Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Spalovací motor jako zdroj energie. 2. Charakteristika automobilových paliv. 3. Pracovní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Spalovací motor jako zdroj energie. 2. Charakteristika automobilových paliv. 3. Pracovní."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Spalovací motor jako zdroj energie. 2. Charakteristika automobilových paliv. 3. Pracovní oběhy zážehových a vznětových motorů. 4. Tepelná bilance a účinnosti spalovacího motoru. 5. Kinematika a dynamika klikového ústrojí. 6. Základy konstrukce pístových spalovacích motorů. 7. Palivové soustavy zážehových motorů - nepřímé vstřikování. 8. Palivové soustavy zážehových motorů - přímé vstřikování. 9. Palivové soustavy vznětových motorů. 10. Ekologické aspekty provozu spalovacích motorů. 11. Charakteristiky, regulace a měření spalovacích motorů. 12. Zapalovací soustavy zážehových motorů. 13. Elektrické příslušenství spalovacích motorů. 14. Chladicí a mazací soustavy spalovacích motorů. Spalovací motory Ing. Jan Hromádko, Ph.D. Email: janhromadko@tf.czu.cz Témata přednášek

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Palivové soustavy zážehových motorů Podmínkou spolehlivého zažehnutí a správného průběhu hoření u zážehových motorů je vytvoření buď homogenní směsi palivových par se vzduchem, nebo směsi vrstvené tak, aby bohatost směsi mezi elektrodami zapalovací svíčky v okamžiku přeskoku vysokonapěťového výboje umožnila její zažehnutí. Z hlediska regulace pracovního režimu motoru je pak nutno zabezpečit odměření vzájemně odpovídajících množství paliva a vzduchu tak, aby byla zachována požadovaná hodnota přebytku vzduchu λ. U lehce odpařitelných kapalných paliv (benzín, alkoholy), se směs paliva se vzduchem odměřuje a tvoří pomocí karburátorů, vstřikováním paliva do sacího potrubí nebo vstřikováním paliva přímo do válce motoru. U motorů na plynná paliva (propan-butan, zemní plyn, bioplyn, vodík) se směs paliva se vzduchem připravuje ve směšovačích nebo vstřikováním plynu do proudu nasávaného vzduchu případně přímo do válce motoru (vodík).

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Karburátory Příprava směsi zahrnuje rozprašování paliva, odpařování a vytváření co nejhomogennější směsi. Uvedené fáze začínají probíhat současně již v karburátoru a pokračují v plnícím potrubí a v samotném válci motoru. Karburátor má tedy kromě odměřování paliva i funkci směšovače. Obě funkce jsou spojeny v jeden celek s celou řadou přídavných regulačních ústrojí.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Karburátory - vývoj Karburátory byly původně tzv. odpařovací obr. dále. Při sacím zdvihu vzduch prostupoval vrstvou paliva a sytil se jeho parami. Jednotlivá uspořádání jsou zřejmá z obrázků. Zvětšení odparu se podpořilo ohřevem paliva cirkulujícími výfukovými plyny nebo chladící kapalinou. Takto vytvořená velmi bohatá směs se ředila přídavným vzduchem ručně ovládaným šoupátkem nebo klapkou. Tvorba směsi byla samozřejmě značně nedokonalá, neboť se mění složení paliva v plovákové komoře a směšovací poměr byl řízen ručně obsluhovatelem.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Karburátory - vývoj Odpařovací karburátor s knotemOdpařovací karburátor se sycením z hladiny

