Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy nálad a afektivní poruchy Jaké symptomy se projevují při depresi ? Jaké symptomy jsou typické pro manický syndrom ? Setkali jste se již s případem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy nálad a afektivní poruchy Jaké symptomy se projevují při depresi ? Jaké symptomy jsou typické pro manický syndrom ? Setkali jste se již s případem."— Transkript prezentace:

1

2 Poruchy nálad a afektivní poruchy

3 Jaké symptomy se projevují při depresi ? Jaké symptomy jsou typické pro manický syndrom ? Setkali jste se již s případem poruchy nálad ?

4  Vznik mezi 12. – 40.r. života  Výskyt u 1-3% populace  Podmíněnost je dána dědičnými dispozicemi ke změnám funkcí CNS a vlivy prostředí  Možnost léčení a vyléčení  Chorobné nálady neodpovídající životní situaci

5  Unipolární porucha – výskyt pouze jedné formy nálady ( deprese/ mánie)  Bipolární porucha – střídá se forma depresivní s manickou  Epizodická porucha – forma depresivní či manické nálady se projeví jen jednou za život  Rekurentní depresivní porucha – forma depresivní nálady se pravidelně vrací  Trvalá porucha nálady– depresivní forma nálady přetrvává déle než dva roky

6 FORMA PORUCHY NÁLADZNAKY  Trvalá  Bipolární  Epizodická  Unipolární  Rekurentní  Pouze jedna forma  Střídání deprese s mánií  Pravidelně se vracející  Jedna ataka za život  Přetrvávající déle jak dva roky

7 FORMA PORUCHY NÁLADZNAKY  Trvalá  Bipolární  Epizodická  Unipolární  Rekurentní  Pouze jedna forma  Střídání deprese s mánií  Pravidelně se vracející  Jedna ataka za život  Přetrvávající déle jak dva roky

8  Patologicky smutná nálada  Útlum psychických i vegetativních funkcí  Nejvážnější stavy kolem 2. a 3. hodiny ranní  Snížené sebehodnocení až bludy, riziko suicidálního jednání  Negace smyslu života, minulosti, přítomnosti i budoucnosti  Možnost psychosomatických projevů --------------------------------------------------------------- Úkol : Barevně vyznačená slova vysvětlete

9  Bludy – mylná přesvědčení, kterým dotyčný věří  Suicidální jednání – sebevražedné jednání  Psychosomatizace – přenos psychických obtíží do tělesných příznaků

10  Patologicky povznesená nálada spojená s hyperaktivitou  Zrychlení psychických a vegetativních funkcí  Přehnaný optimismus, nerealisticky pozitivní hodnocení reality až bludy  Omezení sociálních zábran v jednání  Stálý radostný výraz a pružné držení těla

11  Vyhledejte na internetu vhodnou kazuistiku k danému tématu  V kazuistice spolu se spolužáky vyhledejte základní znaky typické pro poruchy nálad a afektivní poruchy

12  Poruchy nálad …. léčit a vyléčit.  Chorobné nálady ………. životní situaci.  Jestliže se střídá forma depresivní s manickou formou hovoříme o ……… poruše.  Depresivní porucha je dána …… činnosti psychických a vegetativních funkcí.  Manický syndrom je dán …….. činnosti psychických a vegetativních funkcí.

13  Poruchy nálad lze léčit a vyléčit.  Chorobné nálady neodpovídají životní situaci.  Jestliže se střídá forma depresivní s manickou formou hovoříme o bipolární poruše.  Depresivní porucha je dána útlumem činnosti psychických a vegetativních funkcí.  Manický syndrom je dán zrychlením činnosti psychických a vegetativních funkcí.

14 Mezinárodní klasifikace nemocí- 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka.Psychiatrické centrum Bohnice. Vydání 1., 1992. ISBN 80-85121-37-9. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál Praha. Vydání 2., 2000. ISBN 80 7178-496-6

15 Téma sady: Psychopatologie Vzdělávací oblast: Duševní a behaviorální poruchy Vzdělávací obor: Psychologie Tematický okruh: Poruchy nálad a afektivní poruchy Anotace: Prezentace s cvičeními k aktivizaci žáků. Materiál vysvětluje základní pojmy a vymezení ve vztahu k tématu. Autorka: Martina Abiadová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Poruchy nálad a afektivní poruchy Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák chápe vznik a rozlišení jednotlivých afektivních poruch. Dokáže vyvozovat změny v psychice a chování jedinců s depresivní poruchou nálady a manickým syndromem. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova unipolarita, bipolarita, rekurence, epizoda, familiérnost, mikromanický a makromanický blud Druh učebního materiálu: prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: 4. ročník střední odborné školy Typická věková skupina: 18-19 let

16 Základem materiálu je prezentace využitelná jako osnova pro výklad či opakování výukového tématu. - Úvodní tematické otázky slouží k otevření diskuse se žáky. - Součástí prezentace jsou jednoduchá cvičení. - První cvičení umožňuje jednoduché ověření získaných znalostí z diagnostiky poruch nálad, cvičení je možné plnit individuálně či ve skupinách. - Ve druhém cvičení objasní žáci význam užitých odborných termínů. - V rámci třetího cvičení vybraný žák za domácí úkol vyhledá na internetu kazuistiku na dané téma. Tato kazuistika následovně bude řešena během další vyučovací hodiny s ostatními žáky, - Poslední cvičení je zaměřeno na zopakování a utvrzení základních znalostí tématu. Materiál je možné rozložit dle aktivity studentů do více vyučovacích hodin. Na daný materiál navazuje pracovní list. Materiál nahrazuje učebnici, která není v dostatečné formě dostupná.


Stáhnout ppt "Poruchy nálad a afektivní poruchy Jaké symptomy se projevují při depresi ? Jaké symptomy jsou typické pro manický syndrom ? Setkali jste se již s případem."

Podobné prezentace


Reklamy Google