Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GORDIC spol. s r.o. Ing. Vladimír Kychler, SP MO ČR RNDr. Jaroslav Mirovský, GORDIC spol.s r.o. ISSP informační systém Ministerstva obrany ČR Praha 25.-27.9.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GORDIC spol. s r.o. Ing. Vladimír Kychler, SP MO ČR RNDr. Jaroslav Mirovský, GORDIC spol.s r.o. ISSP informační systém Ministerstva obrany ČR Praha 25.-27.9.2006."— Transkript prezentace:

1 GORDIC spol. s r.o. Ing. Vladimír Kychler, SP MO ČR RNDr. Jaroslav Mirovský, GORDIC spol.s r.o. ISSP informační systém Ministerstva obrany ČR Praha 25.-27.9.2006 10. mezinárodní konference o informatické podpoře personálních procesů

2 GORDIC spol. s r.o. Co to je ISSP MO ISSP je systém sběru, přenosu, uložení, zpracování, analýzy, přípravy a výstupu informací o současném i historickém personálu resortu MO nebo části jí zřizovaných organizací. Cílem je podpora rozhodujících/nosných procesů a činností personalistů, výpočtů a likvidace peněžních náležitostí ve všech stupních řízení a velení resortu MO. ISSP je informačním systémem, který je orientován na podporu personalistických a finančních procesů.

3 GORDIC spol. s r.o. ISSP MO - podporované skupiny procesů Skupiny procesů : Systemizace Doplňování personálu v míru Doplňování personálu za krizového stavu Řízení využití personálu Propouštění personálu Profesní příprava personálu Zajištění finančních náležitostí personálu Řízení vojenského školství Zajištění kvality života

4 GORDIC spol. s r.o. ISSP MO – procesní pohled

5 GORDIC spol. s r.o. ISSP MO - moduly V rámci svého určení ISSP zabezpečuje několik základních funkčních oblastí personalistického managementu a zpracování platů. Jedná se o následující oblasti: ORG – Organizační struktura SYS – Systemizace (KSM) OSB - Osobní údaje VZD – Vzdělávání PVR – Personální výběrová řízení ZMP – Základní platové doklady PDM – Platové doklady mezd PAM – Zpracování mezd SAV – Statistiky a výkaznictví CIS – Správa číselníků ADM/ADE – Administrátorské nástroje NAV – Návrhář šablon

6 GORDIC spol. s r.o. ISSP MO - architektura Jádro ISSP Rozhraní na externí subjekty Interní procesní podpora Personální část Platová část Finanční část E-learningSPR

7 GORDIC spol. s r.o. Technologické prostředí ISSP MO UŽIVATELÉ SP a SE MO UŽIVATELÉ útvary AČR Diskové pole UŽIVATELÉ RFO Terminálová farma CITRIX DB servery – neutajovaná část DB servery – utajovaná část Další služby – el. pošta, doména, Intranet … CENTRUM ISSPUŽIVATELÉ ISSP

8 GORDIC spol. s r.o. ISSP MO – ochrana osobních údajů/bezpečnost Šíře shromažďovaných osobních údajů je stanovena správcem systému - MO ČR a je administrátorsky nastavitelná v souladu se stanoveným účelem a v nezbytném rozsahu. Přijatá bezpečnostní opatření zajišťují, aby rizika ohrožení aktiv (zejména osobních údajů) v provozovaném systému byla snížena na požadovanou a v Bezpečnostní politice ISSP stanovenou úroveň. Při realizaci ochrany osobních údajů se vychází a využívá nástrojů definovaných v zákoně 412/2005 Sb, a vyhlášce NBÚ číslo 523/2005 Sb. Na zabezpečení ochrany osobních údajů jsou využity prostředky ochrany z oblasti : personální bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, fyzické bezpečnosti (objektová bezpečnost), bezpečnosti informačních systémů, režimová a organizační opatření. Všechny uvedené prostředky ochrany osobních údajů se vzájemně kombinují a doplňují.