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Karburátory - vývoj Princip první vlastní konstrukce karburátoru a elektrického zapalovacího zařízení navrhl Nikolaus August Otto 1885. Tato konstrukce firmy Otto & Langen byla vyráběna v mnoha variantách.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Karburátory - vývoj Klasický princip rozprašování paliva do proudícího vzduchu zavedl Wilhelm Maybach roku 1893. Palivo se přivádí tryskou, umístěnou v nejmenším průřezu v difuzoru a rozprašuje se do proudícího vzduchu.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Palivová soustava s karburátorem Na obr. je ukázán palivový systém zážehového motoru u nějž je tvořena směs paliva s nasávaným vzduchem v karburátoru.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Jednoduchý karburátor Palivo je přiváděno z plovákové komory a odměřuje se v nejužším místě difuzoru vysáváním paliva z trysky pod tlakem, viz. obr. dále. Výše podtlaku závisí na průtoku vzduchu řízeném škrtící klapkou. Nevýhodu jednoduchého karburátoru je, že s nárůstem množství směsi nasávané do motoru neustále vzrůstá i její bohatost. Vzdušný součinitel λ se tak již při malých zatíženích motoru dostává pod hodnotu λ = 1, tedy do oblasti nízké ekonomičnosti provozu motoru. Z tohoto důvodu musíme s nárůstem zatížení, jemuž odpovídá postupné otvírání škrtící klapky, směs ochudit na požadovanou hodnotu λ. V průběhu vývoje karburátorů byly vyvinuty dva základní typy karburátorů. Karburátor s kompenzační (vyrovnávací) tryskou (ZENITH) a karburátor se sníženým podtlakem u trysky (karburátor s emulzní trubicí) (SOLEX).

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Jednoduchý karburátor

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Karburátor Zenith Směšovací poměr je řízen dvojicí trysek hlavní a vedlejší (vyrovnávací). V klidovém stavu je hladina paliva v obou komorách na stejné výši. S narůstajícím tlakem (p) můžeme rozlišit 3 fáze: 1) Fáze: P a - P d < x·r p ·g Palivo nevytéká, neboť tlaky před a za tryskou jsou vyrovnány, dokud palivo nevystoupí k horní hraně rozprašovače. 2) Fáze: ΔP d > x·r p ·g V této fázi palivo vytéká z hlavní i vyrovnávací trysky. Palivo vytéká z vyrovnávací tryska do okamžiku, kdy ve vyrovnávací nádržce klesne hladina paliva o hodnotu h = y. 3) Fáze: Při dalším zvětšování podtlaku v difuzoru se protékající množství vyrovnávací tryskou již nemění a zůstává na konstantní hodnotě při rozdílu tlaku paliva před a za tryskou h = y.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Karburátor Zenith Schéma karburátoru Zenith Charakteristika karburátoru Zenith

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Karburátor Solex Jedná se o systém s pneumatickým brzděním průtoku paliva hlavní palivovou tryskou Ap. Teoretické řešení můžeme opět rozdělit do 3 fází: 1) Fáze: P a - P d < x·r p ·g Palivo nevytéká, neboť tlaky před a za tryskou jsou vyrovnány, dokud palivo nevystoupí k horní hraně rozprašovače. Je to stejné jako u Zenithu 2) Fáze: ΔP d > x·r p ·g Palivovou a difuzorovou tryskou protéká palivo, pod vzdušníkem klesá hladina paliva o míru y. Tato fáze trvá pouze do té doby, než dojde k odsátí paliva pod vzdušníkem. Tato fáze platí do hodnoty podtlaku v difuzoru, který způsobí pokles hladiny pod vzdušníkem o hodnotu y = h. 3) Fáze: Při dalším zvětšení podtlaku v difuzoru se přes vzdušník začne přisávat vzduch a difuzorovou tryskou protéká směs paliva se vzduchem.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Karburátor Solex Schéma karburátoru Solex Charakteristika karburátoru Solex

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Pomocná zařízení karburátorů Hlavní odměřovací systém karburátoru, zajišťuje rovnoměrný a ekonomický chod motoru při ustálených režimech a středních zatíženích. Není však schopen plnit požadavky na obohacení směsi paliva se vzduchem při volnoběžném chodu motoru, při jeho spouštění za nízkých teplot, při požadavku na co největší akceleraci motoru a při požadavku na maximální výkon motoru. Uvedené požadavky řeší jednotlivá pomocná zařízení karburátoru.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Startovací zařízení Při spouštění motoru se klikový hřídel motoru startérem otáčí 50 – 100 otáčkami za minutu. Při těchto otáčkách je dodávka paliva z volnoběžného systému, v důsledku malého podtlaku, nedostačující. U studeného motoru pak část paliva kondenzuje na stěnách sacího potrubí a odpaří se pouze nejlehčí frakce paliva. Směs paliva se vzduchem vstupující do válce motoru by byla velmi chudá a nebylo by ji možno jiskrou mezi elektrodami svíčky zapálit. Z těchto důvodů je nutno při spouštění motoru přivádět značné množství paliva. Existují dva typy startovacích systémů. 1) Samostatný startovací okruh, který je umístěn na opačné straně škrtící klapky volnoběžného systému. 2) Pomocí vzduchové klapky uložené v přívodním nátrubku karburátoru.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Startovací zařízení Systém se samostatným okruhemSystém s pomocnou klapkou

