Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik českého království. 13. století bylo pro české země obdobím rozkvětu. Zasloužilo se o to pět panovníků, kteří v té době vládli Přemysl Otakar I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik českého království. 13. století bylo pro české země obdobím rozkvětu. Zasloužilo se o to pět panovníků, kteří v té době vládli Přemysl Otakar I."— Transkript prezentace:

1 Vznik českého království

2 13. století bylo pro české země obdobím rozkvětu. Zasloužilo se o to pět panovníků, kteří v té době vládli Přemysl Otakar I Václav I Přemysl Otakar II Václav II

3  Právo založit město měl jen panovník.  Obyvatelé měst (měšťané) byli svobodní, poddaní králi, většinou řemeslníci.  Města se staly středisky obchodu a řemesel.  Ve městech byla špatná hygiena (žloutenka, cholera, mor), často tam hořelo.  Panovník mohl udělit městům privilegia (práva) např. právo hrdelní (popravy), právo vařit pivo, právo konat pravidelné trhy atd.

4  Zdatný panovník, který dosáhl uznání u ostatních evropských panovníků i u papeže.  V roce 1212 získal za pomoc v boji od německého krále Zlatou bulu sicilskou.  Zlatá bula sicilská potvrzovala nezávislost Českého království a zaručovala, že královský titul se dědí z otce na syna.

5  Pokračoval v osídlování dosud zalesněných oblastí.  V době jeho vlády byla využívána bohatá naleziště stříbra. Centrem těžby se stala Jihlava.  Později za vlády Václava II. Bylo objeveno další naleziště a vyrostlo další bohaté město Kutná Hora.

6  Byla dcerou Přemysla Otakara I. a sestrou Václava I..  Anežka se starala o chudé a trpící lidi.  Založila pro ně Anežský klášter se špitálem v Praze (špitál byla v té době nemocnice a útulek pro lidi, kteří neměli domov).  Prostí lidé ji už za života považovali za svatou video

7  Byl smělý, sebevědomý a bezohledný panovník.  Válkami a dvěma sňatky zdvojnásobil území českého státu a stal se jedním z nejmocnějších evropských panovníků.  Železný se mu přezdívalo podle jeho vojsk v železném brnění a zlatý podle bohatství, které získal ze stříbrných dolů (hlavně v okolí Kutné Hory).  Ucházel se i o německý trůn, kde však byl nakonec zvolen mnohem slabší panovník Rudolf Habsburský.  Padl v bitvě na Moravském Poli (blízko Vídně) a pro české země nastaly kruté časy.

8  V době smrti jeho otce byl teprve sedmiletý.  Jeho poručník Ota Braniborský se chtěl zmocnit vlády, proto ho nechal uvěznit na hradě Bezděs.  V zemi nastalo bezvládí, tlupy ozbrojenců Oty Braniborského „Braniboři“ ničili a loupili.  Teprve po pěti letech se podařilo Václava II. Osvobodit a do země se pomalu vracel klid a pořádek.  Vzkvétala města a rozvíjel se obchod a řemesla.

9  Zavedl nové peníze „pražské groše“, kterými se dlouhá léta platilo v celé Evropě.  Prosadil se jako schopný politik a diplomat.  Stal se polským králem a pro syna Václava II získal i uherskou korunu.

10  Po svém otci Václavu II. zdědil 3 koruny- českou, polskou a uherskou.  Vzdal se uherské koruny.  Vydal se do Polska zasáhnout proti bouřící se polské šlechtě.  Na cestě byl neznámým vrahem v Olomouci zavražděn.  Jeho smrtí končí vláda Přemyslovců, která trvala více než 400 let.  Václav II. neměl mužského následovníka, čímž Přemyslovci vymřeli po meči.

11  Doba posledních Přemyslovců je dobou rytířů.  Středověký rytíř byl statečný, bránil křesťanskou víru, vdovy a sirotky.  Při boji používal brnění, jehož součástí byla i drátěná košile.  V dobách míru se rytíři cvičili na turnajích, kde bojovalo dřevci, nebo meči.  Rytíři, kteří hájili pouze zájmy církve nosili na svém oděvu a meči červený kříž, říkalo se jim „křižáci“.

