Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práce s portálem CzechPOINT. 2 Úřad na cestě k lidem Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Asistované místo výkonu veřejné správy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práce s portálem CzechPOINT. 2 Úřad na cestě k lidem Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Asistované místo výkonu veřejné správy."— Transkript prezentace:

1 Základy práce s portálem CzechPOINT

2 2 Úřad na cestě k lidem Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Asistované místo výkonu veřejné správy Garantovaná služba pro komunikaci se státem Obíhají data, ne lidé Redukce byrokracie občan – veřejná správa Vše vyřídit na jednom místě či z domova prostřednictvím internetu 27.9.2016

3 3 Informace pro veřejnost http://www.czechpoint.cz Zabezpečená aplikace pro obsluhu https://www.czechpoint.cz Objednání výpisu z domova či kanceláře e-shop na www.czechpoint.cz (na dobírku zasílané ověřené výstupy z KN, OR, ŽR, Seznamu kvalif. dodavatelů) Kde na internetu?

4 4 Kontaktní místa CzechPOINT 27.9.2016 Úřady ( obecní úřady, úřady městských částí územně členěných statutárních měst, úřady městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy) Česká pošta Hospodářská komora Notáři Zahraniční zastupitelství

5 5 Legislativa 27.9.2016 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS) Vyhláška 364/2009 Sb., o kontaktních místech veřejné správy Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

6 6 Z čeho se skládá Czech POINT? Architektura Czech POINT Klient – Kontaktní místo Czech POINT Centrála Czech POINT (dostupná prostřednictvím webového přístupu) Řada funkcionalit služby poskytované CzechPOINT kontaktními místy Centrální úložiště ověřovacích doložek https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky Úschovna systému Czech POINT https://www.czechpoint.cz/uschovna/ CzechPOINT@office – konverze z moci úřední, výpis RT Czech POINT E-SHOP – výpisy poštou 27.9.2016

7 7 Služby poskytované CzechPOINT 27.9.2016 výpis z Katastru nemovitostí výpis z Rejstříku trestů výpis z Obchodního rejstříku výpis ze Živnostenského rejstříku (+ podání ŽÚ) výpis bodového hodnocení řidiče výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podání do registru účastníků provozu MA ISOH výpis z Insolvenčního rejstříku funkce spojené s ISDS funkce spojené s KD

8 8 Připojení k centrále CzechPOINT https://www.czechpoint.cz Komerční certifikát Používá se pro bezpečné přihlášení obsluhy k centrále CzP. Autentizace na straně serveru i klienta. Kvalifikovaný certifikát Využívá se pro autorizaci dat a dokumentů a zaručuje, že data a dokumenty byly vystaveny osobou, která je k jejich vystavení oprávněná. USB token iKey 4000 Datový nosič, obsahuje certifikáty a jim odpovídající privátní klíče. Chráněn PINem. Vázán na osobu, úřad potřebuje pro každého pracovníka CzechPoint jeden USB token iKey 4000. 27.9.2016

9 9 Správní poplatky Výpis z RT 50 Kč za stránku bez ohledu na počet stran Výpisy z ISVS - ostatní 100 Kč za první stránku 50 Kč za každou další i započatou stránku (Sazba dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vydání ověřeného výstupu z ISVS - tuto může správní úřad snížit až o 90 %) Podání do registru Modulu autovraků(MAISOH) 100 Kč za stránku Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu a naopak: 30 Kč za každou stránku 27.9.2016

10 10 Správní poplatky Podání do registru živnostenského podnikání pro fyzickou/právnickou osobu 50 Kč za podání Služby spojené s ISDS zneplatnění přístupových údajů a vydání nových opakovaně během 3 let, poplatek 200 Kč ostatní zdarma (Žádost o zřízení datové schránky, Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost, Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost, Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby), Onámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky, Žádost, aby datová schránka plnila/neplnila funkci OVM) 27.9.2016

11 11 Na co pozor! Zahájení provozu pracoviště CzechPOINT začíná dnem vydání 1. výpisu Konverze – není ověření dokumentu Dochází pouze k převedení dokumentu z elektronické do listinné podoby (a naopak) a ověření shody listinné podoby s elektronickou verzí dokumentu (resp. v opačném případě elektronické verze s listinnou podobou) Funkce pro ISDS – servis pro uživatele DS Nikoli helpdesk k vyřizování reklamací a žádostí o podporu! 27.9.2016

12 12 Helpdesk CzechPOINT Telefonní číslo: 844 147 148 (Provoz v pracovní dny mezi 8 a 18 hod) Emailová adresa: helpdesk@czechpoint.cz 27.9.2016

13 13


Stáhnout ppt "Základy práce s portálem CzechPOINT. 2 Úřad na cestě k lidem Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Asistované místo výkonu veřejné správy."

Podobné prezentace


Reklamy Google