondů za účelem zjištění jejich reálného fyzického stavu  záznamy se zapisují do aplikace  v současné době 63 510 záznamů  důležité pro reformátování, odkyselování dokumentů, konzervační práce apod.  ve druhé polovině roku 2012 dotazníková akce k potřebám knihoven, stavu jejich skladovacích prostor a vybavení pracovišť  průzkumy fyzického stavu fondů probíhají (monitorováno 60 – 80% relevantních fondů – potřeby odkyselování, očisty, dezinfekce  deklarován zájem o služby Meziooborového centra  podmínky ve skladech nepřesahují doporučené meze (2°C, 5% RH za 24 hod.)

11 Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Systém depozitního uchování  vývoj aplikace „Virtuální depozitní knihovna“  předpokladem detailní funkční analýza; analýza napojení na jednotlivé knihovní systémy (katalogy)  stanovení algoritmů pro porovnávání výsledků  definice statusů, jejich mapování na jednotný profil a částečná unifikace dat v aplikaci  sklizení dat z knihoven s konzervační povinností (NK ČR, MZK Brno, VK Olomouc)  hledání vhodného prostoru pro sklady Centrální depozitní knihovny (Nákladové nádraží Žižkov, CD Hostivař…)

12 Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Systém depozitního uchování  základní přehled harvestovaných knihoven

13 Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Systém depozitního uchování  správa harvestovaných dat

14 Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Systém depozitního uchování  vyhledávací interface

15 Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Mezioborové metodické centrum  sestavena analýza současného stavu možností konzervátorských pracovišť na území ČR  odhady finanční náročnosti zakalkulované do rozpočtové tabulky  centralizované pracoviště x distribuované pracoviště  centrální pracoviště pro odkyselování dokumentů  probíhají práce na metodice dlouhodobého uchovávání konzervačních a historických knižních sbírek

16 Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Metodické pomůcky  je/bude podáno avízo MK ČR k certifikování metodik  Metodika pro výpočet optimálního počtu exemplářů  úzká spolupráce s Ing. Tomášem Godulou PhD.  sběr dodatečných podkladů pro sestavení matematického výpočtu; metodický popis vzniká paralelně  Preservation Index definující dobu přežití alespoň jednoho exempláře s určitou mírou pravděpodobnosti  Annual Loss Rate popisující faktor ztrát a možnosti náhrady

17 Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Metodické pomůcky  Metodika pro budování konzervačních sbírek  sestavena hrubší kostra koncepce  na podzim bude vznikat text koncepce  návrh by měl být předložen ke konci roku na MK ČR  Metodika průzkumu novodobých fondů  v současné době těsně před dokončením, zapracovávají se připomínky  návaznost na funkce aplikace pro průzkum fondů

18 Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Plán na další období  optimalizace aplikace Virtuální depozitní knihovna  optimalizace záznamů z katalogů  příprava pro propojení na další knihovnické systémy (mimo Aleph)  úprava dokumentace k programu VISK 7 o možnost požádat o dotaci na konzervátorské a restaurátorské zásahy na novodobých dokumentech  prosadit používání metodik  Komise pro trvalé uchování tradičních textových dokumentů  další kroky při hledání adekvátního prostoru pro vybudování Centrální depozitní knihovny

19 Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Problematické záležitosti…  kdo bude organizačně zaštiťovat služby Centrální depozitní knihovny a jaký bude její statut a způsob financování  problém slučování vícesvazkových dokumentů  více svazků = 1 záznam  1 svazek = 1 záznam  nejednotnost používání identifikátorů (čČNB, URN-NBN) a jejich správné využití v síti knihoven  nutno přesně definovat, co je „bohemikální“ dokument  všechna díla v češtině  všechna díla vydaná na území ČR retrospektivně  všechna díla vydaná o území ČR v zahraničí včetně těch v cizích jazycích

20 Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013 Děkuji za pozornost! tomas.foltyn@nkp.cz


Stáhnout ppt "Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů Tomáš Foltýn Knihovny současnosti, Olomouc, 12. 9. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google