Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

● Vznikají ve 4. tis. př. n. l. v oblasti s příznivými přírodními podmínkami ● Tzv. říční civilizace v oblasti velkých řek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "● Vznikají ve 4. tis. př. n. l. v oblasti s příznivými přírodními podmínkami ● Tzv. říční civilizace v oblasti velkých řek."— Transkript prezentace:

1

2 ● Vznikají ve 4. tis. př. n. l. v oblasti s příznivými přírodními podmínkami ● Tzv. říční civilizace v oblasti velkých řek

3 ● Příčiny vzniku státu: ● - potřeba řídit a organizovat výrobní zemědělskou činnost (zavlažovací práce) ● - nutnost obchodu (potřeba dovážet suroviny) ● - obrana před nepřáteli

4 ● Mezopotámie ● Egypt

5 Mezopotámie ● Oblast mezi řekami EUFRAT a TIGRIS ● V překladu znamená meziříčí

6 ● Oblast obývali Sumerové ● V Mezopotámii vytvořili řadu městských států ● Nejvýznamnější: URUK, UR, UMMA, LAGAŠ, ERIDU, KIŠ ● Často sváděli boje o nadvládu, které je vyčerpávaly

7 ● Chrámové hospodářství – obilí a výrobky shromažďovány v chrámu, pak přerozdělovány ● Později přechod na palácové hospodářství – vymezuje se moc vládce

8 ● K poctě bohů stavěli stupňovité chrámy – zikkuraty

9 ● Sumerové používali tzv. klínové písmo ● Psalo se rákosem do hliněných tabulek ● Zaznamenávaly se důležité hospodářské údaje, seznamy králů, i mýty a legendy

10 Klínové písmo

11 ● Rozvoj matematiky, geometrie, astronomie, lékařství, stavitelství ● Sumerové řešili složité úlohy se zlomky, mocninami, odmocninami, používali šedesátkovou soustavu ● Uměli vypočítat zatmění Měsíce i Slunce, sestavili lunární kalendář ● Lékaři zvládali komplikované chirurgické zákroky

12 ● Městské státy se nedokázaly sjednotit a ubránit nájezdům Semitů ● Ti ovládli Mezopotámii a vytvořili 2 velké říše ● - na severu ASÝRIE ● - na jihu BABYLÓNIE ● Vztahy mezi říšemi byly rivalské ● V 6. st. př. n. l. celou oblast ovládli Peršané

13 Ištařina brána babylónské hradby

14 Egypt ● 4. tisíciletí př. n. l. - v údolí řeky Nilu ● Zemědělci pěstovali ječmen, pšenici, luštěniny, len ● Stavěli zavlažovací systémy ● K orbě používali hák ● Dostatek surovin – mědi, zlata, kamene, dřeva

15

16 ● Původně 2 státy: ● Horní Egypt (jih řeky Nilu) ● Dolní Egypt (sever, nilská delta) ● 3100 př. n. l. sjednocení - faraon Meni (z HE)

17 ● V čele říše panovník – faraon – syn boha a pán celé říše ● Vrstva úředníků, vojenských velitelů ● Vrstva kněží ● Řemeslníci, zemědělci ● Bezprávní otroci (váleční zajatci, dlužníci)

18 Dějiny Egypta: 1) Stará říše 2) Střední říše 3) Nová říše 4) Pozdní období

19 Slavné pyramidy ● Stavěny v období Staré říše ● Sloužily jako velkolepé hrobky faraonů ● První pyramidou je stupňovitá pyramida krále Džosera ● Nejslavnější pyramidy stojí v Gíze: ● - Cheopsova pyramida (největší) ● - Rachefova pyramida se Sfingou (nese zřejmě Rachefovu podobu) ● Menší pyramidy si nechávali stavět i vysocí úředníci a velitelé

20 Džoserova pyramida

21

22 ● Později stavěny velkolepé chrámy v Karnaku, Luxoru ● Pohřebiště Údolí králů – komplex skalních hrobek faraonů ● Nejproslulejší panovník Nové říše – Ramesse II.

23 Luxor

24 ● Egypt napadají tzv. mořské národy, velké oslabení ● Nadvláda faraonů-cizinců ● 6. st. př. n. l. - Egypt dobývají Peršané ● 4. st. př. n. l. - nadvláda Alexandra Makedonského ● Roku 30. př. n. l. - se stal Egypt římskou provincií

25 Kultura starověkého Egypta ● Každodenní život Egypťanů byl prostoupen náboženstvím. ● Uctívali mnoho bohů, někteří měli větší, jiní menší význam, zpodobňováni s hlavou posvátného zvířete ● Amón – nejvyšší bůh a pán světa ● Re – bůh Slunce ● Anúbis – průvodce mrtvých ● Hor – bůh sokol, jeho vtělením byl faraon ● Eset – bohyně krásy a života ● Usire – bůh mrtvých a podsvětí

26 ● Věřili v posmrtný život a pečlivě se na něj připravovali ● Těla mrtvých mumifikovali a balzamovali

27 ● Egypťané používali hieroglyfické obrázkové písmo, později se zjednodušilo ● Nejstarší nápisy vytesány na stěnách hrobek a pyramid ● Později se začalo psát na papyrové svitky

28 Rozvoj věd ● Matematika – složité stavební výpočty, znali desítkovou soustavu ● Astronomie – předvídání záplav, vytvoření kalendáře ● Lékařství – znalost těla díky mumifikaci, specializovaní chirurgové, zubaři, oční lékaři

29 ● Mezopotámie a Egypt se staly kolébkami civilizace, jež se odtud šířila dál.

30 Zdroje: _1.svg/180px-Hammurabi%27s_Babylonia_1.svg.png A9ho%20sv%C4%9Bta%20ve%204.st.n.l.jpg.jpg AlterOrient.jpg

31 pg Štěpánková A., Slepička P.: Odmaturuj z dějepisu I. Didaktis 2006


Stáhnout ppt "● Vznikají ve 4. tis. př. n. l. v oblasti s příznivými přírodními podmínkami ● Tzv. říční civilizace v oblasti velkých řek."

Podobné prezentace


Reklamy Google