Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učíme se navzájem Církevní základní škola Orbis – Pictus spol. s. r.o. Budějovická 825 290 02 Tábor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učíme se navzájem Církevní základní škola Orbis – Pictus spol. s. r.o. Budějovická 825 290 02 Tábor."— Transkript prezentace:

1 Učíme se navzájem Církevní základní škola Orbis – Pictus spol. s. r.o. Budějovická 825 290 02 Tábor

2 Představení projektu Název: Učíme se navzájem Doba trvání: 1. 8. 2011 – 31. 1. 2014 Rozpočet: 820 357 Kč Cílové skupiny:žáci školy pedagogický tým

3 Představení školy Ocenění Zlatá plaketa Etická škola 2013.

4 Cíle projektu zkvalitnění výuky žáků – tvorba DUMů doplnění a rozšíření vzdělání pedagogů

5 Použité šablony 1 I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 2 ks 4 x 36 DUMů předměty: český jazyk vlastivěda prvouka

6 Použité šablony 2 III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 4 ks 12 x 20 DUMů předměty: matematika, prvouka, fyzika, chemie, český jazyk, přírodověda, život a umění, SOR

7 Použité šablony 3 V/2Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 1 ks 2 x 36 DUMů předměty: přírodopis zeměpis

8 Použité šablony 4 I/3Vzdělávání ped. pracovníků ve formách a metodách výuky k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 3 ks školení Kritického myšlení (RWCT) 6 proškolených pedagogů

9 Použité šablony 5 II/5Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí 1 ks školení Creative Methodology 1 & 2 (Londýn) 1 proškolený pedagog

10 Zakoupená technika pro tvorbu DUMů notebooky pro pedagogy interaktivní tabule, tabule interaktivní projektor, projektory videokamera, fotoaparát, tiskárna celková částka 579 416 Kč

11

12 Vsuvka ze ŠVP Existenciální kompetence Sedmá klíčová kompetence vede žáky: - k zodpovědnosti za vlastní život - k hledání smyslu života - k hlubšímu poznání sebe a druhých - k orientaci v životních hodnotách.

13

14 Hodnoty (ujasni si soubor svých hodnot) Jméno autora: Ing. Miroslava Nejezchlebová Datum: 19. 2. 2013 Ročník: 9. Třída: IX. Vzdělávací oblast / obor: Člověk a společnost Předmět: Strategie osobnostního rozvoje Číslo šablony: III/2 Metodický list / anotace: Žáci se seznámí s Ericem Liddellem. Ujasní si své hodnoty v praktických aktivitách.

15 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miroslava Nejezchlebová. Dostupné z metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Hodnoty (Ujasni si soubor svých hodnot)

16 Motto: „Opravdovým základem veškerého hodnotného úspěchu je charakter člověka.“ John H. Hammond

17 Diskuse v komunitním kruhu: 1. Co patří mezi hodnoty? 2. Existuje jiné označení pro hodnoty? 3. Jaký je opak slova hodnota? 4. Může být něco mezi hodnotou a neřestí? 5. Proč mají lidé různé hodnoty? 6. Existují univerzální hodnoty pro každého? 7. Má smysl zůstat věrný svým hodnotám? Proč? 8. Jsi schopen se něčeho vzdát v zájmu vyšší hodnoty? Čeho?

18 Pokusíme se o definici hodnoty: Hodnota není vlastností věci. Je výsledkem toho, jak se k dané věci vztahujeme (jak věc zhodnotíme). Je vyjádřením míry významu pro konkrétního člověka. Pro každého člověka je důležité mít jasno ve svých hodnotách.

19 Eric Liddell (1902 – 1945) „létající Skot“ - Četba článku v učebnici SOR I. (str. 55). Otázky k textu: - Jak přišel Eric Liddell ke své přezdívce? - O které ctnosti Eric od mládí usiloval? - Co bys dělal na místě Erica ty (situace na OH)? - Existuje něco, pro co bys byl ochotný se vzdát velké šance podobně jako Eric?

20 Aktivita č. 1 Hodnoty v reálném životě (skupinová práce) Ve skupinkách zkuste napsat definici, která by rozlišila pojmy: - reálná hodnota - fiktivní hodnota - historická hodnota - lidská hodnota - ekonomická hodnota. Uveďte příklady. Prezentace, reflexe.

