Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: dějepis Ověření ve výuce Třída:Datum: DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Pilař. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TÉMA: Barokní architektura PŘEDMĚT: dějepis, společenskovědní seminář KLÍČOVÁ SLOVA: zdobnost monumentálnost monumentálnost křivka křivka rizalit rizalit nika nika piano nobile piano nobile JMÉNO AUTORA: Mgr. Ondřej Pilař

3 Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad architektury baroka na vyšším stupni gymnázia. Větší část prezentace nabízí rozšiřující učivo k tématu. Materiál je určen pro výklad architektury baroka na vyšším stupni gymnázia. Větší část prezentace nabízí rozšiřující učivo k tématu.

4 Historické souvislosti 16. stol. – krize katolictví, odliv věřících; 16. stol. – krize katolictví, odliv věřících; Tridentský církevní koncil – reforma katolické církve, nové katolictví potřebuje propagaci – nové umění; Tridentský církevní koncil – reforma katolické církve, nové katolictví potřebuje propagaci – nové umění; vznik jezuitského řádu – šiřitel baroka; vznik jezuitského řádu – šiřitel baroka; spjatost baroka také s absolutistickými režimy v 17. století. spjatost baroka také s absolutistickými režimy v 17. století.

5 Charakter baroka populismus – umění pro obyčejné lidi (renesance umění elity); populismus – umění pro obyčejné lidi (renesance umění elity); emocionalita – důraz na citovou složku (renesance spíše na rozumovou); emocionalita – důraz na citovou složku (renesance spíše na rozumovou); skloubení náboženských témat a prvků s antickými (renesance navazovala především na antiku); skloubení náboženských témat a prvků s antickými (renesance navazovala především na antiku); důraz na dramatičnost, divadelnost (renesance spíše na vyváženost a harmonii); důraz na dramatičnost, divadelnost (renesance spíše na vyváženost a harmonii); velká zdobnost, hlavní prvek křivka (v renesanci čisté linie). velká zdobnost, hlavní prvek křivka (v renesanci čisté linie).

6 Rozdělení barokního umění Katolické země hlavní hybatel umění katolická církev, panovník, šlechta; hlavní hybatel umění katolická církev, panovník, šlechta; rozvoj radikální formy baroka (křivka, velká zdobnost); rozvoj radikální formy baroka (křivka, velká zdobnost); velká emocionalita. velká emocionalita. Protestantské země častým mecenášem umění měšťanstvo; častým mecenášem umění měšťanstvo; rozvoj klasicizujícího baroka (udržení výrazných prvků a principů antiky); rozvoj klasicizujícího baroka (udržení výrazných prvků a principů antiky); Francie – výjimka, klasicizující barok v katolické zemi. Francie – výjimka, klasicizující barok v katolické zemi.

7 Charakter barokního umění Monumentálnost snaha ohromit velkolepostí staveb; snaha ohromit velkolepostí staveb; ideologický důvod – snaha ukázat velikost a sílu církve (v případě kostelů), panovníka či šlechty (v případě zámků a paláců). ideologický důvod – snaha ukázat velikost a sílu církve (v případě kostelů), panovníka či šlechty (v případě zámků a paláců). Obr. 15

8 Charakter barokního umění Zvlněné linie křivka jako základní princip architektury; křivka jako základní princip architektury; rovné linie renesance v baroku zaobleny nebo zalomeny. rovné linie renesance v baroku zaobleny nebo zalomeny. Obr. 4

9 Charakter barokního umění Velká zdobnost stavby zdobeny řadou nosných i dekorativních prvků stavby zdobeny řadou nosných i dekorativních prvků PRÁCE S OBRÁZKEM Dokumentuj na obrázku pilastry, portikus, antické sloupy, u kterých urči jejich stavební řád. Dokumentuj na obrázku pilastry, portikus, antické sloupy, u kterých urči jejich stavební řád. Obr. 11

10 Charakter barokního umění Vysoký řád sloupů či pilastrů antikizující sloupy či pilastry přesahují několik pater; antikizující sloupy či pilastry přesahují několik pater; vizuálně stavbu sjednocují. vizuálně stavbu sjednocují. Obr. 12

11 Charakter barokního umění Konvexně-konkávní prohnutí stěn Konvexně-konkávní prohnutí stěn stěny se rozvlňují; stěny se rozvlňují; konvexní prohnutí (vypouklé); konvexní prohnutí (vypouklé); konkávní prohnutí (vyduté). konkávní prohnutí (vyduté). PRÁCE S OBRÁZKEM Dokumentuj na obrázku obojí prohnutí stěny daného kostela. Dokumentuj na obrázku obojí prohnutí stěny daného kostela. Obr.4

