Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_VI_3_12_Lucemburkové v českém království, prezentace Šablona číslo: VI Sada číslo: 3 Pořadové číslo DUM: 12 Autor: Mgr. Radmila Smolíková

2 Anotace: doba vlády Lucemburků za českém trůně Očekávaný výstup: žáci se seznámí s vládou Jana Lucemburského, Karla IV. A Václava IV. Druh učebního materiálu: prezentace Typická věková skupina: 12– 13let Klíčová slova: Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV. Pomůcky a materiál: interaktivní tabule, sešit, psací potřeby Potřebný čas pro výuku DUM: 35 – 40 minut Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem: Učitel žákům prezentuje látku na interaktivní tabuli a žáci potom ústně rekapitulují získané vědomosti. Následně se snaží zodpovědět otázky, které jsou v závěru prezentace. Učiní krátký zápis do sešitu.

3 zdroje Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I. Dějiny středověku a počátků novověku. 2. vydání. Liberec: Dialog, 2010.

4 Lucemburkové v českém království

5 České království po vymření Přemyslovců (1306-1310) Po zavraždění Václava III. panoval v zemi chaos. Nejprve vládl v neklidné zemi Jindřich Korutanský (manžel Václavovy sestry Anny). Nárok na trůn si dělali i sousední Habsburkové, kteří na něj dosadili prince Rudolfa. Ten však do roka zemřel. Nakonec byl na český trůn vybrán Jan Lucemburský, jediný syn římského krále Jindřicha Lucemburského. Jeho svatba s Eliškou Přemyslovnou se konala v roce 1310. V tomto roce tedy nastoupili Lucemburkové na český trůn.

6 Jan Lucemburský (vládl 1310 – 1346) České šlechtě slíbil řadu ústupků, které omezovaly jeho moc – neměl od ní vybírat daně, neměl je žádat o tažení do ciziny, neměl obsazovat úřady cizinci. Zasahovat do dění v Českém království se mu příliš nedařilo, proto raději pobýval v cizině („král cizinec“). V cizině získal pověst rytířského bojovníka a úspěšného diplomata. Zahynul v roce 1346 v bitvě u Kresčaku (stoletá válka).

7 Karel IV. (vládl 1346 – 1378) Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Dokázal si vybrat vynikající spolupracovníky – obklopovali ho vynikající právníci, umělci, architekti a úředníci. Z Čech se za jeho vlády stalo významné evropské kulturní centrum. Úspěšně uplatňoval „sňatkovou politiku“. Bývá nazýván „otcem vlasti“.

8 Země Koruny české za vlády Karla IV. Výstavba – Pražský hrad, katedrála, Karlův most, Nové Město pražské, Karlštejn, Kašperk a další hrady. Vzdělanost a umění – univerzita (r. 1348), malířství (mistr Theodorik), sochařství, literatura. Upevnění státu – nové zákony, smlouvy, sňatky Karla IV. a jeho dětí, obřady a korunovační klenoty.

9 Václav IV. (vládl 1378 – 1419) Nastoupil na trůn v době, kdy v Evropě i v Čechách docházelo k mnoha rozporům: papežské „dvojvládí“, spory Václava IV. s arcibiskupem (smrt Johánka z Pomuku), rozdělení království mezi Václava IV. a jeho bratry, nesváry a války mezi nimi, spory mezi šlechtickými rody a boj o vládu, neklid, loupení na královských i šlechtických statcích, zajetí krále šlechtou, neklid ve městech, nespokojenost lidu, chudoba.

10 Je to pravda? 1.Lucemburkové nastoupili na český trůn v roce 1306. 2.Jan Lucemburský pobýval převážně v cizině. 3.Karel IV. bývá nazýván „otec vlasti“. 4.Za vlády Karla IV. poklesla kulturní úroveň Čech. 5.Karel IV. byl celkem 4x ženatý. 6.Za vlády Václava IV. panovala v Čechách spokojenost.

11 Odpověděl/odpověděla jsi správně? 1.Ne. Lucemburkové nastoupili na český trůn v roce 1310. 2.Ano. Bývá proto nazýván „král cizinec“. 3.Ano. Významně se zasloužil o rozvoj Českého království. 4.Ne. Za vlády Karla IV. byly Čechy jedním z kulturních center Evropy. 5.Ano. Jeho manželkami byly Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, Eliška Pomořanská. 6.Ne. Za jeho vlády narůstala nespokojenost ve společnosti. Vše vyvrcholilo husitskou revoluci.


Stáhnout ppt "Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google