Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Brno, Jana Babáka 1 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/08 Název materiálu: Starověký Egypt Zpracovala: Mgr. Petra Březinová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Brno, Jana Babáka 1 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/08 Název materiálu: Starověký Egypt Zpracovala: Mgr. Petra Březinová."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Brno, Jana Babáka 1 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/08 Název materiálu: Starověký Egypt Zpracovala: Mgr. Petra Březinová

2 Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASphinx.jpg Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASphinx.jpg

3  Sahara v minulosti nebývala pouze nehostinnou pouští. Nejúrodnější území - v okolí řeky Nilu.  Nil zásoboval Egypt vodou a přinášel úrodné černé bahno, které hnojilo půdu.  → vznik jedné z nejzajímavějších a nejvýznamnějších starověkých civilizací.

4  Znalosti obyvatelé Egypta pravděpodobně čerpali z Mezopotámie.  Budování zavodňovacích kanálů  Pěstovali: pšenici, ječmen, len, ovoce, zeleninu, luštěniny, vinnou révu.  Chovali: dobytek, ovce, kozy, kachny.

5  Výroba hliněných nádob pomocí hrnčířského kruhu.  Nádobí vypalováno za pomocí vypalovací pece.  Vyspělé tkalcovství – zpracování lněné látky.  Egypťané - výbornými staviteli.  Znalost kovotepectví a kovolitectví.

6 Sloužily jako hrobky faraonů. Známe dva druhy pyramid: a. stupňovité (starší, 3. tisíciletí př. n. l.) b. hladké Nejznámější nalezneme v Gíze. (Cheopsova, Džoserova) Pyramidy patří mezi sedm divů světa. Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAll_Gizah_Py ramids.jpg

7 Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAncient_Egy pt_map-en.svg

8 Muži nosili krátkou zavinovací sukni. Významní muži - „odznaky moci“ - různé šperky. Na nohou sandály nebo bosí (stejně jako ženy). Pečlivě se holili. Ženy nosily úzké dlouhé šaty. Pokud byla žena bohatá -vzácné látky – často průsvitné. Ženy ale i muži se již v tomto období líčili.

9  Domy Egypťanů - 3 nebo 4 místnosti.  Střechy domů ploché, okna byla malá.  Uvnitř obydlí: kuchyně, hala, obytné místnosti, ložnice, koupelna a záchod.  Často u domů zahrada s bazénkem.

10 Školy jen při chrámech. Vzdělávání velmi složité a pouze pro zámožnější. Kněží velice přísní učitelé. Často užívali rákosku. Velmi vážení - písaři. Písaři - zároveň úředníky.

11  Uznávání velkého počtu bohů.  Většina bohů zpodobňována s hlavou zvířat.  Každý bůh - jiný význam.  Posvátná i některá zvířata – ibisové, krokodýli, sokoli, kočky, … Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEg yptian_gods_Istanbul_Museum.JPG

12  Snaha uchovat duši zemřelých.  Mumifikace - složitý proces  Do hrobu mrtvým dávány různé předměty, které by mohli potřebovat po smrti – šperky, zbraně, jídlo, pití, zvířata…  Díky mumifikaci – získání lékařských znalostí. Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/5/5b/Egypt_balsameringsguden_an u.jpg

13  Vznik písma - 4. tisíciletí př. n. l.  písmo obrázkové = hieroglyfy  Kromě vytesávání do kamene psali Egypťané na papyrus. Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3 ARosetta_Stone.jpg

14  Kvůli vyměřování si Egypťané osvojili geometrii.  Pro předpověď záplav užívali znalostí z astronomie.  Významný pokrok v matematice a lékařství

15  Egypt rozdělen na Horní a Dolní. Horní Egypt – na jihu - Hornatá krajina, obývaná nejčastěji lovci a kočovnými pastevci. Dolní Egypt – na severu - Delta Nilu, obývaná nejčastěji zemědělci. - V kontaktu s asijskými civilizacemi.  V první polovině 3. tisíciletí př. n. l. – sjednocení pod Horní Egypt.

16 Vládcem - faraón. Faraón – ztělesnění boha, neomezená moc, patřila mu všechna půda. Titul se dědil po mužské linii. Jednotlivým rodům říkáme dynastie. Kněží byli druhou nejdůležitější vrstvou. Kněží – náboženské úkoly, vzdělávání. Vojenští velitelé měli na starosti války a pořádek mezi obyvatelstvem. Úředníci – starali se o chod státu, nejvyšší z nich byl vezírem.

17 Archaická říše (první polovina 3. tisíciletí př. n. l.)Stará říše (druhá polovina 3. tisíciletí př. n. l.)Střední říše (přibližně začátek 2. tisíciletí př. n. l.)Nová říše (druhá polovina 2. tisíciletí př. n. l.)MezidobíPozdní Egypt (11. – 4. století př. n. l.) Dějiny starověkého Egypta dlouhé přibližně tři tisíce let. Nelze je chápat jako jeden celek. Období můžeme dělit:

18 V období nové říše Egypt rozdělen na dvě části. Jednu ovládal faraón, druhou velekněz boha Amóna. Rozdělení Egypt oslabilo. Egypt dobyt (525 př. n. l.) Peršany. Jako osvoboditel až v roce 332 př. n. l. - makedonský král Alexandr Veliký. Po smrti Alexandra Velikého nastoupil Ptolemaios - tzv. ptolemaiovská dynastie. Vládla až do roku 30 př. n. l., kdy byl Egypt připojen k Římu jako provincie. Poslední egyptskou panovnicí - Kleopatra.

19 RULF, Jan a VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis: Pravěk a Starověk pro 6.ročník základní školy. Praha: SPN, 2001. ISBN 80-85937-59-X. s. 61-68. FORTUNA PRINT. Jak se žilo v minulosti: V dobách starověkého Egypta. Bratislava: Fortuna print, 1992. ISBN 80-7153-013-1. s. 30-37. [cit.2012-08-10] dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASphinx.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASphinx.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASphinx.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASphinx.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAll_Gizah_Pyramids.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAll_Gizah_Pyramids.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAncient_Egypt_map-en.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAncient_Egypt_map-en.svg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEgyptian_gods_Istanbul_Museum.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEgyptian_gods_Istanbul_Museum.JPG  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Egypt_balsameringsguden _anu.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Egypt_balsameringsguden _anu.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARosetta_Stone.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARosetta_Stone.jpg


Stáhnout ppt "Základní škola Brno, Jana Babáka 1 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/08 Název materiálu: Starověký Egypt Zpracovala: Mgr. Petra Březinová."

Podobné prezentace


Reklamy Google