Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studijně administrativní IS Milan Šorm. 9. prosince 2005Univerzitní informační systém2 Obsah prezentace Motivace Zařazení studijně administrativního IS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studijně administrativní IS Milan Šorm. 9. prosince 2005Univerzitní informační systém2 Obsah prezentace Motivace Zařazení studijně administrativního IS."— Transkript prezentace:

1 Studijně administrativní IS Milan Šorm

2 9. prosince 2005Univerzitní informační systém2 Obsah prezentace Motivace Zařazení studijně administrativního IS Přehled funkcí subsystému Podporované vazby Nadstandardní funkce Plánovaný vývoj Návaznost na e-learning Zkušenosti z provozu

3 9. prosince 2005Univerzitní informační systém3 Motivace Univerzita má vzdělávání jako jednu ze svých hlavních činností Administrativní zátěž na studijní referentky je třeba rozložit na všechny uživatele systému Netvoříme elektronickou obdobu papíru, ale budujeme podpůrný systém pro efektivní řízení studií a souvisejících agend Částá změna vnější i vnitřní legislativy

4 9. prosince 2005Univerzitní informační systém4 Zařazení studijně administrativního IS Jedná se o hlavní subsystém IS Zabývá se výhradně administrativními funkcemi studijního oddělení, studenta, učitele, katedry a vedení fakulty či univerzity Zahrnuje podporu celého životního cyklu studenta na univerzitě od zájemce, přes uchazeče, studenta až po absolventa V současné době jsou jeho vývoj a podpora dotovány 5 pracovníky

5 9. prosince 2005Univerzitní informační systém5 Přehled funkcí subsystému Nejrozsáhlejší a nejdéle vyvíjený subsystém Po šesti letech vývoje přes 300 studijních aplikací a řada aplikací v portálu veřejných informací nejen pro zájemce o studium Funkce si rozdělíme podle jednotlivých etap životního cyklu studenta Navíc si představíme funkce pro řízení studijního systému

6 9. prosince 2005Univerzitní informační systém6 Základní terminologie ECTS studijní systém, kredit časové období, studijní běh studijní program, obor, forma, typ programu katalog předmětů, studijní plán registrace, zápis, odhadnutý ročník mezifakultní a meziuniverzitní studium celoživotní vzdělávání zahraniční studia

7 9. prosince 2005Univerzitní informační systém7 Zájemce o studium Zájemce o studium hledá informace o univerzitě a její nabídce stud. programů Veřejně přístupný portál s informacemi o univerzitě (zaměstnanci a studenti, ústavy, veřejný katalog předmětů, prohlídka studijních programů, oborů a plánů, přehled učeben, rozvrhy, harmonogram akad. roku, veřejný dokumentový server, projekty …)

8 9. prosince 2005Univerzitní informační systém8 Uchazeč Uchazeč potřebuje podat přihlášku na univerzitu, projít přijímacím řízením a úspěšně se zapsat do studia na univerzitě UIS nabízí podporu obou typů přihlášek standardní formuláře obsluhované referentkami e-přihlášky obsluhované uchazeči Nástroje na vyhodnocení přijímacího řízení Informace o výsledcích přijímacího řízení

9 9. prosince 2005Univerzitní informační systém9 Student Studentské aplikace můžeme rozlišit do tří základních kategorií (mimo informací dostupných všem uživatelům): registrační a zápisové aplikace průchod studiem v době výuky průchod studiem v době zkoušení a uzavření semestru Povinnost užívat UIS je pro studenty zakotvena v SZŘ

10 9. prosince 2005Univerzitní informační systém10 Student a zápis Registrace pro zjištění zájmu o předměty Podklady pro rozvrhy pro tvorbu rozvrhů Zápis studenta do studia (příprava, sestavení rozvrhu, potvrzení studijním odd.) Řešení agendy nestandardních studentů (rušení předmětů, žádosti děkanovi) Kontrola plnění plánu studia Změny po zápisech Potvrzení o studiu

11 9. prosince 2005Univerzitní informační systém11 Student v době výuky Zpřístupnění studijních materiálů Informace o průběžném hodnocení a docházce získané z listu záznamníku učitele (komplexní aplikace pro učitele) Harmonogram studia a přehled týdnů Informace o spolužácích, komunikační nástroje se spolužáky Sledování výplat stipendií Agenda omluvenek

12 9. prosince 2005Univerzitní informační systém12 Student v době zkoušek Přihlašování na zápočty a zkoušky Sledování výsledku písemných zkoušek pomocí listu záznamníku učitele Sledování výsledných záznamů ve zkušební zprávě Sledování hodnocení studentů v předmětech (graf rozložení známek) Evaluace předmětů studenty

13 9. prosince 2005Univerzitní informační systém13 Student v závěru studia Prohlížení zadání závěrečné práce Přihláška k státní zkoušce Kontrola studijního plánu Tvorba dokumentace ke státní zkoušce Tvorba výkazu o studiu Tisk vysvědčení Tisk diplomu Tisk dodatku k diplomu

14 9. prosince 2005Univerzitní informační systém14 Absolvent Evidence absolventů Historické údaje a informace z doby studia Komunikační nástroje mezi absolventy Komunikační nástroje se školou Příprava a tisk potvrzení o minulém studiu Možnost podání nové přihlášky ke studiu zjednodušenou formou Rozsáhlejší přístup k informacím

