Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.1.14 Český stát královstvím, vláda posledních Přemyslovců.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.1.14 Český stát královstvím, vláda posledních Přemyslovců."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.1.14 Český stát královstvím, vláda posledních Přemyslovců Název sady: Raný a vrcholný středověk Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Prezentace seznamuje žáky 7. ročníku s životem, vládou a přínosem „Posledních Přemyslovců“. Informace jsou bohatě doplněny o obrazový materiál. Prezentace slouží k práci s projektorem. Žáci rovněž využívají nástěnnou mapu, dějepisné atlasy, počítače a učebnice.

2 ČESKÝ STÁT KRÁLOVSTVÍM, VLÁDA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ

3 POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI - králové 1) Přemysl Otakar I. – dědičný královský titul 2) Václav I. – těžba stříbra (Jihlava) 3) Přemysl Otakar II. – rozšířil území k Jaderskému moři 4) Václav II. – těžba stříbra (Kutná Hora), pražské groše 5) Václav III. – poslední z rodu

4 Král Přemysl Otakar I. (1197-1230) roku 1212 získal od císaře Fridricha II. listinu – Zlatá bula sicilská - dědičný královský titul - Čechy královstvím - samostatnost českého státu erb – lev se dvěma ocasy zavedl zásadu prvorozenství (= primogenitura) = na trůn prvorozený syn razí brakteáty Pečeť

5 Zlatá bula sicilská -dědičný královský titul -právo volit krále v Čechách -nezávislost českého státu na říši -nedělitelnost českého státu (Čechy + Morava) -právo čes. krále volit biskupy -stanoveny povinnosti českého krále vůči císaři

6 otec Vladislav II. 2 manželky 13 dětí dcera Anežka Přemysl Otakar I. Co víš o sv. Anežce? -společně s bratrem Václavem I. založila v Praze na Starém Městě špitál -opět se svým bratrem v Praze Na Františku založila a vedla stavbu nového podvojného kláštera žen a mužů řehole sv. Františka - byla abatyší kláštera -vysoce vzdělaná a moudrá, psala a četla v češtině, latině, němčině a italštině -průkopnicí v organizování chudinské a nemocniční péče -svatořečena až roku 1989

7 Král Václav I. Jednooký (1230-1253) rozkvět státu otevřeny 1. stříbrné doly u nás (Jihlava) – bohatství podporuje kolonizaci neosídleného pohraničí zakládá města, např. Staré Město pražské rozvoj rytířské kultury Čechy ohrožovali Mongolové (= Tataři), odrazil jejich útok Při lovu si poranil oko

8 Václav I. Pečeť

9 Král Přemysl Otakar II.(1253-1278), král železný a zlatý nejmocnější panovník 13. století rozšířil území českého státu kúzemí Jaderskému moři jako druhorozený připravován na kněžskou dráhu - vzdělaný „král železný a zlatý“ = - obávaná těžkooděná jízda - bohatství (těžba stříbra a zlata) usiloval o císařskou korunu, ale získal ji neznámý Rudolf Habsburský

10 Koruna nalezená v Přemyslově hrobě v chrámu svatého Víta

11 roku 1278 bitva na Moravském poli (u Vídně)Vídně Přemysl Otakar II. X Rudolf Habsburský (padl)

12 Přemysl Otakar II.

13 Král Václav II. (1283-1305) po smrti otce za sedmiletého Václava vládne Ota Braniborský (období plenění českých zemí) Václav II. upevnil královskou mocmoc sám nevzdělaný, chápal důležitost vzdělání, zval učence i umělce pokusil se založit univerzitu díky těžkému dětství byl uzavřené povahy, trpěl výkyvy nálad

14 otevřel nová naleziště stříbra v Kutné Hoře zde jediná mincovna - Vlašský dvůrVlašský dvůr (ostatní zrušeny) nechal razit nové mince - pražské grošepražskégroše Václav II. uděluje kutnohorským dolům horní řád

15 Král Václav III. (1305-1306) král český, polský a uherský vzdělaný roku 1306 zavražděn 16letý Václav v Olomouci, vražda nebyla objasněna poslední panovník z rodu Přemyslovců rod Přemyslovců vymírá po meči = = žádný mužský potomek

16 Václav II. Václav III. Král - český - polský Král -český -polský -uherský

17 Použité zdroje AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Po1_postava.jpg PASTORIUS.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Golden_Bull_of_Sicily.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:POIpecet1223.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Premek(2).jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AnezkaPremyslovna.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C3%A1clav_I..jpg SEDLÁČEK, August. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PecetprinceVaclavaI.jpg JAN Z GELNHAUSENU. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VaclavGelnhausenovekodexu.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Otakarek2.jpg MATHAUSER, Josef. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Mathauser_- _P%C5%99emysl_Otakar_II._padl_u_Such%C3%BDch_Krut_v_den_sv._Rufa_1278.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PO2jakomormarkrabe.jpg MANDELOVÁ, Helena a kol. Středověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Kartografie, 2003, ISBN 80- 7011-372-3

18 Použité zdroje AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PremyslZwettl.jpeg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Otakar_2_P%C5%99emysl.jpg ORIGINALLY UPLOADED BY OPERATING.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Crown_of_Ottokar_II.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vaclav2Zbraslkron.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Waclav_2.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wenzel_II_Kuttenberger_Bergordnung_1280_(01).jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C3%A1clavII.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vasik3.jpg AUTOR NEUVEDEN.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vaclavove.jpg VYKOUPIL, Libor; ANTONÍN, Robert; FEJFUŠOVÁ, Marie. Dějepis. Středověk a počátky novověku pro 7.ročník ZŠ. Brno: Nová škola, s.r.o., 2008, ISBN 80-7289-089-1 MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny středověku a počátků novověku. Liberec: Dialog, 2002, ISBN 80-86218-82-1 SOCHROVÁ, Marie. Dějepis I. v kostce.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-336-4 ilustrace klipart www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.1.14 Český stát královstvím, vláda posledních Přemyslovců."

Podobné prezentace


Reklamy Google