Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE.2808.3S Stupeň a typ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE.2808.3S Stupeň a typ."— Transkript prezentace:

1 Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE.2808.3S Stupeň a typ vzděláváníOdborné vzdělávání Vzdělávací oblastEkonomická Vzdělávací oborEkonomika Vzdělávací okruhMajetek podniku -odpisování Druh učebního materiálu Prezentace Cílová skupinaŽák, 16 - 19 let AnotacePrezentace seznamuje žáky s odpisy DHM a DNHM Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Datum9.11. 2012 Účetnictví – odpisování DM

2 Opotřebení dlouhodobého majetku DM se při užívání opotřebovává, jeho hodnota přechází do hodnoty nových výrobků a jiných výkonů postupně, po celou dobu předpokládaného používání DM se při užívání opotřebovává, jeho hodnota přechází do hodnoty nových výrobků a jiných výkonů postupně, po celou dobu předpokládaného používání

3 Co to je odepisování? Odepisování je metoda, jak rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období. Pořízení majetku tedy neovlivní výsledek hospodaření firmy hned, ale poměrně - po celou dobu životnosti majetku. Odepisování je metoda, jak rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období. Pořízení majetku tedy neovlivní výsledek hospodaření firmy hned, ale poměrně - po celou dobu životnosti majetku.

4 Co je to odpis dlouhodobého majetku? Odpis je peněžní částka, která vyjadřuje opotřebení za jedno účetní období

5 Co jsou to oprávky? Součet odpisů za celou dobu používání dlouhodobého majetku

6 Druhy opotřebení  Fyzické – vzniká v důsledku používání  Morální - vzniká v důsledku zastarávání po stránce technické Majetek dlouhodobě ztrácí svoji hodnotu!  Fyzické – vzniká v důsledku používání  Morální - vzniká v důsledku zastarávání po stránce technické Majetek dlouhodobě ztrácí svoji hodnotu!

7 Co je to zůstatková cena? Je to pořizovací cena majetku snížená o oprávky ZC = PC – oprávky ZC – zůstatková cena PC – pořizovací cena Je to pořizovací cena majetku snížená o oprávky ZC = PC – oprávky ZC – zůstatková cena PC – pořizovací cena

8 Funkce odpisů  Postupně přenášejí hodnotu DM do nákladů,  Zabezpečují tvorbu zdrojů na opětovné pořízení nových prostředků ( po skončení životnosti starých).  Postupně snižují hodnotu majetku, která je vázaná v majetku dlouhodobém

9 Typy odpisů Účetní - odpovídají skutečnému opotřebení DM. Sazby si stanoví účetní jednotka sama např. podle předpokládané doby použitelnosti nebo ve vztahu k výkonu (např. u automobilů) Daňové – jsou regulovány státem (ZDP).Představují maximální výši odpisů, kterou může podnik v daňovém přiznání uplatnit jako daňově uznatelný náklad Účetní - odpovídají skutečnému opotřebení DM. Sazby si stanoví účetní jednotka sama např. podle předpokládané doby použitelnosti nebo ve vztahu k výkonu (např. u automobilů) Daňové – jsou regulovány státem (ZDP).Představují maximální výši odpisů, kterou může podnik v daňovém přiznání uplatnit jako daňově uznatelný náklad

10 Který majetek se odepisuje? Dlouhodobý hmotný Dlouhodobý nehmotný Finanční majetek se neodepisuje Dlouhodobý hmotný Dlouhodobý nehmotný Finanční majetek se neodepisuje

11 Daňové odpisy- postup výpočtu 1. Zařazení majetku do odpisových skupin 2. Stanovení způsobu odpisování 1. Zařazení majetku do odpisových skupin 2. Stanovení způsobu odpisování

12 Odpisové skupiny – viz příloha ZDP Odpisová skupina Minimální doba odpisování Příklady 13 roky Kancelářské stroje… 25 let Osobní automobily…. 310 let Klimatizační zařízení…. 420 let Budovy ze dřeva a plastů…. 530 let Výrobní budovy…. 650 let Budovy hotelů…

13 Způsob odpisování - 1 Rovnoměrný způsob Roční odpis: O = VC x ROS /100 (Kč) VC – vstupní cena ROS – roční odpisová sazba

14 Způsob odpisování - 2 Zrychlený způsob první rok: O = VC / K 1 další roky: O = ZC x 2 / k 2 – N VC- vstupní cena K 1 – koeficient v 1 roce odepisování K 2 - koeficient v dalších letech odepisování N – počet let po které bylo odepisováno

15 Zaokrouhlování odpisů Odpisy dlouhodobého majetku se zaokrouhlují vždy na celé Kč nahoru. Nikoli matematicky. Tzn. že i kdyby výše odpisu byla 8 900,01 Kč, odpis se zaokrouhlí na 8 901 Kč. Odpisy dlouhodobého majetku se zaokrouhlují vždy na celé Kč nahoru. Nikoli matematicky. Tzn. že i kdyby výše odpisu byla 8 900,01 Kč, odpis se zaokrouhlí na 8 901 Kč.

16 Použité zdroje GOEBLOVÁ, A. První krok do účetnictví.1 vyd. Praha : Fortuna, 2005. 72 s. ISBN 80-7168-231-4 Louša, F. Zákon o účetnictví v praxi. 5. vyd. Praha : Grada, 2011. 144 s. ISBN:978-80-247-3848-2. RUBÁKOVÁ, V.; ŠLEZÁROVÁ, D. Praktické účetnictví pro střední školy I. Kralice na Hané : Computer Media, 2010. ISBN 9788074020186 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2011 pro střední školy a veřejnost – I.díl. Znojmo : Vzdělávací středisko ing. Pavel Štohl, 2011, 155 s. ISBN 978-80-87237-35-9 Graf : Vlastní zdroj

17 Seznam odkazů na použité obrázky


Stáhnout ppt "Název školySŠHS Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zmeškalová Název šablonyVY_32_INOVACE UCE Název DUMuUCE.2808.3S Stupeň a typ."

Podobné prezentace


Reklamy Google