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Volnoběžný a přechodový režim Při volnoběžných otáčkách motoru (v současné době cca 800 - 900 min -1, dříve kolem 650) je podtlak v difuzéru karburátoru malý a množství paliva odsávané z hlavního systému je nedostatečné, přičemž i jeho rozprášení do proudu vzduchu je nedokonalé. Z těchto důvodů zajišťuje chod motoru na volnoběhu samostatný volnoběžný systém. Praxe ukázala, že pro rovnoměrný chod motoru na volnoběžných otáčkách musí být do spalovacího prostoru dopravována bohatá směs o λ = 0.7 ÷ 0.8.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Volnoběžný a přechodový režim Volnoběžný systém karburátoru

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Akcelerační pumpička Dojde-li k rychlému otevření škrtící klapky s cílem dosáhnout okamžitého zvýšení výkonu motoru, může se směs v důsledku větší setrvačnosti palivového sloupce ochudit. Další ochuzení je způsobeno poklesem podtlaku v motoru (vlivem plně otevřené škrtící klapky). Zvýšení tlaku způsobí zhoršení odpařování paliva. V extrémním případě může být ochuzení směsi tak velké, že se složení směsi mezi elektrodami svíčky dostane pod hranici zápalnosti a motor začne vynechávat. K zamezení tohoto jevu, zvláště v první polovině otevírání škrtící klapky, slouží akcelerační pumpička.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Akcelerační pumpička

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Obohacení pro dosažení maximálního výkonu Aby motor vyvinul při plném otevření škrtící klapky maximální výkon je nutno směs paliva se vzduchem obohatit na hodnotu λ = 0.85 až 0.95. Hlavní systém karburátoru však zabezpečuje ekonomické složení směsi. Proto je nutno přivést do rozprašovače karburátoru větší množství paliva tak, aby byla zabezpečena požadovaná hodnota λ. K tomuto účelu slouží obohacovač.

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Obohacení pro dosažení maximálního výkonu Obohacovač pro maximální výkon

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Dvoustupňové karburátory Pro dosažení vhodného složení směsi při nízkých a středních otáčkách potřebujeme difuzér o malém průřezu. Při vyšších zatíženích nám však takový průřez difuzéru omezuje průtok vzduchu do motoru a tím i maximální dosažitelný výkon motoru. Řešením tohoto problému je použití karburátoru se dvěma difuzéry, které jsou zapojovány do činnosti postupně, viz obr. dále. Při malých zatíženích pracuje jeden difuzér se svým palivovým okruhem (první stupeň), a teprve při požadavcích na vyšší výkon motoru je zapojen do činnosti druhý difuzér s vlastním palivovým okruhem (druhý stupeň). Ovládání škrtící klapky druhého stupně bývá zajištěno buď mechanickou vazbou s ovládáním škrtící klapky prvního stupně, nebo je řešeno pneumaticky, přičemž řídící podtlak je odebírán z difuzérů obou stupňů.

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Dvoustupňové karburátory Dvoustupňový karburátor a) volnoběh b) 1- stupeň- částečné zatížení c) 2 - stupeň - plné zatížení Pneumatické ovládání druhého stupně

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Vstřikování paliva Vstřikování lehkoodpařitelných paliv u zážehových motorů není záležitostí pouze posledních let. Již v počátcích vývoje spalovacích motorů mělo své uplatnění u leteckých motorů, u kterých kromě požadavku dobrého rozprášení paliva plnilo další požadavky, související s podmínkami provozu. Prvním sériově vyráběným vozidlem s přímým vstřikem paliva od firmy Bosch byly vozy Gutbrod Superior 600 a Goliath 700 GP (1951). Jednalo se o malá vozidla vybavená dvoutaktním motorem. U těchto motorů přináší přímý vstřik paliva značnou úsporu paliva, ve volnoběžných režimech až 50 %. Také legendární Mercedes 300 SL s křídlovými dveřmi byl v roce 1954 vybaven přímým vstřikováním benzinu od firmy Bosch. Myšlenku přímého vstřiku technici převzali ze stavby letadel - již od roku 1937 dodávala společnost Bosch benzinová vstřikovací čerpadlo pro letecké motory.