12 Charakter barokního umění Valená klenba Valená klenba ústup od složitých gotických kleneb k valené klenbě; ústup od složitých gotických kleneb k valené klenbě; HISTORICKÁ SOUVISLOST V jakém umění se poprvé objevuje valená klenba? V jakém umění se poprvé objevuje valená klenba? Obr. 18

13 Charakter barokního umění Výzdoba stropů Výzdoba stropů stropy zdobeny malbou, štukem; stropy zdobeny malbou, štukem; iluzivní malba – napodobuje architekturu; iluzivní malba – napodobuje architekturu; luneta – trojúhelníková či půlkruhová plocha, nejčastěji nad okny či výklenky. luneta – trojúhelníková či půlkruhová plocha, nejčastěji nad okny či výklenky. Obr. 17

14 Charakter barokního umění Nika výklenek půlválcového tvaru; výklenek půlválcového tvaru; do niky často umístěna sochařská výzdoba. do niky často umístěna sochařská výzdoba.Fronton štítový prvek nad oknem; štítový prvek nad oknem; nejčastěji tvar trojúhelníku či půlkruhu. nejčastěji tvar trojúhelníku či půlkruhu. Obr.20

15 Charakter barokního umění Rizalit část architektury vystupující po celé délce z průčelí; část architektury vystupující po celé délce z průčelí; občas zvýrazněn sloupy či štítem; občas zvýrazněn sloupy či štítem; funkce zdůraznění středu či naopak okrajů průčelí. funkce zdůraznění středu či naopak okrajů průčelí.Tordování šroubovité stáčení sloupů. šroubovité stáčení sloupů. Obr.22 Obr. 16

16 Rozdělení barokní architektury Radikální baroko výrazněji se odlišuje od renesance; výrazněji se odlišuje od renesance; zdůrazňuje princip křivky, zaoblení, větší zdobnosti; zdůrazňuje princip křivky, zaoblení, větší zdobnosti; stavby více dynamické, dojem pohybu, napětí. stavby více dynamické, dojem pohybu, napětí. Klasicizující baroko pracuje s prvky renesance a antiky; pracuje s prvky renesance a antiky; zdůrazňuje řád, místo křivky stále převládají rovné linie; zdůrazňuje řád, místo křivky stále převládají rovné linie; je to předstupeň pozdějšího klasicismu. je to předstupeň pozdějšího klasicismu.

17 Rozdělení barokní architektury PRÁCE S OBRÁZKY PRÁCE S OBRÁZKY Na obrázcích rozliš baroko radikální a klasicizující. Na obrázcích rozliš baroko radikální a klasicizující. Obr. 2 Obr.12

18 Barokní kostel Průčelí římský kostel Il Gesu – vzor; římský kostel Il Gesu – vzor; většinou dvoupatrové; většinou dvoupatrové; horní patro výrazně užší; horní patro výrazně užší; obě patra oddělena výraznou římsou; obě patra oddělena výraznou římsou; rozdíl v šířce obou pater vyrovnán volutou; rozdíl v šířce obou pater vyrovnán volutou; plocha průčelí zdobena nikami, frontony, pilastry či sloupy. plocha průčelí zdobena nikami, frontony, pilastry či sloupy. Obr. 3

19 Barokní kostel PRÁCE S OBRÁZKEM Srovnej obrázek s předchozím, popiš zmiňované znaky průčelí na tomto kostele. Srovnej obrázek s předchozím, popiš zmiňované znaky průčelí na tomto kostele. Obr. 19

20 Barokní kostel Interiér Interiér odklon od vícelodních kostelů, od rozdělení vnitřního prostoru kostela; odklon od vícelodních kostelů, od rozdělení vnitřního prostoru kostela; tendence ke sjednocování prostoru do jednoho velkého celku; tendence ke sjednocování prostoru do jednoho velkého celku; převládají jednolodní kostely s bočními kaplemi (nahrazují vedlejší lodě), dále kostely centrální. převládají jednolodní kostely s bočními kaplemi (nahrazují vedlejší lodě), dále kostely centrální. Obr. 18

