Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽIVOTOPIS „ V příloze najdete moje curriculum vitae.“ - „Curriculum vitae???“ Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Miluše.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽIVOTOPIS „ V příloze najdete moje curriculum vitae.“ - „Curriculum vitae???“ Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Miluše."— Transkript prezentace:

1 ŽIVOTOPIS „ V příloze najdete moje curriculum vitae.“ - „Curriculum vitae???“ Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Miluše Korandová

2 Co už víme… Doplň fakta o Karlu IV.: Český král, římský císař a syn__________________, za jehož vlády zažilo České království rozkvět. Zakladatel_________________, nechal postavit________________,Nové Město, mnoho kostelů a klášterů. Karel IV. vládl ve_______________ století. Měl tři syny: Zikmunda, Jana a_________________. Původní křestní jméno bylo_________________. Karel IV. umírá roku _________________. Jana Lucemburského Karlovy univerzity Karlův most 14. Václava IV. Václav 1378 Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk

3 A co se naučíme… KAREL IV. (1316 -1378) latinsky psaný životopis latinsky psaný životopis vzdělání Karlovy pochyby, obavy a překážky Karlovy pochyby, obavy a překážky Vita Caroli (Život Karlův) Vita Caroli (Život Karlův) povaha, myšlení, životní ideály povaha, myšlení, životní ideály inspirace pro Karlovy nástupce inspirace pro Karlovy nástupce paměti (memoáry) paměti (memoáry) počátky prózy naučné počátky prózy naučné Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk

4 Vita Caroli Životopis (autobiografie) obsahuje 20 kapitol, ve kterých Karel IV. vypráví o zážitcích, které jsou těsně spjaty s jeho rolí panovníka, ale také zařazuje vyprávění ze soukromého života:  Životopis (autobiografie) obsahuje 20 kapitol, ve kterých Karel IV. vypráví o zážitcích, které jsou těsně spjaty s jeho rolí panovníka, ale také zařazuje vyprávění ze soukromého života: V textu najdeme četné náboženské a morální otázky:  V textu najdeme četné náboženské a morální otázky: Text má výchovně-vzdělávací funkci pro budoucího panovníka,  Text má výchovně-vzdělávací funkci pro budoucího panovníka, Václava IV. ((…) Toho času jsme jeli koňmo jednoho dne z Křivoklátu do Prahy, abychom se sešli se svým otcem, který byl na Moravě. Dojeli jsme velice pozdě do Pražského hradu, do starého domu purkrabského, kde jsme po několik let přebývali, dokud nebyl velký palác vystavěn. (…) (…) O druhém životě však praví Jan evangelista: Co učiněno jest v něm, život byl a život byl světlem lidí. Kterak však učiníme, aby tento život v něm byl světlem naším, učí nás Spasitel řka: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm. Kdo jsou živi z takového pokrmu duchovního, přebývají na věky. (…) Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk

5 Práce s textem… Práce s textem… Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk  Přečti si ukázku z Vita Caroli a vypracuj následující úkoly  Přečti si ukázku z Vita Caroli a vypracuj následující úkoly : Vita Caroli - text o V textu o sobě panovník mluvil v množném čísle. Vyhledej, jak se tomuto prostředku říká. PLURÁL MAJESTÁTU o Sleduje životopis jednotlivé události v chronologickém sledu? o Věnuje se Karel IV. také svým soukromým záležitostem, nebo je text pouze výčtem jeho panovnických aktivit? o Povšimni si jazykové stránky textu. Jaké prostředky volil překladatel při překladu do češtiny? Proč si vybíral prostředky, které se v dnešní češtině už nevyskytují? Vyhledej je.

6 Něco navíc… a podobně. Obsahuje hlavní životní data, vzdělání, zastávaná místa, případdalší „ účelu. Součástí akademického CV bývá seznam publikací, grantů, europass.cedefop.europa.eu Vytvoř si vlastní CV online. Vytvoř si vlastní CV online. „Curriculum vitae (latinsky „běh života“, zkratkou CV) znamená akademický nebo profesní životopis, který se přikládá k žádostem o zaměstnání, k článkům v odborných časopisech, žádostem o granty.“ Strukturovaný životopis by měl obsahovat pravdivé údaje o člověku. Měl by obsahovat základní osobní údaje (jméno, rodinný stav, věk, datum narození), kontakt (e-mail, telefon, adresa), zkušenosti, úspěchy, datum a podpis.“ Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk

7 Can you say it in English? BIOGRAPHY BATTLE RULER/KING/EMPEROR CHARLES BRIDGE Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk

8 Co jsme se naučili… Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk.  Odpověz na následující otázky: Co vše by měl obsahovat strukturovaný životopis. Vyjmenuj alespoň 5 údajů, které jsou jeho nedílnou součástí. Životopis může mít také podobu uměleckého textu. Čím se podle tebe liší od životopisu profesního? Vita Caroli je dílo psané Karlem IV. Zamysli se nad důvody, které panovníka vedly k sepsání životopisu? Zařaď časově dobu vzniku Vita Caroli. Pokus se ve stručnosti popsat toto období.

9 Zdroje Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk HOFFMANNOVÁ, Jana, HOFFMANN, Bohuslav. Český jazyk. Literatura a komunikace. 1. vyd. Praha: SPL – PRÁCE, 2000. ISBN 80-86287-30-0, s. 113-114. http://www.europass.cedefop.europa.eu http://office.microsoft.com/cs-cz/images LEHÁR, Jan a kol. Česká literatura od počátků k dnešku. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN80-7106-308-8. http://texty.citanka.cz/karel4/vc1-1.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Curriculum_vitae


Stáhnout ppt "ŽIVOTOPIS „ V příloze najdete moje curriculum vitae.“ - „Curriculum vitae???“ Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Miluše."

Podobné prezentace


Reklamy Google