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Vstřikování paliva V roce 1967 zavedla firma Bosch systém D-Jetronic (použit na voze VW 1600 TL) a tím byl zahájen nástup systémů Jetronic. V roce 1973 byly uvedeny na trh systémy L a K-Jetronic, které se vyznačovaly již velmi přesným dávkováním paliva a schopností krátké reakční doby při přechodových režimech. První systém s sondou a třícestným katalyzátorem byl rozšířen v roce 1976. První digitální systém řízení motoru s integrací vstřikování a zapalování - systém Motronic - se objevuje na trhu v roce 1979. V roce 1982 byl doplněn elektronikou mechanický systém dávkování paliva K- Jetronic (provedení KE-Jetronic). Poté následoval systém Mono-Jetronic, určený pro vozidla s malým a středním obsahem válců, později Mono-Motronic V roce 2000 firma Bosch přichází na trh se systémem přímého vstřikování paliva do válců označeným jako DI-Motronic a v roce 2005 přichází s inovovanou verzí přímého vstřikování DI-Motronic 2. generace.

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Vstřikování paliva Podle způsobu dávkování paliva rozlišujeme systémy: 1) pulsní vstřik - na každý pracovní cyklus odměří vstřikovací ventil jednou nebo dvěma dávkami potřebné množství paliva do sacího potrubí před sací ventil 2) sekvenční vstřik - časovaný vstřik před sací ventil do jednotlivých válců v souladu s pořadím zapalování. Vstřikovací impulsy jsou řízeny v závislosti na frekvenci zapalovacích impulsů 3) kontinuální vstřik - nepřetržitá dodávka paliva do sacího systému. Regulace dávky může být provedena buď změnou tlaku, nebo častěji regulací průtočného průřezu dávkovacího zařízení v závislosti na průtočném množství vzduchu, (K-, KE, Jetronic)

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Vstřikování paliva Podle způsobu dávkování paliva rozlišujeme systémy: 4) jednobodový (centrální vstřik) - dávkování paliva do sacího potrubí v místě společném pro všechny válce motoru, často bývá použito u startovacích vstřikovacích ventilů, později samostatný systém Mono Motronic 5) vícebodový vstřik - samostatné vstřikovací ventily pro jednotlivé válce, dávka paliva se odměřuje před sací ventil do potrubí, případně přímo do válce.

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Vstřikování paliva Podle způsobu uspořádání regulačního obvodu rozlišujeme systémy: 1) otevřený - směšovací poměr se nastavuje elektronickou řídící jednotkou s naprogramovaným - polem, tato jednotka podle okamžitého režimu otáček a zatížení dává impulsy akčním členům pro korekci dávky paliva 2) uzavřený - pro zajištění výrazného snížení škodlivých exhalací ve výfukových plynech (CO, HC a NO x ) se používá regulační obvod s třícestným katalyzátorem výfukových plynů a - sondou. -sonda zajišťuje dodržení součinitele přebytku vzduchu v úzkém rozmezí kolem hodnoty 1

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Vstřikování paliva Podle způsobu dopravy paliva do spalovacího prostoru: 1) přímý vstřik 2) vstřik do sacího kanálu 3) vstřik do sacího potrubí

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory D - Jetronic Jedná se o první plně elektronicky řízené vstřikovací zařízení zavedené do výroby. Označení D (Druckfůhler - tlak) vyjadřuje způsob měření nasávaného vzduchu, pro který je použito tlakové čidlo. D-Jetronic vstřikuje přerušovaně dávky paliva před sací ventil do sacího potrubí elektromagnetickými ventily (pro každý válec samostatný ventil). Dávka paliva je řízena elektronickou jednotkou, která zpracovává základní informace o podtlaku v sacím potrubí, otáčkách motoru, poloze škrtící klapky a provádí korekci podle naprogramovaných hodnot. Doba vstřiku trvá (2 ÷ 8) ms od volnoběhu až po plné zatížení motoru.