15 9. prosince 2005Univerzitní informační systém15 Učitel Aplikace pro učitele jsou soustředěny ve dvou hlavních portálech Záznamník učitele (základní aplikace) Správa závěrečných prací Správa závěrečných prací umožňuje sledovat studenty ZP, komunikovat s těmito studenty, připravovat pro ně zadání ZP a jeho tisk Přehled vypsaných termínů

16 9. prosince 2005Univerzitní informační systém16 Záznamník učitele Komplexní aplikace pro správu předmětů a studií studentů Analogie papírového záznamníku Portálová aplikace podporující nástroje pro správu předmětu komunikaci se studenty evidenci údajů o studentech zprávu zkouškových termínů zpřístupnění evaluace

17 9. prosince 2005Univerzitní informační systém17 Záznamník učitele Definice učitelů, požadavkových listů na rozvrh, zpřesnění rozvrhu, řešení výjimek Seznamy studentů Evidence docházky a průběžného hodnocení Správa termínů prací, zápočtů a zkoušek Zpřístupnění informací z evaluací předmětů Komunikační nástroje pro oslovování studentů Dokumentový server

18 9. prosince 2005Univerzitní informační systém18 Studijní evidence Základní aplikace studijního oddělení pro evidenci studií (každodenní operativa) Nástroje pro práci s kmenem studentských dat (potřebným pro matriku studentů) Kontrola studia, návaznosti na tvorbu sestav Informace ze zkušebních zpráv, řízení striktních běhů (skupiny) Hromadná vyřazení, hromadné změny

19 9. prosince 2005Univerzitní informační systém19 Studijní oddělení Editace a kontrola katalogu předmětů Sestavování studijních plánů Sestavování podkladů pro státní zkoušky Zpřístupnění sestav, tisku diplomů, vysvědčení, dodatků, osvědčení, potvrzení… Podpora stipendií vč. ubytovacích Podpora financování studentů Podklady a vkládání rozvrhů aj.

20 9. prosince 2005Univerzitní informační systém20 Studijní oddělení a přijímací řízení Příprava přijímacího řízení Příjem přihlášek, e-přihlášek, plateb atd. Tisk dopisů, přidělování termínů Výsledky přijímacího řízení, rozhodnutí Návaznosti na kolejní subsystém (dekrety) Statistické nástroje pro tvorby výsledků přijímacího řízení Podklady pro ÚIV Vícekolové PZ

21 9. prosince 2005Univerzitní informační systém21 Kolejní administrativa Propojení studijního systému na agendu ubytování a kolejí Žádosti o ubytovací stipendium, vyhodnocení, vyplacení Sběr žádostí o koleje, sestavení pořadníků, tisk dekretů Sledování ubytování zpětně z kolejního IS

22 9. prosince 2005Univerzitní informační systém22 Podporované vazby Základní vazbou je vazba na SIMS Dále podporovány výstupy na ÚIV, pro ZP a SP Propojení na kolejní IS Propojení na menzovní IS (nárok na stravování) Vnitřní vazby na jiné části IS (kvalifikace objektů, komunikační nástroje)

23 9. prosince 2005Univerzitní informační systém23 Nadstandardní funkce Zejména podpora souběhu více legislativních předpisů ovlivňujících studium Podpora pro reakreditace (tvorba katalogů, plánů, propojení s vědeckovýzkumným systémem v oblasti životopisných údajů) Kontrola studijních požadavků a plánů Záznamník učitele jako komunikační nástroj (archy, hodnocení)

24 9. prosince 2005Univerzitní informační systém24 Plánovaný vývoj Podpora nové legislativy (změny v novém VŠ zákoně, podpora kompletní slovenské legislativy) Elektronický registr závěrečných prací Další nástroje pro učitele do Záznamníku Rozšíření podpory pro tvorbu rozvrhů Kompletace reakreditačních aplikací Příprava na vlastní tvorbu rozvrhů

25 9. prosince 2005Univerzitní informační systém25 Návaznost na e-learning Na škole je v rámci Ústavu informatiky PEF již třetím rokem rozvíjen E-learningový informační systém ELIS Tento IS je určen pro přímou podporu pedagogického procesu Vyvíjen na stejném frameworku, architektuře i principech jako UIS Nyní propojen na datové úrovni (UIS exportuje)

26 9. prosince 2005Univerzitní informační systém26 Návaznost na e-learning Uvažuje se o postupné kompletní integraci jako pátého subsystému UIS V první fázi půjde o testové aplikace ELIS, které půjde využít také při vyhodnocování přijímacích zkoušek V druhé fázi budou integrovány funkce LMS (výukového portálu), většina již v UIS pracuje Nakonec bude uvažováno o tvorbě studijních materiálů (pro DS)

27 9. prosince 2005Univerzitní informační systém27 Zkušenosti z provozu Studijní systém nasazen 6 let Tři různé studijní a zkušební řády Postupné získání zkušeností se zvládnutím zátěžové a registrační špičky Podpora ne-SIMS studií (ICŽV, zahraniční, meziuniverzitní studia) Nejvíce problémová skupina jsou učitelé Aktivně systém užívá cca polovina studentů

28 9. prosince 2005Univerzitní informační systém28 Děkuji za pozornost. Dotazy?


Stáhnout ppt "Studijně administrativní IS Milan Šorm. 9. prosince 2005Univerzitní informační systém2 Obsah prezentace Motivace Zařazení studijně administrativního IS."

Podobné prezentace


Reklamy Google