21 Jak se mohu orientovat ve svých hodnotách? Příklady: - žebříček hodnot - síť hodnot - systém hodnot - myšlenková mapa - kruhový diagram - sloupcový diagram…

22 Aktivita č. 2 Můj žebříček hodnot (individuální práce) a)Seřaďte jednoznačně pod sebe své hodnoty. Nejvýše bude stát nejvyšší hodnota a pod ní postupně nižší. b)Můžete použít nabídku hodnot v učebnici SOR I. na str. 57. Lze si však vytvořit hodnoty vlastní. a)Hodnoty očíslujte od 1 do 10 (1 = nejvyšší hodnota). Společné vyhodnocení: statistika třídy

23 Aktivita č. 3 Moje síť hodnot - tvorba (individuální práce) Síť hodnot je více propracovaná než žebříček. Lze využít struktury pavoučí sítě a přes ni hodnoty propojovat mezi sebou („vše se vším souvisí“). Síť je nejpevnější uprostřed, proto zde patří nejdůležitější hodnoty. Pokud ti nevyhovuje síť, můžeš použít jiný vhodný systém, který tvé hodnoty roztřídí podle jejich priority. Nezapomeň, že systém dobře funguje, když dobře fungují všechny jeho části a plynule na sebe navazují.

24 Aktivita č. 4: Zbývá jeden rok života (individuální aktivita) Vrátíme se k aktivitě, kde jsme vytvořili žebříček hodnot. Nyní si představ,že by ti lékař sdělil, že ti zbývá jenom jeden rok života… Napiš, jak by se změnilo uspořádání tvých hodnot v následujícím roce po vyslechnutí této zprávy…. Společná reflexe (porovnání s aktivitou č. 2).

25 Závěr: Citát V. Gilberta Beerse: „ Celistvou osobností je ten, kdo si vytvořil svůj jasný žebříček hodnot a podle něj posuzuje celý svůj život.“

26  2013 Miroslava Nejezchlebová Předmět: Strategie osobnostního rozvoje Vzdělávací oblast RVP pro ZV: Člověk a společnost Použité zdroje: - Strategie osobnostního rozvoje 1 – učebnice vydaná Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově v projektu spolufinancovaném Evropskou unií a státním rozpočtem ČR - http://search.creativecommons.org/: http://search.creativecommons.org/ -http://pixabay.com/en/percent-percentage-percent-sign-76213/http://pixabay.com/en/percent-percentage-percent-sign-76213/ -http://pixabay.com/en/money-gold-coins-bag-wealth-40603/http://pixabay.com/en/money-gold-coins-bag-wealth-40603/ -http://pixabay.com/cs/bandelier-n%C3%A1rodn%C3%AD-pam%C3%A1tn%C3%ADk-sk%C3%A1ly-55426/http://pixabay.com/cs/bandelier-n%C3%A1rodn%C3%AD-pam%C3%A1tn%C3%ADk-sk%C3%A1ly-55426/ -http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-CMpAfkSOnRU/UCeOXNkFrKI/AAAAAAAASSo/VES5JNQy6XQ/s1600/1%2Beric-liddell1-- a.jpg&imgrefurl=http://cova-do-urso.blogspot.com/2012/08/london-2012-lembrando-o-passado-olimpico.html&hhttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-CMpAfkSOnRU/UCeOXNkFrKI/AAAAAAAASSo/VES5JNQy6XQ/s1600/1%2Beric-liddell1-- a.jpg&imgrefurl=http://cova-do-urso.blogspot.com/2012/08/london-2012-lembrando-o-passado-olimpico.html&h -http://pixabay.com/en/achievement-bar-business-chart-18134/http://pixabay.com/en/achievement-bar-business-chart-18134/ -http://pixabay.com/en/cobweb-network-internet-man-person-69908/http://pixabay.com/en/cobweb-network-internet-man-person-69908/

27

28 Děkujeme za pozornost. Ing. Miroslava Nejezchlebová Mgr. Dana Milerová CZŠ Orbis – Pictus s.r.o. Učíme se navzájem 2014 © 2014


Stáhnout ppt "Učíme se navzájem Církevní základní škola Orbis – Pictus spol. s. r.o. Budějovická 825 290 02 Tábor."

Podobné prezentace


Reklamy Google