9 GORDIC spol. s r.o. Bezpečnost v ISSP MO Řešení informační bezpečnosti v ISSP vychází z bezpečnosti FIS. V oblasti informační bezpečnosti a ve smyslu jeho provozu je ISSP chápán jako subsystém FIS. Základním bezpečnostním dokumentem ISSP je Bezpečnostní politika, ve které je uvedeno, že bezpečnost v ISSP se plně podřizuje bezpečnostní politice FIS. Druhým základním dokumentem jsou Bezpečnostní směrnice. Certifikace NBÚ a následná akreditace na MO.

10 GORDIC spol. s r.o. ISSP MO – řízení projektu Společnost GORDIC® je držitelem certifikátu ISO 9001:2001 NÁVRH, VÝVOJ, DODÁVÁNÍ, IMPLEMENTACE A SERVIS PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ VČETNĚ METODICKÝCH PŘEDPISŮ A ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ VÝSTAVBY A ROZVOJE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ.

11 GORDIC spol. s r.o. Řízení rizik projektu „Řízení rizik není jen pouhou reakcí na vzniklá rizika, ale je jejich předvídáním“ Předcházení – eliminace hrozby rizika Zmírnění – snížení pravděpodobnosti výskytu rizika Akceptace (neovlivnitelného) rizika – akceptování důsledků Plán možných akcí : Plán preventivních akcí Plán „záchranných“ akcí

12 GORDIC spol. s r.o. Řízení rizik projektu „Řízení rizik není jen pouhou reakcí na vzniklá rizika, ale je jejich předvídáním“ Etapy projektu : Zahájení projektu – identifikace rizik, plán eliminace rizik Plánování projektu – vyhodnocení, ohodnocení rizik, přijímání preventivních opatření Realizace projektu – sledování, přijetí (operativních) opatření, řízení rizik

13 GORDIC spol. s r.o. Řízení rizik projektu Rizika : Vnější Vládní - ekonomické prostředí Legislativní prostředí „Dodavatelé“ vstupů – dat, podkladů „Uživatele“ výstupů Konkurence Vnitřní Organizace projektu Zákazníka Subdodavatele Obchodní a smluvní Výkonnostní Technická

14 GORDIC spol. s r.o. Řízení rizik projektu „Přesná znalost skutečných rizik rozhoduje o výběru a prosazení vhodných opatření, která mohou vést ke snížení negativních dopadů těchto rizik.“ Pracovali jsme s registrem rizik – cílem bylo evidovat všechna zjištěná rizika, ohodnotit je a určit osobu, nositele procesu zvládání daného rizika. Upřesnili jsme si metody řízení rizik pro projekt ISSP (definovali jsme stupnice pro hodnocení aktiv, stupnice pro hodnocení rizik, pravidel pro zvládání rizik, pravidel pro akceptování zbytkových rizik, …). Definovali jsme struktury pro řízení rizik (manažera rizik, správce registru rizik, procesy a pravidla pro přidělování rizika k řešení odpovědným osobám – jmenovitá odpovědnost, proces eskalace rizik). Využili jsme všech možných zdrojů vstupních informací (od uživatelů, testerů, ze školení, ze seminářů, prezentací, …).

15 GORDIC spol. s r.o. Řízení rizik projektu Vybraná rizika projektu ISSP : Rozsah projektu Legislativní závislost APV APV ISSP podporující procesy – vazba na organizační audit MO ČR Data - konsolidace dat (mezi několika datovými zdroji) Management (SP, SE, SV, SKIS, …) Uživatelé Komunikační infrastruktura AČR (CADS) Robustnost provozního prostředí, HW platformy Zabezpečení osobních dat – řešení bezpečnosti

16 GORDIC spol. s r.o. ISSP MO transformovat na FS v PRIS MO PRIS MO Procesy plánování a plnění úkolů nabývání schopností AČR ISL FIS ISSP Společné služby, komunikační a bezpečnostní prostředí Datový sklad MOMO GŠGŠ AČ R

17 GORDIC spol. s r.o. Děkujeme za pozornost Ing. Vladimír Kychler RNDr. Jaroslav Mirovský GORDIC ® spol. s r.o. www.gordic.cz


Stáhnout ppt "GORDIC spol. s r.o. Ing. Vladimír Kychler, SP MO ČR RNDr. Jaroslav Mirovský, GORDIC spol.s r.o. ISSP informační systém Ministerstva obrany ČR Praha 25.-27.9.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google