21 Barokní kostel Interiér Interiér typickým prvkem kupole; typickým prvkem kupole; stěny zdobeny malbou, sochami, štukem, pilastry či polosloupy, zlacenými ornamenty. stěny zdobeny malbou, sochami, štukem, pilastry či polosloupy, zlacenými ornamenty. PRÁCE S OBRÁZKEM Dokumentuj na obrazové ukázce výše zmíněné prvky. Dokumentuj na obrazové ukázce výše zmíněné prvky. Jak měla na věřící působit velkolepá výzdoba kostelů? Jak měla na věřící působit velkolepá výzdoba kostelů? Obr. 13

22 Příklady barokních kostelů San Carlo alle Quattro Fontane, Řím architektem Borromini architektem Borromini Sant´Andrea al Quirinale, Řím architektem Bernini architektem Bernini Obr. 2 Obr. 1

23 Příklady barokních kostelů Il Gesu, Řím architektem Vignola architektem Vignola San Giovanni in Laterano, Řím barokní průčelí starší baziliky barokní průčelí starší baziliky Obr. 3 Obr. 12

24 Příklady barokních kostelů Santa Maria della Salute, Benátky centrální kupolový kostel centrální kupolový kostel Santa Maria della Pace, Řím Řím architektem da Cortona architektem da Cortona Obr.14 Obr. 11

25 Příklady barokních kostelů Saint Louis des Invalides, Paříž Paříž architektem Mansart, oblíbenec Ludvíka IX. architektem Mansart, oblíbenec Ludvíka IX. Val de Grace, Paříž architektem Mansart architektem Mansart Obr. 10 Obr. 19

26 Příklady barokních kostelů Saint Paul, Londýn architektem Wren architektem Wren PRÁCE S OBRÁZKEM Dokumentuj na obrazové ukázce kostela probírané znaky barokního průčelí. Dokumentuj na obrazové ukázce kostela probírané znaky barokního průčelí. Obr. 15

27 Barokní zámek v porovnání se zámkem renesančním zdůrazněna funkce reprezentační a obytná; v porovnání se zámkem renesančním zdůrazněna funkce reprezentační a obytná; mizí funkce obranná; mizí funkce obranná; odráží postavení a životní styl tehdejší aristokracie. odráží postavení a životní styl tehdejší aristokracie. Obr. 9

28 Barokní zámek renesanční objekty mají uzavřený půdorys, orientovány dovnitř; renesanční objekty mají uzavřený půdorys, orientovány dovnitř; barokní zámek otevřen směrem ven; barokní zámek otevřen směrem ven; hlavní křídlo, boční křídla výrazně kratší; hlavní křídlo, boční křídla výrazně kratší; souvislost se stylem života šlechty často se odehrávajícím venku v parcích souvislost se stylem života šlechty často se odehrávajícím venku v parcích Obr. 37 Obr. 36

29 Znaky barokního zámku Piano nobile s hlavním reprezentačním sálem první poschodí zámku v hlavním křídle; první poschodí zámku v hlavním křídle; často vyšší než ostatní patra, bohatěji zdobené; často vyšší než ostatní patra, bohatěji zdobené; uprostřed reprezentační sál; uprostřed reprezentační sál; sál často zabírá dvě patra; sál často zabírá dvě patra; zvýrazněn i vně, vystupuje z průčelí; zvýrazněn i vně, vystupuje z průčelí; vede z něho monumentální schodiště do parku. vede z něho monumentální schodiště do parku. Obr. 8

30 Znaky barokního zámku Cour d´honneur Cour d´honneur tzv. čestný dvůr; tzv. čestný dvůr; obklopen všemi třemi křídly zámku; obklopen všemi třemi křídly zámku; občas také zámkem a hospodářskými trakty; občas také zámkem a hospodářskými trakty; zpředu často uzavřen zdobenou branou či mříží. zpředu často uzavřen zdobenou branou či mříží. Obr. 21

31 Znaky barokního zámku Sala terrena Sala terrena samostatný objekt nebo součást přízemí zámku; samostatný objekt nebo součást přízemí zámku; otevřená arkádami do parku či zahrady; otevřená arkádami do parku či zahrady; prostor pro malé hostiny, posezení či koncerty. prostor pro malé hostiny, posezení či koncerty. Obr. 5 Obr. 6

32 Znaky barokního zámku Francouzský park Francouzský park pečlivě upravený park obklopující zámek; pečlivě upravený park obklopující zámek; cestičky vedou k terasám, fontánám, jezírkům, altánkům a jiným drobným stavbám. cestičky vedou k terasám, fontánám, jezírkům, altánkům a jiným drobným stavbám. Obr. 25

