Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo: VY_32_INOVACE_19_11 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Jan Lucemburský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo: VY_32_INOVACE_19_11 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Jan Lucemburský."— Transkript prezentace:

1 číslo: VY_32_INOVACE_19_11 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Jan Lucemburský Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis Ročník: 7. ročník Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2 Didaktický učební materiál Jan Lucemburský slouží k vizuální podpoře výkladové části hodiny. Prezentaci uzavírá souhrnný text s vynechanými informacemi a kontrolními otázkami, jež vychá- zejí pouze z informací uvedených v prezentaci, proto neuvádím řešení správných odpovědí. Žáci si tak mohou ověřit své znalosti, zároveň získají zápis do sešitu.

3 Jindřich VII. Lucemburský Markéta Brabantská JAN LUCEMBURSKÝ Eliška Přemyslovna KAREL IV. 1. Blanka z Valois 2. Anna Falcká 3. Anna Svídnická 4. Alžběta Pomořanská VÁCLAV IV. Johanna Bavorská Žofie Bavorská ZIKMUND LUCEMBURSKÝ Marie Uherská Barbora Cellská Dcera Alžběta Albrecht Habsburský LADISLAV POHROBEK

4 Jan Lucemburský Jeho otec je Jindřich VII. Lucemburský (císař Svaté říše římské). Ve 14 letech se ženil s 18ti letou Eliškou Přemyslovnou, dcerou Václava II. Ve světě byl uznávaný bojovník a diplomat x v českém království přezdíván „Král cizinec.“ Rozšířil český stát o Chebsko, Horní Lužici a část Slezska. R. 1333 udělil synovi Karlovi titul markrabě moravský.

5 1.2. Jan Lucemburský Eliška Přemyslovna

6 R. 1346 zahynul v bitvě u Kresčaku (na straně Francie ve stoleté válce). Slepý Jan Lucemburský bojoval na koni uvázaném mezi dvěma koňmi rytířů. Do boje se prý vrhl s výkřikem: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.“ Mrtvý Jan byl odnesen do stanu vítězného anglického prince, který si prý vzal na památku statečného rytíře z jeho přilby tři supí pera.

7 Jezdecký portrét krále Jana Lucemburského 3.

8 S manželkou Eliškou si příliš nerozuměl, Eliška snila o slávě Českého království, Jan se o domácí záležitosti nezajímal. Šlechta získávala větší moc – např. Jindřich z Lipé, který žil s vdovou po Václavu II. Eliškou Rejčkou. Elišku věznil na hradě Mělník, odebral jí děti, prvorozený syn Václav (Karel IV.) byl odvezen v 7 letech ke dvoru francouzského krále. Byl to udatný rytíř, válečník, říkalo se, že „bez krále českého, není boje žádného.“

9 R. 1344 bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství. Při této příležitosti byl položen základní kámen nové Svato- vítské katedrály. 4.

10 Byla založena Janem Lucemburským, jeho synem Karlem a arcibiskupem Arnoštem z Pardubic na místě dřívější románské baziliky. Vzorem byly gotické francouzské katedrály. Stavbu vedl francouzský architekt Matyáš z Arrasu, po jeho smrti německý stavitel Petr Parléř. Do dnešní podoby byl chrám dostavěn až ve 20. století.

11 5. 6. Hlavní průčelí s rozetouInteriér katedrály

12 7. 8. Jsem Matyáš z Arrasu Jsem Petr Parléř

13 Po vymření Přemyslovců nastoupili na český trůn r. 1310 ______. S dcerou Václava II. ____ se oženil _____, který rozšířil český stát o Ch__, L____ a část S____. Ve světě byl uznávaný bojovník a diplomat, v Čechách byl přezdíván jako _____. Jan Lucemburský se dostal do sporů se šlechtou, významným mužem této doby byl ______. Jan Lucemburský zemřel r.___ v bitvě u _____, ve____ válce mezi ___ a ____.

14 Jeho nástupcem se stal _____. Za vlády Jana Lucemburského začala stavba katedrály______. Stavbu vedl ______ architekt Matyáš z Arrasu, po jeho smrti německý stavitel ___. 9.

15 1. Kdo byl otec Elišky Přemyslovny? 2. Za koho se Eliška Přemyslovna provdala? 3. Vymez vládu jejího manžela. 4. Jakou přezdívku získal Jan Lucemburský a proč? 5. O jaká území rozšířil Jan Lucemburský České království? 6. O co se zasloužil během svého života? 7. Kdy a kde zemřel Jan Lucemburský? 8. Kdo vládl po jeho smrti?

16 Jan Lucemburský Eliška Přemyslovna Karel IV. Petr ParléřJindřich z Lipé

17  Obrázek č. 1, 3, 9: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jan Lucemburský [online]. c2013 [citováno 25. 02. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan _Lucembursk%C3%BD&oldid=9538062  Obrázek č. 2: Eliška Přemyslovna. (7. 01. 2013). Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Získáno 21:25, 25. 02. 2013 z http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Eli% C5%A1ka_P%C5%99emyslovna&oldid=9540559. http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Eli% C5%A1ka_P%C5%99emyslovna&oldid=9540559

18  Obrázek č. 4, 5, 6: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha [online]. C2012 [citováno 25. 02. 2013]. Dostupný z WWW:  Obrázek č. 7: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Petr Parléř [online]. c2013 [citováno 25. 02. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Petr _Parl%C3%A9%C5%99&oldid=9639236

19  Obrázek č. 8: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Matyáš z Arrasu [online]. c2013 [citováno 25. 02. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mat y%C3%A1%C5%A1_z_Arrasu&oldid=9639247  HROCH, Miroslav. Dějepis: Středověk : Učebnice pro zákl. školy. 2., přeprac. vyd. Ilustrace Karel Zpěvák, Michal Skalník. Praha: SPN, 1991, 97 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 80-042-5952- 9.  ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2001, 160 s. ISBN 80-723-5152-4.


Stáhnout ppt "Číslo: VY_32_INOVACE_19_11 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Jan Lucemburský."

Podobné prezentace


Reklamy Google