Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: Český stát za posledních Přemyslovců Označení materiálu: VY_32_INOVACE_M1.DEJ.105 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Dějepis Ročník: První – všechny maturitní obory Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Český stát za vlády posledních Přemyslovců.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva
na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje – literatura VANÍČEK, Vratislav. Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993, 315 s ISBN ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Dějepis pro střední odborné školy: základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001, 195 s. ISBN ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 238 s. ISBN X. BENEŠ, Zdeněk. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPL - Práce, 2001, 174 s. Učebnice pro střední školy (Albra). ISBN

5 Zdroje – literatura Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2. vyd. Praha: Diderot, 2000, 518 s. Encyklopedie Diderot ISBN ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Světové dějiny. 2., přeprac. vyd. Praha: Fortuna, 1994, 173 s ISBN ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010, 1054 s ISBN

6 Zdroje – obrázky Obrázek č. 1
[online].[cit ]. Dostupné z: the_Czech_Republic.svg Obrázek č. 2 [online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 3 [online].[cit ]. Dostupné z: Soubor:Frederick_II_and_eagle.jpg

7 Zdroje – obrázky Obrázek č. 4
[online].[cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 5 [online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 6 [online]. [cit ]. Dostupné z:

8 Zdroje – obrázky Obrázek č. 7
[online].[cit ]. Dostupné z: Soubor:Die_deutschen_Kaiser_Rudolf_von_Habsburg.jpg Obrázek č. 8 [online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 9 [online]. [cit ]. Dostupné z:

9 Zdroje – obrázky Obrázek č. 10
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 11 [online].[cit ]. Dostupné z: Soubor:Elisabeth_Ryksa_of_Poland.jpg Obrázek č. 12 [online]. [cit ]. Dostupné z:

10 Český stát za posledních Přemyslovců

11 Přehled panovníků Přemysl Otakar I. 1197 – 1230 Václav I. 1230 – 1253
Přemysl Otakar II – 1278 Václav II – 1305 Václav III – 1306 Obr. 1 – Český lev

12 Přemysl Otakar I. – 1197 – 1230 Roku 1198 byl korunován českým králem.
Roku 1212 obdržel Zlatou bulu sicilskou od císaře Fridricha II.. Získal ji za pomoc Fridrichu ze Štaufské dynastie získat korunu Svaté říše římské. Obr. 2 – Přemysl Otakar I Obr. 3 – Fridrich II. Štaufský

13 Přemysl Otakar I. (1197 – 1230) Zlatá bula sicilská – 1212
Právo domácí volby panovníka. Právo na dědičný královský titul. Právo investitury (dosazování) biskupů. Území českého státu je nedělitelné. Povinnost krále účastnit se říšského sněmu a římské jízdy. Obr. 4 – Zlatá bula sicilská

14 Václav I. – 1230 – 1253 Roku 1247 se dostal do sporu se šlechtou, která za krále zvolila Václavova syna Přemysla Otakara II.. Nakonec se spory urovnaly a Václav přenechal Přemyslu Otakarovi II. Markrabství moravské. Zapojil se do bojů proti Tatarům ve střední Evropě. Obr. 5 – Václav I.

15 Přemysl Otakar II. – 1253 – 1278 Říkalo se mu král železný a zlatý.
Zúčastnil se také křížových výprav do Prus, roku 1255 založil město Královec. Jeho hlavním nepřítelem byl uherský král Béla IV., kterého porazil roku 1260 v bitvě u Kressenbrunnu. Roku 1261 se oženil s vnučkou Bély IV. Kunhutou. Hodně budoval hrady a královská města. V letech bylo ve Svaté říši římské bezvládí, Přemysl Otakar II. se snažil získat říšskou korunu, ale roku 1273 byl říšským králem zvolen Rudolf Habsburský. Přemysl Otakar II. se dostal s Rudolfem Habsburským do sporu a byl v bitvě na Moravském poli poražen a zabit.

16 Přemysl Otakar II. – 1253 – 1278 Obr. 6 – Přemysl Otakar II Obr. 7 – Rudolf I. Habsburský

17 Přemysl Otakar II. – 1253 – 1278 Obr. 8 – Béla IV Obr. 9 – Bitva u Kressenbrunu

18 Václav II. – 1278 – 1305 Václav v době smrti svého otce měl jen 7 let a tak správu českého království převzal Ota Braniborský, který nakonec mladého Václava nechal uvěznit na hradu Bezděz a následně ho unesl do Braniborska. Česká šlechta Václava II. vykoupila a ten nastoupil roku 1283 na český trůn. Roku 1300 byl korunován polským králem, své postavení utužil sňatkem s polskou princeznou Eliškou Rejčkou. Roku 1301 získal uherskou korunu po vymření vládnoucího rodu Arpádovců a do Uher vyslal kralovat svého syna Václava III., který ovšem musel Uhry roku 1304 opustit. Od roku 1300 nechal razit pražské groše.

19 Václav II. – 1278 – 1305 Obr. 10 – Václav II Obr. 11 – Eliška Rejčka

20 Václav III. – 1305 – 1306 V letech 1301 – 1305 byl uherským králem.
V letech 1305 – 1306 byl českým a polským králem. Roku 1306 byl zavražděn v Olomouci a rod Přemyslovců tak vymřel po meči (v mužské linii). Obr. 12 – Václav III.

21 Kvíz 1. Správné pořadí panovníků je
a) Přemysl Otakar I., Přemysl Otakar II., Václav I., Václav II., Václav III. b) Přemysl Otakar I., Václav I., Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III. c) Přemysl Otakar I., Václav I., Václav II., Přemysl Otakar II., Václav III.

22 Kvíz 2. Zlatou bulu sicilskou získal roku 1212 od Fridricha II.
a) Přemysl Otakar I. b) Václav I. c) Přemysl Otakar II. 3. Král železný a zlatý byl b) Přemysl Otakar II. c) Václav II.

23 Kvíz 4. Zlatá bula sicilská znamenala
a) právo domácí volby panovníka, právo na dědičný královský titul, právo investitury(dosazování) biskupů, povinnost krále účastnit se říšského sněmu a římské jízdy b) právo domácí volby panovníka, právo na dědičný královský titul, území českého státu je nedělitelné, c) právo domácí volby panovníka, právo na dědičný území českého státu je nedělitelné, povinnost krále účastnit se říšského sněmu a římské jízdy

24 Kvíz 5. Získat korunu Svaté říše římské se snažil a) Václav II.
b) Přemysl Otakar I. c) Přemysl Otakar II. 6. Roku 1278 byl poražen a zabit v bitvě na moravském poli a) Přemysl Otakar I. b) Přemysl Otakar II. c) Václav II.

25 Kvíz 7. Králem českým, polským a uherským byl zároveň
a) Přemysl Otakar II. b) Václav II. c) Václav III. 8. Od roku 1300 nechal razit pražské groše a) Václav II. b) Václav III. c) Přemysl Otakar II.

26 Kvíz 9. Roku 1306 byl zavražděn v Olomouci a) Václav I. b) Václav II.
c) Václav III. 10. Vymření po meči znamená, a) že dynastie vymřela v ženské linii b) že dynastie vymřela v mužské i ženské linii c) že dynastie vymřela v mužské linii


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google