33 Znaky barokního zámku Francouzský park Francouzský park květinové záhony vytvářející obrazce, symboly (často rodové znaky); květinové záhony vytvářející obrazce, symboly (často rodové znaky); keře střižené do geometrických tvarů; keře střižené do geometrických tvarů; typická tzv. bludiště ze živých plotů. typická tzv. bludiště ze živých plotů. Obr. 28 Obr. 29

34 Znaky barokního zámku Francouzský park Francouzský park jezírka a sochařsky zdobené fontány jezírka a sochařsky zdobené fontány Obr. 23 Obr. 24

35 Znaky barokního zámku Francouzský park Francouzský park grota – umělá jeskyně, častá sochařská výzdoba; grota – umělá jeskyně, častá sochařská výzdoba; pergoly – zahradní konstrukce, kamenné či dřevěné, obrostlé popínavými rostlinami. pergoly – zahradní konstrukce, kamenné či dřevěné, obrostlé popínavými rostlinami. Obr. 26 Obr. 27

36 Příklady barokních zámků Versailles, Francie Versailles, Francie velkolepý zámecký komplex Ludvíka XIV., architektem Mansart velkolepý zámecký komplex Ludvíka XIV., architektem Mansart PRÁCE S OBRÁZKEM – Patří zámek ke klasicizujícímu či radikálnímu baroku? PRÁCE S OBRÁZKEM – Patří zámek ke klasicizujícímu či radikálnímu baroku? Obr. 30

37 Příklady barokních zámků Versailles, Francie PRÁCE S OBRÁZKEM PRÁCE S OBRÁZKEM S pomocí obrázku zopakuj základní půdorysné rozvržení barokních zámků, objasni příčiny. S pomocí obrázku zopakuj základní půdorysné rozvržení barokních zámků, objasni příčiny. Srovnej s renesancí. Srovnej s renesancí. Obr. 31

38 Příklady barokních zámků Kedleston Hall, V. Británie Kedleston Hall, V. Británie PRÁCE S OBRÁZKEM – S pomocí obrázku objasni pojem piano nobile, dále reprezentační sál, monumentální venkovní schodiště. PRÁCE S OBRÁZKEM – S pomocí obrázku objasni pojem piano nobile, dále reprezentační sál, monumentální venkovní schodiště. Obr. 7

39 Příklady barokních zámků Blenheim Palace, V. Británie V. Británie PRÁCE S OBRÁZKEM Objasni pojem rizalit, dokumentuj na obrázku. Objasni pojem rizalit, dokumentuj na obrázku. Obr. 34

40 Příklady barokních zámků Villa Borghese, Itálie Itálie – proměna renesanční vily v barokní; Itálie – proměna renesanční vily v barokní; otevřenost do rozlehlých zahrad, parků. otevřenost do rozlehlých zahrad, parků. PRÁCE S OBRÁZKEM Ukaž na obrázku boční křídla vily, pokus se najít poněkud skrytý portikus. Ukaž na obrázku boční křídla vily, pokus se najít poněkud skrytý portikus. Obr. 32

41 Příklady barokních staveb PRÁCE S OBRÁZKEM Najdi na internetu tuto barokní stavbu v Římě, objasni, o jaký typ stavby se jedná. Najdi na internetu tuto barokní stavbu v Římě, objasni, o jaký typ stavby se jedná. Ukaž na obrázku pilastry, polosloupy, niky. Ukaž na obrázku pilastry, polosloupy, niky. Obr. 33

42 Příklady barokních staveb PRÁCE S OBRÁZKEM PRÁCE S OBRÁZKEM ● Objasni pojem sala terrena, dokumentuj na obrázku. ● Objasni pojem sala terrena, dokumentuj na obrázku. ● Ukaž na obrázku pilastry a polosloupy ve vysokém řádu, vysvětli. Obr. 35

