Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověká města Opakování. Rozvoj měst Příčiny - Rostoucí počet obyvatel - Rozšíření peněz - Vesničané mnoho výrobků nepotřebovali ● V 11. a 12. století.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověká města Opakování. Rozvoj měst Příčiny - Rostoucí počet obyvatel - Rozšíření peněz - Vesničané mnoho výrobků nepotřebovali ● V 11. a 12. století."— Transkript prezentace:

1 Středověká města Opakování

2 Rozvoj měst Příčiny - Rostoucí počet obyvatel - Rozšíření peněz - Vesničané mnoho výrobků nepotřebovali ● V 11. a 12. století se z měst stávala obchodní centra, získávala politický a kulturní význam ● Ožívala stará a rodila se nová města z kupecko-řemeslných osad ležící v blízkosti hradů nebo na křižovatkách obchodních cest. Část měst byla zakládána nedaleko nalezišť drahých kovů. ● Nejhustější síť měst v Itálii, Francii, Porýní, Nizozemí, Belgii.

3 Městská kolonizace Soustavné zakládání. Němečtí a nizozemští kolonisté zakládali města v Pobaltí, Polsku, Slezsku, Čechách, Slovensku, Uhrách a Sedmihradsku. Postup založení města ● Lokátor uzavřel smlouvu s vrchností o poskytnutí pozemku ● Vybral příhodné místo (v blízkosti vodního toku, obchodních cest, vzdálenost od jiných měst) ● Vyměřil plochu města a stanovil rozměry náměstí, ulic, parcel ● Přivedl obyvatele ● Postavili nejdříve jednoduché příbytky a poté se pustili do staveb kamenných domů.

4 Města podle založení ● města budovaná „na zeleném drnu“ (České Budějovice, Plzeň) ● města navazující na starší řemeslnicko-kupecké osady (Znojmo, Brno, Olomouc, Žatec, Litoměřice) ● města s přímou návazností na město antické Města podle toho, komu podléhala ● města královská – vznikaly z podnětu panovníka ● věnná města – daně z měst zabezpečovaly živobytí královen a jejich dvorů ● horní města (báňská) – spadaly pod královu svrchovanost (Jihlava, Kutná Hora) ● poddanská města – v držení církve nebo šlechty

5 Práva a výsady ● Výsada postavit si hradby ● Právo osobní svobody pro měšťany ● Právo soudní ● Právo pořádat trhy ● Právo mílové ● Právo várečné ● Právo hrdelní

6 Městská společnost ● vrchnost (panovník) ● rychtář ● městská rada (12 konšelů, purkmistr) ● měšťané – právoplatní obyvatelé, zpravidla vlastnili dům, vykonávali řemeslo, měli práv, museli platit daně a měli vojenskou povinnost ● další obyvatelé – tovaryši, služebníci, pomocné síly, nádeníci ● mrzáci a žebráci ● příslušníci církve ● židé ● patriciát – nejbohatší obyvatelé ● mistři – vlastní dům s dílnou, zaměstnávají tovaryše a učně ● cechy – měšťané, kteří vykonávali stejnou živnost, se sdružovali v cechách, ochrana proti konkurenci

7 Vzhled středověkých měst ● Běžná města zaujímala prostor asi 20-40 ha, byla obehnaná hradbami (Staré město 120 ha, Brusel 400 ha) ● Lidé, kteří se do města nevešli si stavěli domy před hradbami ● Ve městě přiléhal dům k domu + tvořila se souvislá podloubí - likvidace požárů ● nízká hygiena – splašky na ulicích, prasata běhala volně po ulicích apod. Měšťanský dům ● Přízemí – hlavní vstup, prostorná spodní část (dílna, místo k posezení) ● Patro – svrchní síň (kuchyň, obytné místnosti) ● Kamenné nebo cihlové střechy (bohatší), dřevěné šindele

8

9

10 Gotika

11 ● Gotický sloh navazuje na sloh románský ● Trvá od poloviny 12. století – trvá zhruba 3 století ● Oproti slohu románskému došlo především u staveb k prosvětlení a odhmotnění

12 Znaky ● Vertikalismus – optický dojem odhmotnění a přiblížení k bohu ● Lomený oblouk – používán v oknech, portálech a všech ozdobných částech staveb ● Vnitřní opěrný systém – skládá se klenebních žeber svedených do přípor předsazených před pilíři ● Vnější opěrný systém – skládá se z opěrných oblouků a opěrných sloupů ● Fialy (drobné věžičky), rozety (kruhová okna), chrliče – ozdobný prvek Architektura

13

14 Staroměstská mostecká věž Kostel sv. Jakuba – síťová klenba

15 Notre-Dame

16

17

18 ● První projevy byly doplňkem architektury ● Převládala vertikalita – sochy nestály volně v prostoru, ale byly přilepeny přímo k architektuře (v průčelí chrámů u portálů se tesaly sochy apoštolů, později se socha dostává na oltář i na zeď ● Materiál: kámen, lipové dřevo Témata ● Narození a úmrtí Ježíše ● Madona s Ježíškem ● Kristus na kříži ● Apoštolové se svými atributy Sochařství

19

20 ● Řešení problému mezi náboženskými výjevy a všedním životem, objevuje se více postav, realistické zachycení utrpení a scénické vývoje dějů ● Náměty - oltářní obrazy s rozsáhlými cykly legend ze života svatých, objevují se konkrétní objekty a předměty. Vznikají první zátiší, krajina získává dominantní prostor Základní typy obrazů ● Obrazy deskové – dřevěné desky složené z malých přesně opracovaných špalíčků z tvrdého dřeva, poskládaných a lepených do kříže v několika vrstvách ● Fresky – obrazy malované do vlhké omítky ● Centra gotického malířství – severní Itálie, Nizozemí ● Gotičtí malíři: Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hans Memling, Giotto di Bondone, Fra Angelico aj. Malířství

21 Madona Klanění tří králů od Gentila de Fabriana


Stáhnout ppt "Středověká města Opakování. Rozvoj měst Příčiny - Rostoucí počet obyvatel - Rozšíření peněz - Vesničané mnoho výrobků nepotřebovali ● V 11. a 12. století."

Podobné prezentace


Reklamy Google