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tlak paliva, dodávaný elektrickým palivovým čerpadlem, je udržován na konstantní výši regulátorem tlaku na hodnotě přibližně 200 kPa. Absolutní tlak vzduchu v sacím potrubí závisí na poloze škrtící klapky a je mírou zatížení motoru a měřítkem nasávaného množství vzduchu. Další důležitou hodnotou jsou otáčky motoru. Tato informace je získávána impulsním spínačem v rozdělovači zapalování. Palivo se vstřikuje buď při otevřeném sacím ventilu nebo před jeho otevřením. Ventil je uzavírán impulsem z řídící jednotky. Doba vstřiku trvá (2 ÷ 8) ms od volnoběhu až po plné zatížení motoru. Spalovací motory D - Jetronic

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory D - Jetronic

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory L, LH-Jetronic Činnost tohoto vstřikovacího zařízení je velmi podobná systému D-Jetronic. Byl zaveden v roce 1973 a prakticky jej nahradil. Jedná se rovněž o vícebodový vstřik paliva. Hlavní rozdíl je ve způsobu měření nasávaného vzduchu a v časovém plánu vstřiku. Vstřik je uskutečněn při vyšším tlaku paliva (250 nebo 300 kPa). Při konstantním tlaku závisí vstřikovaná dávka pouze na době otevření vstřikovacího ventilu. Úkolem rozdělovacího potrubí 4 je zajistit rovnoměrný přívod paliva ke všem ventilům při stejném tlaku.

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory L, LH-Jetronic Řídící veličinou pro dávkování paliva je celkové nasáté množství vzduchu motorem. U systému L-Jetronic je použito přímé měření tlakové síly, kterou vyvozuje proudící vzduch na výkyvnou plovoucí klapku. Proti tlakové síle proudícího vzduchu působí spirálová pružina jako reakce. Úhel natočení výkyvné klapky je převáděn na elektrický signál pomocí potenciometru. Systém LH-Jetronic. Pracuje na stejném principu s tím, že měření nasávaného vzduchu je nahrazeno exaktním měřením průtoku drátkovým anemometrem. Pro toto měření je použit platinový drát o průměru 70 mm v můstkovém zapojení. Napájení udržuje konstantní teplotu drátku k teplotě nasávaného vzduchu a potřebný proud je měřítkem množství nasávaného vzduchu.

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory L, LH-Jetronic 1-elektrické palivové čerpadlo, 2-jemný čistič paliva, 3-tlakový regulátor, 4-vstřikovač, 5-měřič průtočného množství vzduchu s výkyvnou klapkou, 6-časový tepelný spínač, 7-šoupátko přídavného vzduchu pro ohřev motoru, 8-snímač polohy škrtící klapky, 9-lambda sonda, 10- elektronická řídící jednotka

38 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory L, LH-Jetronic Elektricky vyhřívané šoupátko přídavného vzduchu. Měřič množství vzduchu 1 kompenzační klapka, 2 kompenzační objem, 3 obtok (bypass), 4 měřící klapka, 5 nastavovací šroub směsi pro volnoběh (bypass) 1-elektrický konektor, 2-elektrické vyhří- vání, 3-bimetal, 4-clonka s otvorem

39 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory K, KE-Jetronic Jedná se o nezávislý mechanicko-hydraulický systém vstřikování, který firma Bosch zavedla v roce 1973. Označení K souvisí s kontinuální dodávkou paliva do samostatných vstřikovacích ventilů před sací ventil každého válce. Dávka vstřikovaného paliva se řídí mechanickou regulací podle výkyvu desky v hrdle velkého difuzoru, která plní funkci měřiče průtokového množství vzduchu. Výhodou systému ve své době byla relativní jednoduchost a nižší cena. Elektrické palivové čerpadlo dodává palivo s tlakem převyšujícím 500 kPa. Po zastavení motoru se po určitou dobu udržuje tlak v palivovém systému. Usnadňuje to nový start, zvláště při zahřátém motoru.