12 Vláda přemyslovských králů Ve 13.století nastalo pro české země období rozkvětu. V té domě vládli: Přemysl Otakar I. Václav I. Přemysl Otakar II. Václav II. Vznikaly první města, která byly středisky řemesla a obchodu. Přemysl Otakar I. – první český král s dědičným titulem Za pomoc německému králi byl roku 1212 odměněn listinou- Zlatá bula sicilská, která potvrzovala nezávislost Českého království a zaručovala, že královský titul se dědí z otce na syna. Václav I.- upevnil postavení Českého království Pokračoval v osidlování dosud zalesněných oblastí. Byla objevena nová naleziště stříbra u Jihlavy.

13 Anežka Česká Byla sestrou Václava I.. Pro chudé a nemocné založila klášter se špitálem. Již za života byla považována za svatou Přemysl Otakar II.- král železný a zlatý Železný podle jeho jízdních vojsk v brnění a zlatý podle bohatství z nových nalezišť stříbra u Kutné Hory. Byl schopný panovník a tvrdý a bezohledný válečník. Stal se jedním z nejmocnějších panovníků Evropy. Zdvojnásobil území českého státu. Zemřel v bitvě na Moravském poli. Václav II.- schopný politik a diplomat V době otcovy smrti měl jen 7 let, byl unesen na hrad Bezděs- nastalo bezvládí. České země sužovaly tlupy ozbrojenců, kteří loupili a ničili. Po čase se podařilo Václava II. osvobodit a v zemi se obnovil klid a pořádek. Byly objeveny nová naleziště stříbra u Kutné Hory- razil pražské groše. Byl schopný politik a diplomat- získal i polskou a uherskou korunu.

14 Václav II.- poslední Přemyslovec Vzdal se uherské koruny. Při cestě do Polska byl zavražděn neznámým vrahem v Olomouci. Jeho smrtí vymřel rod Přemyslovců po meči- Václav III. neměl žádného mužského potomka.

15 1. Který panovník získal Zlatou bulu sicilskou a co tato listina zaručovala? 2. U kterých měst byla nalezena naleziště stříbra? 3. Jak se jmenovaly mince, které se ze stříbra razily, a který král je nechal vyrábět? 4. Co víte o Anežce české? 5. Jak se říkalo Přemyslu Otakarovi II. A proč? 6. Které koruny získal Václav II.? 7. Kde byl zavražděn Václav III.? 8. Co to znamená, že Přemyslovci vymřeli po meči? Otázky pro mladé historiky: 1. Co víš o středověkých městech? 2. Čím bojovali rytíři na turnajích? 3. Jak se říkalo rytířům, kteří hájili zájmy církve,

16  http://www.panovnici.estranky.cz/clanky/premysl-otakar- i_.html http://www.panovnici.estranky.cz/clanky/premysl-otakar- i_.html  http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/m esta-ve-vrcholnem-stredoveku.html http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/m esta-ve-vrcholnem-stredoveku.html  http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_Moravsk%C3%A9m_p oli http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_Moravsk%C3%A9m_p oli  http://www.johanite.cz/vystroj-a-vyzbroj/rytir-v-case-boje/ http://www.johanite.cz/vystroj-a-vyzbroj/rytir-v-case-boje/  http://www.frohlich.eu/844935_item.php http://www.frohlich.eu/844935_item.php  Učebnice Vlastivěda 4, nakladatelství Alter  Učebnice Vlastivěda- Hlavní události nejstarších českých dějin, nakladatelství Nová škola  Dětská ilustrovaná encyklopedie Naše vlast, nakladatelství Slovart


Stáhnout ppt "Vznik českého království. 13. století bylo pro české země obdobím rozkvětu. Zasloužilo se o to pět panovníků, kteří v té době vládli Přemysl Otakar I."

Podobné prezentace


Reklamy Google