43 ZDROJE: ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 2. rozšířené vyd. Praha: Idea servis, 1999. ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 2. rozšířené vyd. Praha: Idea servis, 1999. ISBN 80-85970-26-0. ISBN 80-85970-26-0. PIJOAN, José. Dějiny umění 7. 3. vyd. Praha: Odeon, 1990. PIJOAN, José. Dějiny umění 7. 3. vyd. Praha: Odeon, 1990. KOCH, Wilfried. Evropská architektura. 2. rozšířené vyd. Banská Bystrice: Euromedia Group, k.s.- Universum, 2008. ISBN 978-80-242-2029-1. Obr. 1: [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 1: [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:154SAndreaAlQuirinale.JPG Obr. 2: MarkusMark. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 2: MarkusMark. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:095SCarlino4Fontane.jpg?uselang=cs Obr. 3: Chirho. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 3: Chirho. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Il_Gesu.jpg Obr. 4: [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 4: [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Carlo_alle_Quattro_Fontane.jpg Obr. 5: Vaclav Groulík. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 5: Vaclav Groulík. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Valdstejn_palace_garden.jpg

44 Obr. 6: Horst. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kl_sala_terena.JPG Obr. 7: [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kedleston_Hall.jpg Obr. 8: [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Troja_(south_facade).jpg Obr. 9: [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trojsk%C3%BD_z%C3%A1mek,_pohled_ze_zahrady.JPG Obr. 10: Fishponds 1981. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chapel_of_Saint-Louis-des-Invalides_from_Courtyard.JPG Obr. 11: gaspa. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ponte-_Chiesa_di_S.Maria_della_Pace.jpg Obr. 12: MarkusMark. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:199SGiovanniLaterano.JPG Obr. 13: Tango7174. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lazio_Roma_Gesu1_tango7174.jpg Obr. 14: Tony Hisgett. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salute_2_(7257153200).jpg

45 Obr. 15: Bernard Gagnon. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cath%C3%A9drale_St-Paul_-_entr%C3%A9e_principale.jpg Obr. 16: Ricardo André Frantz [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 16: Ricardo André Frantz. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: > http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaticano2c20000.jpg Obr. 17: Ludek. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 17: Ludek. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chram_sv_Mikulase_interier_strop_kaple_sv_Barbary2.jpg Obr. 18: PetrusSilesius. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jesuitenkirche_Prag_Inneres.jpg Obr. 19: Steve Cadman. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Val-de-Grace.jpg Obr. 20: Coyau. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%B4tel_de_Sully,_Paris,_bas-relief_03.jpg Obr. 21: Aneta Bartáková [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 21: Aneta Bartáková. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1mek_Mnichovo_Hradi%C5%A1t%C4%9B.jpg Obr. 22: Lure. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hviezdoslavovo_17_1.jpg?uselang=cs

46 Obr. 23: Bordeled. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 23: Bordeled. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bassin_aux_coquillages.JPG Obr. 24: Bordeled. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:All%C3%A9e_d%27eau.JPG Obr. 25: Lysippos. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Libochovice,_french_garden_-_cz.jpg Obr. 26: sailko. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Villa_torrigiani_di_lucca,_statua_04.JPG Obr. 27: Palickap. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buchlovice,_z%C3%A1meck%C3%BD_park_5.jpg Obr. 28: Podzemnik. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lednice,_garden1.JPG Obr. 29: Jozef Kotulič [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 29: Jozef Kotulič. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zamek_Lednice_Morava_5.JPG Obr.30: Lionel Allorge. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A2teau_de_Versailles_au_coucher_du_soleil_en_2013_27.j pghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A2teau_de_Versailles_au_coucher_du_soleil_en_2013_27.j pg

47 Obr. 31: ToucanWings. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vue_a%C3%A9rienne_du_domaine_de_Versailles_par_ToucanWings _-_Creative_Commons_By_Sa_3.0_-_073_cropped.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vue_a%C3%A9rienne_du_domaine_de_Versailles_par_ToucanWings _-_Creative_Commons_By_Sa_3.0_-_073_cropped.jpg Obr. 32: [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GalleriaBorghese_modified.jpg Obr. 33: Veronidae. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fontana_de_Trevi_2013_006.jpg Obr. 34: Svencb. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blenheim_Palace_Terrace.jpg?uselang=cs Obr. 35: Daniel Baránek. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Hrad%C4%8Dany,_%C4%8Cern%C3%ADnsk%C3%BD_pal%C3 %A1c_02.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Hrad%C4%8Dany,_%C4%8Cern%C3%ADnsk%C3%BD_pal%C3 %A1c_02.jpg Obr. 36: Nostrifikator. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jaromerice_nR_castle3.jpg ● Obr. 37: Peter1936F.[cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: ● Obr. 37: Peter1936F. [cit. 2013-11-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cortile,_Palazzo_della_Cancelleria,_Roma.jpg?uselang=cs


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google