Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vláda přemyslovských králů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vláda přemyslovských králů"— Transkript prezentace:

1 Vláda přemyslovských králů
Vznik českého království Vláda přemyslovských králů

2 Rozkvět českého státu 13. století bylo pro české země obdobím rozkvětu. Zasloužilo se o to pět panovníků, kteří v té době vládli Václav II Václav II Přemysl Otakar I Václav I Přemysl Otakar II

3 města Právo založit město měl jen panovník. Obyvatelé měst (měšťané)
byli svobodní, poddaní králi, většinou řemeslníci. Města se staly středisky obchodu a řemesel. Ve městech byla špatná hygiena (žloutenka, cholera, mor), často tam hořelo. Panovník mohl udělit městům privilegia (práva) např. právo hrdelní (popravy), právo vařit pivo, právo konat pravidelné trhy atd.

4 Přemysl otakar I první český král s dědičným titulem
Zdatný panovník, který dosáhl uznání u ostatních evropských panovníků i u papeže. V roce 1212 získal za pomoc v boji od německého krále Zlatou bulu sicilskou. Zlatá bula sicilská potvrzovala nezávislost Českého království a zaručovala, že královský titul se dědí z otce na syna.

5 Václav I. upevnil postavení českého království
Pokračoval v osídlování dosud zalesněných oblastí. V době jeho vlády byla využívána bohatá naleziště stříbra. Centrem těžby se stala Jihlava. Později za vlády Václava II. Bylo objeveno další naleziště a vyrostlo další bohaté město Kutná Hora.

6 Anežka česká Byla dcerou Přemysla Otakara I. a sestrou Václava I.. Anežka se starala o chudé a trpící lidi. Založila pro ně Anežský klášter se špitálem v Praze (špitál byla v té době nemocnice a útulek pro lidi, kteří neměli domov). Prostí lidé ji už za života považovali za svatou Hádanka: V současné době je vyobrazena na jedné bankovce. Na které? video

7 Přemysl otakar II. Král železný a zlatý
Byl smělý, sebevědomý a bezohledný panovník. Válkami a dvěma sňatky zdvojnásobil území českého státu a stal se jedním z nejmocnějších evropských panovníků. Železný se mu přezdívalo podle jeho vojsk v železném brnění a zlatý podle bohatství, které získal ze stříbrných dolů (hlavně v okolí Kutné Hory). Ucházel se i o německý trůn, kde však byl nakonec zvolen mnohem slabší panovník Rudolf Habsburský. Padl v bitvě na Moravském Poli (blízko Vídně) a pro české země nastaly kruté časy.

8 Václav II. Schopný politik a diplomat
V době smrti jeho otce byl teprve sedmiletý. Jeho poručník Ota Braniborský se chtěl zmocnit vlády, proto ho nechal uvěznit na hradě Bezděs. V zemi nastalo bezvládí, tlupy ozbrojenců Oty Braniborského „Braniboři“ ničili a loupili. Teprve po pěti letech se podařilo Václava II. Osvobodit a do země se pomalu vracel klid a pořádek. Vzkvétala města a rozvíjel se obchod a řemesla.

9 Václav II. Zavedl nové peníze „pražské groše“, kterými se dlouhá léta platilo v celé Evropě. Prosadil se jako schopný politik a diplomat. Stal se polským králem a pro syna Václava II získal i uherskou korunu.

10 Václav III. Po svém otci Václavu II. zdědil 3 koruny- českou, polskou a uherskou. Vzdal se uherské koruny. Vydal se do Polska zasáhnout proti bouřící se polské šlechtě. Na cestě byl neznámým vrahem v Olomouci zavražděn. Jeho smrtí končí vláda Přemyslovců, která trvala více než 400 let. Václav II. neměl mužského následovníka, čímž Přemyslovci vymřeli po meči.

11 Středověký rytíř Doba posledních Přemyslovců je dobou rytířů.
Středověký rytíř byl statečný, bránil křesťanskou víru, vdovy a sirotky. Při boji používal brnění, jehož součástí byla i drátěná košile. V dobách míru se rytíři cvičili na turnajích, kde bojovalo dřevci, nebo meči. Rytíři, kteří hájili pouze zájmy církve nosili na svém oděvu a meči červený kříž, říkalo se jim „křižáci“.

12 Vláda přemyslovských králů
zápis Vláda přemyslovských králů Ve 13.století nastalo pro české země období rozkvětu. V té domě vládli: Přemysl Otakar I. Václav I. Přemysl Otakar II. Václav II. Vznikaly první města, která byly středisky řemesla a obchodu. Přemysl Otakar I. – první český král s dědičným titulem Za pomoc německému králi byl roku 1212 odměněn listinou- Zlatá bula sicilská, která potvrzovala nezávislost Českého království a zaručovala, že královský titul se dědí z otce na syna. Václav I.- upevnil postavení Českého království Pokračoval v osidlování dosud zalesněných oblastí. Byla objevena nová naleziště stříbra u Jihlavy.

13 Anežka Česká Byla sestrou Václava I
Anežka Česká Byla sestrou Václava I.. Pro chudé a nemocné založila klášter se špitálem. Již za života byla považována za svatou Přemysl Otakar II.- král železný a zlatý Železný podle jeho jízdních vojsk v brnění a zlatý podle bohatství z nových nalezišť stříbra u Kutné Hory. Byl schopný panovník a tvrdý a bezohledný válečník. Stal se jedním z nejmocnějších panovníků Evropy. Zdvojnásobil území českého státu. Zemřel v bitvě na Moravském poli. Václav II.- schopný politik a diplomat V době otcovy smrti měl jen 7 let, byl unesen na hrad Bezděs- nastalo bezvládí. České země sužovaly tlupy ozbrojenců, kteří loupili a ničili. Po čase se podařilo Václava II. osvobodit a v zemi se obnovil klid a pořádek. Byly objeveny nová naleziště stříbra u Kutné Hory- razil pražské groše. Byl schopný politik a diplomat- získal i polskou a uherskou korunu.

14 Václav II. - poslední Přemyslovec Vzdal se uherské koruny
Václav II.- poslední Přemyslovec Vzdal se uherské koruny. Při cestě do Polska byl zavražděn neznámým vrahem v Olomouci. Jeho smrtí vymřel rod Přemyslovců po meči- Václav III. neměl žádného mužského potomka.

15 otázky Který panovník získal Zlatou bulu sicilskou a co tato listina zaručovala? U kterých měst byla nalezena naleziště stříbra? Jak se jmenovaly mince, které se ze stříbra razily, a který král je nechal vyrábět? Co víte o Anežce české? Jak se říkalo Přemyslu Otakarovi II. A proč? Které koruny získal Václav II.? Kde byl zavražděn Václav III.? Co to znamená, že Přemyslovci vymřeli po meči? Otázky pro mladé historiky: Co víš o středověkých městech? Čím bojovali rytíři na turnajích? Jak se říkalo rytířům, kteří hájili zájmy církve,

16 Použité prameny Učebnice Vlastivěda 4, nakladatelství Alter Učebnice Vlastivěda- Hlavní události nejstarších českých dějin, nakladatelství Nová škola Dětská ilustrovaná encyklopedie Naše vlast, nakladatelství Slovart


Stáhnout ppt "Vláda přemyslovských králů"

Podobné prezentace


Reklamy Google