40 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory K, KE-Jetronic Odměřené palivo proudí kontinuálně pod konstantním tlakem do vstřikovacího ventilu speciálního provedení pro tento systém. Jehla ventilu se otevírá při tlaku okolo 350 kPa, vlastní vstřik probíhá při samobuzeném kmitání jehly s frekvencí (1,5 ÷ 2) kHz. Tato frekvence je docílena vzájemným naladěním hmoty jehly, síly pružiny a silovými účinky při průtoku paliva mezi jehlou a sedlem. Kmitání jehly vede k poměrně dobrému rozprášení paliva i při malých dávkách. Při zastavení motoru se jehla s klesajícím tlakem uzavírá.

41 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory K, KE-Jetronic 1-elektrické palivové čerpadlo, 2-zásobník paliva, 3-jemný čistič paliva, 4-teplotní regulátor paliva, 5- vstřikovač, 6-elektrický startovací ventil, 7-palivový rozdělovač, 8-měřič průtočného množství vzduchu, 9-časový tepelný spínač, 10-šoupátko přídavného vzduchu pro ohřev motoru

42 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory K, KE-Jetronic Měřič množství vzduchu a) měřící klapka v klidové poloze b) měřící klapka v pracovní poloze 1-vzduchový difuzor, 2-měřící klapka, 3- odlehčovací průřez, 4-šroub bohatosti směsi, 5- otočný bod, 6-páka, 7-listová pružina Vstřikovací ventil a) v klidové poloze b) v pracovní poloze 1-těleso ventilu, 2-filtr, 3-jehla ventilu, 4-sedlo ventilu

43 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Mono-Jetronic Na rozdíl od předchozích typů vstřikovacích zařízení má tento systém centrální elektromagnetický vstřikovač s přerušovaným vstřikem, umístěným před škrtící klapku v sacím potrubí. Zařízení bylo vyvinuto pro čtyřválcové motory se středním a přednostně malým obsahem válců. Jedná se o kompromis ceny a kvality. Nevýhodou je společné sací potrubí, ale ve srovnání s karburátory jsou odstraněny některé nevýhody (odpadá např. difuzor).

44 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Mono-Jetronic Elektrické podávací čerpadlo je umístěno v palivové nádrži. Přes jemný filtr dodává palivo do centrální vstřikovací jednotky. Tato jednotka je umístěna přímo na sacím potrubí a rozprašuje palivo do prostoru škrtící klapky. Skládá se z tělesa škrtící klapky a z tělesa hydraulického dílu s elektromagnetickým vstřikovačem. Dále je vybavena snímačem teploty vzduchu, potenciometrem pro snímání polohy škrtící klapky a zařízením pro nastavení škrtící klapky. Nasávané množství vzduchu je odvozováno systémem  /n m -  úhel natočení škrtící klapky, měřený potenciometrem a n m otáčky motoru, měřené na rozdělovači zapalování. Kromě toho existují možnosti přímého měření nasávaného vzduchu prostřednictvím plovoucí klapky nebo drátkovým anemometrem.

45 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Mono-Jetronic 1-elektrické palivové čerpadlo, 2-jemný čistič paliva, 3a- snímač polohy škrtící klapky, 3b-regulátor systémového tlaku paliva, 3c-vstřikovač, 3d-konektor se zabudovaným snímačem teploty nasávaného vzduchu, 3e-nastavovač škrtící klapky, 4-čidlo teploty motoru, 5-lambda sonda, 6-elektronická řídící jednotka

46 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Mono-Jetronic Řez vstřikovací jednotkou 1-regulátor tlaku, 2-snímač teploty nasávaného vzduchu, 3-vstřikovací ventil, 4-horní díl vstřikovací jednotky (hydraulická část), 5- přívodní palivový kanál, 6- odvodní palivový kanál, 7- teplotně-izolační podložka, 8- škrticí klapka, 9-spodní díl vstřikovací jednotky (část se škrticí klapkou)

47 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Mono-Jetronic Elektromagnetický vstřikovací ventil 1-elektrický přípoj, 2-odvod paliva, 3-přívod paliva, 4-cívka elektromagnetu, 6-jehla ventilu, 7- rozstřikovací čep


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Spalovací motor jako zdroj energie. 2. Charakteristika automobilových paliv. 3. Pracovní."

Podobné prezentace


Reklamy Google